Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra výchovy k občanství

Blažena Gracová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
místnost, podlaží, budova: DM 520, budova DM
funkce:
obor činnosti:didaktika dějepisu, nejnovější české dějiny
katedra / středisko (fakulta): Katedra historie (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1979
e-mail:

Vzdělání

2015
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polsko
2014
Universytet Śląski, Katowice, Polsko - studijní pobyt
2014
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2011
Universytet Śląski, Katowice, Polsko - studijní pobyt
2011
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2009
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder, SRN - studijní pobyt
2007
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2003
Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, Rakousko - studijní pobyt
2002
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2001
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
2000
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
1997
FHV, UMB, Banská Bystrica, SR - docent, historie - teorie vyučování dějepisu
1996
Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung, Braunschweig, SRN - studijní pobyt
1993
Österreichisches Ost-und Südosteuropa Institut, Wien, Rakousko - studijní pobyt
1993
Hogeschool van Amsterdam, Nizozemí - studijní pobyt
1987
FF MU v Brně - kandidát věd, obor československé dějiny (CSc.)
1974
FF MU v Brně - doktorát filozofie
1973
FF MU v Brně - učitelství SŠ, obor dějepis-čeština
 

Zaměstnání, praxe

1997 – dosud
OU, FF, KHI - docentka
1991 – 1997
OU, FF, KHI - odborná asistentka
1988 – 1991
Pedagogická fakulta v Ostravě - odborná asistentka
1984 – 1988
ŽDB, Bohumín - vedoucí podnikového muzea
1977 – 1984
Střední ekonomická škola v Ostravě - středoškolská profesorka
1973 – 1977
Gymnázium v Karviné - středoškolská profesorka
 

Odborné zaměření

Didaktika dějepisu: Výzkum českých, polských, slovenských, německých a rakouských dějepisných učebnic, výzkumy historického vědomí, problematika etnických stereotypů ve vztahu k výuce dějepisu, výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na ZŠ a SŠ.
Nové a nejnovější dějiny: Historie první Československé republiky, tzv. Druhá republika, Protektorát Čechy a Morava, zejména problematika každodenního života. Česko-polské vztahy ve 20. století.
Regionální historie: 19.-20. století, Ostravsko, Těšínsko.
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česko-polská pracovní skupina pro oblast učebnic při Polsko-české vědecké společnosti (vedoucí české části, od 2013)
Členka redakční rady sborníku Ostrava (od 1993)
Členka redakční rady časopisu Těšínsko (od 1992)
Internationalen Gesellschaft für Geschichtsdidaktik (od 2003)
Vědecká a programová rada Muzea Těšínska
Členka česko-německé učebnicové komise (od 2006)
 


Kánon velkých Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2019, Studia historica Gedanensia
článek v odborném periodiku

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Rok: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
kapitola v odborné knize

Das Bild der USA und der Amerikaner in tschechischen Geschichtslehrbüchern der Jahre 1918 bis 1989
Blažena Gracová
Rok: 2021, Leibniz-Institut für Bildungsmedien | Georg-Eckert-Institut
kapitola v odborné knize

Rok 1918 - jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích. Rok 1918 - jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich i polskich podręcznikach szkolnych
Blažena Gracová, Martin Tomášek, Barbara Baarová
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Rok: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

The Concept of Everyday Life and History Teaching
Blažena Gracová, Andrea Pokludová
Rok: 2020, Universytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
kapitola v odborné knize

The Image of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Czech History Textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2020, The Polish Review
článek v odborném periodiku

Kánon velkých Čechů a jeho role při formování národní identity mládeže prostřednictvím školní výuky dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2019, Studia historica Gedanensia
článek v odborném periodiku

Jak se žilo před sto lety? Někdo bez koupelny, někdo s milionem ročně
Andrea Pokludová, Blažena Gracová
Rok: 2018
ostatní

Obraz USA a Američanů v českých dějepisných učebnicích (1918-1989)
Blažena Gracová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Školní výuka dějepisu jako prostředek formování národní identity mládeže po vzniku Československa
Blažena Gracová
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Znaczenie źrodeł pisanych i ikonograficznych w utrwalaniu historycznej wiedzy uczniów
Blažena Gracová
Rok: 2018, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Obraz I Rzeczpospolitej w czeskich podręcznikach do historii.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role grafických médií ve výuce dějepisu.
Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role grafických médií ve výuce dějepisu z pohledu empirických šetření
Blažena Gracová
Rok: 2017, Instytut Historii UAM, Poznań
kapitola v odborné knize

Undergraduate training of history teachers at Czech universities and prospects for future developments
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2017, International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture (JHEC)
článek v odborném periodiku

Vysokoškolská příprava budoucích učitelů dějepisu
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

Changes in the picture of 'October 28' in czech history textbooks
Blažena Gracová
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Instytut Historii UAM
kapitola v odborné knize

Možnosti využití aktivizujících metod ve výuce období socialismu a současné české učebnice dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2016, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Nauczanie historii w republice Czeskiej
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2016, Wiadomości historyczne
článek v odborném periodiku

Obraz období 'socialismu' v českých a polských učebnicích / Obraz okresu 'socjalizmu' w czeskich i polskich podręcznikach
Blažena Gracová, Martin Tomášek
Rok: 2016
ediční a redakční práce

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2016, Uniwersytet Adama Mickiewicza
kapitola v odborné knize

October 28, 1918 and the Circumstances Surrounding the Origin of Czechoslovakia in History Textbooks of the Czechs´ Neighbours
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2016, Historia@Teoria
článek v odborném periodiku

Polskie i czeskie badania nad wzajemnym obrazem sasiada w podrecznikach szkolnych, polsko-czeskie komisje podrecznikowe
Blažena Gracová, Danuta Konieczka-Śliwińska
Rok: 2016, Historický ústav
kapitola v odborné knize

Význam písemných a ikonografických pramenů pro fixaci historických vědomostí žáků (na příkladu učebnicové prezentace Karla IV.)
Blažena Gracová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Didaktika dějepisu
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2015, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Film mezi jinými edukačními médii - výsledky empirického šetření
Blažena Gracová
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová, Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Rok: 2015, DiG
kapitola v odborné knize

Problems of school history teaching in the current education system of the Czech Republic
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2015, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym
článek v odborném periodiku

Výzkumy paměti holocaustu u české středoškolské mládeže.
Blažena Gracová
Rok: 2015, Casablanca
kapitola v odborné knize

Czeskie podręczniki historii za ostatnie dwudziestolecie
Blažena Gracová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Češi a Poláci ve 20. století - obraz souseda na stránkách polských a českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014, FF OU
kapitola v odborné knize

Historické prameny ve školní výuce dějepisu ve světle empirických šetření.
Blažena Gracová
Rok: 2014, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
článek v odborném periodiku

Nowe ujęcie tematyki genderowej w najnowszych czeskich podręcznikach historii
Blažena Gracová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2014,
kapitola v odborné knize

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Aktuální podoba výuky dějepisu. Z empirického výzkumu
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dějepisná učebnice z pohledu empirického výzkumu
Blažena Gracová
Rok: 2013, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd
článek v odborném periodiku

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Changes in European Consciousness within the Context of Education
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Kompetence historického myšlení a jejich testování
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Možnosti a meze multiperspektivního přístupu ve výuce dějepisu (Výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová
Rok: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a Centrum pro hospodářské a sociální dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky (Historický klub 1872)
kapitola v odborné knize

Reflexe tvorby regionálního kurikula a perspektivy další spolupráce
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Slovo úvodem
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Současný stav empirického výzkumu v didaktice dějepisu v České republice
Blažena Gracová
Rok: 2013, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
kapitola v odborné knize

Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2013, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Vztah ostravských žáků a učitelů k historii
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2013, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
článek v odborném periodiku

X. sjezd českých historiků
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

X. sjezd českých historiků. 14.-16. 9. 2011. Ostrava. Svazek III.
Aleš Zářický, Petr Kadlec, Michaela Závodná, Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Beneš a jiní naši prezidenti. Z výzkumu znalostí české mládeže o československých prezidentech
Blažena Gracová
Rok: 2012, Acta Universitatis Carolinae
článek v odborném periodiku

Das Bild der Liechtenstein in tschechischen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Rok: 2012, Historischer Verein für das Fürstentum Liechtenstein
kapitola v odborné knize

Karikatura jako zdroj paměti událostí a osobností totalitních režimů (Výsledky empirických šetření u studující mládeže z let 2005-2011)
Blažena Gracová
Rok: 2012, Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - řada společenských vě
článek v odborném periodiku

Multikulturní aspekty vzdělávání v sociálně humanitních předmětech a jejich odraz v historickém vědomí studující mládeže
Denisa Labischová, Blažena Gracová, Lenka ZÁDRAPOVÁ
Rok: 2012
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Obraz Lichtenštejnů v českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2012, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Obraz polských dějin v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2012, Kongres Polaków v Republice Czeskiej
kapitola v odborné knize

Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2012, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Gender ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

History Didactics in the Czech Republic
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš
Rok: 2011, Wochenschau Verlag
kapitola v odborné knize

Proměny českého, polského a německého školství v Č. Těšíně v letech 1918-1938
Blažena Gracová, Z. Jirásek, Karolína Kubiková-Rosová
Rok: 2011, Slezská univerzita v Opavě
kapitola v odborné knize

Holocaust v paměti české středoškolské mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2010, Historie - Otázky - Problémy
článek v odborném periodiku

Obraz tzv. Pražského jara, období normalizace a sametové revoluce v současných německých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Politická anekdota jako historický pramen
Blažena Gracová
Rok: 2010, UJEP Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Projektové vyučování jako příležitost k integraci dějepisu s jinými předměty. (Výsledky empirických šetření)
Blažena Gracová
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Využití českého hraného filmu posledního dvacetiletí ve výuce dějepisu. (Výsledky empirického šetření.)
Blažena Gracová
Rok: 2010, Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Ženská tematika na stránkách nejnovějších českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2010, Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
kapitola v odborné knize

Obraz dziejów Polski we współczesnych czeskich podręcznikach do nauczania historii
Blažena Gracová
Rok: 2009, Wiadomości Historyczne
článek v odborném periodiku

Zpráva o činnosti pracovní skupiny pro analýzu školních učebnic Stálé společné česko-polské komise humanitních věd při MŠMT České republiky a MEN Polské republiky
Blažena Gracová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Žena vražedkyně a žena oběť v letech 1935-1936.
Blažena Gracová
Rok: 2009
stať ve sborníku

Das Bild des sogenannten Prager Frühlings, der Zeit der Normalisierung und der Samtenen Revolution in den aktuellen deutschen Geschichtslehrbüchern
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dějepisná učebnice a její využití - žádoucí stav a realita
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Francouzská místa paměti, historické postavy a osobnosti současné Francie ve vědomí české studující mládeže (výsledky empirického šetření)
Blažena Gracová, Jan Štemberk, Miroslava Manová
Rok: 2008, Vysoká škola obchodní v Praze, o. p. s.
kapitola v odborné knize

Poznatky z Výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Proč a jak se vraždilo a zabíjelo v roce 1934? Reflexe závažné trestné činnosti na Ostravsku a Těšínsku v dobovém regionálním denním tisku.
Blažena Gracová
Rok: 2008, Acta Historica. Universitatis Silesianae Opaviensis
článek v odborném periodiku

Příručka ke studiu didaktiky dějepisu.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu - teorie a multikulturní aspekty edukačního média.
Blažena Gracová, Zdeněk Beneš, Jan Průcha
Rok: 2008, MŠMT
odborná kniha

Stereotypy v dějepisném vyučování a ve vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Didaktika dějepisu I.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu I. Studijní opora pro posluchače distančního studia dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II.
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Didaktika dějepisu II. Studijní opory pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Denisa Labischová, Blažena Gracová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Doc. PhDr. Andělín Grobelný, DrSc.
Blažena Gracová
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Empirické výzkumy v didaktice dějepisu u nás, jejich potřebnost a význam
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Některé postřehy z výzkumu aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Obraz Edvarda Beneše v současných českých učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 2007
stať ve sborníku

První ČSR. Studijní opora pro posluchače distančního studia učitelství dějepisu středních škol
Blažena Gracová, Petr Popelka
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zemřela historička PhDr. Blanka Pitronová, CSc.
Blažena Gracová
Rok: 2007, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Das Wissen der tschechischen Schüler(innen) und Studierenden über Polen und die Polen
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Metoda projektów jako możliwość integracji historii z innymi przedmiotami szkolnymi (wyniki badań empirycznych)
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Śląsk w szkolnych podręcznikach czeskiej czechosłowackiej historii oraz w świadomości młodzieży uczącej się
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Vědomí evropanství u české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Výzkum aktuální podoby výuky dějin 20. století na základních a středních školách
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Významné postavy české minulosti a historické mezníky ve vědomí školní mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Ženská tematika v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Napoleonské války v českých dějepisných učebnicích posledního půlstoletí
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

První republika v učebnicích našich sousedů
Blažena Gracová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Úvod do didaktiky dějepisu
Vratislav Čapek, Blažena Gracová, Tomáš Jílek, Helena Východská
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Das Bild der Deutschen und der deutschen Vergangenheit bei tschechischen Schülern und Studenten
Blažena Gracová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Vědomosti a postoje české a polské studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2004, FF OU
odborná kniha

Vědomosti polské studující mládeže z české historie
Blažena Gracová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Stereotypní vnímání Čechů a Poláků u studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Z výzkumu stereotypu Čechů u polské studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2003
stať ve sborníku

Obraz Francie a Francouzů u české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Stereotypy sąsiadujących narodów w świadomości studiującej młodzieży czeskiej
Blažena Gracová
Rok: 2002, Pamiętnik Cieszyński.
článek v odborném periodiku

Významné postavy vědy, umění a politiky ve vědomí české, slovenské a polské študující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Autostereotyp a heterostereotypy evropských národů ve vědomí studující mládeže Ostravska.
Blažena Gracová, Denisa Labischová
Rok: 2001, -
článek v odborném periodiku

Fašismus a jeho česká podoba. Národní obec fašistická 1926-1933 a fašismus současný
Blažena Gracová, Pavel Kotlán
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století
Blažena Gracová, M. Peterová
Rok: 2001
zveřejněné odborné posudky, recenze

Češi a Slováci z pohledu studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Jak vnímají žáci sousední národy.
Blažena Gracová
Rok: 2000, Moderní vyučování
článek v odborném periodiku

Obraz Němců a německé minulosti ve vědomí české studující mládeže.
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Stereotypy sousedních národů a česká studující mládež
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

T. G. Masaryk a první Československá republika ve vědomí české a studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Významné postavy minulosti i současnosti sousedních národů ve vědomí české mládeže
Blažena Gracová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Historické vědomí české studující mládeže a nejvýznamnější postavy a vývojové etapy sousedních národů
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 2.
Blažena Gracová, Blažena Gracová, Richard Psík
Rok: 1999
redakční a jazykové úpravy

Wykorzystanie karykatury w nauczaniu historii w szkole sredniej
Blažena Gracová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Z výzkumu národní identity u studentů a žáků z Ostravska
Blažena Gracová, Š. Tlolková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1998, FF OU
odborná kniha

Obraz nových a nejnovějších dějin Slováků a Slovenska v současných českých dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Slezsko ve školních učebnicích českých a československých dějin
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Významné osobnosti německé a rakouské kultury a politiky ve vědomí české studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 9. (2 hesla)
Blažena Gracová, Lumír Dokoupil, Milan Myška
Rok: 1997, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Česi a české země v současných polských učebnicích dějepisu
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Slovensko a Slováci v Československé republice na stránkách současných polských dějepisných učebnic
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Studující mládež o Těšínsku
Blažena Gracová
Rok: 1997, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Úloha školy při formování obrazu sousedního národa
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vyznamné české a polské osobnosti v historickém vědomí studující mládeže
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Zur Rolle der Presse im Okkupationsregime des Protektorats Böhmen und Mähren. Anpassung, Aktivismus, Widerstand und das Beispiel der antipolnischen Kampagne
Blažena Gracová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Jak se známe a vidíme v České a Polské republice
Blažena Gracová
Rok: 1996, Most - Čtrnáctidenník hnutí občanské solidarity a tolerance
článek v odborném periodiku

Ostravské policejní ředitelství v boji s prostitucí roku 1941
Blažena Gracová
Rok: 1996, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Problematika utváření nových evropských států v českých a polských dějepisných učebnicích
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stereotypní obrazy Čechu, Poláků a Němců a dějepisné vyučování
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Stereotypy Čechů a Poláků a studující mládež regionu
Blažena Gracová
Rok: 1996, Regionální revue
článek v odborném periodiku

Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypního obrazu Polska a Poláků v české populaci
Blažena Gracová
Rok: 1996
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 4. (4 hesla)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1995, Optys Opava, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Polsko a Poláci v českých učebnicích dějepisu a občanské nauky
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Problémy každodenního života ostravského židovského obyvatelstva v prvních letech okupace
Blažena Gracová, Blažena Przybylová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Velká propagační akce s písmenem ?V?
Blažena Gracová
Rok: 1995, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Zásobování obyvatel Moravské Ostravy potravinami v prvních letech okupace
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

?Židovská otázka? na stránkách ostravského Českého slova v letech 1939-1942
Blažena Gracová
Rok: 1995, Časopis Matice moravské
článek v odborném periodiku

Židovské obyvatelstvo Ostravska v období druhé republiky
Blažena Gracová
Rok: 1995
stať ve sborníku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 2. (1 heslo)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Rok: 1994, Neuveden
kapitola v odborné knize

Počátek války a zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska
Blažena Gracová
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Vznik slovenského státu roku 1939 a každodenní život obyvatel Ostravska
Blažena Gracová
Rok: 1994
stať ve sborníku

Zásobování obyvatel Ostravska a Těšínska v roce 1940
Blažena Gracová
Rok: 1994, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 1. (6 hesel)
Blažena Gracová, Milan Myška, Lumír Dokoupil, Ivo Barteček
Rok: 1993, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
kapitola v odborné knize

Dějiny Ostravy (pasáže Dělnické hnutí, Tělovýchovné a sportovní hnutí, Světová válka a rozpad monarchie, Zdravotnictví a sociální péče, Tělovýchova a sport (1918-1938), Po mnichovském diktátu
Blažena Gracová
Rok: 1993, Sfinga
kapitola v odborné knize

Jak změnila nacistická okupace život obyvatel Moravské Ostravy
Blažena Gracová
Rok: 1993
stať ve sborníku

Jubileum PhDr. Blanky Pitronové, CSc.
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nespokojenost rychvaldských s místním farářem v roce 1870
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Slovenské národní povstání v interpretaci českého protektorátního tisku
Blažena Gracová
Rok: 1993, Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století Sborník Vojenské akademie v Brně, řada C
článek v odborném periodiku

Život a starosti vesničanů v Pobeskydí v minulém století
Blažena Gracová
Rok: 1993, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Co se jedlo na Ostravsku a na Těšínsku v období první republiky
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Česká společnost a napadení Polska v září 1939
Blažena Gracová
Rok: 1992
stať ve sborníku

Osudy Cikánů z Těšínska v letech druhé světové války
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Sládci z Těšínska a měšťanský pivovar v Moravské Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Svatební smlouva z Těrlicka z roku 1873
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Učitelé na Těšínsku a vlastivědná práce před rokem 1938
Blažena Gracová
Rok: 1992, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Život učitele na Těšínsku v Tůmově románě Na kresách
Blažena Gracová
Rok: 1992, Časopis Slezského zemského muzea
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmenzel
Blažena Gracová
Rok: 1991, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Věžní hodiny v Dobraticích
Blažena Gracová
Rok: 1991, -
článek v odborném periodiku

Těšínsko mezi ostravskou a hornoslezskou průmyslovou oblastí (říjen 1938 - srpen 1939)
Blažena Gracová
Rok: 1990
stať ve sborníku

Podnikové muzeum ŽDB
Blažena Gracová
Rok: 1989
stať ve sborníku

Dvojí výročí Kristiana Hirschmentzla
Blažena Gracová
Rok: 1988, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Německý tisk v okupované Opavě o Těšínsku a Polsku koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1985, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Styky československých a polských komunistů v letech 1920-1939
Blažena Gracová
Rok: 1984, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Obavy rakouských úřadů ze socialismu a anarchismu před rokem 1890
Blažena Gracová
Rok: 1981, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Upevnění organizovaného dělnického hnutí na Ostravsku v letech 189-1905
Blažena Gracová
Rok: 1981
stať ve sborníku

Dvojí výročí Petra Cingra
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Historie celnictví v ČSSR a Těšínsko
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Ladislav Ševčík
Blažena Gracová
Rok: 1980, Těšínsko
článek v odborném periodiku

K počátkům Polského domu v Ostravě
Blažena Gracová
Rok: 1979
stať ve sborníku

Německý tisk o Těšínsku na počátku roku 1939
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Těšínsko v říšskoněmeckém tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1979, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Jihočeský dělník o vzniku zemské dělnické organizace ve Slezsku roku 1899
Blažena Gracová
Rok: 1978, Vlastivědné listy
článek v odborném periodiku

Ostrava v polském buržoazním tisku na podzim 1938
Blažena Gracová
Rok: 1977
stať ve sborníku

Polský buržoazní tisk o některých otázkách společenského života na Těšínsku roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1976, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Polský sanační tisk a hospodářské problémy Československa koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1976, Slezský sborník
článek v odborném periodiku

Z minulosti Karvinska
Blažena Gracová, Andělín Grobelný
Rok: 1976
stať ve sborníku

Do dětmarovické kroniky 1898-1914
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nacistická provokace proti Polsku v Mostech u Jablunkova a v Hlavicích koncem srpna 1939
Blažena Gracová
Rok: 1974, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Polský tisk a hospodářský význam Těšínska koncem roku 1938
Blažena Gracová
Rok: 1974, Časopis Slezského muzea
článek v odborném periodiku

Kristián Bohumír Hirschmentzel a jeho spor mezi měšťanem a sedlákem
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Soudobý tisk o orlovské stávce roku 1896
Blažena Gracová
Rok: 1973, Těšínsko
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Zapletal PavelVizuální prostředky ve výuce dějepisu a možnosti práce s nimizávěrečná  
Janková JulieMísto pramenů a úloh v českých a zahraničních učebnicích a ve výuce dějepisudisertační 2022 
Kapustová IrenaKánon velkých Čechů v učebnicích dějepisu od roku 1918 a způsoby formování historického vědomí mládeže v současnostidisertační 2021 
Baarová BarbaraObraz USA v učebnicích zeměpisu a povědomí české společnosti od 19. století po současnostrigorózní 2020 
Plačková NikolaObraz protektorátní každodennosti v současných českých dějepisných učebnicích a možnosti využití odborné literatury k tematice ve školní výuce dějepisudiplomová 2022 
Skupieňová PetraObraz obtížné cesty k rozpadu tzv. východního bloku na stránkách českých dějepisných učebnic a učebnic našich sousedů.diplomová 2022 
Kubíčková BáraObraz T.G.M ve filmové a seriálové produkci, v dobových dokumentech a možnosti využití těchto pramenů ve výuce dějepisudiplomová 2021 
Przybyla JiříMapy ve školní výuce dějepisu a zeměpisudiplomová 2021 
Jurkas MartinObraz dětství v českých zemích období 60. let a tzv. normalizace v české filmové produkcidiplomová 2020 
Jurkasová HanaObraz ženy období tzv. normalizace v krásné literatuřediplomová 2019 
Větříšek MichalObraz ženy v totalitních systémech střední Evropy v českých dějepisných učebnicích a jeho komparace s učebnicovým obrazem sousedních zemídiplomová 2019 
Chalupová KateřinaVybrané kapitoly z historie školní matematiky v českých zemích od poloviny 19. stoletídiplomová 2018 
Koplová JaroslavaObraz T. G. Masaryka v českých dějepisných učebnicích od roku 1919.diplomová 2018 
Tomanová TamaraObraz ženy 19. století v české seriálové produkcidiplomová 2018 
Víšková BarboraVyužití map v dějepisném vyučovánídiplomová 2018 
Lokaj MartinVelitelé Četnického oddělení v Moravské Ostravě a podřízených okresních četnických velitelství v letech 1918-1939diplomová 2017 
Owczarzová LucieObraz období normalizace v českém filmudiplomová 2017 
Zajícová PetraObraz dětství na stránkách českých dějepisných učebnic a jeho srovnání s pojetím tematiky v učebnicích německýchdiplomová 2016 
Lisník LukášStátní československá reálka v Moravské Ostravě do roku 1938diplomová 2015 
Slavíková IvanaAlternativní verze vzdělávacího oboru dějepis pro gymnaziální vzdělávání a zkušenosti z jejího pilotního ověřovánídiplomová 2015 
Janková JulieFunkčnost zařazení a míra využívání vybraných komponent současných dějepisných učebnicdiplomová 2014 
Kozieł BeataObraz socialistické každodennosti na stránkách polských a českých dějepisných učebnicdiplomová 2014 
Kudelová MonikaMimoškolní vyučovací formy a jejich využití ve školním dějepisediplomová 2014 
Kyselá HanaPředškolní výchova (jesle a mateřské školství) v Moravské Ostravě v letech 1945-1989diplomová 2014 
Gryžboň JakubAutomobilismus na Ostravsku do roku 1950diplomová 2013 
Hulvová HanaŠkolství v Hradci nad Moravicí ve 20. stoletídiplomová 2013 
Jašek MartinObraz československé armády (1918 - 1968) v dějepisných učebnicích a v povědomí studující mládežediplomová 2013 
Kabrhelová AdélaObraz doby císaře Františka Josefa I. v českých středoškolských učebnicích dějepisudiplomová 2013 
Němcová EvaŽIDÉ, HISTORIE ŽIDŮ A ŽIDOVSKÁ KULTURA. Židovská tematika na stránkách českých dějepisných učebnic vydaných po roce 1989 a její obraz ve vědomí studující mládeže.diplomová 2013 
Wawrzaczová DarinaČeskoslovenští a čeští premiéři na stránkách českých učebnic dějepisu a ve světle empirického výzkumudiplomová 2013 
Kulišťáková VeronikaMožnosti využití komiksu ve výuce dějepisudiplomová 2012 
Richterová ZuzanaFormování historického vědomí české mládeže prostřednictvím nástěnných historických obrazůdiplomová 2012 
Diviš TomášObrazy Čechů a Estonců, jejich minulosti a současnosti ve vědomí studující mládežediplomová 2011 
Grussmannová MariannaZdravotní pojištění pracujících na Ostravsku do roku 1938 na příkladu vybraných pojišťovacích ústavůdiplomová 2011 
Zádrapová LenkaVědomí evropanství u české studující mládeže po vstupu do Evropské uniediplomová 2011 
Pátíková EvaZávažná trestná činnost v kompetenci Krajského soudu a Státního zastupitelství v Moravské Ostravě v letech 1922-1938diplomová 2010 
Pinkavová RomanaObraz dětství a mládí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuřediplomová 2010 
Sedláčková MarkétaObraz československých dějin v letech 1918-1992 na stránkách českých a slovenských učebnic a v myslích české a slovenské studující mládežediplomová 2010 
Sentl MartinPohostinství na Babicku a okolí v letech 1850-1950 (Hostinec jako fenomén společenského života)diplomová 2010 
Bergerová HanaKulturní a společenský život v lázních Luhačovice v letech 1918-1939diplomová 2009 
Janulíková LenkaHostince, kavárny a hotely v lázních Luhačovice v období první republikydiplomová 2009 
Kloučková MarcelaMísto regionálních dějin ve výuce dějepisu (na příkladu ostravského regionu)diplomová 2009 
Kyjovská KateřinaMožnosti využití českého hraného filmu ve výuce dějepisu. Reflexe významných událostí a mezníků moderních dějin v českém hraném filmu od roku 1989.diplomová 2009 
Lhotská MonikaZ historie živnostenského podnikání v Moravské Ostravě v letech 1918 až 1938diplomová 2009 
Chmelová MartinaHistorie zlínské kinematografie v letech 1918-1945diplomová 2008 
Landsberger AdamSystém zdravotní péče na Frýdecku v období První republikydiplomová 2008 
Miekischová ZuzanaObraz ženy období okupace v krásné literatuřediplomová 2008 
Nogová DominikaHistorie skautingu v Moravské Ostravě (1919 - 1950)diplomová 2008 
Radiměřská ZuzanaDidaktická vybavenost současných německých dějepisných učebnic (komparace s didaktickou vybaveností současných českých dějepisných učebnic)diplomová 2008 
Straková JitkaFotografie v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisudiplomová 2008 
Březovják JiříPolitický život ve Vsetíně v letech 1918-1938diplomová 2007 
Bulínová PetraVýzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách a reálných znalostí studující mládeže s důrazem na klíčové události a osobnosti historie 20. stoletídiplomová 2007 
Jansa DorotaČeská témata na stránkách nejnovějších polských dějepisných učebnic určených základnímu a středoškolskému vzdělání (gimnazjum,liceum) a jejich dopad ve vědomí mládeže.diplomová 2007 
Jedličková OlgaKulturní a dobročinné spolky v Přerově v éře První republikydiplomová 2007 
Vařacha MichalSonda do závažné trestné činnosti v místech působnosti Státního zastupitelství Moravská Ostrava v letech 1934-1938.diplomová 2007 
Bek PavelPolitická činnost prof. Dr. Václava Černého v letech 1938 - 1948.diplomová 2006 
Čížová LenkaOvlivňování každodennosti obyvatelstva Ostravska prostřednictvím nedělních příloh novin České slovo a Moravskoslezský deník v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1935-1945)diplomová 2006 
Dominová DanielaMožnosti entegrace témat dějepisu a občanské výchovy v projektovém vyučování na základní škole (na konkrétním příkladu) - vzdělávací oblast Člověk a společnost.diplomová 2006 
Karásková NikolSportovní vyžití obyvatel Ostravska v období první republiky a za okupace (s důrazem na léta 1930-1945)diplomová 2006 
Chvalová EvaNahlédnutí do obchodní sítě Moravské Ostravy v letech 1918-1938diplomová 2005 
Kobr TomášPolitický život v Náchodě v letech 1918-1938diplomová 2005 
Stránská JanaDidakticko-historický obraz Německa a Němců v českých učebnicích dějepisu a ve vědomí studující mládeže.diplomová 2005 
Krčmářová SimonaProblémy života české soudobé společnosti z pohledu filmové a seriálové produkce v období 1990-2020bakalářská 2021 
Skupieňová PetraRomská tématika na stránkách českých dějepisných učebnic a učebnic našich sousedůbakalářská 2020 
Jurkasová HanaObraz období normalizace v krásné literatuřebakalářská 2016 
Tomanová TamaraObrazy okupačních tragédií v české filmové produkcibakalářská 2016 
Vojta TomášSonda do živnostenského podnikání ve Vítkovicích za první republikybakalářská 2016 
Ptáček JiříPohostinská a hostinská činnost ve vybraných obcích Hornolidečska ve druhé polovině 19. a první polovině 20. století.bakalářská 2015 
Lokaj MartinČeskoslovenské četnictvo v Moravské Ostravě v letech 1918-1938bakalářská 2014 
Kufová KateřinaHistorie Obchodní akademie v Moravské Ostravě od roku 1919bakalářská 2013 
Lisník LukášOstravská gymnázia s českým vyučovacím jazykem do roku 1938bakalářská 2013 
Ondruchová LenkaHistorie pěveckého spolku a hudební školy Záboj ve Slezské Ostravě v letech 1908-1991bakalářská 2013 
Prudilová MichaelaPrávní úprava rozluky manželství z roku 1919 a její odraz v časopisech pro ženy ve 20. letech 20. stoletíbakalářská 2013 
Janková JulieKomparace didaktické vybavenosti vybraných českých dějepisných učebnic s řadou rakouských učebnic dějepisubakalářská 2012 
Kozieł BeataSpor o Těšínsko v letech 1918 - 1920 na stránkách dobového regionálního českého, polského a německého tiskubakalářská 2012 
Wawrzaczová DarinaProměna obrazu československých prezidentů v českých dějepisných učebnicích a povědomí o nich u dnešní studující mládežebakalářská 2011 
Zvoníčková PetraOdborné školy pro ženská povolání v Ostravě, jejich poslání a postavení v systému školbakalářská 2011 
Grygier ZuzanaKarikatura v dějepisných učebnicích a možnosti jejího využití ve výuce dějepisubakalářská 2009 
Šimík MichalNahlédnutí do politického života Frýdku 1918-1938bakalářská 2009 
Pinkavová RomanaObraz každodenního života dětí za Protektorátu Čechy a Morava v krásné literatuřebakalářská 2007 
Berecková PavlaVývoj tělovýchovných jednot Československého Orla na Uherskohradišťsku, Zlínsku, Vsetínsku a Kroměřížsku 1909-1948bakalářská 2005 


Možnosti využití tématu každodennosti moderní doby ve výuce dějepisu
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2019 - 12/2020
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Historické prameny a další edukační média využívaná ve výuce dějepisu z pohledu empirických výzkumů
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Výzkum aktuální podoby výuky dějepisu na základních a středních školách
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/2005 - 12/2005
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů u české mládeže
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.
Období1/1998 - 12/1999
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub