OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra hudební výchovy > Studium a přijímací řízení > Nabízené obory

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Filtrovat podle:
typu studia Bc.  |   Mgr.  |   NMgr.  |   Ph.D.
formy studia prezenční  |   kombinovaná  |   distanční
jazyka výuky vše  |  AN  |  CZ
 

Vysvětlivky:
Bc. - bakalářské studium
Mgr. - magisterské studium
NMgr. - navazující magisterské studium
Ph.D. - doktorské studium


vše | pouze jednooborová studia | pouze víceoborová studia

Jednooborová studia
obor seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st. seřadit vzestupně seřadit sestupně délka seřadit vzestupně seřadit sestupně forma
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokyprezenční
Hudební teorie a pedagogika [CZ]doktorské3 rokykombinované
Víceoborová studia
kombinace seřadit vzestupně seřadit sestupně seřadit vzestupně seřadit sestupně typ st.
Biologie - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Fyzika - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Geografie - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Chemie - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Informatika - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Matematika - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové)bakalářské
Pedagogika - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníbakalářské
Tělesná výchova a sport - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školynavazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství hudební výchovy pro střední školy - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠnavazující
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství pedagogiky - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ - Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh)navazující
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy - Učitelství hudební výchovy pro střední školy (negarantovaný rozvrh)navazující
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání - Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (negarantovaný rozvrh)bakalářské
facebook
rss
social hub