OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze víceoborová studia

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Andragogika [CZ]bakalářské3 rokykombinované
Víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Pedagogika - Český jazyk se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Pedagogika - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Pedagogika - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Pedagogika - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Pedagogika - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školy - Učitelství pedagogiky pro střední školynavazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství psychologie pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství pedagogiky (negarantovaný rozvrh)navazující
facebook
rss
social hub