Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výchovy k občanství

Tomáš Jarmara


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 208, budova SA
SA 501, budova SA
funkce:děkan PdF OU
garant Bc. studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
obor činnosti:politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Pedagogické fakulty
Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Demokracie a aktivní občan ve školní praxi
Tomáš Jarmara
Rok: 2017, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Demokracie a aktivní občan ve školní praxi
Tomáš Jarmara
Rok: 2017, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Education for active citizenship
Tomáš Jarmara
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Snaha politických stran o regulaci médií veřejné služby
Tomáš Jarmara
Rok: 2015, Civilia
článek v odborném periodiku

Média - hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?
Tomáš Jarmara
Rok: 2014, Epocha
kapitola v odborné knize

Politické strany: institucionalizace, univerzalizace, kartelizace
Tomáš Jarmara
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Výchova k aktivnímu občanství
Tomáš Jarmara
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historické okolnosti vzniku občanské společnosti
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara
Rok: 2012, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Participační demokracie a politické strany Nové levice
Tomáš Jarmara
Rok: 2012, Civila
článek v odborném periodiku

Party Government in Political Practice: Participation Indeces
Tomáš Jarmara
Rok: 2012, Politické vedy
článek v odborném periodiku

A Citizen, Civil Society: Citizen´s Participation and Czech Democracy
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, in - PRESS CZ s. r. o., Havířov
kapitola v odborné knize

Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.
Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Slovak Journal of Political Sciences
článek v odborném periodiku

Institutionalization of Post-Communist Political Parties
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Wschodnioznawstvo
článek v odborném periodiku

Introduction-Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Občanská společnost v historické perspektivě: český diskurs
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Participační formy demokracie v integrovaném světě
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Civila-revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Politické strany: kapitoly z teorie a praxe politických strany
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, in-PRESS CZ s. r. o., Havířov
odborná kniha

TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých politických stran po roce 1989
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Politologická revue
článek v odborném periodiku

Výchova demokratického občana: praktické formy participace v politickém životě
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Výchova k aktivnímu občanství
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, in-PRESS CZ s. r. o., Havířov
odborná kniha

Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Institucionalizace politických stran v procesech demokratické tranzice
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara
Rok: 2010, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Institute of International Studies University of Wroclaw
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
působení v zahraničí

Institute of International Studies University of Wroclaw
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
působení v zahraničí

Multikulturalismus v politické praxi Evropské unie a České republiky: kulturní integrace
Tomáš Jarmara
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia VI.
článek v odborném periodiku

Politické strany: typologie koalic
Tomáš Jarmara
Rok: 2010, VŠB-TU Ostrava
kapitola v odborné knize

Politické strany: vybrané kapitoly z teorie a praxe politických stran
Tomáš JARMARA
Rok: 2010, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
odborná kniha

T. G. Masaryk a jeho pojetí vztahu politiky a náboženství
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
stať ve sborníku

Volební studio Radiožurnálu
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace

Agenda of intercultural policies in the states of EU
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk, dějiny, hodnoty IV. jako filozofický, sociologický a politologický problém
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Výstava ke 160. výročí založení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Wpływ religii jako kulturalnego i politycznego fenomena na polityczne życie w Republice Czeskiej po1989 roku.
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
stať ve sborníku

Wroclaw University
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
působení v zahraničí

K některým aspektům multikulturalismu
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara, Jelena Petrucijová, Jaromír Pavlíček, Marcel Mečiar, Robert Čapek ... další autoři
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize

Krajské a senátní volby ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
Tomáš Jarmara
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Má Masarykova dělnická akademie dobrý směr?
Tomáš Jarmara
Rok: 2008, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Občanská sdružení jako téma v hodinách OV
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara, Jelena Petrucijová, Jaromír Pavlíček, Marcel Mečiar, Robert Čapek ... další autoři
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize

Vztah náboženství a politiky v českých zemích: období po vzniku samostatné České republik
Tomáš Jarmara
Rok: 2008
stať ve sborníku

Wroclaw University
Tomáš Jarmara
Rok: 2008
působení v zahraničí

Między UE a USA: koncepcja czeskej polityki zagranicznej
Tomáš Jarmara
Rok: 2007, Uniwersytet Wrocław
odborná kniha

Multikulturalismus: ideologie polarizace
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prešovská univerzita
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
působení v zahraničí

První monografie ostravské hornické kolonie
Tomáš Jarmara, Martin Jemelka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Před polednem
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Před polednem
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Wroclaw University
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
působení v zahraničí

Evropská unie jako interkulturní společnost
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
stať ve sborníku

Geopolityka w Polsce i zagranicą: historia i wspólczesność
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týden v regionech
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Volební studio
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

K některým politickým aspektům multikulturalismu
Tomáš Jarmara
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rozwój czeskich mediów po 1989 roku
Tomáš Jarmara
Rok: 2005, Instytut Studiów Miedzynarodowych, Uniwersytet Wroclaw
kapitola v odborné knize

Týden v regionech
Tomáš Jarmara
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Hra na prezidenta
Tomáš Jarmara
Rok: 2004, Listy
článek v odborném periodiku

Nová témata ve vzdělávacím procesu občanské výchovy
Tomáš Jarmara
Rok: 2004
stať ve sborníku

Týden v regionech
Tomáš Jarmara
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Vliv volebního systému na stranický systém: poměrný volební systém
Tomáš Jarmara
Rok: 2004, Verjná správa a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Analýza vývoje politických stran v ČR z hlediska teorie Catch-all party
Tomáš Jarmara
Rok: 2003, Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis
článek v odborném periodiku

Subsidiarita - cesta k zabezpečení demokratických pravidel?
Tomáš Jarmara
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace teorie strany kartelu na vývoj politických stran v ČR
Tomáš Jarmara
Rok: 2002, Politologická revue
článek v odborném periodiku

Fulghumova židle? věc interpretace
Tomáš Jarmara
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj stranického systému ČR po roce 1989: tendence ke straně kartelu ?
Tomáš Jarmara
Rok: 2002
stať ve sborníku

Politické strany a jejich systémy - česká specifika
Tomáš Jarmara
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Lund University
Tomáš Jarmara
Rok: 1999
působení v zahraničí

Liverpool John Moores University
Tomáš Jarmara
Rok: 1997
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
3RLAPČeská liter. jako odraz polit. myšlení
POLIFPolitická filozofie: občan, stát a právo
POLITÚvod do politologie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DVOBSDějiny vývoje občanské společnosti
PEXVOProb. polit. extrem. ve výchově k občan.
POGEOPolitická a kulturní geografie
POSCRPolitický syst. ČR: historie a současn.
PSMDPolitické strany v modern. demokraciích
SZZK3SZZ - Občanská výchova s didaktikou
TEPRDTeorie a praxe demokracie
VAKOBVýchova k aktivnímu občanství
ZAVYDZáklady výchovy k demokracii
11ZD1Seminář k diplomové práci 1
2EPOMČeské politické myšlení
2PLIPAplikovaná politologie
2SZM2SZZ - Občanská výchova s didaktikou
2VKODVýchova k občanství a demokracii
22KODVýchova k občanství a demokracii
22POMČeské politické myšlení
22ZM2SZZ - Občanská výchova s didaktikou
3EDEMTeorie demokracie
3EZVZMezinárodní vztahy
3OGEOPolitická a kulturní geografie
3OLIAPolitologie 1
3OLIBPolitologie 2
3OLICPolitologie 3
3PLIPAplikovaná politologie
3POLBPolitologie 2
3SZB2SZZ - Občanská výchova
33GEOPolitická a kulturní geografie
33LIAPolitologie 1
33LIBPolitologie 2
33LICPolitologie 3
33OLBPolitologie 2
33SCRPolit. systém čes.zemí: historie a souča
33ZB2SZZ - Občanská výchova
33ZVZMezinárodní vztahy
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6POL1Politologie 1
6POL2Politologie 2
6POL3Politologie 3
6PSCRPolitický systém ČR
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZSZZ - Občanská výchova
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66CDSČlověk v demokratické společnosti
66OL1Politologie 1
66OL2Politologie 2
66OL3Politologie 3
66SCRPolitický systém ČR
66SZZSZZ - Občanská výchova
7CEPOČeské politické myšlení
7DOBSDemokracie a občanská společnost
7MEVZMezinárodní vztahy
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZZSZZ - Občanská výchova s didaktikou
77BHJObhajoba diplomové práce
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77EPOČeské politické myšlení
77EVZMezinárodní vztahy
77OBSDemokracie a občanská společnost
77SZZSZZ - Občanská výchova s didaktikou


AutorNázev práceTypRok
Kopecký TomášAnalýza výsledku voleb do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje v létech 2004 - 2008.diplomová  
Čaniga DenisEkologické skupiny, spolky a neziskové organizace na Ostravskudiplomová 2020 
Dvořák TomášKomparace používaných mediálních zdrojů studentů středních škol.diplomová 2020 
Kolářová ZuzanaFormy realizace průřezového téma - Výchova demokratického občana.diplomová 2020 
Řehulka TadeášObčanská společnost v obci Stěbořicediplomová 2020 
Káňa PetrObčanská společnost a participace v obvodě Moravská Ostravě a Přívoz.diplomová 2019 
Němčíková LudmilaObčanská společnost v městě Petřvalddiplomová 2019 
Bílková AndreaAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Ostrožská Nová Ves v letech 2010 - 2014diplomová 2017 
Cyprichová LenkaPoválečný vývoj ve městě Krnov v letech 1945-1947diplomová 2016 
Zapadlo MarekAnalýza výsledku komunálních voleb ve městě Šumperku v letech 2006-2014.diplomová 2016 
Zeman KarelObčanská společnost ve městě Nový Jičíndiplomová 2016 
Bandorová StanislavaObčanská společnost ve městě Karvinádiplomová 2015 
Cieslar DavidAnalýza komunálních voleb ve městě Třinec v letech 2006-2014diplomová 2015 
Lefenda GabrielaVzestup politického extremismu v Moravskoslezském kraji v r. 2013diplomová 2015 
Liszoková EvaZastoupení žen ve veřejné správě statutarních měst Moravskoslezského krajediplomová 2015 
Pyszko MichalAnalýza výsledku komunálních voleb v obci Návsídiplomová 2015 
Lipinský VáclavPolitický extremismus a radikalismus v České republice: Dělnická strana sociální spravedlnosti.diplomová 2014 
Paulerová KláraObčanská společnost v obci Větřkovicediplomová 2014 
Sližová LenkaZastoupení žen v politice v Moravskoslezském krajidiplomová 2014 
Haichlová RadkaAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Petřvalddiplomová 2013 
Krejčí JakubAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Petrovice u Karvinédiplomová 2013 
Mokroš OndřejAnalýza výsledků komunálních voleb ve statutárním městě Havířovdiplomová 2013 
Brabec MichalObčanská demokratická strana: ODS v politickém systému ČR po roce 2002diplomová 2012 
Žídek LukášČeská televize - reflexe menšin?diplomová 2012 
Dostál RostislavAnalýza komunálních voleb ve městě Šenov v létech 1998 až 2006diplomová 2011 
Bičejová BarboraReflexe českého politického myšlení v české literatuřediplomová 2010 
Korneta JiříAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Raškovice po roce 1989diplomová 2010 
Zajíček MichalGeopolitický vývoj českých zemí ve 20. stoletídiplomová 2010 
Smoláková SoňaObčanská společnost v Kopřivnicidiplomová 2009 
Štancl LadislavVývoj české zahraniční politiky po roce 1993.diplomová 2009 
Vojkůvka PavelPerspektivy sociálního státu v Evropědiplomová 2009 
Grussmannová AliceAnalýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 2002 - 2006diplomová 2008 
Kadlčíková ZuzanaVývoj KSČM po roce 1989diplomová 2008 
Vejdovská EvaOSN a UNESCOdiplomová 2008 
Zielina AdamAnalýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 1998 - 2006diplomová 2008 
Huňka JiříTransformace českého tisku po roce 1989diplomová 2007 
Konečný PetrAnalýza výsledku komunálních voleb v obci Kozlovicediplomová 2007 
Peš StanislavAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Kopřivnice po roce 1989diplomová 2007 
Prášilík AdamVývoj českých médií po roce 1989: televizní vysílánídiplomová 2007 
Stanislav PavelAktuální stav občanské společnosti v ČR: participace občanů na správě věcí veřejnýchdiplomová 2007 
Leciánová JanaOSN - vznik, historie, organizace a současnost a UNESCOdiplomová 2006 
Leciánová MarcelaObčanská společnost a občanská sdružení v Hlučínědiplomová 2006 
Mrázek MartinOSN na prahu 21. stoletídiplomová 2006 
Rubíček ŠtěpánTeorie demokracie, princip svobody, rovnosti a většinydiplomová 2006 
Varmus MichalAnalýza komunálních voleb v Ostravě-Svinově v letech 1994-2002diplomová 2006 
Klimundová KristýnaAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Paskov v letech 2014-2018.bakalářská 2020 
Pěsňová AnetaČeský protektorátní film.bakalářská 2020 
Englišová KarolínaReflexe feminismu ve vybraných ženských časopisechbakalářská 2019 
Fitzková JanaAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodu statutárního města Ostrava - Petřkovice v letech 2010 - 2014.bakalářská 2019 
Klapuchová KláraAnalýza výsledků komunálních voleb v městské části Ostrava - Poruba v letech 2014-2018.bakalářská 2019 
Kubný MarekAnalýza výsledků komunálních voleb města Kravaře.bakalářská 2019 
Pleskačová TerezaObčanská společnost a participace ve městě Kuřimibakalářská 2019 
Řezníček MichalObčanská společnost ve městě Bohumínbakalářská 2019 
Witasek VojtěchMigrace a postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků.bakalářská 2019 
Chyla JanAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě statutárního města Ostrava - Plesná v letech 2010 - 2014.bakalářská 2018 
Koval MartinAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Nový Jičín v letech 2010 - 2014.bakalářská 2018 
Řehulka TadeášAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Stěbořicebakalářská 2018 
Samohýlová MichaelaPřechod ČSR k autoritativní demokracii Druhé republiky.bakalářská 2018 
Šoborová HanaListopad 1989 ve Valašském Meziříčí.bakalářská 2018 
Zámorská VendulaObčanská společnost a participace ve městě Hranicebakalářská 2018 
Čaniga DenisRelevance malých politických stran při tvorbě vládních koalic České republikybakalářská 2017 
Dvořák TomášMigrační krize a postoj zemí Visegrádské čtyřkybakalářská 2017 
Káňa PetrAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz v letech 2010 - 2014.bakalářská 2017 
Kravčíková JanaZnalost problematiky EU mezi žáky základní školy a gymnáziabakalářská 2016 
Kuráková DominikaAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Řepiště v letech 2010 - 2014bakalářská 2016 
Myšková MarkétaLevicová poezie a próza v období První Československé republiky v kontextu politického myšleníbakalářská 2016 
Bílková AndreaObčanská společnost v obci Ostrožská Nová Vesbakalářská 2015 
Kříž FilipVliv Opoziční smlouvy na politický systém České republiky.bakalářská 2014 
Sikorová MarkétaObčanská společnost v obci Bystřicebakalářská 2014 
Zapadlo MarekGeopolitika moří a oceánů: Jihočínské mořebakalářská 2014 
Bandorová StanislavaČeskoslovensko v letech 1968 - 1989bakalářská 2013 
Šeděnková SandraPolitický systém druhé republiky (1938 - 1939): autoritativní demokracie?bakalářská 2013 
Šubrtová MiroslavaAnalýza komunálních voleb v obci Třebíč v letech 2006 - 2010.bakalářská 2013 
Zeman KarelAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Nový Jičín v letech 2002 - 2010bakalářská 2013 
Lipinský VáclavPostavení a pozice KDU-ČSL ve Fulnekubakalářská 2012 
Petrášová VěraVůdcovství ve vzdělávací organizacibakalářská 2010 


Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období2/2018 - 7/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
"I-I-I" (Inovace - Interdisciplinarita - Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období12/2010 - 7/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
facebook
rss
social hub