Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou

Tomáš Jarmara

Tomáš Jarmara

titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 501, budova SA
funkce:garant Bc. studijního programu Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
obor činnosti:politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
katedra / středisko (fakulta): Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2605
602 572 895
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání a akademická kvalifikace

2013 doc., Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta
2001 PhD., Univerzita Palackého Olomouc, Filozofická fakulta
1992 Mgr., Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Zaměstnání, praxe

2013 – dosud docent, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulty OU
2004 – 2012 odborný asistent, Katedra výchovy k občanství Pedagogické fakulta OU
2008 – 2009 odborný asistent, Ústav středoevropských studií Fakulty veřejných politik, Slezská univerzita Opava
2004 – 2006 asistent poslance, Poslanecká sněmovna PČR
1998 – 2002 asistent poslance, Poslanecká sněmovna PČR
1995 – 2012 odborný asistent, Katedra společenských věd, VŠB – TU Ostrava
1993 – 1995 učitel, Gymnázium Františka Hajdy, Ostrava
1992 – 1993 učitel, ZŠ Dětská, Ostrava – Poruba

Studijní pobyty v zahraničí

2012Wroclaw University, Polsko, Erasmus
2011Wroclaw University, Polsko, Erasmus
2010Wroclaw University, Polsko. Erasmus
2006Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko, Erasmus
1999Lund University, Švédsko, Tempus – Phare
1996Liverpool John Moors University, Velká Británie, Tempus – Phare
1995Liverpool John Moors University, Velká Británie, Tempus – Phare

Akademické funkce a členství v řídících orgánech

2012 – 2020děkan Pedagogické fakulty OU
2016 – 2020 člen Vědecké rady PdF UK Praha
2012 – 2020 člen Vědecké rady PdF OU
2012 – dosudčlen Vědecké rady OU
2010 – 2012člen Akademického senátu PdF OU
1995 – 1998člen Akademického senátu VŠB – TU Ostrava

Členství v profesních organizacích, redakčních a oborových radách

člen redakční rady recenzovaného časopisu Civilia – odborná revue pro didaktiku společenských věd

Výzkumné zaměření

Politologie
Politické strany
Občanská společnost

Jazykové znalosti

Jazyk anglickýB2
Jazyk polskýB1


Demokracie a aktivní občan ve školní praxi
Tomáš Jarmara
Rok: 2017, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Demokracie a aktivní občan ve školní praxi
Tomáš Jarmara
Rok: 2017, Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Education for active citizenship
Tomáš Jarmara
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Snaha politických stran o regulaci médií veřejné služby
Tomáš Jarmara
Rok: 2015, Civilia
článek v odborném periodiku

Média - hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?
Tomáš Jarmara
Rok: 2014, Epocha
kapitola v odborné knize

Politické strany: institucionalizace, univerzalizace, kartelizace
Tomáš Jarmara
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Výchova k aktivnímu občanství
Tomáš Jarmara
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Historické okolnosti vzniku občanské společnosti
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara
Rok: 2012, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Participační demokracie a politické strany Nové levice
Tomáš Jarmara
Rok: 2012, Civila
článek v odborném periodiku

Party Government in Political Practice: Participation Indeces
Tomáš Jarmara
Rok: 2012, Politické vedy
článek v odborném periodiku

A Citizen, Civil Society: Citizen´s Participation and Czech Democracy
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, in - PRESS CZ s. r. o., Havířov
kapitola v odborné knize

Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.
Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Slovak Journal of Political Sciences
článek v odborném periodiku

Institutionalization of Post-Communist Political Parties
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Wschodnioznawstvo
článek v odborném periodiku

Introduction-Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara, Denisa Labischová
Rok: 2011, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Občanská společnost v historické perspektivě: český diskurs
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Participační formy demokracie v integrovaném světě
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Civila-revue pro oborovou didaktiku společenských věd
článek v odborném periodiku

Politické strany: kapitoly z teorie a praxe politických strany
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, in-PRESS CZ s. r. o., Havířov
odborná kniha

TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých politických stran po roce 1989
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Politologická revue
článek v odborném periodiku

Výchova demokratického občana: praktické formy participace v politickém životě
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Výchova k aktivnímu občanství
Tomáš Jarmara
Rok: 2011, in-PRESS CZ s. r. o., Havířov
odborná kniha

Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Institucionalizace politických stran v procesech demokratické tranzice
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara
Rok: 2010, Epocha Praha
kapitola v odborné knize

Institute of International Studies University of Wroclaw
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
působení v zahraničí

Institute of International Studies University of Wroclaw
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
působení v zahraničí

Multikulturalismus v politické praxi Evropské unie a České republiky: kulturní integrace
Tomáš Jarmara
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia VI.
článek v odborném periodiku

Politické strany: typologie koalic
Tomáš Jarmara
Rok: 2010, VŠB-TU Ostrava
kapitola v odborné knize

Politické strany: vybrané kapitoly z teorie a praxe politických stran
Tomáš JARMARA
Rok: 2010, Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava
odborná kniha

T. G. Masaryk a jeho pojetí vztahu politiky a náboženství
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
stať ve sborníku

Volební studio Radiožurnálu
Tomáš Jarmara
Rok: 2010
rozhlasové a televizní relace

Agenda of  intercultural policies in the states of EU
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Člověk, dějiny, hodnoty IV. jako filozofický, sociologický a politologický problém
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Výstava ke 160. výročí založení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
výstavy samostatné a kolektivní, realizace

Wpływ religii jako kulturalnego i politycznego fenomena na polityczne życie w Republice Czeskiej po1989 roku.
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
stať ve sborníku

Wroclaw University
Tomáš Jarmara
Rok: 2009
působení v zahraničí

K některým aspektům multikulturalismu
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara, Jelena Petrucijová, Jaromír Pavlíček, Marcel Mečiar, Robert Čapek ... další autoři
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize

Krajské a senátní volby ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
Tomáš Jarmara
Rok: 2008
rozhlasové a televizní relace

Má Masarykova dělnická akademie dobrý směr?
Tomáš Jarmara
Rok: 2008, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Občanská sdružení jako téma v hodinách OV
Tomáš Jarmara, Tomáš Jarmara, Jelena Petrucijová, Jaromír Pavlíček, Marcel Mečiar, Robert Čapek ... další autoři
Rok: 2008, Repronis, Ostrava
kapitola v odborné knize

Vztah náboženství a politiky v českých zemích: období po vzniku samostatné České republik
Tomáš Jarmara
Rok: 2008
stať ve sborníku

Wroclaw University
Tomáš Jarmara
Rok: 2008
působení v zahraničí

Między UE a USA: koncepcja czeskej polityki zagranicznej
Tomáš Jarmara
Rok: 2007, Uniwersytet Wrocław
odborná kniha

Multikulturalismus: ideologie polarizace
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
stať ve sborníku

Prešovská univerzita
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
působení v zahraničí

První monografie ostravské hornické kolonie
Tomáš Jarmara, Martin Jemelka
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Před polednem
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Před polednem
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
rozhlasové a televizní relace

Wroclaw University
Tomáš Jarmara
Rok: 2007
působení v zahraničí

Evropská unie jako interkulturní společnost
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
stať ve sborníku

Geopolityka w Polsce i zagranicą: historia i wspólczesność
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týden v regionech
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

Volební studio
Tomáš Jarmara
Rok: 2006
rozhlasové a televizní relace

K některým politickým aspektům multikulturalismu
Tomáš Jarmara
Rok: 2005
stať ve sborníku

Rozwój czeskich mediów po 1989 roku
Tomáš Jarmara
Rok: 2005, Instytut Studiów Miedzynarodowych, Uniwersytet Wroclaw
kapitola v odborné knize

Týden v regionech
Tomáš Jarmara
Rok: 2005
rozhlasové a televizní relace

Hra na prezidenta
Tomáš Jarmara
Rok: 2004, Listy
článek v odborném periodiku

Nová témata ve vzdělávacím procesu občanské výchovy
Tomáš Jarmara
Rok: 2004
stať ve sborníku

Týden v regionech
Tomáš Jarmara
Rok: 2004
rozhlasové a televizní relace

Vliv volebního systému na stranický systém: poměrný volební systém
Tomáš Jarmara
Rok: 2004, Verjná správa a spoločnosť
článek v odborném periodiku

Analýza vývoje politických stran v ČR z hlediska teorie Catch-all party
Tomáš Jarmara
Rok: 2003, Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis
článek v odborném periodiku

Subsidiarita - cesta k zabezpečení demokratických pravidel?
Tomáš Jarmara
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aplikace teorie strany kartelu na vývoj politických stran v ČR
Tomáš Jarmara
Rok: 2002, Politologická revue
článek v odborném periodiku

Fulghumova židle? věc interpretace
Tomáš Jarmara
Rok: 2002
stať ve sborníku

Vývoj stranického systému ČR po roce 1989: tendence ke straně kartelu ?
Tomáš Jarmara
Rok: 2002
stať ve sborníku

Politické strany a jejich systémy - česká specifika
Tomáš Jarmara
Rok: 2000
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Lund University
Tomáš Jarmara
Rok: 1999
působení v zahraničí

Liverpool John Moores University
Tomáš Jarmara
Rok: 1997
působení v zahraničí

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období2/2018 - 7/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
"I-I-I" (Inovace - Interdisciplinarita - Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období12/2010 - 7/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
facebook
instagram
twitter
rss
social hub