Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Katedry > Katedra anglického jazyka s didaktikou

Karel Střelec


titul, jméno, příjmení:Mgr. Karel Střelec, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 121, budova SA
G 416, budova G
funkce:
obor činnosti:dějiny francouzské literatury
francouzský jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta)
Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1921
e-mail:

Vzdělání

2015 – 2019
Ph.D., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, program Teorie a dějiny literatury
2013 – 2015
Mgr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ - Učitelství francouzského jazyka a literatury pro SŠ
2010 – 2013
Bc., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Český jazyk a literatura - Francouzský jazyk a literatura
2002 – 2010
Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba
 

Zaměstnání, praxe

2021 – dosud
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent
2019 – 2021
Filozofická fakulta Ostravské univerzity, externí vyučující
2015 – dosud
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, lektor francouzského jazyka
2014 – 2022
Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, středoškolský profesor
 

Odborné zaměření

Současná francouzská a česká próza
Paměť a ideologie v literatuře
Literární onomastika
 

Akademické funkce a členství v orgánech

2021 – dosud
Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity - místopředseda senátu
2017 – 2019
Programová rada oboru Český jazyk a literatura Filozofické fakulty Ostravské univerzity - člen
2014 – 2015
Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity - senátor
2011 – 2012
Akademický senát Filozofické fakulty Ostravské univerzity - senátor
 

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2020 – dosud
The International Council of Onomastic Sciences - člen
2019 – dosud
Memory Studies Association - člen
2019 – dosud
Pedagogická komora - člen
 

Působení v zahraničí

7/2019
Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych / Centre for Postcolonial and Posttotalitarian Studies, Uniwersytet Wrocławski
 

Jazykové znalosti

Francouzština
C2
Angličtina
B2
Španělština
B2
 


Aspects fonctionnels des noms propres : le cas de la représentation des idéologies dans les dystopies françaises contemporaines
Karel Střelec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká recepce Houellebecqova Podvolení. Poznámky k otázce literárních a mimoliterárních kritérií
Karel Střelec
Rok: 2021, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Román mezi historií, pamětí a zapomenutím: Mnichovský přízrak Georgese-Marca Benamoua
Karel Střelec
Rok: 2021, Nová filologická revue
článek v odborném periodiku

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2020, Visor Libros
kapitola v odborné knize

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Research on memory and literature: the current status and perspectives in the Czech literary criticism and the memory as a tool of the creative process in the poetry of Octavio Paz
Karel Střelec, Jorge Bojalil
Rok: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
kapitola v odborné knize

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Rok: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
článek v odborném periodiku

Colloque estudiantin de langue et littérature françaises
Karel Střelec, Jan Lazar
Rok: 2022
uspořádání konference, workshopu

Locus terribilis. Sídliště v české a francouzské literatuře
Karel Střelec
Rok: 2022, A2 - kulturní čtrnáctideník
článek v odborném periodiku

The Archetypal Character of Eve: A Comparative Overview of Modern French and Czech Literatures
Karel Střelec
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Věčné 20. století? K nejnovějším "paměťovým" prózám a jejich kritické a čtenářské recepci
Karel Střelec
Rok: 2022
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspects fonctionnels des noms propres : le cas de la représentation des idéologies dans les dystopies françaises contemporaines
Karel Střelec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česká recepce Houellebecqova Podvolení. Poznámky k otázce literárních a mimoliterárních kritérií
Karel Střelec
Rok: 2021, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Displacement as a Tool for Representing Post-Industrial Places in Contemporary French Literature
Karel Střelec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fikce, realita a odvrácená strana Francie. K recepci novější francouzské prózy v České republice
Karel Střelec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Francouzština stokrát jiná
Karel Střelec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hlasy žen a islám. Tři sondy do současné francouzské prózy
Karel Střelec
Rok: 2021, Fraktál. Literatúra horizontálne a vertikálne
článek v odborném periodiku

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida 1991-2021
Karel Střelec
Rok: 2021
ediční a redakční práce

Nejmladší evropská literatura (na příkladu francouzské a ruské prózy)
Karel Střelec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Román mezi historií, pamětí a zapomenutím: Mnichovský přízrak Georgese-Marca Benamoua
Karel Střelec
Rok: 2021, Nová filologická revue
článek v odborném periodiku

Současné české dystopie - posttexty dystopií francouzských?
Karel Střelec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sudety, jak dlouho ještě?
Karel Střelec
Rok: 2021, Weles
článek v odborném periodiku

Tomáš Kubíček et al. (2019). Dílo Milana Kundery v překladech = OEuvre de Milan Kundera et sa traduction
Karel Střelec
Rok: 2021, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Za tapetami oprýskaná zeď, za ideologií prázdno. (Ne)oceněný Tapetář Emy Labudové
Karel Střelec
Rok: 2021
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2020, Visor Libros
kapitola v odborné knize

Nostalgia y crítica en la memoria posrevolucionaria recogida en la narrativa checa actual (visiones de los aňos 90)
Karel Střelec, Jan Mlčoch
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Společenský tmel, nebo cenzura? Srovnání jazyka politické korektnosti v současné francouzské a české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Steve Puig (2019). Littérature urbaine et mémoire postcoloniale
Karel Střelec
Rok: 2020, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

To bývala naše Francie
Karel Střelec
Rok: 2020, Protimluv
článek v odborném periodiku

Budoucnost multikulturalismu: k současným francouzským a českým antiutopiím
Karel Střelec
Rok: 2019, Fraktál
článek v odborném periodiku

Centrum Studiów Postkolonialno-Posttotalitarnych / Centre for Postcolonial and Posttotalitarian Studies, odborná stáž
Karel Střelec
Rok: 2019
působení v zahraničí

Česká literatura po roce 2000: tendence, témata, díla
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

Česky psaná literatura jako médium paměti (a zapomnění) Hlučínska
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa
Jan Mlčoch, Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy. Disertační práce
Karel Střelec
Rok: 2019
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Prostor ideologie. Varianty motivu sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2019, Bohemica litteraria
článek v odborném periodiku

Představy absolventů učitelského studia o budoucí profesi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflection of Migration Between 1945 - 2015 in Contemporary Czech Literature
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Reflexe migrace mezi lety 1945-2015 v současné české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2019
stať ve sborníku

Research on memory and literature: the current status and perspectives in the Czech literary criticism and the memory as a tool of the creative process in the poetry of Octavio Paz
Karel Střelec, Jorge Bojalil
Rok: 2019, Universidad Autónoma de Chiapas
kapitola v odborné knize

Současná česká literatura ve školské praxi
Karel Střelec
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Soukupová, Klára - Špína, Michal (eds.). Hlasy míst. Prostor, místo a geografie ve světové poezii
Karel Střelec
Rok: 2019, Litikon. Časopis pre výskum literatúry
článek v odborném periodiku

Stalingrad Pub or Hitler's? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2019, Acta onomastica
článek v odborném periodiku

Alena Podhorná-Polická (éd.) (2016). Migration(s) : regards croisés Bretagne - Moravie du Sud. Brno: FF MU
Karel Střelec
Rok: 2018, Studia Romanistica
článek v odborném periodiku

Dvě tváře Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Erotické podoby nezletilých v novější české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identita na hranici - polsky psaná literatura Těšínska
Karel Střelec
Rok: 2018, Poznańskie Studia Slawistyczne
článek v odborném periodiku

K nejnovější české literatuře: tendence, témata, texty
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

LAZAR, Jan: Á propos des pratiques scripturales dans l´espace virtuel: entre Facebook et Twitter
Karel Střelec
Rok: 2018, Jazykovedný časopis. Vedecký časopis pre otázky teórie jazyka
článek v odborném periodiku

Literární podoby desperátního postsocialistického města
Karel Střelec
Rok: 2018, Protimluv
článek v odborném periodiku

Osudová periferie. (Poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Rok: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
kapitola v odborné knize

Paměť Února 1948 v české literatuře
Karel Střelec
Rok: 2018, Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
kapitola v odborné knize

Post-communist Nostalgia and Melancholy in Czech Literature: Between Sarcasm and Seriousness
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Stalingrad Pub or Hitler´s? Representation of ideological changes of toponyms in contemporary Czech literature
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Únor 1948 v české beletrii
Karel Střelec
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Abused Memory of Places in Central Europe and its Representation in Contemporary Literature
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Báseň jako SMS, blog jako román?
Karel Střelec
Rok: 2017, Protimluv
článek v odborném periodiku

Blogový román? Podoby blogu a mikroblogu jako médií nejnovější české literatury
Karel Střelec, Eva Plačková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideologie v literatuře, literatura v ideologii
Karel Střelec
Rok: 2017, Svět literatury
článek v odborném periodiku

Paměť míst na 'okrajích' jako téma současné české prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postkomunistická doba jako deziluzivní téma nejnovější české a ruské prózy
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Potlačená, manipulovaná a povinná. Paměť a příhraniční prostor v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2017, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
kapitola v odborné knize

První žena, první hřích? Proměny pojetí archetypu Evy v české poválečné literatuře
Karel Střelec
Rok: 2017, Motus in verbo: vedecký časopis mladej generácie
článek v odborném periodiku

Současná podoba českého jazyka a literatury
Karel Oliva, Karel Střelec
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tigrid / 1917-2017 / stoletý
Jiří Hruška, Karel Střelec
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Identita bez paměti. Topos sídliště v současné české próze
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jan Zatloukal: L´exil de Jan Čep - Un écrivain tchéque en France
Karel Střelec
Rok: 2016, Aluze
článek v odborném periodiku

K publicistice Jana Balabána po roce 2000
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Ostrava v publicistice Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016, Protimluv
článek v odborném periodiku

Osudová periferie (poznámky ke knize Straka na šibenici Daniela Petra)
Karel Střelec
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

'Společnost rizika' v tvorbě Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2016
stať ve sborníku

Motivy periferie a sídliště v současné próze
Karel Střelec
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Proměny geografického prostředí v povídkách Jana Balabána
Karel Střelec
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůNenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
social hub