Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Lucjan Klimsza

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
místnost, podlaží, budova: SA 502, budova SA
funkce:
obor činnosti:etika, estetika, dějiny filozofie
katedra / středisko (fakulta): Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2604
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Klimsza, L. Iustitia Christi jako předpoklad etiky Martina Luthera. In: 500 let Lutherovy reformace . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 17-33.

Všechny publikace

Klimsza, L. a Dębowski , T. Filozoficzne aspekty działania internetu w kontekście zadań misijnych Kościoła.. In: Klimsza, L.. Cyberbezpieczeństwo wyzwaniem XXi wieku,. 1. vyd. Łódź - Wrocław: ArchaeGraph, 2018. s. 149-159. ISBN 978-83-66035-02-7.
Klimsza, L. Problém osoby ve filozofii Józefa Tischera. Konštantínove listy - Constantine-s Lettres. 2018, roč. 2017, s. 1-11. ISSN 1337-8740.
Aristotelova univerzita. 2017.
Klimsza, L. Iustitia Christi jako předpoklad etiky Martina Luthera. In: 500 let Lutherovy reformace . Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2017. s. 17-33.
Klimsza, L. Moc k bytí jako teologická hodnota. Testimonia Theologica. 2017, roč. 2017, č. XI, s. 44-58. ISSN 1337-6411.
Problém osoby ve filozofii Józefa Tischera. In: Filozofia osoby v lingvistických a filozofických súvislostiach. Nitra: Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 2017.
Klimsza, L. a Lokaj, A. Cultural Values and Their Importance for Ethical Codes in the Banking Sector. In: A. Lokaj, l. Klimsza. Economy Today. Łódź: Łódź University Press, 2016. s. 295-309. ISBN 978-83-8088-012-2.
Klimsza, L. Erasmus Week. 2016.
Klimsza, L. Kościół multimedialny czy Kościół wirtualny: Internet jako wyzwanie dla teologii. In: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku ? teoria i praktyka. Wrocław: Uniwesytet Wrocławski,. 2016.
Klimsza, L. Metodologie hermeneutiky ve filozofii Józefa Tischnera. In: Studia humanitatis. Ostravská univerzita v Ostravě: Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Klimsza, L. Metodologie hermeneutiky ve filozofii Józefa Tischnera. In: J.Vorel. STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 261-277. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Klimsza, L. Moc jako politická a teologická hodnota: Učení o dvou říších - vztah církve a světské moci. In: Luterská konference. Terchová: Luterova společnost v ČR. 2016.
Klimsza, L. Cultural Values and Their Importance for Ethical Codes in Banking Sector from Ethical perspective. In: Economy Today. Łódź: University of Lodz. 2015.
Klimsza, L. Fundamentalizacja grup wewnątrzkościelnych i ich znaczenie dla Kościoła.. In: Konflikty etniczne i wyznaniowe a funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa narodowego,. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. 2015.
Klimsza, L. Nesna University. 2015.
Klimsza, L. a Lokaj, A. The Global Culture and Economical Values: The Corporation Responsibility in the Fragmentary Global Culture.. In: ICABR 2014: Proceedings from IX International Conference on Applied Business Research ICABR 2014 2014-10-06 In Talca, Chile. Brno: Mendel Univeristy, 2015. Mendel Univeristy, 2015. s. 426-436. ISBN 978-80-7509-223-6.
Klimsza, L. Využití tabletů ve výuce občanské výchovy. 2015.
Klimsza, L. Business Ethics.: Introduction to the Ethics of Values. 1. vyd. Denmark: Ventus Publishing, 2014. 88 s. ISBN 978-87-403-0690-3.
Klimsza, L. Hermeneutická etika hodnot. 2014.
Klimsza, L. Hermeneutické aspekty v etice hodnot. In: STUDIA HUMANITATIS. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 79-93. 5. ISBN 978-80-7464-456-6.
Klimsza, L. Instituto Politécnico de Guarda. 2014.
Klimsza, L. Instituto Politécnico de Portalegre. 2014.
Klimsza, L. Pedagogische Hochschule Thurgau. 2014.
Klimsza, L. Hermeneutická etika hodnot. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. 173 s. ISBN 978-80-7464-404-7.
Klimsza, L. Introduction to Ethics: Hermeneutic Aspects of Values. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 167 s. ISBN 978-80-7464-311-8.
Klimsza, L. Pädagogische Hochschule Thurgau. 2013.
Klimsza, L. Problém náboženství z pohledu etiky hodnot. Paidagogos. 2013, roč. 2013, s. 189-198. ISSN 1213-3809.
Klimsza, L. Spiritualita ve vzdělávání. In: Konference Spiritualita ve vezdělávání. Olomouc: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 2013.
Klimsza, L. Teacher's Ethics. 2013.
Klimsza, L. Universitá degli Studi di Genova. 2013.
Klimsza, L. Úvod do etiky. Historický vývoj etiky.. 2013.
Klimsza, L. Vybrané kapitoly z dějin filozofie pro společenskovědní obory. 2013.
Klimsza, L. Etika finanční gramontosti. 2012.
Klimsza, L. Kapłaństwo w teologii św. Tomasza Akwińskiego i ks. dr. Marcina Lutra. In: Międzykościelne Rekolekcje Liturgiczne. Wisla-Jawornik. 2012.
Klimsza, L. Theologiae crucis jako teologická maxima Józefa Bergera. Evangelický kalendář. 2012, ISSN 0862-1411.
Klimsza, L. Universita degli Studi di Genova - Facolta di Scienze della Formazione. 2012.
Klimsza, L. Dějiny etických teoríí. 2011.
Klimsza, L. Didaktika etiky. 2011.
Klimsza, L. Estetyczne aspekty liturgii w post-modernym obrazie swiata.. In: Międzykościelne Rekolekcje Liturgiczne. Wisla-Jawornik. 2011.
Klimsza, L. Ethical Education as Duty in Post-modernism. New Educational Review. 2011, roč. 2011, č. 26, s. 194-203. ISSN 1732-6729.
Klimsza, L. Etická dilemata a školní praxe. 2011.
Klimsza, L. Greek Polis and Civil Duties. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta, 2011. s. 81-98. ISBN 978-80-7464-105-3.
Klimsza, L. Identita obyvatel moravskoslezského kraje. 2011.
Klimsza, L. Liturgie Církve jako komunikant etického v postmodernismu. Evangelický kalendář. 2010, roč. 2011, č. 2011, s. 65-72. ISSN 0862-1411.
Klimsza, L. Prekážky a predpoklady mezináboženského dilalógu. 2010.
KLIMSZA, L. A non fundamentalist concept of religion.. In: Second South-European and Mediterranean Citizenship Identity and Culture: The Challenge for Education. Patras: University of Patras, Faculty of Humanites and Social Sciences.. 2009.
Klimsza, L. Dějiny, dějiny filozofie a moudrost. Kalendarz Ewangelicki - Evangelický kalendář. 2009, s. 159-163. ISSN 0862-1411.
KLIMSZA, L. Dílo Petera Wusta a jeho místo v dějinách filozofie. 2009.
KLIMSZA, L. ELCA. 2009.
KLIMSZA, L. University of Patras. 2009.
Klimsza, L. Wust: Identita nejistoty. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. 120 s. ISBN 978-80-7368-755-7.
Klimsza, L. Živý odkaz epikureismu v současnosti. In: Velká deprese a její odraz v ekonomické praxi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. VŠB-TU Ostrava, 2009. s. 89-97. ISBN 978-80-248-2150-4.
Klimsza, L. Bona et pulchra ecclesia: Dobrá a krásna církev. CZECH J FOOD SCI. 2008, č. 8, s. 8-8. ISSN 1214-1321.
Klimsza, L. Etymologický a sémantický rozbor pojmu hybris ve Starém a v Novém zákoně a jeho vztah k identitě jedince. In: Katechetika Historie Teologie. Ostrava: Ostravaká univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. Ostravaká univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. s. 32-39. ISBN 978-80-7368-537-9.
Klimsza, L. Patrai University. 2008.
Klimsza, L. Biblický komentář. In: Evangelický kalendář. Český Těšín: SCEAV, 2007. SCEAV, 2007. s. 11-11. ISBN 80-7112-116-9.
Klimsza, L. Etika 1. E-learningový učební text.. 2007.
Klimsza, L. Etika 2. E-learningový učební text.. 2007.
Klimsza, L. Náboženský rozměr etiky jako tvořivé síly ve společnosti. In: Fenomén náboženstva. Univerzita Konštantina filozofa v Nitre. 2007.
Klimsza, L. Obecné předpoklady filozofické a teologicé etiky (Etymologický a sémanticky rozbor pojmu ETHOS.). 2007.
Klimsza, L. Patrai University, Greece. 2007.
Klimsza, L. Reflexe nad Písmem, Nie kazdy, kto mówi do mnie Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Přítel. 2005, č. 11, s. 3-3. ISSN 1214-1321.
Klimsza, L. Staré je překonáno. In: Neseme Vám dobré zprávy - sbírka kázání. 1. vyd. Český Těšín: Slezská Církev evangelická a.v., 2005. s. 215-217. ISBN 80-239-6971-4.
Klimsza, L. Strach a úzkost. . In: Katechetika - historie - teologie. Ostrava: Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, 2005. Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, 2005. s. 163-170. ISBN 80-7368-054-8.
Klimsza, L. Útěkem před utrpením utrpení nepomíjí. In: Neseme Vám dobré zprávy - sbírka kázání. 1. vyd. Český Těšín: Slezská Církev evangelická a.v. , 2005. s. 61-63. ISBN 80-239-6971-4.
Klimsza, L. Úvod do sborníku . In: Katechetika, historie, teologie II. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta , 2005. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta , 2005. s. 7-7. ISBN 80-7368-054-8.
Klimsza, L. Vysílá TWR ? Na sobotní frekvenci Proglasu. Nastav druhou tvář [Rozhlasová relace].. TWR. 2005.
Klimsza, L. Apokaradiokia. Přítel. 2004, č. 12, s. 3-3. ISSN 1214-1321.
Klimsza, L. Pojem hřích v teologii P. Tillicha a filozofii P. Wusta. Evangelický kalendář. 2004, č. 12, s. 87-89. ISSN 1214-1321.
Klimsza, L. Reflexe nad Písmem, Usługujcie jedni drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzyzmał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bozej. Přijítel. 2004, č. 8, s. 3-3. ISSN 1214-1321.


AutorNázev práceTypRok
Bokůvková MonikaVýchodiska a metody ve výuce etiky na prostějovských základních školách.diplomová 2019 
Hudská VeronikaVýchodiska a metody ve výuce etiky na ostravských základních školáchdiplomová 2019 
Jelínková ErikaVýchodiska a metody ve výuce etiky na základních školách v Bruntále.diplomová 2019 
Veličková MichaelaVýchodiska a metody ve výuce etiky na základních školách v Příboru.diplomová 2019 
Baťová MichaelaProblematika sudetských Němců v Československém dobovém tisku 1945-1946diplomová 2018 
Ježek MilanPojem svoboda v postmoderní filozofii a důsledky na etiku učitelského povolání.diplomová 2018 
Žurková ŽanetaDialog s Bohem ve filozofii Jolany Polákovédiplomová 2017 
Kolářová MartinaDopad výuky etické výchovy ve vybraných ZŠ v Olomouckém kraji na vědomí hodnot žáků.diplomová 2016 
Konieczny PavelPojetí svobody ve filozofii Paula Tillicha.diplomová 2014 
Kuklínek JanDidaktické přístupy v Etické výchovědiplomová 2013 
Lelková VeronikaPojetí muže a ženy v interkulturní výchovědiplomová 2013 
Olšarová KamilaNejistota jako problém ve filozofii XX. století.diplomová 2013 
Tasková JanaEvangelijní obraz ženy v post-moderní době.diplomová 2013 
Trnková KateřinaEtické důsledky I. Timoteovi 4:12-16diplomová 2013 
Gaja TomášAktuální problémy současné filozofiediplomová 2011 
Horehleď PetrBůh v soudobé filozofii - Jan Pavel II.diplomová 2011 
Horská PetraZdůvodnění Boha v současné české filozofiidiplomová 2011 
Menšíková DarinaAktion 14 F 13. Etický problém zvaný,, idea zabíjení fyzicky a psychicky nemocných osob".diplomová 2009 
Macoszková JarmilaNebe v náboženských představách starověkých Řeků a u apoštola Pavladiplomová 2008 
Abramova MaritaKřest Arménského národa a vznik Arménské apoštolské církve.bakalářská 2019 
Kadrnková LuciePojetí svobody ve filozofii Barucha Spinozy vliv na etiku.bakalářská 2018 
Kucejová LuciePojem svoboda ve filozofii Josiaha Royceyho a vliv na etiku.bakalářská 2018 
Lichota LiborPojetí svobody ve filozofii Friedricha Nietzscheho a vliv na etiku.bakalářská 2018 
Binarová MartinaŽivot a dílo Jana Patočkybakalářská 2017 
Chorovský JakubPojem svoboda ve filozofii Johna Deweyho a vliv na etikubakalářská 2017 
Chylíková MarkétaŽena v římskokatolické církvi po Druhém vatikánském koncilubakalářská 2017 
Jelínková ErikaPojetí svobody ve filozofii Karla Jaspersebakalářská 2017 
Michalská ZuzanaMorální filozofie René Descarta.bakalářská 2017 
Pávková KláraPojem svoboda ve filozofii Charlese Pierce a vliv na etiku.bakalářská 2017 
Alt VáclavProblém svobodné vůle v díle Tomáše Akvinského v jeho komentáři ke čtyřem knihám sentencí Petra Lombarda.bakalářská 2016 
Curzydlo MichalPojetí svobody ve filozofii Jean-François Lyotarda.bakalářská 2016 
Dluhošová NikolaPojetí svobody ve filozofii Francoise-Marie Arouet-Voltairebakalářská 2016 
Donolatová SabrinaPojetí moci a interpretační možností v Machiavelliho díle Vladařbakalářská 2016 
Hlawiczka AdamPojetí svobody ve filozofii Jean-Jacquese Rousseauabakalářská 2016 
Hránková AnetaVýchova v pythagorejské a Platonově filosofiibakalářská 2016 
Mischingerová LenkaPojem svoboda ve filozofii Georga Herberta Meada a vliv na etikubakalářská 2016 
Niklová MonikaPojetí svobody ve filozofii Denise Diderotabakalářská 2016 
Pavelcová LenkaPojetí svobody ve filozofii Charlese Louise Montesquieubakalářská 2016 
Sršňová JitkaPojetí svobody v Epiktetově filozofii.bakalářská 2016 
Veličková MichaelaPojetí svobody ve filozofii Blaise Pascalabakalářská 2016 
Frgalová PavlínaGendrové motivy ve filozofii Friedricha Nietzschehobakalářská 2015 
Kochová KláraPojetí svobody ve filozofii Michela Foucaulta.bakalářská 2015 
Rohelová SylvieEtické normy a hodnoty ve vzdělávání a praxi městské policie Orlovábakalářská 2015 
Blokša TomášPojetí identity ve filozofii T.G. Masarykabakalářská 2014 
Haltof TadeášRole náboženství ve filozofii T.G.Masarykabakalářská 2014 
Kolářová MartinaEtické prvky v učení atomistůbakalářská 2014 
Němčík PetrKulturistika jako ideál krásna v post-moderní doběbakalářská 2014 
Sikorová MarkétaVýznam hudby ve filozofii Tomáše Akvinskéhobakalářská 2014 
Strumínská IrenaHudba a rytmus v antické filozofiibakalářská 2014 
Stuchlíková EvaVliv satanismu na společnostbakalářská 2014 
Ševčíková NikolPojetí svobody ve filozofii T.G. Masarykabakalářská 2014 
Šimoníková TerezaŽivot a dílo T.G. Masarykabakalářská 2014 
Cieslar DavidPojetí svobody ve filozofii Arthura Schopenhauerabakalářská 2013 
Cyprichová LenkaEtické důsledky Augustinova díla "O učiteli"bakalářská 2013 
Kramář MichalEtické aspekty učení Petra Chelčickéhobakalářská 2013 
Pyszko MichalPojetí svobody ve filozofii Hannah Arendtbakalářská 2013 
Starostková KateřinaVznik Anglikánské církvebakalářská 2012 
Fér DanielSymboly Hospodina Boha a pokusy o interpretaci.bakalářská 2011 
Ježek MilanSrovnání etiky Platóna a Aristotelabakalářská 2011 
Branná MonikaDomácí násilí z pohledu křesťanské etiky.bakalářská 2010 
Cienciala AgnieszkaDůstojnost lidského života z pohledu křesťanské etiky.bakalářská 2010 
Konieczny PavelAnomie a součané subkultury mladých lidíbakalářská 2010 


Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků PdF OU oblasti etického auditu a hodnot
Hlavní řešitelPhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub