Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Kamila Sekerová

Kamila Sekerová

titul, jméno, příjmení:Mgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 214, budova SA
funkce:
obor činnosti:česká stylistika, zvl. publicistický styl a jeho vývojové tendence, jazyková problematika školské komunikace s cizojazyčným žákem
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2645
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Jazyková analýza iniciační repliky učitele ( na materiálu z online výuky)
Kamila Sekerová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Direktivita v interakci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Komunikační funkce výčitky a její varianty v komunikaci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2019, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Komunikační a slohová výchova v teorii a praxi
Kamila Sekerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Language functions to communicate appraisal and child directed speech
Kamila Sekerová
Rok: 2017, Wychowanie w Rodzinie
článek v odborném periodiku

Illocutionary Language Functions Related to Appraisal and Child Directed Speech
Kamila Sekerová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porozumění textu a princip kontextualizace
Kamila Sekerová
Rok: 2022, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Kamila Sekerová
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Vliv ukrajinštiny na přijímání češtiny jako druhého jazyka
Kamila Sekerová
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktické impulsy 4 (DIDAI4)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Gabriel Juchelka
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Jazyková analýza iniciační repliky učitele ( na materiálu z online výuky)
Kamila Sekerová
Rok: 2021, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

K problematice stavby slova ve vybraných učebnicích českého jazyka pro 1. stupeň ZŠ a v přípravě budoucích učitelů
Diana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2021, O dieťati, jazyku, literatúre
článek v odborném periodiku

Reality show jako hra na komunikaci
Kamila Sekerová
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Kamila Sekerová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Kamila Sekerová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Kamila Sekerová
Rok: 2021
uspořádání konference, workshopu

Didaktické impulsy 3 (DIDAI3)
Kamila Sekerová, Radomil Novák, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Didaktické impulsy 2 (DIDAI2)
Kamila Sekerová, Jana Svobodová, Radomil Novák, Radana Metelková Svobodová, Diana Svobodová
Rok: 2019
uspořádání konference, workshopu

Direktivita v interakci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Erasmus Training: Instytut Slawistyki Zachodnej i Poludniowej, Universytet Warszawski, Warszawa
Kamila Sekerová
Rok: 2019
působení v zahraničí

Komunikační funkce výčitky a její varianty v komunikaci rodič-dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2019, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Řeč orientovaná na dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Direktivita v interakci rodič - dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Filozofická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
Kamila Sekerová
Rok: 2018
působení v zahraničí

Registr řeči orientované na dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi
Kamila Sekerová, Ondřej Sekera
Rok: 2018
stať ve sborníku

Indikace komunikační funkce výzvy v řeči orientované na dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikační a slohová výchova v teorii a praxi
Kamila Sekerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Language functions to communicate appraisal and child directed speech
Kamila Sekerová
Rok: 2017, Wychowanie w Rodzinie
článek v odborném periodiku

Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty
Kamila Sekerová
Rok: 2016
redakční a jazykové úpravy

Illocutionary Language Functions Related to Appraisal and Child Directed Speech
Kamila Sekerová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Řeč orientovaná na dítě - rodičovské perspektivy a limity (sebezáchovné komunikační pozice v praxi)
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
odborná kniha

Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Užívané satirovské komunikační modely v rodině
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkum řeči orientované na dítě
Kamila Sekerová
Rok: 2015, Slovo a obraz v komunikaci s dětmi
článek v odborném periodiku

Zaměstnávání cizinců - nevídaný potenciál nebo administrativní břemeno?
Kamila Sekerová
Rok: 2014, Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o. s.
odborná kniha

Čeština tiskových mluvčích
Kamila Sekerová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dobré ráno
Kamila Sekerová
Rok: 2012
rozhlasové a televizní relace

Svoboda či pevné hranice v přístupu k multikulturní komunikaci?
Kamila Sekerová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Svoboda či pevné hranice v přístupu k multikulturní komunikaci?
Kamila Sekerová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Dobré ráno s Jedničkou
Kamila Sekerová
Rok: 2011
rozhlasové a televizní relace

Prostor pro češtinu
Radomil Novák, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... další autoři
Rok: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Překračování hranic obvyklosti
Radomil Novák, Pavlína Kuldanová, Jana Svobodová, Diana Svobodová, Ivana Gejgušová, Olga Kubeczková, Jana Hyplová, Radim Šink, Kamila Sekerová, Kateřina Homolová ... další autoři
Rok: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Identifikace profesních aktivit vychovatelů výchovných ústavů a dětských domovů
Kamila Sekerová, Ondřej Sekera
Rok: 2009
redakční a jazykové úpravy

Kompendium ke studiu českého jazyka a literatury
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Kateřina Homolová, Radomil Novák, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Realizace výukového dialogu v odlišném sociokulturním a jazykovém prostředí
Kamila Sekerová
Rok: 2009, PdF OU v Ostravě
odborná kniha

Faktory blokující komunikaci mezi českým učitelem a cizojazyčným žákem
Kamila Sekerová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty I. Mezilidské vztahy personálu v resocializačních zařízeních pro adolescenty
Kamila Sekerová, Julius Sekera
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II. Proces reedukace a resocializace očima dětí a analýza profesních činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech
Kamila Sekerová, Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Rok: 2008
redakční a jazykové úpravy

Specifické rysy výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí
Kamila Sekerová
Rok: 2008
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Fakulta prírodných a humanitných vied Prešovské univerzity v Prešově
Kamila Sekerová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Iniciace v rámci výukového dialogu s nečeským žákem
Kamila Sekerová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Interkulturní vzdělávání II.
Kamila Sekerová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Nejčastější strategie porozumění nečeskému žákovi ze strany učitele
Kamila Sekerová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Didaktika českého jazyka pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika českého jazyka pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak psát projekty česky a srozumitelně
Jana Svobodová, Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Jazyk výukového dialogu vedeného v multikulturním prostředí
Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Konkrétní realizace multikulturní výchovy v podmínkách českých vysokých škol
Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešově
Kamila Sekerová
Rok: 2006
působení v zahraničí

Reality Show as a Communication Game
Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Reality show jako hra na komunikaci
Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Trénink v českém jazyce pro střední a vyšší odborné školy
Ivana Gejgušová, Eva Höflerová, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trénink v českém jazyce pro základní školy
Eva Höflerová, Olga Kubeczková, Radana Metelková Svobodová, Kamila Sekerová, Diana Svobodová, Jana Svobodová ... další autoři
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Typologická charakteristika bulvárního periodika
Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vliv učitele českého jazyka na míru mediální gramotnosti žáků základních škol
Kamila Sekerová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Základy české stylistiky. Distanční text
Eva Höflerová, Kamila Sekerová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etnofaulismy jako lingvistický aspekt interkulturní komunikace
Kamila Sekerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Interkulturní aspekty výuky na české základní škole
Kamila Sekerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Multietnická komunikace v rámci výuky na prvním stupni základních škol
Kamila Sekerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Multietnická komunikace v rámci výuky na prvním stupni základních škol
Kamila Sekerová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multikulturní výchova v rámci výuky českého jazyka na základní škole
Kamila Sekerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Reality show jako hra na komunikaci
Kamila Sekerová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výukový dialog v multikulturním prostředí
Kamila Sekerová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Typologická analýza bulvárního periodika
Kamila Sekerová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologická charakteristika bulvárního periodika
Kamila Sekerová
Rok: 2004
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
CTVRČeské tvarosloví
C3JSBJazykový seminář k bakalářské zkoušce
C3MKVJazyková problematika v multikult. vých.
C3PSTPraktická stylistika
C3SCTSeminář k českému tvarosloví
C3STYČeská stylistika
C3TVAČeské tvarosloví
C3USJÚvod do studia českého jazyka
DMSVSpecifika výuky češtiny pro jinojazyčné
KOSJZKomunikace s jinojazyčným žákem
USCJÚvod do studia českého jazyka
2OAN1Komplexní analýza textu 1
2OAN2Komplexní analýza textu 2
2OAN3Komplexní analýza textu 3
2PMUVJazyková problematika v multikult. vých.
2SREKJazyková specifika reklamního textu
22AN1Komplexní analýza textu 1
22AN2Komplexní analýza textu 2
22AN3Komplexní analýza textu 3
22MUVJazyková problematika v multikult. vých.
3RAROZáklady českého tvarosloví
3ROCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
3RPRAPravopisné repetitorium
3RSTXPraktická stylistika a tvorba odb. textu
3RTVASeminář k českému tvarosloví
3RTYLČeská stylistika
33PRAPravopisné repetitorium
33RCJZáklady bohemistiky a korpusové lingvist
33RRAPravopisné repetitorium
33RROZáklady českého tvarosloví
33RTYPraktická stylistika a tvorba odb. textu
33RVASeminář k českému tvarosloví
33RYLČeská stylistika
5JAZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
5JAZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
5ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.
55AZ1Mateřský jazyk 1 - úvod
55AZ5Mateřský jazyk 5 - stylistika
55ULTJazykové vzdělávání v multikult. podm.2
6KSLVKomunikační a slohová výchova
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TVARČeská mluvnice 1 - tvarosloví
6ZBOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BOHZáklady bohemistiky pro školní praxi
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SLVKomunikační a slohová výchova
66VARČeská mluvnice 1 - tvarosloví
7KAT1Kompl. analýza textu pro školní praxi 1
7KAT2Kompl. analýza textu pro školní praxi 2
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77AT1Kompl. analýza textu pro školní praxi 1
77AT2Kompl. analýza textu pro školní praxi 2
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77SKPSeminář k diplomové práci
8JAZ4Mateřský jazyk 4 - stylistika
88AZ4Mateřský jazyk 4 - stylistika
9DMSVSpecifika výuky češtiny pro jinojaz.žáky
9DSRDŘeč orientovaná na dítě
99MSVSpecifika výuky češtiny pro jinojaz.žáky
99SRDŘeč orientovaná na dítě
ANTXAnalýza textu
CESTStylistika
CTVRČeské tvarosloví
MSLD2Jazyková komunikace a kultura řeči
USCJÚvod do studia českého jazyka


AutorNázev práceTypRok
Frgala MatějStanovisko žáků 1. stupně k obtížnosti českého pravopisudiplomová 2020 
Janíková PetraPublicistický styl a proměny manipulační funkce ve slohovém vyučování na 2. stupni základních školdiplomová 2020 
Pěchová AndreaVzdělávání žáka asijského původu v prostředí české základní školydiplomová 2020 
Bartková LucieProměny manipulativní strategie v mediálním textudiplomová 2019 
Harenzová DenisaVýuka slohové a komunikační výchovy na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Ivánková AnetaKomunikační funkce vyjadřující vůli mluvčího v řeči orientované na dítě staršího školního věkudiplomová 2019 
Kočanová NikolaKomparace pracovních sešitů českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - se zaměřením na učivo o tvaroslovídiplomová 2019 
Neradová MarieKomunikační funkce vyjadřující vůli mluvčího v řeči orientované na dítě mladšího školního věkudiplomová 2019 
Podešvová DenisaForma a význam interogativních záměrů v řeči orientované na dítědiplomová 2019 
Hránková AnetaPersvazivní jazykové prostředky mladých youtuberů (textová analýza)diplomová 2018 
Pelcová AlžbětaVýuka jmenných a slovesných gramatických kategorií na 1. stupni základní školdiplomová 2018 
Vašek MiroslavZpůsoby argumentace v českých politických debatáchdiplomová 2017 
Botorová KateřinaSuprasegmentální prostředky řeči orientované na dítědiplomová 2016 
Šimoníková TerezaŘeč orientovaná na dítě - analýza vybrané jazykové rovinydiplomová 2016 
Celbrová LucieMorfologická charakteristika řeči orientované na dítědiplomová 2015 
Kiculisová KláraŘeč orientovaná na dítě - analýza lexikální rovinydiplomová 2015 
Pleva LiborSyntaktická charakteristika řeči orientované na dítědiplomová 2015 
Zábranská LucieHravé formy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠdiplomová 2012 
Ivanišová EliškaManipulativní strategie v časopisech pro dívkydiplomová 2010 
Komárková KateřinaFormy persvaze v reklamách určených dětemdiplomová 2009 
Sitková JanaJazyková úroveň časopisů pro děti a jejich využití ve výuce na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Pospíchalová SoňaJazykové aspekty výukového dialogu vedeného s nečeským žákemdiplomová 2008 
Sýkorová TerezaJazykové aspekty výukového dialogu vedeného s nečeským žákemdiplomová 2008 
Kollárová IvetaProblematika začleňování nečeských žáků do výuky češtinydiplomová 2007 
Koubková MartaJazyková podoba současných reklamních textůdiplomová 2007 
Nedavašková TerezaVyjmenovaná slova a jejich změnybakalářská 2021 
Přikrylová LadaJazykové strategie v časopisech pro dívkybakalářská 2018 
Kalvar DenisaSlovní zásoba u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Žabenská BarboraPostavení mediální výchovy ve výuce na současné základní školebakalářská 2014 
Buchtová LucieZnalosti interpunkčního pravopisu u žáků 2. stupně ZŠbakalářská 2012 
Cihlová VeronikaRozvoj komunikativních kompetencí u dětí předškolního věkubakalářská 2012 
Palyzová HanaVliv rodinného prostředí na úroveň slovní zásoby dětí předškolního věkubakalářská 2012 
Vavrečková KateřinaVliv rodinného prostředí na úroven slovní zásoby dětí předškolního věkubakalářská 2012 
Matlochová JanaObsahová analýza časopisů pro dětibakalářská 2009 


Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů
Hlavní řešitelMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Období1/2020 - 12/2022
PoskytovatelMŠMT
Stavřešený
Nerovnoměrnost komunikačního vztahu rodič ? dítě (analýza rodinné komunikace)
Hlavní řešitelMgr. Kamila Sekerová, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2018
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
facebook
social hub