Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jana Vyskotová


titul, jméno, příjmení:Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZO 116, budova ZO
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra teorie a dějin umění (Fakulta umění)
telefon, mobil: 553 46 1626
e-mail:

Vzdělání

2001 – 2008Ph.D., Univerzita Palackého Olomouc, obor Kinantropologie
1998 – 2000Mgr., Univerzita Palackého Olomouc, obor Fyzioterapie
1994 – 1998Bc., Univerzita Palackého Olomouc, obor Fyzioterapie a algoterapie

Kvalifikace

2008Ph.D.

Další vzdělávání, kurzy

2018Školení polyEMG NORAXON, LF OU
2018Odborný seminář „Termografie pro vědu a výzkum“, VŠB-TU Ostrava
2017Kurz „Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii“, FN Motol Praha
2017Kurz dlahování ruky, VŠB-TU Ostrava
2015Kurz „Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii“, Rehabilitation Prague School, Žilina
2014Advanced course „The Bobath Concept and Motor Control and Motor Learning“, přednášející Louise Rutz-La Pitz, IBITA Senior – Instructor, KN Liberec
2014Odborná vzdělávací akce „Chirurgie ruky“, LF OU
2013Kurz „Rehabilitace horní končetiny u pacientů s hemiparézou“, školitelka Elia Panturin, Senior instruktorka IBITA, ČAE a Česká společnost terapie ruky, Ostrava
2013Dynamictaping ve fyzioterapii, Škola dynamictapingu, Příbor
2013Kurz v užívání elektroterapeutického přístroje Rebox-Physio
2013Odborný seminář „Feldenkraisova metoda, FM a Dech a Hlas“, PaedDr. Petra Dobešová, Havířov
2013Vzdělávací program „Metodická příprava výuky a tvorby prezentací s využitím moderních technologií“, OU
2013Kurz „Protetika a fyzioterapie po amputacích na horní končetině“, PF OU
2011 – 2012Kurz „Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz“, Centrum rehabilitace RHT Praha
2011Kurz balance „Course of Balance Rehabilitation“, přednášející Shumway-Cook, KN Liberec
2011Kurz „Hodnocení a terapie pacientů s ataxií“, školitelka Elia Panturin, senior instruktorka IBITA, 1. LF UK, Praha, Albertov
2010Semináře a workshopy projektu „Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu“, FTK UP Olomouc
2009Seminář „Terapeutické přístupy k léčbě osteoporózy“, Osteologická akademie Zlín, FZS OU
2009Seminář „Vybrané postupy testování a terapie senzomotorických funkcí ruky“, FZS Ostrava
2008Kurz „Rehabilitační postupy pacientů s poruchou vestibulárního aparátu“, FN Ostrava
2008Seminář Ortotika horní končetiny, ISPO ČR, ZSF OU
2007Odborný seminář Využití vývojové kineziologie při léčbě hybných poruch, školitel Pavel Švejcar, Horní Bludovice
2007Seminář Ortotika horní končetiny, ISPO ČR, ZSF OU
2006Kurz „The S-E-T Concept, S-E-T Advanced Level 1 – The Upper Body, The Lower Body“, přednášející Rik Janssen, Terapi Master, Hradec Králové
2006Kurz „The S-E-T Concept“, Terapi Master, školitelka Alice Hamáčková, BRC Čeladná
2005Kurz „Vyšetřování a terapie dospělých pacientů s hemiplegií (hemiparézou) Bobath koncept“, KN Liberec
2005Seminář Neuropsychologické aspekty v rehabilitaci pacientů s afázií a dysartrií, BRC Čeladná
2003Kurz „Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie“, školitelka J. Čápová a F. Véle, Fyzioterapeutické a školící centrum Vojtovy metody a posturální terapie Jimramov
2003Kurz Feldenkraisova metoda v praxi II se zaměřením na prevenci vzniku osteoporózy, školitelka K.Lutz, ZSF OU
2002Kurz Feldenkraisova metoda v praxi se zaměřením „Bonnes for Life“, školitelka K. Lutz, ZSF OU
2002Pětidílný kurz „Konceptu dle Brüggera“, IDVPZ Brno
2001Kurz Práce s neurálními strukturami na podkladě Maitlandova konceptu, IDVPZ Brno
2001Kurz Manuální medicína v kontextu vývojové kineziologie, ZSF OU Ostrava
2001Seminář „Ergoterapie u CMP se zaměřením na úchopové funkce ruky“, SZŠ a VZŠ Ostrava
2000Seminář „Funkční pohybová patologie pánevního dna a bránice“, LF UP Olomouc
1998Kurz v rehabilitaci ruky, IDVPZ Brno
1998Kurz Taping – bandážování, Soukromé vzdělávací zařízení Stanislava Flandery s akreditací MŠMT, Kouty nad Desnou
1998Kurz Terapie skolios, ZSF OU
1997Kurz v neinvazivní laserové terapii pro rehabilitační pracovníky, IDVPZ Brno
1997Kurz v míčkové facilitaci a mobilizační technice, IDVPZ Brno
1996Kurz „Handrehabilitation and splinting“, Department of Occupational Therapy University College of Health Sciences Lund-Helsingborg; SZŠ a VZŠ Ostrava
1996Odborný seminář pro vyučující studijního oboru ergoterapeut a fyzioterapeut na SZŠ, IDVPZ Brno
1996Specializační vzdělávání “Příprava rehabilitačních pracovníků pro speciální činnost v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové, IDVPZ Brno
1996Kurz fyzioterapie pro učitele SZŠ a bakalářského studia vysokých škol ve specializaci měkkých technik a PIR, školitel prof. Lewit, FTVS Praha
1995Kurz Bobathova rehabilitační metoda, Lázně Teplice
1995Kurz „Škola zad“, školitel E. Rašev, ČLS J. E. Purkyně, Společnost pro myoskeletální medicínu, Ostrava.
1995Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů. Školitelka M.Michková, ČLS J. E. Purkyně, Společnost pro myoskeletální medicínu, Ostrava

Zaměstnání, praxe

2001 – dosudOstravská univerzita
1994 – 2001SZŠ a VZŠ Ostrava
1991 – 1994Rehabilitace Autopal, Nový Jičín

Odborné zaměření

Léčebná rehabilitace

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Česká kineziologická společnost
Česká společnost terapie ruky

Působení v zahraničí

15. – 19. 4. 2013Universitat de Valencia, Španělsko, dvě zvané přednášky a dva workshopy pro studenty
13. – 20. 9. 2009Savonia University of Applied Sciences, Finsko, zvaná přednáška a workshop pro studenty

Jazykové znalosti

Ruštinastředně pokročilý
Angličtinamírně pokročilý
Francouzštinazačátečník


Nové rozdělení vestibulárních syndromů
Eva Mrázková, Jakub Šichnárek, MUDr. Evald Záthurecký, Jana VYSKOTOVÁ
Rok: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Results of voice evaluation using voice analysis with teachers
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kristýna Vojkovská
Rok: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Bobath Concept in Neurorehabilitation.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová
Rok: 2017, Univerzita Karlova
kapitola v odborné knize

Comparison of the incidence rates of coincident symptoms in a group of patients with Vertigo
Jakub Šichnárek, Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková
Rok: 2017, Otolaryngologia Polska
článek v odborném periodiku

Hodnocení kvality hlasu a rehabilitace hlasových profesionálů
Jana Vyskotová, Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Posttraumatická paréza n. radialis - terapeutické postupy a funkční diagnostika
Ivana Krejčí, Jana Vyskotová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přístrojová diagnostika hlasu a její potenciál v léčbě orofaciálních poruch
Jana Vyskotová, Kristýna Vojkovská, Mgr. Kateřina Macháčková, PhD., Eva Mrázková
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Robotická rehabilitace chůze u pacientů s poruchou CNS léčených v RÚ Hrabyně - výsledky pilotní studie
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Bálková, Mgr. Barbora Hellebrandová, Jana Vyskotová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Upper Extremity in Neurorehabilitation
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Rok: 2017, Karlova univerzita
kapitola v odborné knize

Využití video Head Impulse Testu v diferenciální diagnostice závratí
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Jana Vyskotová, Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
doc. Ing. David Tuček, Ph.D., Ing. Pavlína Pivodová, Ing. Barbora Dombeková, Ing. Martin Jurásek, Ing. Martin Kovařík, Ph.D., Ing. Ladislav Glogar, Ing. Dominik Kovalčík, Ing. Jaromír Konečný, Ing. Michal Prauzek, Ph.D., Jana Vyskotová, Mgr. Radim Pektor, Filip Javůrek ... další autoři
Rok: 2016
výsledky s právní ochranou

Porovnání účinku hloubkové oscilace a kombinované terapie na latentní spoušťový bod
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Ondřej Jelínek
Rok: 2016, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Recovery of somatosensory and motor functions of the paretic upper limb in patients after stroke: Comparison of two therapeutic approaches
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský
Rok: 2016, Acta Gymnica
článek v odborném periodiku

Časově modifikovaná Constraint-Induced Movement Therapy - možnosti klinické aplikace.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, M. Havlová
Rok: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Rok: 2015
uspořádání konference, workshopu

Fyzikální terapie a balneologie 1. Průvodce audio oporou
Jana Vyskotová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyzikální terapie a balneologie 2. Průvodce audio oporou
Jana Vyskotová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení funkčních deficitů po traumatickém poranění ruky
Jana Vyskotová, Ivana Kejčí, Kateřina Macháčková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnocení funkčních deficitů po traumatickém poranění ruky
Jana Vyskotová, Ivana Krejčí, Kateřina Macháčková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Léčebná rehabilitace I, II
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Není porucha učení jako porucha učení
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Porovnání míry výskytu shody příznaků u souboru pacientů s vertigem
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jakub Šichnárek, Eva Mrázková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Kateřina Macháčková, Markéta Poštulková, Petra Dobešová, Eva Zacharová ... další autoři
Rok: 2014
stať ve sborníku

Ergonomie pro zdravotnické pracovníky
Jana Vyskotová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jemná motorika
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Rok: 2013, Grada Publishing, a.s.
odborná kniha

Kompenzační pomůcky a přístroje v rehabilitaci
Jana Vyskotová, Rostislav Čichoň
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Konference Týmová spolupráce v rehabilitaci
Jana Vyskotová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života pacientů se závratí
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kateřina Richterová, Šárka Baarová, Radka Bužgová, Zdeňka Hajduková ... další autoři
Rok: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Možnosti využití ergodiagnostiky v klinické praxi
Kateřina Macháčková, Iva Krejčí, Jana Vyskotová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití hloubkové oscilace v terapii horní končetiny
Jana Vyskotová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průzkum motivace pro kompenzaci sluchové vady
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Renáta Zálejská, Kateřina Richterová
Rok: 2013, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Příprava bakalářské práce
Jana Vyskotová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přístrojová technika v rehabilitaci
Jana Vyskotová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rehabilitační propedeutika 2
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Speciální a aplikovaná kineziologie
Jana Vyskotová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Universitat de Valencia
Jana Vyskotová
Rok: 2013
působení v zahraničí

Úvod do obecné a vývojové kineziologie
Jana Vyskotová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výukové DVD Reflexní masáže I
Jana Vyskotová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výukové DVD Reflexní masáže II
Jana Vyskotová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Aspekty rehabilitace a její význam v postakutní fázi léčby oboustranných zlomenin horní končetiny
Jana Vyskotová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aspekty týmové spolupráce
Jana Vyskotová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Aspekty týmové spolupráce
Jana Vyskotová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Assessment set for evaluation of clinical outcomes in multiple sclerosis: psychometric properties
Kamila Řasová, Patricia Martinková, Jana Vyskotová, Michaela Sedová
Rok: 2012, Patient Related Outcome Measures
článek v odborném periodiku

Fyzikální terapie a balneologie 2
Jana Vyskotová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem
Eva Mrázková, Šárka Baarová, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Vyskotová, Radka Bužgová ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komplexní pohled na pacienta po oboustranné TT amputaci ve fázi akutní, postakutní a chronické
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kvalita života se závratí
Jana Vyskotová, Šárka Baarová, Eva Mrázková, Radka Bužgová, Petra Sachová, Kristýna Richterová ... další autoři
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Objektivní vyšetření závrati
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Týmová spolupráce v rehabilitaci
Jana Vyskotová, Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Zdeňka Krhutová
Rok: 2012
ediční a redakční práce

Týmová spolupráce ve vestibulární rehabilitaci
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Aplikace neurofyziologických postupů u traumatologických pacientů
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ergonomie pro zdravotnické pracovníky
Jana Vyskotová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Fyzikální terapie a balneologie 1
Jana Vyskotová
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Techniky v kinezioterapii 2, 3
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková
Rok: 2011
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
článek v odborném periodiku

Práce s digitálním záznamem při posuzování senzomotorického deficitu ruky
Jana Vyskotová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití Testu manipulačních funkcí s použitím stavebnice Ministav v ergoterapii
Jana Vyskotová
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Functional Recovery Of Sensorimotor Hand Functions In A Group Of Patients After Stroke - Results Of A Logterm Study
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

A test of manipulation functions using the constructional set
Jana Vyskotová, František Vaverka
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku

Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

The impairments of sensorimotor hand functions in stroke patients-the comparison of the results of a clinical assessment and the assessment utilizing the standard tests (a case study)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Rok: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
článek v odborném periodiku

Porovnání manipulačních dovedností u zdravé populace v různých věkových kategoriích
Jana Vyskotová, František Vaverka
Rok: 2006
stať ve sborníku

Přístrojová technika v rehabilitaci pro biomedicínské techniky
Jana Vyskotová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Přístrojová technika v rehabilitaci pro fyzioterapeuty
Jana Vyskotová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The Comparison of the Manipulation Abilities of Healthy Children and those with MBD
Jana Vyskotová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Test of Manipulation Abilities as a Means of Therapy to Tackle Insufficient Hand Functions
Jana Vyskotová, František Vaverka
Rok: 2004
stať ve sborníku

The use of the special constructional set to diagnose and treat brain functions disorders and those of the hand
Jana Vyskotová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Výcvik manipulačních schopností gerontů v domovech důchodců.
Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Rok: 2004, Česká antropologie
článek v odborném periodiku

The use of the Special Brick-Box to Diagnose and Treatment Brain functions Disorders and those of the Hand
Jana Vyskotová, František Vaverka
Rok: 2003
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití stavebnice ve škole úchopu
Jana Vyskotová, Josef Pech
Rok: 2002
stať ve sborníku

Využití speciální stavebnice k diagnostice a léčbě poruch mozkových funkcí
Jana Vyskotová, Josef Pech
Rok: 2002, In J.Riegrová " Diagnostika pohybového systému
článek v odborném periodiku

Využití dlahování v rehabilitaci ruky
Jana Vyskotová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Influence of fixed wrist on finger motorics
František Vaverka, Jana Vyskotová, Miroslav Janura
Rok: 2000
stať ve sborníku

Influence of fixed wrist on finger motorics
František Vaverka, Miroslav Janura, Jana Vyskotová
Rok: 2000
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Influnce of Fixed Wrist on Finger Motorics
Jana Vyskotová, František Vaverka, Miroslav Janura
Rok: 2000
stať ve sborníku

Současné trendy v rehabilitaci ruky u centrálních neurologických postižení
Jana Vyskotová
Rok: , Rehabilitace a fyzikální lékařství
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
FYUMFyziologie a umění
2FYUMFyziologie a umění


AutorNázev práceTypRok
Madejová TerezaVliv celotělové kryoterapie na organismus sportovce z pohledu fyzioterapeutadiplomová 2021 
Jankulár PetrHodnocení regeneračního účinku vybraných procedur po fyzické zátěžidiplomová 2018 
Křížová AlexandraSouvislost výskytu spoušťových bodů a bolestí dolní části zad u profesionálních baletekdiplomová 2018 
Merendová PavlaSledování reflexních změn u funkční ženské sterilitydiplomová 2017 
Smitalová MarkétaSledování vedlejších psychických a fyzických vlivů působících u hráčů na lesní roh v orchestrálním prostředídiplomová 2017 
Hamanová HanaVliv použití kompenzační pomůcky Thumbport II na velikost zatížení exponovaných svalů předloktí a ruky u flétnistůdiplomová 2016 
Kačmařová TerezaAnalýza vlivu pracovní pozice na vznik poruch pohybového systému a návrh preventivních opatření ve výrobní firmědiplomová 2016 
Nováková PetraVliv fyzioterapeutické intervence u pacientů s otevřeným skusemdiplomová 2016 
Javůrek FilipVytvoření měřící metody pro měření zatížení horních končetindiplomová 2015 
Konečná PetraMožnosti užití audiovizuální stimulace u dětí s poruchou koncentrace pozornostidiplomová 2015 
Slezáková JanaMožnost ovlivnění otoku horní končetiny u pacientů se syndromem karpálního tunelu s využitím hloubkové oscilace.diplomová 2015 
Jurdič TomášSrovnání procedur fyzikální terapie u entezopatií krátkých svalů plosky nohydiplomová 2014 
Šichnárek JakubPorovnání míry výskytu shody příznaků u souboru pacientů s vertigemdiplomová 2014 
Robenková HanaTest klinické observace ve fyzioterapiidiplomová 2013 
Cuperová JindřiškaSledování a návrh ergonomického řešení rizikových faktorů u řidičů zdravotnické záchranné službybakalářská 2018 
Madejová TerezaVyužití systému Redcord Medical u diskopatiíbakalářská 2018 
Rejlová LenkaMožnosti fyzioterapie v stomatochirurgiibakalářská 2018 
Kvitová KristýnaMožnosti fyzioterapie u pacientů s torticollisbakalářská 2017 
Lysáčková PetraProblematika jemné motoriky 4. a 5. prstu na rucebakalářská 2017 
Perstický PavelFyzioterapie u entezopatie laterálního epikondylu humerubakalářská 2017 
Firlová TerezaMožnosti uplatnění ergoterapeutů ve školství na území Moravskoslezského krajebakalářská 2016 
Jankulár PetrMožnosti využití negativní termoterapie po svalovém zatíženíbakalářská 2016 
Kubáč JakubKomplexní terapie temporomandibulárních poruchbakalářská 2016 
Dušová RadkaMožnosti fyzioterapie žen s přetrvávající inkontinencí po porodubakalářská 2015 
Gärtnerová PetraTréning grafomotorických funkcí u pacientů po cévní mozkové příhoděbakalářská 2015 
Musilová VeronikaErgoterapeutické přístupy v terapii dětí s poruchou komunikačních funkcíbakalářská 2015 
Olšarová PavlínaMožnosti využití reflexní terapie nohy ve fyzioterapiibakalářská 2015 
Hendrychová NikolaFyzioterapie u kostrčového syndromubakalářská 2014 
Indrová KláraErgonomické aspekty hry na violoncellobakalářská 2014 
Kluzová TeresaKinezioterapie funkčních poruch pohybového systému u klavíristůbakalářská 2014 
Krupičková GabrielaZlepšení ergonomických podmínek a pracovních stereotypů operátorů ve výrobní firměbakalářská 2014 
Nováková PetraRehabilitace u ortodontických pacientůbakalářská 2014 
Suszková LenkaMožnosti kompenzace omezených rozsahu kloubů ruky při běžných denních činnostechbakalářská 2014 
Hamanová HanaErgonomické aspekty hry na příčnou flétnubakalářská 2013 
Kotková MarkétaErgonomická opatření u povolání grafikabakalářská 2013 
Moravcová LucieVyužití fyzioterapie v léčbě hlasových poruchbakalářská 2013 
Slezáková JanaZhodnocení kvality života žen se stresovou inkontinencíbakalářská 2013 
Jurdič TomášSrovnání terapie rázovou vlnou a ultrazvukem u entezopatií krátkých svalů plosky nohybakalářská 2012 
Švajdová AnnaVyužití ergonomických prostředků k redukci negativních vlivů při výkonu povolání zubního lékařebakalářská 2012 
Žlebčíková AlžbětaRole ergoterapeuta při úpravě poruch řečové motoriky u dětí v logopedické třídě mateřské školybakalářská 2012 
Hůrková EvaPreventivní využití ergonomických prostředků u povolání kadeřnicebakalářská 2011 
Juzková AnnaFyzioterapie u Morbus Bechtěrev v rámci rekonvalescenčního pobytubakalářská 2011 
Machová LucieMožnosti domácí péče u dítěte s dětskou mozkovou obrnoubakalářská 2011 
Sazovská MarkétaErgoterapie a autoterapie u pacientů s Collesovou frakturoubakalářská 2011 
Guřan JanFragilní místa periferního nervového systému - možnosti fyzioterapiebakalářská 2010 
Heckel AlfrédMožnosti využití hippoterapie u pacientů s vertebrogenními problémybakalářská 2010 
Stuchlá DanielaMožnosti ergoterapie v úpravě poruch grafomotorikybakalářská 2010 
Bálková KateřinaHodnocení manipulačních funkcí u pacientů se syndromem karpálního tunelubakalářská 2009 
Bukvová MartaÚprava bytu u pacienta s míšní lézíbakalářská 2009 
Plinta MarekVyužití rázové vlny ve fyzioterapiibakalářská 2009 
Sikorová Rychlíková NikolaOvlivnění psychomotorického vývoje dětí do jednoho roku prostřednictvím plaváníbakalářská 2009 
Šmídová KateřinaMěření prahu bolesti pomocí algometrubakalářská 2009 
Chmurová PetraOvlivnění postury těla u spastické formy DMO- kazuistická prácebakalářská 2008 
Černovská MarkétaRehabilitace u dětí se spinální svalovou atrofií - kazuistická studiebakalářská 2008 
Nogová IvetaVestibulární rehabilitacebakalářská 2008 
Hýblová PavlaMožný vliv domácího a ústavního prostředí na jemnou motoriku seniorůbakalářská 2007 
Kalábová PavlaMožnosti využití přístroje NeuroTrac v rehabilitační praxibakalářská 2007 
Modrák FilipSledování změn krevního tlaku po aplikaci reflexní masáže zádové sestavy.bakalářská 2007 
Šigutová MartaVyšetření motorických funkcí ruky - možnosti testováníbakalářská 2007 
Liška MartinFyzioterapie po plastice flexorového aparátu rukybakalářská 2006 
Orságová MarcelaSLEDOVÁNÍ MANIPULAČNÍCH FUNKCÍ U PACIENTŮ PO CMPbakalářská 2006 
Jankůjová MichaelaFyzioterapie při syndromu karpálního tunelubakalářská 2005 
Otipková KateřinaKomparace manipulačních dovedností u zdravých dětí a dětí s LMDbakalářská 2005 
Štěpán PavelSledování změn krevního tlaku po aplikaci parafínu do oblasti bederní páteřebakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub