Výstava "KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la Serna"

pozvánka

Úvodní slovo

Výstava „Květy Španělska“ se koná v rámci Týdne španělské kultury v Ostravě Semana Ostraňa, jehož hlavním organizátorem je Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě, které si shodou okolností v minulém týdnu připomínalo 45. výročí založení školy. Semana Ostraňa se tento rok koná teprve po páté, nicméně mi to nedá, abych malinko nezrekapitulovala vývoj tohoto našeho minifestivalu hispánské kultury.

Když jsme v roce 2013 připravovali první ročník projektu, naší hlavní motivací bylo zpestřit studentům běžnou výuku španělštiny o další aktivity a prostřednictvím rozličných přednášek, lekcí a vystoupení v nich probudit zájem nejen o samotný jazyk, ale také o společnost, kulturu, historii či geografii zemí, ve kterých tento jazyk mohou uplatnit. V tomto duchu jsme také připravovali všechny následující ročníky.

Díky účasti význačných odborníků, výborných lektorů, cestovatelů a umělců jsme tak měli možnost alespoň na dálku projet téměř celou Jižní Ameriku, shlédnout hudební a taneční vystoupení, ochutnat typická španělská jídla. Zmínit musím také přednášku předního hispanisty a historika umění profesora Pavla Štěpánka o malíři El Grecovi, proběhl výtvarný ateliér pro děti či komponovaný poetický večer v galerii Fiducia nazvaný Setkání v Asterionově domě. V loňském roce jsme dokonce zamířili do ostravské zoo na speciální lekci o jihoamerické fauně. Součástí programu je od počátku recitační soutěž, díky spolupráci s katedrou výtvarné výchovy se každoročně koná výstava v Galerii Student.

Ráda bych využila této příležitosti a poděkovala těm, bez jejichž účasti a podpory bychom žádnou z vyjmenovaných aktivit nemohli realizovat. Můj velký dík patří Magistrátu města Ostravy za dlouhodobou finanční podporu, dále Gymnáziu Olgy Havlové a paní ředitelce Janě Huvarové za její ochotu a pomoc. Chtěla bych poděkovat doktoru Ondřeji Vorlovi a jeho studentům za přípravu a organizaci výstavy a svým kolegyním Aleně Lipinové, bez které bych byla ztracená, a také Saši Arencibia. A samozřejmě všem vystupujícím, přednášejícím a lektorům.

Na závěr mi dovolte pár slov k samotné výstavě. Novinkou minulého ročníku byla výtvarná soutěž Květy Španělska pro studenty ostravských základních a středních škol. Letos jsme se rozhodli na ni navázat, tentokrát jsme ale zadání více specifikovali. Inspirací měla být žákům tvorba Ramóna Gómeze de la Serna. Tento význačný španělský literát, estetik, organizátor výstav a přední představitel evropské avantgardy první poloviny 20. století je mimo jiné vynálezcem zcela originálního žánru, tzv. gregerií. Právě z těch měli žáci ve své tvorbě vycházet.

Sám Ramón definuje gregerie jako spojení humoru a metafory, krátkou myšlenku, „smělost definovat to, co definovat nelze, lapit to pomíjivé, uhádnout či neuhádnout to, co možná není v nikom, a nebo je snad ve všech. Gregerie je nejvhodnější jméno věcí, revoluce myšlení, nejpoctivější žert života. Gregerie je půvabný skutek tryskající ze vzpomínky, na niž se nelze rozpomenout a jež by zůstala zapomenuta, kdyby dětský vláček projíždějící hlavou náhle nezměnil směr.“

Mgr. Petra Šimčáková

Výstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la SernaVýstava KVĚTY ŠPANĚLSKA tentokrát podle Ramóna Gómeze de la Serna