Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra speciální pedagogiky

Jaroslav Kysučan


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
místnost, podlaží, budova: V 230, budova V
funkce:
obor činnosti:obor a činnost: vývoj a základy speciální pedagogiky, psychopedie
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2672
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Logoterapie jako možnost
Jaroslav Kysučan
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pracovní činnost jako diagnostická situace u osob s mentálním postižením
Jaroslav Kysučan
Rok: 2011
stať ve sborníku

Ano kvalitativní metodologii ve speciální pedagogice
Jaroslav Kysučan
Rok: 2009
stať ve sborníku

František Čáda a Moravskoslezské sjezdy pro péči o slabomyslné a školství pomocné.
Jaroslav Kysučan
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osobnosti v zrcadle speciální pedagogiky
Jaroslav Kysučan
Rok: 2009, PdF OU
odborná kniha

Rozvoj sociálních kompetencí jedinců s mentální retardací jako aktuáln požadavek na jejich výchovu a vzdělávání
Jaroslav Kysučan
Rok: 2005
stať ve sborníku

Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání
Jaroslav Kysučan, Jana Swierkoszová
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Speciální pedagogika - Úvod do problematiky
Jaroslav Kysučan, Eva Zezulková
Rok: 2004
zveřejněné odborné posudky, recenze

Psychopedie - Speciální pedagogika mentálně retardovaných
Petr Franiok, Jaroslav Kysučan
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úloha profese v dalším vývoji osobnosti mentálně retardovaných
Jaroslav Kysučan
Rok: 2001
stať ve sborníku

Defektologický slovník-3.upravené vydání.(Autor 20 hesel z oblasti speciální pedagogiky
Jaroslav Kysučan
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

K modernizaci přístupů k mentálně retardovaným
Jaroslav Kysučan
Rok: 1998
stať ve sborníku

Speciální pedagogové a rodiče -partneři ve výchově postiženého dítěte
Jaroslav Kysučan
Rok: 1998, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Josef Sasín
Jaroslav Kysučan
Rok: 1997
stať ve sborníku

Special Education in the Czech Republic:Where it has been and where it would like to go.
Jaroslav Kysučan
Rok: 1997, The journal of the international association og Special Education
článek v odborném periodiku

Školní integrace - východiska podmínky
Jaroslav Kysučan
Rok: 1997
stať ve sborníku

Kapitoly z teoretických základů speciální pedagogiky
Jaroslav Kysučan
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do speciální pedagogiky
Jaroslav Kysučan
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Perspektyvy zaintegrovanego ksztalcenia mlodziezy.Spoleczne podstawy integracji
Jaroslav Kysučan
Rok: 1994, Universitet Opolski
kapitola v odborné knize

Psychopedie -Teorie výchovy mentálně retardovaných
Jaroslav Kysučan
Rok: 1990
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Höpflerová VeronikaVýchova dítěte předškolního věku s DMO v rodinědiplomová 2016 
Turská PetraOrganizačně obsahový systém péče o osoby s mentálním postižením ve Švýcarskudiplomová 2016 
Nováková JanaAnalýza metod profesní orientace na základní školách praktických a profesního uplatnění žáků základních škol praktických v Olomouckém krajidiplomová 2015 
Jachová BarboraZvláštnosti kresby lidské postavy dětí předškolního věku z hlediska některých druhů postiženídiplomová 2014 
Kundrátová MonikaPsychomotorická terapie osob s těžšími formami mentální retardacediplomová 2014 
Novotná DanielaHumanizace života osob na úrovni střední a těžké mentální retardacediplomová 2014 
Horová RadkaVýchova a vzdělávání dítěte předškolního věku s poruchou autistického spektra v Dětském rehabilitačním stacionářidiplomová 2013 
Kovalová MarkétaHipoterapie jako prostředek rehabilitace osob s dětskou mozkovou obrnoudiplomová 2013 
Merhautová PetraLidská práva osob s mentálním postižením v praxi ústavních zařízení se zaměřením na chráněné bydlenídiplomová 2013 
Robenková PetraAnalýza inkluzivního prostředí ve vzdělávání dětí na základní škole (u vybrané skupiny postižení)diplomová 2013 
Rybová MichaelaInvalidní vozík jako sportovní prostředek u osob s tělesným postiženímdiplomová 2013 
Batalová VeronikaVýměnný obrázkový komunikační systém a jeho role v komunikaci dětí a žáků s poruchami autistického spektradiplomová 2012 
Běčáková MartinaCanisterapie jako prostředek rehabilitace osob se zdravotním postiženímdiplomová 2012 
Čmielová MartinaHumanizace života osob s těžkou mentální retardacídiplomová 2012 
Kajzarová DanaKomprehenzivní rehabilitace u žáků v ZŠ speciálnídiplomová 2012 
Kordulová KateřinaUcelená rehabilitace v ústavních zařízeních pro osoby s mentálním postiženímdiplomová 2012 
Marková VendulaKvalita života dospělých osob s mentálním postižením v ústavním prostředí a v zařízeních denního pobytudiplomová 2012 
Rožková JanaKvalita života osob se zdravotním postižením - se zaměřením na mentální retardacidiplomová 2012 
Szwanczarová BarboraEdukace žáků s poruchou autistického spektradiplomová 2012 
Kocurová IvonaAktivní prožívání volného času osob se zdravotním postižením - komparace dvou druhů postiženídiplomová 2011 
Kupčová RenataMožnosti využití metody snoezelen u osob na úrovni střední mentální retardacediplomová 2011 
Nadymáčková JanaPedagogicko-psychologické ježdění a jeho vliv na klienty s postiženímdiplomová 2011 
Orlitová MiladaSociální integrace mládeže z dětského domovadiplomová 2011 
Štencelová MartinaPostoje k osobám s mentální retardací u studentů OUdiplomová 2011 
Zlotá VeronikaSociální klima ve třídě běžné základní školy při integraci žáka s mentálním postiženímdiplomová 2011 
Kalová PetraVýchova a vzdělávání dítěte s kombinovaným postižením - případová studiediplomová 2010 
Kráčmarová JanaPohled intaktní populace na osoby mentálně retardovanédiplomová 2010 
Spurný LukášKomparace aspektů kvality života osob s mentální retardací v chráněném bydlení a v ústavních zařízeníchdiplomová 2010 
Šobichová MelániaVýchova detí s mentálnym postihnutím v detskom domovediplomová 2010 
Volná AlenaDějiny ústavní péče o osoby s mentální retardací v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Zámečníková MichaelaŽák se speciálními vzdělávacími potřebami v prostředí běžné školydiplomová 2010 
Zupková KateřinaJedinec s mentální retardací ve výkonu trestu odnětí svobodydiplomová 2010 
Doubravová MarkétaSport jako prostředek k obohacení života handicapovaných osobdiplomová 2009 
Gráczová IlonaIntegrace dítěte s dětskou mozkovou obrnou na základní škole a na gymnáziudiplomová 2007 
Jarolíková KristýnaPostoje k mentálně retardovaným ve společnostidiplomová 2006 
Hoffmannová BarboraIntegrace autistického dítěte do ZŠdiplomová 2005 
Kadavá JanaRaná intervence u dětí zdravotně postiženýchdiplomová 2005 
Vlašánková DagmarRealizace pracovní výchovy v ústavech sociální péčediplomová 2005 
Kaspříková SilvieStimulace osobnostního rozvoje jedince s Downovým syndromembakalářská 2017 
Šturcová ŽanetaUplatnění terapeuticko-formativních přístupů na ZŠ speciálníchbakalářská 2017 
Ejemová LucieMontessori metoda aplikovaná na mentalně postiženýchbakalářská 2015 
Lipková MartinaCanisterapie u dětí s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Morongová GabrielaSportovní aktivity v kontextu speciálních olympiád v domovech pro osoby s mentálním postiženímbakalářská 2015 
Seifriedová DenisaIntegrace jedinců s postiženímbakalářská 2015 
Drexlerová ŠárkaRealizace speciálně pedagogické diagnostiky z hlediska metod a technik u vybraných skupin dětí s postiženímbakalářská 2014 
Höpflerová VeronikaPostoje rodičů k dětem s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2014 
Kaňuščáková PetraAnalýza inkluzivního prostředí ve vzdělávání dětí na základní školebakalářská 2014 
Platková PavlínaDenní stacionář jako forma péče o osoby s mentálním postiženímbakalářská 2014 
Bosáková AdélaKomparace postojů ke školní integraci u učitelů 1. a 2. stupně základní školybakalářská 2013 
Havlásková HanaHistorie Domova pro osoby se zdravotním postižením Marianum v Opavěbakalářská 2013 
Jurášek MiroslavKvalita života jedince se zdravotním postiženímbakalářská 2013 
Kahajová LenkaCesta životem - životní příběh člověka se zdravotním postiženímbakalářská 2013 
Lukasová MarkétaAnalýza služeb podporovaného zaměstnáváníbakalářská 2013 
Malíková LenkaKompenzační pomůcka - prostředek přípravy na samostatný život jedince se získaným tělesným postižením.bakalářská 2013 
Miková PetraRole osobního asistenta v péči o jedince s kombinovaným postiženímbakalářská 2013 
Olšáková KristýnaMožnosti včasné intervence u dětí se zdravotním postižením (středisko rané péče, bazální stimulace atd.)bakalářská 2013 
Špačková JitkaRoztroušená skleróza jako nový začátekbakalářská 2013 
Vozihnojová VeronikaPomůcky v edukaci osob se střední mentální retardacíbakalářská 2013 
Buroňová JarmilaAplikace Ozereckého testu v diagnostice motorického vývoje u žáků ZŠ praktické a ZŠ speciálníbakalářská 2012 
Majorošová BeátaProjekt činnosti občanského sdružení pro pomoc osobám se zdravotním postiženímbakalářská 2012 
Rapčanová LenkaSociálně patologické jevy u žáků základních škol praktických, praktických škol a odborných učilišťbakalářská 2012 
Rašková GabrielaSebeobraz jedinců se zdravotním postižením - v rámci jednoho druhu postiženíbakalářská 2012 
Sedláčková LudmilaHodnoty a hodnotová orientace u osob tělesně postiženýchbakalářská 2012 
Czyžová KateřinaPrincip komplexnosti v diagnostice MR ve speciálně pedagogickém centrubakalářská 2011 
Dudek JiříDějiny vzdělávání mládeže s mentální retardací v městě Ostravabakalářská 2011 
Kedziorová LucieUplatnění osob s mentální retardací na trhu prácebakalářská 2011 
Konečná RomanaHistorická analýza péče o osoby se zdravotním postižením na Opavskubakalářská 2011 
Zimová PavlaPostoje ve společnosti k jedincům s mentální retardacíbakalářská 2011 
Balonová SoňaKomprehenzivní péče o žáka s kombinovaným postiženímbakalářská 2010 
Boťánková MarkétaUmělecké terapeutické aktivity jako prostředek rozvoje jedince s mentální retardacíbakalářská 2010 
Hlavicová AnnaJedinec se zdravotním postižením v institucionální péči, výpovědi klientůbakalářská 2010 
Kordulová KateřinaZařízení Charity pro osoby se zdravotním postižením v Moravskoslezském krajibakalářská 2010 
Landová LucieZařízení Diakonie pro osoby se zdravotním postižením v ostravském regionubakalářská 2010 
Marková VendulaRozvoj sociálních kompetencí u jedinců se střední mentální retardacíbakalářská 2010 
Mrázová AlžbětaRozvoj sociálních kompetencí u žáků s mentální retardací na 2.stupni ZŠ praktické (nebo studentů OU, jedinců v ústavní péči, v chráněném bydlení)bakalářská 2010 
Pohlová ZdenkaPoúrazová mentální retardace - případová studiebakalářská 2010 
Strojilová LucieAplikace animoterapie u vybraných skupin dětí se zdravotním postiženímbakalářská 2010 
Swietoňová BarboraSmyslová výkonnost a smyslová výchova na nižším stupni ZŠ speciálníbakalářská 2010 
Franková DitaChráněné bydlení jedinců s mentální retardací - z pohledu klientůbakalářská 2009 
Kadlíčková RadkaSociální klima ve třídě s integrovaným vzdělávánímbakalářská 2009 
Kubínová EvaPřípadová studie žáka se zdravotním postiženímbakalářská 2009 
Loter LindaPřípadová studie žáka se zdravotním postiženímbakalářská 2009 
Nadymáčková JanaHipoterapie u osob se zdravotním postiženímbakalářská 2009 
Sedlíková AlenaPohybové aktivity osob s tělesným postiženímbakalářská 2009 
Trefilová KateřinaVliv rodiny na rozvoj jedince s mentálním postiženímbakalářská 2009 
Březinová AlenaPřípadová studie žáka se zdravotním postiženímbakalářská 2008 
Gabrhelová MarieVýskyt sociálně patologických jevů u dětí umístěných v dětských domovechbakalářská 2008 
Gadlinová KamilaPřínos hipoterapie v životě osob se zdravotním postiženímbakalářská 2008 
Kovalová MarkétaHipoterapie jako prostředek rehabilitace osob se zdravotním postiženímbakalářská 2008 
Kuchařová VěraPřípadová studie dítěte se zdravotním postiženímbakalářská 2008 
Paláčková LudmilaAnalýza činnosti SPCbakalářská 2008 
Janeček VladimírRodina a volný čas dětí se zdravotním postižením (sociologický průzkum - jak se žije dětem s postižením)bakalářská 2007 
Lučanová MichaelaPracovní zařazení klientů ústavu sociální péče pro mentálně postiženébakalářská 2007 
Mahdalová PetraPracovní začlenění klientů ústavu sociální péče pro mentálně postiženébakalářská 2007 
Milúchová LenkaVýchova a vzdělávání mentálně retardovaných s prvky autismu v ústavech sociální péčebakalářská 2007 
Poloková PavlínaAnalýza a činnost dětského diagnostického ústavubakalářská 2007 
Rumianová ŠárkaAnalýza čiností Speciálně pedagogického centrabakalářská 2007 
Skalická JarmilaDieťa so syndrómom CAN v podmienkach detského domovabakalářská 2007 
Šatranová DanaKvalita života a integrace osob s tělesným postiženímbakalářská 2007 
Šobichová MelániaVýchova jedince s psychosociálným narušením v detskom domovebakalářská 2007 
Zupková KateřinaPřípadová studie žáka se zdravotním postiženímbakalářská 2007 
Golasovská IvanaIntegrace na letních pobytechbakalářská 2006 
Helisová EvaSystém péče o mentálně retardované v ČRbakalářská 2006 
Kaštovská NatálieVýchova mentálně retardovaných dětí v rodiněbakalářská 2006 
Kopřivová LenkaDějiny péče o mentálně retardované v jihomoravském krajibakalářská 2006 
Kvanduchová IdaErgoterapie v ústavu sociální péčebakalářská 2006 
Lenhartová VěraDítě s atutismem v rodiněbakalářská 2006 
Medková MonikaPříspěvek občanských sdružení k humanizaci výchovy mentálně retardovanýchbakalářská 2006 
Plšková JanaVyužití canisterapie v edukaci žáků v základní škole speciálníbakalářská 2006 
Popková ŠárkaVýchova a vzdělávání mentálně retardovaných jedinců s autistickými rysybakalářská 2006 
Trávníčková MartinaVýchova mentálně retardovaného dítěte v rodiněbakalářská 2006 
Dvořáčková TaťánaMetody, formy a prostředky VV u mentálně retardovaných jedincůbakalářská 2005 
Holbová DagmarObsah a organizace výchovy postižených dětí v rehabilitační tříděbakalářská 2005 
Kubiczková LucieDítě s Downovým syndromem v rodiněbakalářská 2005 
Kupčová RenataKazuistika mentálně retardovaných absolventů zvláštních školbakalářská 2005 
Stachurová JanaMentálně retardované dítě v rodiněbakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
rss
social hub