Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra pedagogiky a andragogiky

Daniel Hanuš


titul, jméno, příjmení:PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:sociálně-právní ochrana dětí, rodinné právo, občanské právo hmotné, školské právo
katedra / středisko (fakulta): Katedra preprimární a primární pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil:
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Koncept Corporate Social Responsibility v podnikatelském prostředí ČR a související otázky
Daniel Hanuš
Rok: 2017, Evropský polytechnický institut, s.r.o.
odborná kniha

Vývoj mezinárodněprávní ochrany dětí v kontextu Úmluvy o právech dítěte a jejíreflexe v právním řádu ČR
Daniel Hanuš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Dítě jako subjekt občanského práva
Daniel Hanuš
Rok: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
článek v odborném periodiku

Právní předpoklady rodičovství z pohledu soukromého práva v ČR
Daniel Hanuš
Rok: 2016, Evropský polytechnický institut, s.r.o.
odborná kniha

Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.
Ivana Mičínová, Lenka Průšová, Daniel Hanuš
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Legislativní (právní) základy multikulturního vzdělávání v ČR. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.
Daniel Hanuš
Rok: 2015
stať ve sborníku

Participační práva dítěte
Daniel Hanuš
Rok: 2015
stať ve sborníku

Společenská a právní problematika osvojení v současnosti.
Daniel Hanuš
Rok: 2015, C. H. Beck
kapitola v odborné knize

Dítě v MŠ a domácí násilí
Daniel Hanuš
Rok: 2013, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Dítě z rozvedeného manželství v mateřské škole
Daniel Hanuš
Rok: 2013, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Flow in Coaching Interviews as a Significant Protective Factor.
Lucia Lacková, Daniel Hanuš, Radmila Burkovičová, Tereza Kimplová, A. R. García
Rok: 2022
stať ve sborníku

Dopady rozhodování Ústavního soudu České republiky na podnikatelskou sféru v daňové oblasti.
Daniel Hanuš, Michal Kadlec
Rok: 2018
stať ve sborníku

Nesezdané soužití
Daniel Hanuš, Senta Radvanová
Rok: 2018, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
kapitola v odborné knize

Koncept Corporate Social Responsibility v podnikatelském prostředí ČR a související otázky
Daniel Hanuš
Rok: 2017, Evropský polytechnický institut, s.r.o.
odborná kniha

Vývoj mezinárodněprávní ochrany dětí v kontextu Úmluvy o právech dítěte a jejíreflexe v právním řádu ČR
Daniel Hanuš
Rok: 2017
stať ve sborníku

Dítě jako subjekt občanského práva
Daniel Hanuš
Rok: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
článek v odborném periodiku

Mediace jako efektivní metoda profesionálního poradenství
Daniel Hanuš
Rok: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
článek v odborném periodiku

Právní předpoklady rodičovství z pohledu soukromého práva v ČR
Daniel Hanuš
Rok: 2016, Evropský polytechnický institut, s.r.o.
odborná kniha

Význam interakce a komunikace v profesní praxi manažera
Daniel Hanuš
Rok: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
článek v odborném periodiku

Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.
Ivana Mičínová, Lenka Průšová, Daniel Hanuš
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Dítě - objekt či subjekt péče. Praktické a teoretické ohlédnutí po roce rekodifikace soukromého práva
Daniel Hanuš
Rok: 2015, CI Time: odborný analytický měsíčník
článek v odborném periodiku

Legislativní (právní) základy multikulturního vzdělávání v ČR. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.
Daniel Hanuš
Rok: 2015
stať ve sborníku

Participační práva dítěte
Daniel Hanuš
Rok: 2015
stať ve sborníku

Společenská a právní problematika osvojení v současnosti.
Daniel Hanuš
Rok: 2015, C. H. Beck
kapitola v odborné knize

Vybraná problematika teorie a praxe rozkladových komisí
Daniel Hanuš
Rok: 2015, Acta Moraviae: odborný časopis pro ekonomy, manažery a informatiky
článek v odborném periodiku

Dítě v MŠ a domácí násilí
Daniel Hanuš
Rok: 2013, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Dítě z rozvedeného manželství v mateřské škole
Daniel Hanuš
Rok: 2013, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Komercializace rodičovství
Daniel Hanuš, Senta Radvanová
Rok: 2012
stať ve sborníku

MŠ a dítě předškolního věku jako subjekty práva
Daniel Hanuš
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Úloha mateřské školy jako sociální instutuce
Daniel Hanuš
Rok: 2011, Řízení školy
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub