Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra hudební výchovy

David Kozel


titul, jméno, příjmení:PhDr. David Kozel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 520, budova SA
funkce:tajemník KHV
obor činnosti:hudební teorie, analýza a interpretace hudebního díla, hudební estetika
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Centrum výzkumu kultury a identity regionu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2528
e-mail:Nenalezen žádný záznam.Archetypal Symbols in the Symphonic Poem The Sea by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Martina Štěpánová, David Kozel
Rok: 2020, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Time Models in Myth and Music of the 20th Century
David Kozel
Rok: 2019, Muzikoloski Sbornik
článek v odborném periodiku

Collage as the Principle of Mythological Thinking and Postmodern Music
David Kozel
Rok: 2018, Hudební věda
článek v odborném periodiku

The Myth of Globalization and Contemporary Musical Culture
David Kozel
Rok: 2018
stať ve sborníku

Oriental Music as a Part of the European Collective Consciousness
David Kozel
Rok: 2017
stať ve sborníku

Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century
David Kozel
Rok: 2017, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Melancholy in the Music of John Dowland and Benjamin Britten
David Kozel
Rok: 2016, Hudba - Integrácie - Interpretácie
článek v odborném periodiku

Mythological Archetype in Music and Principles of its Interpretation
David Kozel
Rok: 2016, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music
článek v odborném periodiku

K metodologickým problémům hudební narativity
David Kozel
Rok: 2014, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Antický hudební mýtus
David Kozel
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Janáčkiana 2022
Karel Steinmetz, David Kozel, Jiří Kusák
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Rok: 2022
ediční a redakční práce

Archetypální hudební psychoterapie jako diskurz hudby a psychologie
David Kozel
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetypální hudební psychoterapie jako diskurz hudby a psychologie
David Kozel
Rok: 2021
stať ve sborníku

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Janáčkiana 2020
David Kozel, Karel Steinmetz
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Úvod do hudební teorie
David Kozel
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Rok: 2021
ediční a redakční práce

The Archetypal Music Psychotherapy as a Discourse of Music and Psychology
David Kozel
Rok: 2021
stať ve sborníku

Archetypal Symbols in the Symphonic Poem The Sea by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Martina Štěpánová, David Kozel
Rok: 2020, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Hudební glokalizace - příležitost pro významovou a hodnotovou transformaci hudební kultury
David Kozel
Rok: 2020
stať ve sborníku

Janáčkiana 2020
David Kozel, Karel Steinmetz, Jiří Kusák
Rok: 2020
uspořádání konference, workshopu

Modality as a Topos of Musical Narrativity
David Kozel
Rok: 2020
stať ve sborníku

Modality as a Topos of Musical Narrativity
David Kozel
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Rok: 2020
ediční a redakční práce

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Harmonie
David Kozel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hudební estetika jako součást studia učitelství hudební výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
David Kozel
Rok: 2019
stať ve sborníku

Janáčkiana 2018
Karel Steinmetz, David Kozel
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Modality as a Topos of Musical Narrativity
David Kozel
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Rok: 2019
ediční a redakční práce

Symbolika natury w kompozycjach instrumentalnych Vítězslava Nováka
David Kozel
Rok: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
kapitola v odborné knize

Time Models in Myth and Music of the 20th Century
David Kozel
Rok: 2019, Muzikoloski Sbornik
článek v odborném periodiku

Základy hudební nauky pro 1. stupeň základních škol
David Kozel
Rok: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Collage as the Principle of Mythological Thinking and Postmodern Music
David Kozel
Rok: 2018, Hudební věda
článek v odborném periodiku

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Hudba jako archetypický symbol
David Kozel
Rok: 2018, Kultura, umění a výchova
článek v odborném periodiku

Janáčkiana 2018
Karel Steinmetz, David Kozel, Jiří Kusák
Rok: 2018
uspořádání konference, workshopu

Musical Aesthetics as Part of the Study of Music Education at the Faculty of Education, University of Ostrava
David Kozel
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Narativní obrat v muzikologii - problémy, otazníky, aplikace
David Kozel
Rok: 2018, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Rok: 2018
ediční a redakční práce

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Rok: 2018
ediční a redakční práce

The Myth of Globalization and Contemporary Musical Culture
David Kozel
Rok: 2018
stať ve sborníku

The Mythopoetic Unfolding of Narrative Structures in Music
David Kozel
Rok: 2018, Aureus
kapitola v odborné knize

Benjamin Nagari: Music as Image: Analytical psychology and music in film
David Kozel
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudba - Integrácie - Interpretácie 20
David Kozel
Rok: 2017
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební analýza mytologického myšlení v díle Clauda Lévi-Strausse
David Kozel
Rok: 2017
stať ve sborníku

Hudební analýza mytologického myšlení v díle Clauda Lévi-Strausse
David Kozel
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Janáčkiana 2016
Karel Steinmetz, David Kozel
Rok: 2017
ediční a redakční práce

Několik poznámek k charakteristice hudebního vědomí současnosti
David Kozel
Rok: 2017
stať ve sborníku

Oriental Music as a Part of the European Collective Consciousness
David Kozel
Rok: 2017
stať ve sborníku

Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century
David Kozel
Rok: 2017, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Sémantický diferenciál jako možný prostředek k výzkumu dětské apercepce a sémantického prostoru
Adéla ZIEGELBAUEROVÁ, David Kozel
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sémantický diferenciál jako možný prostředek k výzkumu dětské apercepce a sémantického prostoru
Adéla ZIEGELBAUEROVÁ, David Kozel
Rok: 2017
stať ve sborníku

The Mythopoetic Unfolding of Narrative Structures in Music
David Kozel
Rok: 2017
stať ve sborníku

The Mythopoetic Unfolding of Narrative Structures in Music
David Kozel
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro violu sólo Josefa Schreibera
David Kozel
Rok: 2016, Muzikologické fórum
článek v odborném periodiku

Archetypický rozměr hudebního orientalismu
David Kozel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetypický rozměr hudebního orientalismu
David Kozel
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

European Art Music as a Collective Consciousness and Possibilities of Understanding of the Oriental Music in its Archetypal Meaning
David Kozel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Janáčkiana 2016. Problematika retuší, rekonstrukcí a režijních výkladů Janáčkových děl. Historie a současnost hudební pedagogiky. Osobnosti - instituce - trendy
Karel Steinmetz, David Kozel
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Jarmila Doubravová: The Hidden Unity. An Experimental View on Aesthetics and Semiotics of Music in the Czech Milieu
David Kozel
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kreativní město : kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí
David Kozel
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Melancholy in the Music of John Dowland and Benjamin Britten
David Kozel
Rok: 2016, Hudba - Integrácie - Interpretácie
článek v odborném periodiku

Mythological Archetype in Music and Principles of its Interpretation
David Kozel
Rok: 2016, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music
článek v odborném periodiku

Poznámky ke vztahu mytologických struktur a hudebního narativu v teorii Byrona Alména
David Kozel
Rok: 2016
stať ve sborníku

Studia iuvenilia: studentské historické sešity
David Kozel
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Symbols of the Nature in Vítězslav Novák's Instrumental Compositions
David Kozel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Classical Mythology as a Symbolic Image of the Identity in the Musical Works of Vítězslav Novák and Bohuslav Martinů
David Kozel
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
David Kozel
Rok: 2016
působení v zahraničí

A Musical Analysis of Mythical Thought in the Work of Claude Lévi-Strauss
David Kozel
Rok: 2015, Musicologica Olomucensia
článek v odborném periodiku

Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro sólovou violu Josefa Schreibera
David Kozel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antické motivy v dílech českých skladatelů 1. poloviny 20. století
David Kozel
Rok: 2015
stať ve sborníku

Daniel Skála - Jiří Kusák: Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989
David Kozel, Jiří Kusák, Daniel Skála
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla
David Kozel
Rok: 2015, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana, konané v Ostravě ve dnech 29.-30. května 2014
Karel Steinmetz, Karel Steinmetz, David Kozel, David Kozel
Rok: 2015
ediční a redakční práce

Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
David Kozel
Rok: 2015
působení v zahraničí

Muzikologické reflexe, aneb, Dvacet studií k operní genezi 19. a 20. století a dějinám české hudby 20. století
David Kozel
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Poznámky ke vztahu mytologických struktur a hudebního naratativu v teorii Byrona Alména
David Kozel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznámky ke zrodu české hudební akus­tiky: od Ryby ke Strouhalovi
David Kozel
Rok: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Ignacy Jan Paderewski Academy Of Music In Poznań, Faculty of  Composition, Conducting, Theory of Music and Eurhythmics
David Kozel
Rok: 2015
působení v zahraničí

The Myth of Globalisation and Contemporary Musical Culture
David Kozel
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antický hudební mýtus a jeho responze ve středoškolské hudební výchově
David Kozel
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Archetypální a narativní rezonance analýzy hudebního díla s mytologickým námětem
David Kozel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetypický stín a transformace hudby v románu Thomase Manna Doktor Faustus
David Kozel
Rok: 2014, ESPES (elektronický časopis spoločnosti pre estetiku na Slovenku)
článek v odborném periodiku

Hudební narativ jako analytická a interpretační kategorie
David Kozel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hudební narativ jako analytická a interpretační kategorie
David Kozel, Kolektiv Autorů
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Hudební naratologie: vybrané teoretické přístupy
David Kozel
Rok: 2014
stať ve sborníku

Hudební naratologie: vybrané teoretické přístupy
David Kozel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla
David Kozel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interpretační soutěž pedagogických fakult České republiky a Slovenské republiky - Ostrava 2014
David Kozel
Rok: 2014
ostatní

Janáčkiana 2014
David Kozel, Karel Steinmetz, Veronika Ševčíková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

K metodologickým problémům hudební narativity
David Kozel
Rok: 2014, Musicologica Brunensia
článek v odborném periodiku

K roli kolektivního vědomí a nevědomí v současné hudební kultuře
David Kozel
Rok: 2014, Ars pro toto. Vedecký a umelecký časopis
článek v odborném periodiku

Narativní zkušenost hudby a hudební zážitek
David Kozel
Rok: 2014
stať ve sborníku

Narativní zkušenost hudby a hudební zážitek
David Kozel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci
David Kozel
Rok: 2014, Slovenská literatúra
článek v odborném periodiku

Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci
David Kozel
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výchova hudbou, výchova uměním u handikepovaných jedinců Múzické školy Ostrava
David Kozel
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku 21. století
David Kozel
Rok: 2014, Hudební výchova
článek v odborném periodiku

Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby
David Kozel
Rok: 2014
působení v zahraničí

Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

Hudebněteoretické a hudebněestetické aspekty přípravy učitelů a učitelek hudební výchovy
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013, Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

Imaginace a symbolizace v procesu hudební analýzy
David Kozel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imaginace, umění a tematizace námětových motivů v hudbě
David Kozel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Imaginace, umění a tematizace námětových motivů v hudbě
David Kozel
Rok: 2013
stať ve sborníku

K problematice aktivace procesů imaginace a symbolizace při analýze hudebního díla
David Kozel
Rok: 2013
stať ve sborníku

K problematice znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku XXI. století
David Kozel
Rok: 2013
stať ve sborníku

Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Sémantický diferenciál a jeho využití ve výzkumu hudební recepce
David Kozel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sémantický diferenciál a jeho využití ve výzkumu hudební recepce
David Kozel
Rok: 2013
stať ve sborníku

Symbolizace a imaginace v analýze a interpretaci hudebního díla
David Kozel
Rok: 2013
stať ve sborníku

The Role of Collective Conscious and Unconscious in Contemporary Music Culture
David Kozel
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závěry
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
kapitola v odborné knize

Antický hudební mýtus
David Kozel
Rok: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Archetyp v hudbě
David Kozel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetypální analýza a interpretace hudebního díla s mytologickým námětem
David Kozel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetypální analýza a interpretace hudebního díla s mytologickým námětem
David Kozel, Kolektiv Autorů
Rok: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
kapitola v odborné knize

Hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů
David Kozel
Rok: 2012
stať ve sborníku

Janáčkiana 2012
Pavla OLŠAROVÁ, Karel Steinmetz, Kateřina SABOVÁ, David Kozel
Rok: 2012
uspořádání konference, workshopu

K hermeneutickému porozumění hudební tradici prostřednictvím pedagogické personality
David Kozel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K hermeneutickému porozumění hudební tradici prostřednictvím pedagogické personality
David Kozel
Rok: 2012
stať ve sborníku

K problematice znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku 21. století
David Kozel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychosémantické a hudebně pedagogické aspekty vnímaní skladeb s antickým mytologickým námětem
David Kozel
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Psychosémantické a hudebně pedagogické aspekty vnímání skladeb s antickým mytologickým námětem
David Kozel
Rok: 2012
stať ve sborníku

Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy
Karel Steinmetz, David Kozel, Jan Mazurek, Milan Bátor, Pavla Lachmanová, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Jindřich SCHWARZ, Jana Vondráčková ... další autoři
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Archetypální dimenze antického hudebního mýtu
David Kozel
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bohuslav Martinů anglicky
David Kozel
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

CD Bohuslav Martinů: Song on Moravian Folk Poetry. Opening of the Wells
David Kozel
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební výchova z hlediska analytické psychologie
David Kozel
Rok: 2011
stať ve sborníku

Hudobný význam a jeho využitie v inštrumentálnej hre
David Kozel
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní sborník hudební výchovy 2010, č. 2
David Kozel, Jiří Kusák, Inez Kozelská, Kateřina SABOVÁ, Milan Bátor, Iva MANOVÁ, Jindřiška MARUŠÁKOVÁ, Anna NAJSROVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Magda VYORALOVÁ, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Orfeus - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu
David Kozel
Rok: 2011
stať ve sborníku

Orpheus Igora Stravinského jako exemplifikace kompozičního a poetického přístupu k antickému mýtu
David Kozel
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sémantické vazby hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů
David Kozel
Rok: 2011
stať ve sborníku

Sémantické vazby hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů
David Kozel
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2, 2010/č. 1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Libuše Černá, Jan Kosík, Anna Najsrová, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Mýtus, hudba a výchova. Příspěvek k iniciačním rituálům umělecké kultury
David Kozel
Rok: 2010
stať ve sborníku

Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu
David Kozel
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu
David Kozel
Rok: 2010
stať ve sborníku

Praktický slovník pro sbormistry
David Kozel
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Procesy subjektivizace a objektivizace mýtu o Orfeovi v kompoziční poetice Igora Stravinského
David Kozel
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sirény - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu
David Kozel
Rok: 2010
stať ve sborníku

Sýrinx - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu
David Kozel
Rok: 2010
stať ve sborníku

Antický hudební mýtus
David Kozel
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Antický hudební mýtus
David Kozel
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archetypální symbolika antického hudebního mýtu jako integrující prostředek poslechu hudby
David Kozel
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archetypální symbolika antického hudebního mýtu jako integrující prostředek poslechu hudby
David Kozel
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Archetypy jako integrativní prvek hudební výchovy
David Kozel
Rok: 2009
stať ve sborníku

Archetypy jako integrativní prvek hudební výchovy
David Kozel
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CD Adash & Naches: Napůl živě
David Kozel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

Hudební Současnost 2008
Daniel SKÁLA, Hana Adámková Heidrová, Jan KOSÍK, David Kozel
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

K hudební složce smyslových obrazů filmu 2001: A Space Odyssey Stanleyho Kubrika
David Kozel
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ke vztahu mytologie a hudby prizmatem teorie archetypů C. G. Junga
David Kozel
Rok: 2009
stať ve sborníku

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č. 1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Jan Kosík, Mgr. Daniel Skála, Daniela Zuková, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Mezinárodní webový sborník, 2008/č.1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Daniela Zuková, Jan Kosík, Jaromír Zubíček ... další autoři
Rok: 2008
ediční a redakční práce

Mýtus o Prométheovi jako námětová složka integrativních modelů středoškolské hudební výchovy
David Kozel
Rok: 2008
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
AN1SVAnalýza skladeb 1
BHUTHudební teorie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPNSeminář k diplomové práci
EXKZ2Exkurze 2 - Janáčkovy Hukvaldy
HLAM1Hlasová příprava I
HLAM2Hlasová příprava II
HL1Z1Hlasová výchova s metodikou 1
HL1Z2Hlasová výchova s metodikou 2
HU1UZHudební teorie - úvod
IN1OZIntonace s metodikou 1
KASKLKomplexní analýza skladeb
MSHUTHudební teorie
OBHJNObhajoba diplomové práce
VS1PRVšeobecný kulturní přehled
VS1Z5SZZ - Hudební orientace
2EORSHudeb.estetika a pedag. v teorii a praxi
2EOR8Repetitorium hudební teorie
2EO10Hudební estetika v teorii a praxi
2INKOÚvod do hudební komparatistiky
2IPS1Dramat.,interpret. a did.probl. říz.sb 1
2PRHPAktuální problémy hudební pedagogiky
2PRHSAktuální problémy hudební pedagogiky
3EOR1Hudební nauka 1
3EOR2Hudební nauka 2
3EOR5Analýza písní a skladeb
3EOR7Dějiny hudby 4
3LAN1Sluchová analýza 1
3LAN2Sluchová analýza 2
3NTOZIntonace s metodikou
3PGZ1Hudební formy
5HUTNZáklady hudební teorie
5UTN1Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55TN1Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55UD1Hudební výchova 1
55UD2Hudební výchova 2
55UTNZáklady hudební teorie
6ANSEAnalytický seminář
6ASK1Analýza skladeb
6ASK2Analýza skladeb
6BHUTHudební teorie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6HARMHarmonie
6HUTEHudební teorie
6KMHAKlasická a moderní harmonie
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6UHUTÚvod do hudební teorie
66HUTHudební teorie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7AHUPAktuální problémy hudební pedagogiky
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7ESKOHudební estetika a komparatistika
7ESTEHudební estetika v teorii a praxi
7HUPGHudební pedagogika
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ZHUTZáklady hudební teorie
88HUTZáklady hudební teorie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9KOANKomplexní analýza skladeb
9REDAParticipace na redakční práci pracoviště
2HUESHudební estetika


AutorNázev práceTypRok
Šašinková KristýnaPísňová analýza repertoáru vybraných zpěvníků pro žáky 1. stupně základních školdiplomová 2022 
Ručková DominikaMetodické a technické aspekty ve skladbách Snadné etudy a Nové etudy pro kytaru Milana Zelenky a Jany Obrovskédiplomová 2020 
Raková AlenaMedea Samuela Barberadiplomová 2017 
Pavelková VeronikaVyužití metody sémantického diferenciálu v hudební výchově na 2. stupni ZŠdiplomová 2016 
Prokšová PatricieEdukační praxe hudební nauky na 1. stupni základních škol s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na příkladu vybraných škol Moravskoslezského kraje.diplomová 2016 
Štěpánová MartinaArtificiální hudba 20. století v současné praxi hudební výchovy. Sonda do aktuální situace na vybraných ostravských středních školáchdiplomová 2016 
Štěpán PetrKomparace vybraných interpretačních pojetí Koncertu As dur Alexandera Grigorjeviče Aratjunjanadiplomová 2014 
Kvoch StanislavMinutová sóla op. 58 Štěpána Rakabakalářská 2019 
Ručková DominikaRozmary, op. 42 Štěpána Rakabakalářská 2018 
Bojceňuková PetraLandecká Venuše Leona Juřicibakalářská 2017 
Ziegelbauerová AdélaElementarizovaný sémantický diferenciál a jeho využití v předškolní hudební výchověbakalářská 2017 
Gondeková VeronikaCharakteristika hudebního vyjadřování skupiny Mňága a Žďorp na příkladu vybrané tvorby z let 1991-1993bakalářská 2016 
Johnová LudmilaSymfonická báseň Hamlet Ference Lisztabakalářská 2016 
Beseda MichalKomparace českých škol hry na klasickou kytaru z pohledu nácviku jednohlasubakalářská 2015 
Hőferová LenkaŠkolní sémantická analýza vybraných skladeb Lyrických kusů pro klavír Edvarda H. Griegabakalářská 2015 
Ostárková KateřinaZvuk, hluk, tón. Rozvoj hudební percepce dítěte předškolního věkubakalářská 2015 
Raková AlenaMédea jako námětová složka hudebních skladeb 1. poloviny 20. stoletíbakalářská 2015 
Pechancová PetraŠkolní sémantická analýza klavírního cyklu Bígl Markéty Dvořákové v kontextu výuky na ZUŠbakalářská 2014 
Siuda JiříMetodické aspekty rozvoje hudebnosti v praxi pěveckého sboru Fusionbakalářská 2014 
Kapsiová MonikaSkladby Leoše Janáčka a jejich využití v edukační praxi ZŠ Leoše Janáčka Hukvaldybakalářská 2013 
Siwá VeronikaKomparace výuky HV na KHV v ČR a zahraničíbakalářská 2013 
Štěpánová MartinaStylové paralely vybraných znaků hudebního a výtvarného expresionismu. Na příkladech děl Arnolda Schönberga a Vasilije Kandinskéhobakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub