Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výtvarné výchovy > Studium a přijímací řízení > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Požadavky k přijímací zkoušce - program Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

studijní program:Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
nabízené studijní plány:maior pro základní školy
minor pro základní školy
maior pro střední školy
minor pro střední školy
forma studia:prezenční

Jedná se o sdružené studium. Uchazeč si ještě volí druhý program. U jednoho ze sdružených programů si volí studijní plán maior a u druhého minor. V rámci studijního plánu maior realizuje student bakalářskou práci. Maior je vždy uveden jako první. Studijní plány maior Pedagogické fakulty lze kombinovat s minor programy Pedagogické fakulty, Filozofické fakulty i Přírodovědecké fakulty. Nabízené kombinace jsou dostupné v elektronické přihlášce ke studiu.

Přijímací zkouška se u tohoto programu nekoná. V případě velkého zájmu o studium se bude konat přijímací zkouška formou motivačního pohovoru. V případě konání nelze motivační pohovor prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Motivační pohovor (v případě konání):

  • Rozbor domácích prací uchazečů (kolekce minimálně dvaceti a maximálně dvaceti pěti prací by měla obsahovat práce z kresby, malby, popřípadě z jiných výtvarných technik) - (max. 50 bodů).
  • Diskuze s uchazečem nad jeho znalostmi z dějin výtvarné kultury - (max. 50 bodů).

Bodové hodnocení:

  • 0 - 49 bodů: nevyhověl
  • 50 - 100 bodů: vyhověl


Profil absolventa programu


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2019

facebook
rss
social hub