OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Karel Střelec

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Karel Střelec
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:francouzský jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2704
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Střelec, K. Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature. In: The Place of Memory and Memory of Place. International Conference. Cambridge: London Centre for Interdisciplinary Research - Interdisciplinary Research Foundation. 2017.
Střelec, K. První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře. Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie. 2017, roč. VI, č. 2, s. 42-47. ISSN 1339-0392.
Střelec, K. Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France. Aluze. 2016, č. 1-2, s. 181-182. ISSN 1803-3784.
Střelec, K. K publicistice Jana Balabána po roce 2000. In: Rara avis XII . Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. s. 30-40. ISBN 978-80-8105-712-0.
Střelec, K. Ostrava v publicistice Jana Balabána. Protimluv. 2016, č. 3-4, s. 112-116. ISSN 1802-0321.
Střelec, K. "Společnost rizika" v tvorbě Jana Balabána. In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej / Chaos i soulad v českém jazyce a literatuře: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej 2015-09-03 Racibórz. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. s. 127-134. ISBN 978-83-63090-72-2.

Všechny publikace

Střelec, K. Dvě tváře Února 1948 v české literatuře. In: Byl Únor 1948 skutečně vítězný?. Ostrava: FIDUCIA, antikvariát, klub, galerie. 2018.
Střelec, K. Erotické podoby nezletilých v novější české literatuře. In: VII Symposium Opoliense. Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie. Opole: Uniwersytet Opolski. 2018.
Střelec, K. LAZAR, Jan: Á propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel: entre Facebook et Twitter: Ostrava: Ostravská univerzita 2017. 257 s. ISBN 978-80-7464-811-3. Jazykovedný časopis. Vedecký časopis pre otázky teórie jazyka. 2018, roč. 68, č. 3, s. 500-502. ISSN 0021-5597.
Střelec, K. Stalingrad Pub or Hitler´s? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature. In: The 2nd Ostrava Onomastic Meeting EVENT on Place Names as a Mirror of Political Developments in Modern European Society 1848-2018. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Střelec, K. Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature. In: The Place of Memory and Memory of Place. International Conference. Cambridge: London Centre for Interdisciplinary Research - Interdisciplinary Research Foundation. 2017.
Střelec, K. Báseň jako SMS, blog jako román?. Protimluv. 2017, č. 4, s. 76-76. ISSN 1802-0321.
Střelec, K. a Plačková, E. Blogový román? Podoby blogu a mikroblogu jako médií nejnovější české literatury. In: XIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Studencka Konferencja Naukowa pt. "Konferencja pod specjalnym nadzorem" / "Ostře sledovaná konference". Wroclaw: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej. 2017.
Střelec, K. Ideologie v literatuře, literatura v ideologii. Svět literatury. 2017, roč. XXVII, s. 157-159. ISSN 0862-8440.
Střelec, K. Paměť míst na "okrajích" jako téma současné české prózy. In: Zpátky ke kořenům: doktorandská konference v Třešti. Třešť: ÚČL AV ČR - ÚČLaK FF UK - ÚB FF JU - KB FF UP - ÚČLaK FF MU - KČL FF OU. 2017.
Střelec, K. Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy. In: 7th Conference for Young Slavists in Budapest. International scientific conference for students. Budapest: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities. 2017.
Střelec, K. Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze. In: Słowiańszczyzna dawniej i dziś - język, literatura, kultura III / Slovanstvo dříve a nyní - jazyk, literatura, kultura III. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski - Instytut Filologii Polskiej. 2017.
Střelec, K. První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře. Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie. 2017, roč. VI, č. 2, s. 42-47. ISSN 1339-0392.
Oliva, K. a Střelec, K. Současná podoba českého jazyka a literatury. In: Čtenářská gramotnost pro učitele. Ostrava: Educa24 agency. 2017.
Hruška, J. a Střelec, K. Tigrid / 1917-2017 / stoletý [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Střelec, K. Identita bez paměti. Topos sídliště v současné české próze. In: XII. Meznárodní Studentská Vědecká Konference / Konferencja pod specjalny nadzorem "Ostře sledovaná konference". Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski. 2016.
Střelec, K. Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France. Aluze. 2016, č. 1-2, s. 181-182. ISSN 1803-3784.
Střelec, K. K publicistice Jana Balabána po roce 2000. In: Rara avis XII . Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. s. 30-40. ISBN 978-80-8105-712-0.
Střelec, K. Ostrava v publicistice Jana Balabána. Protimluv. 2016, č. 3-4, s. 112-116. ISSN 1802-0321.
Střelec, K. Osudová periferie (poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra). In: Cenová bilance 2015. Olomouc: Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého. 2016.
Střelec, K. "Společnost rizika" v tvorbě Jana Balabána. In: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej / Chaos i soulad v českém jazyce a literatuře: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej 2015-09-03 Racibórz. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016. s. 127-134. ISBN 978-83-63090-72-2.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub