Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jitka Macháčková

Jitka Macháčková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jitka Macháčková
místnost, podlaží, budova: V 224, budova V
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 4409
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 – 2009Mgr., Ostravská univerzita, obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
2004 – 2007Bc., Ostravská univerzita, obor Zdravotní laborant, odborná specializace – hematologie
2000 – 2004Střední zdravotnická škola v Ostravě, obor – Zdravotní sestra

Kvalifikace

2009Specializace - Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
2007Registrovaný Zdravotní laborant

Další vzdělávání, kurzy

2017Kurz radiační ochrany (dle atomového zákona č. 263/2016 Sb., platného od 1. 1. 2017) pro přípravu fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta pro pracoviště rentgenového denzitometru (platnost do 21. 9. 2022)

Zaměstnání, praxe

03/2019 – dosudKatedra studií lidského pohybu, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
01/2019 – dosudreferent, Fakultní nemocnice Ostrava
01/2019 – 02/2019odborná laborantka v rámci projektu Metabolický syndrom ve vztahu k závažným poruchám orgánových funkcí, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
07/2018 – 12/2018administrativní pracovník, Karvinská hornická nemocnice a.s., Karviná
2015 – 2018odborný laborant a koordinátor klinického výzkumu Centra pro výzkum diabetu a obezity, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2015 – 2018koordinátor klinického výzkumu společnosti GI Windows (USA), FGK Clinical Research s.r.o., Praha
2013 – 2014administrativní pracovnice Centra pro výzkum diabetu a obezity, Lékařská fakulta Ostravské univerzity
2012 – 2015administrativní pracovnice, VŠB-TU Ostrava
2007 – 2008odborná laborantka a sekretářka Ústavu fyziologie a patofyziologie, Ostravská univerzita
2006 – 2007pomocná vědecká pracovnice na Ústavu fyziologie a patofyziologie, Ostravská univerzita

Odborné zaměření

Analýza složení těla, denzitometrie, možnosti bariatrické chirurgie
Výzkum v obezitologii a bariatrické chirurgii

Jazykové znalosti

Angličtinamírně pokročilý (certifikát B1, 12/2017)


Vybrané publikace

Pokročilá analýza tukové tkáně u obézních pacientů. In: 11. ročník pracovní konference pro praktické lékaře, specialisty, zdravotní sestry a laboratorní pracovníky. Ostrava, DK Akord. 2017.
Macháčková, J., Skalná, M. a Bužga, M. Pokročilá analýza tuku u obézních pacientů. In: XII. Ostravské dny léčebné výživy. Hotel DUO, Horní Bečva. 2017.

Všechny publikace

Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J., Bolek, M. a Foltys, A. Je LGCP vhodná operácia? Analýza 7 ročných skúseností. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J., Bolek, M. a Foltys, A. LGCP po 7 letech. Jak dál?. In: Obezitologie a bariatrie 2018. Parkhotel Plzeň congress center, U Borského parku 31, Plzeň. 2018.
Bužga, M., Macháčková, J. a Horká, V. Metabolický syndrom [Konference]. Lékařská fakulta Ostrava, Česká republika. 2018.
Bužga, M., Petřeková, K., Macháčková, J. a Horká, V. Obezitologie I [Konference]. Lékařská fakulta Ostrava, Česká republika. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J. a Bolek, M. Parciálna jejunálna diverzia (PJD) - nový postup v metabolickej chirurgii - technický aspekt a predbežné výsledky. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Holéczy, P., Bužga, M., Macháčková, J. a Bolek, M. Partial jejunal diversion - Novel procedure in metabolic surgery - Technical aspect and preliminary results. In: 23rd World Congress, International Federation For the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. Dubai. 2018.
Horká, V., Skalná, M., Macháčková, J., Bužga, M., Štembírek, J., Novák, V. a Hybášková, J. Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) - změny tělesného složení po nutriční intervenci. In: 16. slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou. Žilina. 2018.
Skalná, M., Bužga, M., Macháčková, J., Štembírek, J. a Novák, V. Efekt redukce tělesného tuku a hmotnosti na zlepšení OSA. In: 13. Česko-Slovensko-Polské Trilaterální Sympozium Orální a Maxillofaciální Chirurgie. Velké Karovice: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie. 2017.
Pokročilá analýza tukové tkáně u obézních pacientů. In: 11. ročník pracovní konference pro praktické lékaře, specialisty, zdravotní sestry a laboratorní pracovníky. Ostrava, DK Akord. 2017.
Macháčková, J., Skalná, M. a Bužga, M. Pokročilá analýza tuku u obézních pacientů. In: XII. Ostravské dny léčebné výživy. Hotel DUO, Horní Bečva. 2017.
Skalná, M., Macháčková, J., Bužga, M. a Holéczy, P. Hodnocení redukce hmotnosti a složení těla po bariatrických výkonech: 24 měsíců open prospektivní studie.. 2016.
Petřeková, K., Macháčková, J. a Neníčková, M. A. Nutriční poradenství u pacientů s aspirační léčbou obezity aneb co víme o výživě u tohoto typu léčby. In: XI. Ostravské dny léčebné výživy. Horní Bečva, Hotel DUO: Vítkovická nemocnice. 2016.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub