Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Kateřina Janků

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 525, budova SA
funkce:
obor činnosti:somatopedie, kombinované vady, terapeutické metody ve speciální pedagogice
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2671
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Adamus, P. a Janků, K. Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia, SPAIN. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 1631-1639. ISBN 978-84-09-08619-1.
Janků, K. a Adamus, P. Interventions related to solving problem behaviour of pupils in primary schools of the Czech Republic. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia. Valencia, SPAIN: IATED Academy, 2019. s. 1640-1647. ISBN 978-84-09-08619-1.
Adamus, P. a Janků, K. Focus on research of Special education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2018, 16.2018(16), s. 194-204. ISSN 1314-7277.
Janků, K. Kapitoly ze somatopedie. 2017.
Belza, M. a Janků, K. Grounded theory and its application in studies on disabled students´reality. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepelnosprawnych (Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepelnosprawności i codzienności osób z niepelnosprawnościa). 2016, roč. 2016, č. 2, s. 109-119. ISSN 2391-9973.
Janků, K. a Harčaríková, T. Multidimenzionalita tělesného postižení z pohledu komplexní rehabilitační péče. První. vyd. Oftis, Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 148 s. ISBN 978-80-7464-886-1.
Janků, K. Zvaná přednáška na Univerzitě Komenského v Bratislavě: Téma přednášky: Speciálně pedagogické terapie se zaměřením na Koncept Snoezelen. 2016.
Kovářová, R., Janků, K. a Hampl, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5.
Janků, K. Výměnný pobyt Erasmus: Výměnný studijní pobyt na Univerzitě Ciudad Real, Španělsko. 2015.
Janků, K. Transformacja usług socjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ukierunkowanych na usługi o charakterze pobytowym. In: IX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Z Cyklu: Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Ustroń: Uniwersytet Ślaski. 2014.

Všechny publikace

Adamus, P. a Janků, K. Analysis of implementation of inclusive education in the Czech Republic. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia, SPAIN. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 1631-1639. ISBN 978-84-09-08619-1.
Janků, K. a Adamus, P. Interventions related to solving problem behaviour of pupils in primary schools of the Czech Republic. In: 13th International Technology, Education and Development Conference: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencia. Valencia, SPAIN: IATED Academy, 2019. s. 1640-1647. ISBN 978-84-09-08619-1.
Adamus, P. a Janků, K. Focus on research of Special education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2018, 16.2018(16), s. 194-204. ISSN 1314-7277.
Adamus, P. a Janků, K. FOCUS ON RESEARCH OF SPECIAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC. In: Education, Research & Development - 9th International Conference. Elenite: Science and Education Foundation, Bulgaria. 2018.
Janků, K. Kapitoly ze somatopedie. 2017.
Janků, K. Snoezelen - MSE a jeho současné trendy [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Janků, K. Snoezelen jako podpora edukace žáků s kombinovaným postižením v základní škole speciální. In: V. Olomoucké speciálněpedagogické dny. Olomouc. 2017.
Janků, K. Snoezelen jako speciálněpedagogická intervence v edukaci žáků se SVP. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti. Ostrava: PdF OU. 2017.
Janků, K. Snoezelen ve výzkumu studentů katedry speciální pedagogiky Ostravské univerzity. In: Snoezelen-MSE a jeho současné trendy. Ostrava. 2017.
Janků, K. Zpráva z mezinárodní konference ISNA-MSE (Snoezelen). Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. 2017, roč. 27, č. 2017, s. 107-112. ISSN 1211-2720.
Belza, M. a Janků, K. Grounded theory and its application in studies on disabled students´reality. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepelnosprawnych (Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepelnosprawności i codzienności osób z niepelnosprawnościa). 2016, roč. 2016, č. 2, s. 109-119. ISSN 2391-9973.
Janků, K. Inkluze aneb otázka současné a budoucí péče o děti se SVP v ČR. Integrace a inkluze ve školní praxi. 2016, roč. 3, č. 10, s. 8-16.
Janků, K. Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky smyslové percepce dětí s těžkým postižením za pomocí terapeutického Konceptu Snoezelen. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016: Speciálněpedagogická diagnostika v inkluzivním vzdělávání 2016-10-20 Ostravice, Sepetná. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. s. 51-60. ISBN 978-807464-862-5.
Janků, K. Možnosti speciálněpedagogické diagnostiky smyslové percepce u dětí s těžkým postižením za pomocí terapeutického Konceptu Snoezelen. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostravice, Sepetná. 2016.
Janků, K. a Harčaríková, T. Multidimenzionalita tělesného postižení z pohledu komplexní rehabilitační péče. První. vyd. Oftis, Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. 148 s. ISBN 978-80-7464-886-1.
Janků, K. a Káňová, M. Přechod do chráněného bydlení jako jeden z výstupů transformace v číslech. Rezidenční péče. 2016, roč. 12, s. 16-17. ISSN 1801-8718.
Janků, K. Seminář bazální stimulace [Workshop]. Pedagogická fakulta, Česká republika. 2016.
Janků, K. Zvaná přednáška na Univerzitě Komenského v Bratislavě: Téma přednášky: Speciálně pedagogické terapie se zaměřením na Koncept Snoezelen. 2016.
Kovářová, R., Janků, K. a Hampl, I. Poradenský systém pro osoby se speciálními potřebami v České republice. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 169 s. ISBN 978-80-7464-792-5.
Janků, K. Výměnný pobyt Erasmus: Výměnný studijní pobyt na Univerzitě Ciudad Real, Španělsko. 2015.
Janků, K. Výukový pobyt na Univerzitě Komenského v Bratislavě.: Výměnný výukový pobyt - Erasmus.. 2015.
Janků, K. Život dítěte se zdravotním postižením v souvislosti speciální pedagogiky. In: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy. Ružomberok: Katolická univerzita v Ružomberoku. 2015.
Janků, K. Život dítěte se zdravotním postižením v souvislosti speciální pedagogiky. In: Koncipovanie osobnosti človeka v dialógoch výchovy I.. Ružomberok: VERBUM - vydavateľstvo KU, 2015. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2015. s. 102-109. ISBN 978-80-561-0221-3.
Janků, K. Diagnostika a terapie SPU. 2014.
Janků, K. a Novohradská, H. Evaluace realizovaných profesních stáží studentů se SVP na OU v Ostravě a možná doporučení. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. s. 75-87. ISBN 978-80-7464-660-7.
Janků, K. a Novohradská, H. Metodické doporučení k realizaci stáže pro studenty se specifickými potřeba: Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2014.
Janků, K. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vybraná základní témata.. 2014.
Janků, K. Specifické poruchy učení ve školní praxi. 2014.
Janků, K. Transformacja usług socjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ukierunkowanych na usługi o charakterze pobytowym. In: IX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Z Cyklu: Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Ustroń: Uniwersytet Ślaski. 2014.
Janků, K. Kapitoly z integrativní speciální pedagogiky. 2013.
Janků, K. Terapie ve speciální pedagogice. Základy a obecná vymezení.. 2013.
Janků, K. Terapie ve speciální pedagogice. Zaměření na osoby s těžkým postižením.. 2013.
Janků, K. Dětský domov rodinného typu v případové studii Dětského domova Blahoslavené Marie Antoníny Kratochvílové v Řepišti. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Oftis, 2011. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Oftis, 2011. s. 62-69. ISBN 978-80-7368-942-1.
Janků, K. Kaleja, M. Etopedie. Opava: FVP SLU v Opavě. 2011. 2011.
Janků, K. Podpora a kvalita Konceptu Snoezelen v České republice [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Kovářová, R. a Janků, K. Využití Snoezelenu u žáků s ADHD. In: Podpora a kvalita Konceptu Snoezelen v České republice. Ostrava: Asociace konceptu Snoezelen ČR. 2011.
Janků, K. Dítě s poruchou chování a emocí. 2010.
Janků, K. a Filatova, R. Snoezelen. 1. vyd. Frýdek - Místek: Tiskárna Kleinwächter, 2010. 110 s. ISBN 978-80-260-0115-7.
Janků, K. Využití metody Snoezelen u mentálně postižených jedinců. In: Wsparcie instytucjonalne osób niepelnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej. první. vyd. Cieszyn: Wydawnictwo, 2010. s. 126-142. ISBN 978-83-931587-1-3.
Janků, K. Využívání metody Snoezelen u osob s mentálním postižením. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010. 189 s. ISBN 978-80-7368-915-5.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E., Swierkoszová, J. a Janků, K. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání. 2010.
Janků, K. Stosowanie metody Snoezelen w Republice Czeskiej. In: Zmaganie sie z niepelnosprawnoscia - kolejne wyznaczniki. Krakow: Impuls, 2009. Impuls, 2009. s. 133-141. ISBN 978-83-7308-492-6.
Janků, K. Fenomen integracji odwrotnej: Uczeń niepelnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoly. In: Uczeń niepelnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoly. Krakow: Impuls, 2008. Impuls, 2008. s. 143-147. ISBN 978-83-7308-492-6.
Janků, K. a Kovářová, R. Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole. 2008.
Janků, K. Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole.. 2008.
Kovářová, R. a Janků, K. Školní poradenská pracoviště se zaměřením na kompetence a činnosti školního speciálního pedagoga. In: Nová role učitele - budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 353-363. ISBN 978-80-7368-517-1.
Janků, K. Využití metody Snoezelen v České republice. -Efeta - otvor sa. 2008, roč. 18, s. 20-24. ISSN 1335-1397.
Janků, K. Högscholan Kristianstad. 2007.
Vitásková, K. Klíma v triedach stredných odborných učilišť. 2007.
Vitásková, K. Nadané dítě na základní škole. 2007.
Vitásková, K. a Kovářová, R. Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole. 2007.
Vitásková, K. Využití multismyslové metody snoezelen u osob s mentálním postižením. 2007.
Vitásková, K. Využívání metody snoezelen v ČR. In: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: OU v Ostravě, PdF, 2007. OU v Ostravě, PdF, 2007. s. 198-207. ISBN 978-80-7368-287-7.
Vitásková, K. Fenomen integracji odwrotnej. In: Watki konieczne w edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych. Ustroň. 2006.
Vitásková, K. Péče o jedince s poruchou chování v ČR.. In: mobilita. Prešov. 2006.
Vitásková, K. Pedagogická terapie - možnost nebo nutnost?. 2006.
Vitásková, K. Různorodá práce v multismyslových místnostech snoezelen. Speciální pedagogika. 2006, roč. 16, s. 246-253. ISSN 1211-2720.
Vitásková, K. Specifika edukace u žáků s poruchami chování. In: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. první. vyd. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. s. 107-115.
Vitásková, K. Specifika edukace u žáků se sluchovým postižením. In: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. první. vyd. Ostrava: OU v Ostravě, 2006. s. 47-57.
Vitásková, K. Tabu v nás. Rezidenční péče. 2006, roč. 06, č. 6, s. 6-6. ISSN 1801-8726.
Vitásková, K. The use of special multisensory stimulation snoezelen in the Czech Republic.. In: Mobilita. Linz. 2006.
Vitásková, K. Differences in education in the Czech Republic. In: mobilita Linz. Linz. 2005.
Vitásková, K. Etopedie - Vybrané okruhy etopedické problematiky. 2005.
Vitásková, K. III.odborná konference katedry SPG. Listy Ostravské univerzity. 2005, roč. 13, č. 3,
Vitásková, K. Kulturní prostředí ve vztahu k integraci dítěte do běžné školy. In: Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2005. s. 21-25. ISBN 80-7368-031-9.
Vitásková, K. Mainstreaming and inclusive education in the Czech Republic. Pädaktuell - Fachzeitschrift der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz. 2005, roč. 5, č. 10,
Vitásková, K. Reflexe mobility učitelů v Holandsku. Listy Ostravské univezity. 2005, roč. 13, č. 6,
Vitásková, K. Čtvrtstoletí zkušeností se SNOEZELENEM. Zpravodaj AÚSP ČR. 2004,
Vitásková, K. Pár slov o multisenzoriální stimulaci. In: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální: Specifické poruchy učení - problém stále aktuální 2004-02-05 Ostrava - OU Pdf. Ostrava: OU, 2004. OU, 2004. s. 61-64. ISBN 80-7042-309-9.
Vitásková, K. Proč mít snoezelen aneb vše co chcete vědět o této metodě [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2004.
Vitásková, K. Snoezelen včera, dnes a zítra. Speciální pedagogika. 2004, s. 68-71. ISSN 1211-2720.
Vitásková, K. Diagnostika dětí s patologickými projevy chování zařazených do reedukačních zařízení. In: Pedagogická diagnostika 2003 - Výchovně zanedbané dítě: Sborník referátů z konference Pedagogická diagnostika 2003 Ostravská Univerzita. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003. Ostravská univerzita, 2003. s. 145-148. ISBN 80-7042-273-4.
Vitásková, K. Reflexe speciálně pedagogické praxe v USA.


ZkratkaNázev předmětu
BSPECSpeciální pedagogika
CSPPESpeciální pedagogika
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-PRASpecial Education/Practising
E-S4AMODUL S4A - School4All
ETOPEEtopedie
ETOVAEtopedie pro vychovatele 1
ET2PVEtopedie
KKISPKapitoly z integrativní speciál. pedagog
KPPRXPrůběžná praxe ve spec. ped. zařízeních
KSOMAZáklady somatopedie
KVZSPVývoj a základy spec. pedagogiky
NKSPESpeciální pedagogika
NZPEDPedagogicko-výchovná rehabilitace
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OZSPEZáklady speciální pedagogiky
PETOPEtopedie
PSPECNárys speciální pedagogiky
PZSPKZáklady speciální pedagogiky
PZSPPZáklady speciální pedagogiky
SETOPZáklady etopedie
SNESZEdukace osob v sociálních zařízeních
SNMDPMetodologie diplomových prací
SNPRPPrůběžná praxe
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNSGESpeciální geragogika
SNSOMSomatopedie
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSYPSymptomatické poruchy řeči
SNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
SNTM2Terapeutické metody ve spec. ped. 2
SNTPMTerapeutické metody ve sp. pedagogice
SNVMOVýchova maladaptivních osob
SOMARSomatopedie
SPZSSpeciální pedagogika
SSOMAZáklady somatopedie
SSPSVSpeciální pedagogika ve škol. věku
SSZARSpeciální školská zařízení
SURDOSurdopedie
SVZSPVývoj a základy speciální pedagogiky
WNESZEdukace osob v sociálních zařízeních
WNPRPPrůběžná praxe
WNSGESpeciální geragogika
WNSGRSpeciální geragogika
WNSOMSomatopedie
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSYPSymptomatické poruchy řeči
WNTM1Terapeutické metody ve spec. ped. 1
WNTM2Terapeutické metody ve spec. ped. 2
WNTPMTerapeutické metody ve spec. pedagogice
WNVMOVýchova maladaptivních osob
XSPEDSpeciální pedagogika a edukace dospělých
ZPEP1Speciální pedagogika 1
ZSPGZáklady speciální pedagogiky
ZSPPKZáklady speciální pedagogiky
0IPSDSpeciální pedagogika
0ISP8Speciální pedagogika
3ZSPZáklady speciální pedagogiky
33ASESpeciální pedagogika a edukace dospělých
33SPZáklady speciální pedagogiky
55PENSpeciální pedagogika
6ASVPAsistence studentům se spec. potřebami
6MEZPMetodologie závěrečných prací
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SOMAZáklady somatopedie
6ZSP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
6ZSP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66EZPMetodologie závěrečných prací
66OMAZáklady somatopedie
66SP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
66SP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66SVPAsistence studentům se spec. potřebami
7EOSPEdukace osob se speciálními potřebami
7MEDPMetodologie diplomových prací
7MTERTerapeutické metody ve spec. pedagogice
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SGERSpeciální geragogika
77EDPMetodologie diplomových prací
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77GERSpeciální geragogika
77OSPEdukace osob se speciálními potřebami
77TERTerapeutické metody ve spec. pedagogice
8KREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
8PREVPedagogicko-výchovná rehabilitace
MSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
SOM1PSomatopedie
SOM2PSomatopedie
SZP1PSeminář k závěrečné práci a vedení ZP
ZSP1PZáklady speciální pedagogiky 1
ZSP2PZáklady speciální pedagogiky


AutorNázev práceTypRok
Šindlová KateřinaPlánování, podpora a inovace vzdělávacích strategií dětí a žáků s kombinovaným postiženímdiplomová  
Hollá JanaSpeciálně pedagogická diagnostika dětí předškolního věku s využitím metod edukace loutkoudiplomová 2019 
Ježíšková NikolAnalýza faktorů ovlivňující spolupráci asistenta pedagoga a učitele na základní školediplomová 2019 
Káňová MartinaSpeciální pedagog v procesu optimalizace kvality života seniorů v pobytových službáchdiplomová 2019 
Jarošová BarboraIntervence problémového chování žáků v běžných základních školách v Opavědiplomová 2018 
Kupcová ZuzanaAnalýza přístupu pedagoga k dítěti se specifickými poruchami chování na malotřídní škole.diplomová 2017 
Kupčová KateřinaNáplň práce školního speciálního pedagoga a speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologické poradnědiplomová 2017 
Grunerová DanaMožnosti reedukace a práce s rizikovými a problémovými jedinci v dětském domovědiplomová 2016 
Orságová HelenaPříprava dítěte s lehkou mentální retardací na profesní budoucnostdiplomová 2016 
Výmolová BarboraPohled učitele na inkluzivní vzdělávánídiplomová 2016 
Kašná VeronikaInkluzivní systém vzdělávání a jeho realizace v MS krajidiplomová 2015 
Majdlochová PetraKomparace rozvoje výtvarné tvořivosti dětí intaktních a dětí s lehkou mentální retardací v MŠdiplomová 2015 
Píchová LucieKoncept Snoezelen a jeho možnosti u osob s těžkým postiženímdiplomová 2015 
Růžičková EvaVyužití Konceptu Snoezelen jako podpůrné metody při práci s dětmi postiženými více vadami.diplomová 2015 
Vantuchová SimonaPrvky expresivních terapií využívaných v mateřských školách.diplomová 2015 
Bachová VeronikaÚčast společnosti na životě člověka s tělesným postiženímdiplomová 2014 
Cholevová AlenaSociální služby pro osoby s mentálním postiženímdiplomová 2014 
Havierníková AnetaSrovnání pohledů vychovatelů na problematiku šikany v dětských domovech v období od 90. let do současnostidiplomová 2014 
Kalužná VeronikaZařazování speciálních pedagogů do zakladních školdiplomová 2014 
Kučerová ViktoriePotřeby člověka s mentálním postižením v současnostidiplomová 2014 
Lazarová GabrielaProfesní zaměření a uplatnění dospělých osob s postižením v běžném životědiplomová 2014 
Pavlů JiřinaDítě s postižením na prahu středního školstvídiplomová 2014 
Schreierová JanaVyužití canisterapie a hipoterapie v okolí Opavy.diplomová 2014 
Šimíčková ZuzanaVliv sociálně terapeutické dílny na rozvoj osobnosti a kompetencí jedinců s mentálním postiženímdiplomová 2014 
Oborná LibušePřípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředídiplomová 2013 
Šnerchová VeronikaInovace a změny v životě osob s mentálním postižením v novém tisíciletídiplomová 2013 
Dorotíková KateřinaVyužívání alternativních terapeutických metod a technik osobami se speciálními potřebamidiplomová 2012 
Ferstová KamilaVyužívání arteterapie u dětí se souběžným postižením více vadamidiplomová 2012 
Strojilová LucieOvlivňování a volba volnočasových aktivit jedinci se speciálními potřebamidiplomová 2012 
Svobodová VendulaVzdělávání jedince s Aspaergerovým syndromem na základní školediplomová 2012 
Tvrdá VeronikaMožnosti a protiklady chráněného bydlení a institucionalizace dospělých a seniorů s postiženímdiplomová 2012 
Fajmonová JanaÚloha včasné intervence ve speciálně pedagogické péči u dětí s kombinovaným postiženímdiplomová 2011 
Fukalová LenkaRozvoj kompetencí dětí zaměřených na zmírnění a prevenci agresivity.diplomová 2011 
Kovář JaroslavZážitkové kurzy ve střediscích výchovné péčediplomová 2011 
Majkútová VeronikaPostavení člověka s mentálním postižením v naší společnostidiplomová 2011 
Šnokhousová MarieRehabilitační vzdělávací program a jeho aplikace ve vzdělávání žáků s těžkým mentálním postiženímdiplomová 2011 
Bazgierová EvaÚloha speciálního pedagoga v rámci školního poradenského pracovištědiplomová 2010 
Češková JanaMožnosti reedukační péče o děti a mládež s poruchami chovánídiplomová 2010 
Heinzke PatrikSociální aspekty canisterapie ve výchovně vzdělávacím procesu mentálně postižených osobdiplomová 2010 
Rímeš ViktorAnalýza faktorů podmiňujících úspěšnou reedukaci poruch chovánídiplomová 2009 
Holušová MichaelaKomparace dramaterapeutických metod u jedinců se speciálními potřebami a u intaktní populacediplomová 2008 
Tomaškovičová IvetaÚSPĚŠNOST INTEGRAČNÍHO PROCESU DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI V ZŠdiplomová 2008 
Cigánková RadmilaIntegrace dětí s nařízenou ústavní výchovou do kolektivu běžné třídydiplomová 2007 
Faluši MarcelaSpecifikum a analýza kresby dítěte se sluchovou vadoudiplomová 2007 
Prokešová LucieKvalita života nezletilé matky v rámci resocializačního zaříení versus v domácí péčidiplomová 2007 
Sekera JakubKompetence vychovatele v zařízení ústavní péčediplomová 2007 
Bátorová JanaEfektivita primární prevence u romských dětí v Salesiánském středisku dětí a mládeže v Ostravědiplomová 2006 
Chrobok JanRozsah a organizace multisenzorického přístupu a metody SNOEZELEN v ČRdiplomová 2006 
Ottová RenataProblematika osobních asistentů ve výchově a vzdělávání dětí s autismemdiplomová 2006 
Plechatá MartinaÚroveň komunikačních schopností dětí se sluchovým postižením ve věku 12-15 letdiplomová 2006 
Uxová VeronikaProblematika vzdělávání jedinců s lehkou mentální retardací integrovaných do běžné základní školydiplomová 2006 
Zbořilová KristýnaNové trendy v přístupu k jedincům s poruchami chovánídiplomová 2006 
Halfarová BlankaVyužití muzikoterapie u sluchově postiženýchdiplomová 2005 
Koželuhová MarkétaPoruchy chování u dětí s postižením sluchu v domácí nebo ústavní péčidiplomová 2005 
Krautová MartaProjevy a komparace fyzické agrese žáků na 1. stupni venkovských a městských základních školdiplomová 2005 
Kubíčková HanaRodinná terapie v péči o děti s poruchami chovánídiplomová 2005 
Wojtasová RomanaVliv mediálního násilí na žáky zvláštních školdiplomová 2005 
Sonnková LenkaVyužití a přínos metody arteterapie jako volnočasové aktivity u dětí na 1. stupni základní školy.diplomová 2004 
Babičová AndreaVyužití pracovní a činnostní terapie v edukaci osob s mentálním postiženímbakalářská  
Bystroňová ValerieFaktory ovlivňující vznik drogové závislosti mladistvýchbakalářská  
Hartoš JosefBezbariérový přístup jako primární podpora pro žáky s tělesným postiženímbakalářská 2019 
Juříková DanielaDobrovolnictví při volnočasových aktivitách pro osoby s tělesným postiženímbakalářská 2019 
Kolářová KateřinaCentra pro výchovu a výcvik canisterapeutických psů v ČR a jejich klientibakalářská 2019 
Kotasová MichaelaDramaterapie u dětí se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2019 
Krutílková AnnaBezbariérovost jako prostředek k inkluzi osob s tělesným postižením ve společnostibakalářská 2019 
Kubingerová HanaSpeciální potřeby žáka s kombinovaným postižením v běžné základní školebakalářská 2019 
Kudělka PetrAktivizační činnosti a terapie při práci se seniorybakalářská 2019 
Skřičková VeronikaSpecifika plavání u vybraných skupin osob se zdravotním postiženímbakalářská 2019 
Snopková LucieHudební výchova na 1.stupni základní školy se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2019 
Škopková VendulaAnalýza a komparace výzkumných vysokoškolských studií zaměřených na Snoezelen v České republice za období 2010 až 2016bakalářská 2019 
Valošková TerezaKomplexní rozvoj dětí s kombinovaným postiženímbakalářská 2019 
Vilášková RomanaVliv aquaterapie a plavání na děti s tělesným postiženímbakalářská 2019 
Wdówková VěraSpolupráce nestátní neziskové organizace při inkluzivním vzdělávání romských žáků v Krnověbakalářská 2019 
Černá GabrielaDospělí s tělesným postižením v běžném životěbakalářská 2018 
Gabrhelová VendulaVyužití dramatické výchovy pro základní školu speciálníbakalářská 2018 
Karafiátová IvanaMetodický postup využití konceptu Snoezelenu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.bakalářská 2018 
Kozelská MichaelaVyužití Konceptu Snoezelen u osob s postižením v rámci ostravského regionubakalářská 2018 
Kufková MarcelaKvalita života seniorů v sociálních zařízeníchbakalářská 2018 
Laníková VeronikaKompetence a odpovědnost speciálního pedagoga v mateřské školebakalářská 2018 
Plucnarová KarolínaAktivizace a využití terapií u seniorů v domově se zvláštním režimembakalářská 2018 
Tancerová KláraIndividuální hiporehabilitační podpora u vybraných osob se speciálními potřebamibakalářská 2018 
Žaludko JánVýzvy a možnosti osobní asistence z pohledu asistentů i jejich klientůbakalářská 2018 
Hollá JanaTerapie loutkou a její přínos u dětí se středně těžkým mentálním postiženímbakalářská 2017 
Lazarová JanaEdukace dítěte se sluchovým postižením v předškolním věku.bakalářská 2017 
Orszuliková ŠtěpánkaRozvoj osobnosti dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole s využitím metod kritického myšlení.bakalářská 2017 
Poludová MonikaDítě s epilepsií v mateřské školebakalářská 2017 
Raška MartinPodpůrný systém péče o osoby v azylovém doměbakalářská 2017 
Růžičková MarcelaPokrok ve speciálním školství a důvody pro jeho existenci.bakalářská 2017 
Šindlová KateřinaUmělecká činnost osob se zdravotním postižením v Moravskoslezském krajibakalářská 2017 
Vitásková JanaPřipravenost základních škol na Opavsku na integraci žáků se zrakovým postiženímbakalářská 2017 
Wirthová VeronikaČinnost a práce asistenta pedagoga u dětí s vyšší potřebou podpůrné péčebakalářská 2017 
Bíner ŠtěpánVýznam pracovní a činnostní terapie u dospělých osob s mentálním postižením.bakalářská 2016 
Čada LiborVliv režimového pracoviště na děti umístěné v Dětském domově se školoubakalářská 2016 
Fragsteinová PetraVýchovně vzdělávací aktivity pro děti předškolního věkubakalářská 2016 
Gawlowská ZuzanaMožnosti terciárního vzdělávání pro studenty s postižením sluchubakalářská 2016 
Hodulíková KateřinaVýchova v rodině jako rozhodující prvek v životě dítěte se zdravotním postiženímbakalářská 2016 
Hudečková JarmilaPředškolní věk jako důležitý mezník ve výchově dítěte se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2016 
Jarošová BarboraPodpora speciálních potřeb u dětí s PAS v mateřské škole Eliška v Opavěbakalářská 2016 
Kaspříková JanaMetodická podpora pro děti se sluchovým postižením v mateřské školebakalářská 2016 
Koždoňová JulieAdaptace dětí na prostředí dětského domovabakalářská 2016 
Kreclová LucieAgresivita u dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Kubalíková MarkétaKompetence a odpovědnost speciálního pedagoga v běžné mateřské školebakalářská 2016 
Lapka LiborVliv výchovného ústavu a jeho možnosti reedukace chlapců s nařízenou ústavní a ochrannou výchovoubakalářská 2016 
Liptáková KateřinaTerapeutické metody se zaměřením na skupinu osob s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Pešl ŠtěpánŽivot a socializace člověka se středně těžkým mentálním postiženímbakalářská 2016 
Porubová MarkétaVýznam rané péče pro rodinu dítěte se zdravotním postiženímbakalářská 2016 
Přibylová BlankaVyužití terapeutických metod v Duhovém domě Ostravabakalářská 2016 
Šutorková TerezieRole rané péče v rodinách dětí s kombinovaným postiženímbakalářská 2016 
Delongová DanielaVolný čas dítěte s poruchou chováníbakalářská 2015 
Káňová MartinaFaktory a úskalí transformace bydlení osob se zdravotním postiženímbakalářská 2015 
Krőmrová MartaVýznam tvořivých dílen ve skupinové ergoterapii dospělých osob se zdravotním postiženímbakalářská 2015 
Ličmanová IvetaVyužití plavání jako volnočasové aktivity u osob se zdravotním postiženímbakalářská 2015 
Piliariková LadaProblematika začleňování dětí se speciálními potřebami do mateřské školybakalářská 2015 
Sigmundová KláraŽivot osob se zdravotním postiženímbakalářská 2015 
Halfarová Černohorská LadaDítě s poruchou autistického spektra a mentální retardací v ZŠbakalářská 2014 
Výmolová BarboraFaktory ovlivňující integraci dítěte s postižením v běžné MŠbakalářská 2014 
Zábranský RomanVýskyt přidružených poruch chování u osob s mentálním postiženímbakalářská 2014 
Zlá JaroslavaKam směřuje výchova dítěte s mentálním postižením v naší společnosti?bakalářská 2014 
Grussmannová BarboraNestátní nezisková zařízení jako možnost alternativní péčebakalářská 2013 
Kaštovská IvanaProsociální kompetence dětí se speciálními potřebami v předškolním věkubakalářská 2013 
Klučarová AlexandraFaktory ovlivňující život mentálně postiženého člověkabakalářská 2013 
Krejčí LukášDěti se speciálními potřebami v dětském domověbakalářská 2013 
Bachová VeronikaKvalita života osob s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2012 
Cholevová AlenaKvalita života osob s mentálním postižením v ústavních zařízeníchbakalářská 2012 
Jašíčková LadislavaMožnosti alternativ využívaných v edukaci dětí s kombinovaným postiženímbakalářská 2012 
Kędzior JanaMožnosti alternativ využívaných v edukaci dětí s mentálním postiženímbakalářská 2012 
Ohnoutková EvaAktivizační techniky u seniorů a jejich využití v praxibakalářská 2012 
Pavlů JiřinaDůležité mezníky ve výchově postiženého dítětebakalářská 2012 
Flachsová VěraDítě se speciálními potřebami v mateřské školebakalářská 2011 
Gardoňová MarcelaSpolupráce pedagogických asistentů, rodičů a školy v rámci edukačního procesu.bakalářská 2011 
Malčíková NikolPrevence nežádoucích sociálně patologických jevů na ZŠbakalářská 2011 
Marečková PavlínaAlternativní přístupy v péči o osoby s mentálním postiženímbakalářská 2011 
Cholevová KateřinaKompetence vychovatele v dětském domověbakalářská 2010 
Szymiková AdélaSpecifikum arteterapeutického přístupu využívaného u osob s postiženímbakalářská 2010 
Žaludková AlenaPodíl faktorů ovlivňujících výskyt poruch chování u dětí a mládežebakalářská 2010 
Glabazňa PetrProblematika drogových závislostí v rámci diagnostického ústavu pro mládežbakalářská 2009 
Grunerová DanaÚspěšnost reedukace ve vybraném ústavním zařízení pro děti a mládežbakalářská 2009 
Hejdová EliškaVyužívání terapeutických metod a přístupů u dětí se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2009 
Kovář JaroslavAnalýza a činnost střediska výchovné péčebakalářská 2009 
Oborná LibušeProblematika dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na I. stupni ZŠbakalářská 2009 
Opálková MagdalénaVyužití terapeutických metod v práci s mentálně handicapovanými osobamibakalářská 2009 
Šmahlík JiříNové metody zvládání agresivity u osob s rizikem v chování v ústavech sociální péčebakalářská 2009 
Vondráková MarcelaSpeciálně pedagogická diagnostika dítěte v předškolním věkubakalářská 2009 
Bazgierová EvaAktuální náplň práce a využití školních metodiků prevencebakalářská 2008 
Benišová MartinaVyužití dramatické výchovy na 1.stupni ZŠ pro sluchově postiženébakalářská 2008 
Češková JanaDůvody umístění dětí a mládeže do reedukačních zařízeníbakalářská 2008 
Dudová SimonaNáplň a práce třídního asistenta v rehabilitační třídě ZŠ speciálníbakalářská 2008 
Heinzke PatrikVyužití canisterapie při rehabilitaci osob s mentálním postiženímbakalářská 2008 
Hladký FrantišekPostupy práce a zvládání vybraných poruch chování u dětí a mládeže v ústavních zařízeníchbakalářská 2008 
Jančíková IvetaZařazení střediska výchovné péče v systému prevence kriminalitybakalářská 2008 


Využívání multismyslové metody snoezelen v ČR
Hlavní řešitelMgr. Kateřina Janků, Ph.D.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
facebook
rss
social hub