Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Karel Střelec

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Karel Střelec
místnost, podlaží, budova: SA 121, budova SA
G 409, budova G
funkce:
obor činnosti:francouzská literatura
francouzský jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2701
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2015 – dosudDoktorské studium, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Teorie a dějiny české literatury, disertační práce: Paměť míst na „okrajích“ jako téma současné české prózy
2013 – 2015Mgr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ – Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ, diplomová práce: Publicistika Jana Balabána
2010 – 2013Bc., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Český jazyk a literatura – Francouzský jazyk a literatura, bakalářská práce: Analýza knihy Jsme tady Jana Balabána
2002 – 2010Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Zaměstnání, praxe

2015 – dosudFilozofická fakulta Ostravské univerzity, doktorand
2015 – dosudPedagogická fakulta Ostravské univerzity, lektor
2014 – dosudJazykové gymnázium Pavla Tigrida, středoškolský profesor

Odborné zaměření

Francouzský jazyk
Současná česká literatura
Literární onomastika
Paměťová studia

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2017 – dosudProgramová rada oboru Český jazyk a literatura Filozofické fakulty Ostravské univerzity, člen rady
2014 – 2015Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity, senátor
2011 – 2012Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity, senátor
2019 – dosudPedagogická komora, člen

Jazykové znalosti

FrancouzštinaC2
AngličtinaB2
ŠpanělštinaB2


Vybrané publikace

Mlčoch, J. a Střelec, K. Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa. In: Congreso Internacional: 50 aňos de la novela espaňola (1970-2019). Barbastro: Universidad de Zaragoza, UNED. 2019.
Střelec, K. Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature. Acta onomastica. 2019, LX(1), s. 121-129. ISSN 1211-4413.
Střelec, K. Paměť Února 1948 v české literatuře. In: M. Horsáková, R. Žáček (eds.). Média - Dějiny - Společnost. Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme. Opava: Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, 2018. s. 47-53. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-7510-327-7.
Střelec, K. Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature. In: The Place of Memory and Memory of Place. International Conference. Cambridge: London Centre for Interdisciplinary Research - Interdisciplinary Research Foundation. 2017.
Střelec, K. První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře. Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie. 2017, roč. VI, č. 2, s. 42-47. ISSN 1339-0392.

Všechny publikace

Střelec, K. Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych / Centre for Postcolonial and Posttotalitarian Studies. 2019.
Střelec, K. Česká literatura po roce 2000: tendence, témata, díla. In: Současná podoba českého jazyka a literatury očima Karla Olivy a Karla Střelce. Praha: Educa24 agency. 2019.
Střelec, K. Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2019, 16(2019), s. 257-266. ISSN 2084-3011.
Střelec, K. Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska. In: Wielkie tematy kultury w literaturach Słowiańskich pamięć. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Institut Filologii Słowiańskiej. 2019.
Mlčoch, J. a Střelec, K. Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa. In: Congreso Internacional: 50 aňos de la novela espaňola (1970-2019). Barbastro: Universidad de Zaragoza, UNED. 2019.
Střelec, K. Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy. In: Fiatal Szlavisták Budapesti Nemzetközi Konferenciája VII 2017-05-11 Budapešť. Budapešť: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Institute of Slavonic and Baltic Philology, 2019. s. 139-141. ISBN 978-963-284-988-1.
Střelec, K. Prostor ideologie. Varianty motivu sídliště v současné české próze. Bohemica litteraria. 2019, sv. 1, s. 43-55. ISSN 1213-2144.
Střelec, K. Současná česká literatura ve školské praxi. In: Čtenářská gramotnost pro učitele SŠ. Lipnice nad Sázavou. 2019.
Střelec, K. Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature. Acta onomastica. 2019, LX(1), s. 121-129. ISSN 1211-4413.
Střelec, K. Alena Podhorná-Polická (éd.) (2016). Migration(s) : regards croisés Bretagne - Moravie du Sud. Brno: FF MU. Studia Romanistica. 2018, roč. 18, 1(1), s. 133-134. ISSN 1803-6406.
Střelec, K. Dvě tváře Února 1948 v české literatuře. In: Byl Únor 1948 skutečně vítězný?. Ostrava: FIDUCIA, antikvariát, klub, galerie. 2018.
Střelec, K. Erotické podoby nezletilých v novější české literatuře. In: VII Symposium Opoliense. Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie. Opole: Uniwersytet Opolski. 2018.
Střelec, K. Identita na hranici - polsky psaná literatura Těšínska. Poznańskie Studia Slawistyczne. 2018, s. 355-358. ISSN 2084-3011.
Střelec, K. K nejnovější české literatuře: tendence, témata, texty. In: Čtenářská gramotnost pro učitele SŠ. Lipnice nad Sázavou: Educa24 agency. 2018.
Střelec, K. LAZAR, Jan: Á propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel: entre Facebook et Twitter: Ostrava: Ostravská univerzita 2017. 257 s. ISBN 978-80-7464-811-3. Jazykovedný časopis. Vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. 2018, roč. 68, č. 3, s. 500-502. ISSN 0021-5597.
Střelec, K. Literární podoby desperátního postsocialistického města. Protimluv. 2018, roč. XVII, č. 3, s. 32-33. ISSN 1802-0321.
Střelec, K. Osudová periferie. (Poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra). In: L. Machala, A. Damborská (eds.). Cenová bilance 2015. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2015. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 85-92. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-5337-8.
Střelec, K. Paměť Února 1948 v české literatuře. In: M. Horsáková, R. Žáček (eds.). Média - Dějiny - Společnost. Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme. Opava: Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, 2018. s. 47-53. Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-7510-327-7.
Střelec, K. Post-communist Nostalgia and Melancholy in Czech Literature: Between Sarcasm and Seriousness. In: 3rd Memory, Melancholy and Nostalgia. International Interdisciplinary Conference in Gdańsk. Gdaňsk: Uniwersytet Gdański. 2018.
Střelec, K. Stalingrad Pub or Hitler´s? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature. In: The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT on Place Names as a Mirror of Political Developments in Modern European Society 1848-2018. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Střelec, K. Únor 1948 v české beletrii. In: Média / dějiny / společnost. Téma: Obraz historických událostí v hraném filmu a beletrii. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 2018.
Střelec, K. Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature. In: The Place of Memory and Memory of Place. International Conference. Cambridge: London Centre for Interdisciplinary Research - Interdisciplinary Research Foundation. 2017.
Střelec, K. Báseň jako SMS, blog jako román?. Protimluv. 2017, č. 4, s. 76-76. ISSN 1802-0321.
Střelec, K. a Plačková, E. Blogový román? Podoby blogu a mikroblogu jako médií nejnovější české literatury. In: XIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa pt. "Konferencja pod specjalnym nadzorem" / "Ostře sledovaná konference". Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej. 2017.
Střelec, K. Ideologie v literatuře, literatura v ideologii. Svět literatury. 2017, roč. XXVII, s. 157-159. ISSN 0862-8440.
Střelec, K. Paměť míst na "okrajích" jako téma současné české prózy. In: Zpátky ke kořenům: doktorandská konference v Třešti. Třešť: ÚČL AV ČR - ÚČLaK FF UK - ÚB FF JU - KB FF UP - ÚČLaK FF MU - KČL FF OU. 2017.
Střelec, K. Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy. In: 7th Conference for Young Slavists in Budapest. International scientific conference for students. Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities. 2017.
Střelec, K. Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III / Slovanstvo dříve a nyní - jazyk, literatura, kultura III. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski - Instytut Filologii Polskiej. 2017.
Střelec, K. Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III. 1. vyd. Červený Kostelec: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. s. 441-450. ISBN 978-80-7465-322-3.
Střelec, K. První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře. Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie. 2017, roč. VI, č. 2, s. 42-47. ISSN 1339-0392.
Oliva, K. a Střelec, K. Současná podoba českého jazyka a literatury. In: Čtenářská gramotnost pro učitele. Ostrava: Educa24 agency. 2017.
Hruška, J. a Střelec, K. Tigrid / 1917-2017 / stoletý [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Střelec, K. Identita bez paměti. Topos sídliště v současné české próze. In: XII. Meznárodní Studentská Vědecká Konference / Konferencja pod specjalny nadzorem "Ostře sledovaná konference". Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski. 2016.
Střelec, K. Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France. Aluze. 2016, č. 1-2, s. 181-182. ISSN 1803-3784.
Střelec, K. K publicistice Jana Balabána po roce 2000. In: Rara avis XII . Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. s. 30-40. ISBN 978-80-8105-712-0.
Střelec, K. Ostrava v publicistice Jana Balabána. Protimluv. 2016, č. 3-4, s. 112-116. ISSN 1802-0321.
Střelec, K. Osudová periferie (poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra). In: Cenová bilance 2015. Olomouc: Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2016.
Střelec, K. "Společnost rizika" v tvorbě Jana Balabána. In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej / Chaos i soulad v českém jazyce a literatuře: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej 2015-09-03 Racibórz. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. s. 127-134. ISBN 978-83-63090-72-2.
Střelec, K. Motivy periferie a sídliště v současné próze. In: Konference studentů humanitních oborů Think!. Pardubice: Katedra filosofie, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice. 2015.
Střelec, K. Proměny geografického prostředí v povídkách Jana Balabána. In: O realismu uměleckém. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 2013.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub