Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jana Swierkoszová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Jana Swierkoszová
místnost, podlaží, budova: V 230, budova V
funkce:
obor činnosti:specifické vývojové poruchy učení a chování, pedagogicko psychologické poradenství a terapie, speciálně pedagogická diagnostika
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2672
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Swierkoszová, J. a Kovářová, R. Žák se specifickými poruchami učení na střední škole. 2012.
Swierkoszová, J. Aspekty dyslexie dospělých. 2011.
Swierkoszová, J. Kontext dyslexie v dospělosti-vybrané problémy. In: Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Ostravská univerzita -Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky, 2011. Ostravská univerzita -Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky, 2011. ISBN 978-80-7368-942-1.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E., Swierkoszová, J. a Janků, K. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání. 2010.
Swierkoszová, J. efeta XVIII/2: ADHD- posílení diagnostických kompetencí učitele. efeta XVIII/2. 2009, č. XVIII/2, s. 11-19.
Swierkoszová, J. Jak pomoci dětem s diagnózou ADHD. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.05/11.001. 2009.
Swierkoszová, J. Kompetencje nauczycieli. Diagnostyka ADHD.. In: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepelnosprawnych. Kraków: Impuls, 2009. Impuls, 2009. s. 141-147. ISBN 978-83-7308-492-6.
Swierkoszová, J. Metoda dobrého startu. In: Řízení mateřské školy. 18. aktualizační doplněk C1 10. vyd. Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2009. s. 1-16.
Swierkoszová, J. Problematika specifických poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol .OP vzdělávání pro konkurenceschopnost registr. číslo projektu: CZ.107/1.3.05/11.0011 inovace dist. opory. 2009.
Swierkoszová, J. Speciální vzdělávání. projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do damostatného života. CZ.1.07/1.2.10/11.2006. 2009.
Swierkoszová, J. ADHD jako pedagogický problém: Diagnostika. In: Psychologická a pedagogická diagnostika pro učitele na ZŠ. 12. AKTUALIZACE. vyd. Praha: Nakladatelství Dr.Josef Raabe, s. r. o., 2008. s. 1-34. 12.AKTUALIZACE. ISBN 80-86307-21-2.
Swierkoszová, J. Cesta Metody dobrého startu do České republiky. In: K vybraným aspektům rozvoje funkční gramotnosti a vzdělávání romské mládeže. Ostrava: Studio Trinity s.r.o., 2008. Studio Trinity s.r.o., 2008. s. 29-38.
Swierkoszová, J. Kooperace učitele s asistentem pedagoga. Edukační proces a děti se specifickými poruchami učení. 2008.
Swierkoszová, J. Oční pohyby u předškolního dítěte a jeho čtení. 2008.
Swierkoszová, J. ADHD - Diagnostika. In: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2007. s. 168-175. ISBN 978-80-7368-287-7.
Swierkoszová, J. Anamnéza jako diagnostická metoda. In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi . Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, Slovenský výbor OMEP, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, Slovenský výbor OMEP, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2007. s. 195-202. ISBN 978-80-8045-443-2.
Swierkoszová, J. Anamnéza jako diagnostická metoda. In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Prešov. 2007.
Swierkoszová, J. Jak pomoci dětem s diagnózou ADHD. 2007.
Swierkoszová, J. Kooperace učitele s asistentem pedagoga edukační proces a děti se specifickými poruchami učení. 2007.
Swierkoszová, J. Logopedická prevence v předškolním věku. 2007.
Swierkoszová, J. Metoda dobrého startu, pracovní listy, CD. 2007.
Swierkoszová, J. Období vlastního nácviku a rozvoje čtení Prvopočáteční čtení. In: Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele ZŠ. 10. aktualizace. vyd. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. , 2007. s. 1 -12. V.Mertin, J.Ciprová, M.Budinská. ISBN 80-86307-21-2.
Swierkoszová, J. Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání. 2007.
Swierkoszová, J. Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole. 2007.
Swierkoszová, J. Anamnéza jako diagnostická metoda.
Swierkoszová, J. Droga Metody Dobrego Startu do Republiky Czeskiej. In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socializacji osob nieplnosprawnych. Ustroň. 2006.
Swierkoszová, J. Droga Metody Dobrego Staru do Republiky Czeskiej. In: Vybrane aspekty pracy z niepelnosprawnymi. Kraków: Oficyna Wydawnica "Impuls", 2006. Oficyna Wydawnica "Impuls", 2006. s. 45-58. ISBN 83-7308-492-4.
Swierkoszová, J. DYS cizí jazyky a specifické poruchy učení. 2006.
Swierkoszová, J. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In: Specifika edukace žáků se specifickými poruchami učení a chování. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006.
Swierkoszová, J. Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií. 2006.
Swierkoszová, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky . 2006.
Swierkoszová, J. Logopedická prevence. 2006.
Swierkoszová, J. Note Dyslexia. The new educational Review. 2006, roč. 8, č. 6, s. 177-183. ISSN 1732-6729.
Swierkoszová, J. Notová dyslexie. Speciální pedagogika. 2006, roč. 16, s. 210-214. ISSN 1211-2720.
Swierkoszová, J. Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ. In: Anamnéza. Praha: Nakladatelství dr.Josef Raabe, s.r.o., 2006. ISBN 80-86 307-21-2.
Swierkoszová, J. Pedagogika roč.LVI. Notová dyslexie-kazuistika, Univerzita Karlova, Praha. 2006, ISSN 0031-3815.
Swierkoszová, J. Problematika specifických poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol. 2006.
Swierkoszová, J. Specifické poruchy chování diagnostika - reedukace. 2006.
Swierkoszová, J. Specifické poruchy chování, diagnostika-reedukace. 2006.
Swierkoszová, J. Specifika edukace žáků se specifickými poruchami učení a chování. In: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 71-87.
Swierkoszová, J. Škola a rodina - anamnéza.
Swierkoszová, J. The Educational Reviev. Note Dyslexia, Torun, Wydawnictvo Adam Marszalek. 2006, ISSN 1732-6729.
Swierkoszová, J. Anamnéza. In: Pedagogicko psychologická diagnostika. Praha: Josef Raabe, 2005. ISBN 80-86307-21-2.
Swierkoszová, J. Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání.. 2005.
Swierkoszová, J. Sdecitické boruchy umečí ( Specifické poruchy učení). 2005.
Swierkoszová, J. Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání. 2004.
Swierkoszová, J. Specifické poruchy učení - konference 2004. In: Specifické poruchy učení : Specifické poruchy učení - problém stále aktuální Ostrava - OU Pdf. Ostrava: OU, 2004. OU, 2004. s. 41-47. ISBN 80-7042-309-9.
Swierkoszová, J. Nárys problematiky specifických poruch učení a chování. 2002.
Swierkoszová, J. Problematika specifických poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škiol. 2000.
Swierkoszová, J. V DYS-klubu opět začínáme.. In: Specifické poruchy učení a chování - Sborník 2000. . Praha: Portál, 2000. Portál, 2000. s. 146-149. ISBN 80-7178-389-7.
Swierkoszová, J. Škola také pro rodiče aneb jak pracovat s rodiči dyslektiků.. In: Specifické poruchy učení a chování . Praha: Portál, 1999. Portál, 1999. s. 137-140. ISBN 80-7178-294-7.
Swierkoszová, J. a Seidl, J. Bylo? Nebylo. Ostrava: Kasimo, 1998. ISBN 80-902497-1-X.
Swierkoszová, J. a Bogdanowicz, M. Metoda dobrého startu. 1.vyd.,dotisk:2000,2002,2004. vyd. Ostrava: Kasimo, 1998. ISBN 80-902497-0-1.
Swierkoszová, J. Na tenkém ledě neverbálních poruch učení. In: Specifické poruchy učení a chování Sborník 1997-98 . Praha: Portál, 1998. Portál, 1998. s. 26-29. ISBN 80-71-78-244-0.
Swierkoszová, J. Nárys problematiky specifických poruch učení a chování. 1998.
Swierkoszová, J. Zkouška čtení s porozuměním - počítačový program Písmohrátky-Pedagogická diagnostika. In: Pedagogické vědy . Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostrava, 1998. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostrava, 1998. s. 53-64. ISBN 80-7042-137-1.
Swierkoszová, J. Videooprogram:Pedagogická terapie SPU na 2.stupni ZŠ. In: Pedagogická diagnostika 95 1995-09-20 . Ostrava: PF OU, 1996. PF OU, 1996. s. 159-. ISBN 80-7042-106-1.
Swierkoszová, J. Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ. In: Diagnostika čtení: 1. Přípravné období. ISBN 80-86 307-21-2.


ZkratkaNázev předmětu
AADAspekty dyslexie
NADAspekty dyslexie
ASPEDAspekty dyslexie dospělých
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
DASPEAspekty dyslexie dospělých
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
KPETEPedagogické terapie
KPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
MSPDVPedagogická diagnostika dět. vývoje
NPPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PEPSPPedagogicko - psychologické poradenství
PPETEPedagogické terapie
PPPOSpeciálně pedagogické poradenství
PRPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
PRVDSPedagogická diagnostika dětského vývoje
PSPUSpecifické poruchy učení
SDEPOSyndrom deficitu pozornosti s hyperakti.
SNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
SPETEPedagogické terapie
SPORUSpecifické poruchy učení v ZŠ
SPUBSpecifické poruchy učení a chování
SPUC1Specifické poruchy učení, chování
SPUC2Specifické poruchy učení a chování 2
SPUCHSpecifické poruchy učení, chování
TE1PUTerapie poruch učení a chování
WNDDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
WPETEPedagogické terapie
XPUCHSpecifické poruchy učení a chování
XRVDSPedagogická diagnostika dětského vývoje
2PPPOPedagogicko-psychologické poradenství
22POPedagogicko - psychologické poradenství
33PUBSpecifické poruchy učení a chování
5RVNPed. diagnostika dětského vývoje
55PUNSpecifické poruchy učení a chování
55RVNPed. diagnostika dětského vývoje
6MPDVPedagogická diagnostika dět. vývoje
PUC1PPoruchy učení a chování
PUC2PPoruchy učení a chování


AutorNázev práceTypRok
Weissgärberová NikolLATERALITA A VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES U ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠdiplomová 2016 
Lamačová BarboraHyperkinetický syndrom u dětí v diagnostickém ústavudiplomová 2013 
Řezníčková LucieMetoda dobrého startu v mateřské škole a její vliv na scholaritu dítětediplomová 2013 
Velčovský ZbyněkSpecifické poruchy učení u žáků na střední školediplomová 2013 
Widenková MartinaKompetence učitelů žáků se specifickými poruchami učení a ADHDdiplomová 2013 
Juchelka GabrielŽák s dyslexií na střední odborné školediplomová 2012 
Říhová ZuzanaNázory učitelů na různé projevy chování žáků s diagnostikovanou ADHDdiplomová 2012 
Sedláková MartinaPedagogická terapie u dětí s ADHDdiplomová 2012 
Střížová KláraDiagnóza dyslexie jako omezující faktor ve studiudiplomová 2012 
Košťálová EvaVybrané společné aspekty z kazuistik dětí s diagnózou SPU a ADHDdiplomová 2011 
Nikelová KateřinaPartnerství rodičů a profesionálů z neziskových organizací ve výchově dětí s diagnózou SPU a ADHDdiplomová 2011 
Copová ZuzanaŽák s dyslexií na 2. stupni ZŠ jeho subjektivní problémydiplomová 2010 
Křetinská RenátaDyslektický žák 5. třídy ZŠ a jeho subjektivní problémydiplomová 2010 
Maráková DenisaZmapování výskytu dětí s dyskalkulií v Moravskoslezském krajidiplomová 2010 
Slaná HanaDiagnóza ADHD - četnost výskytu u žáků základních školdiplomová 2010 
Šandalová JanaDiagnostické kompetence učitele 1.stupně ZŠdiplomová 2010 
Juračáková PavlínaMetoda dobrého startu v podmínkách mateřských a základních školdiplomová 2009 
Miklošík OndřejVhodné didaktické hry pro děti předškolního věku s diagnózou ADHDdiplomová 2008 
Námyslová LucieReedukace a terapie ADHD u žáků základních školdiplomová 2008 
Pašková RenataReedukace a terapie specifických poruch učení u žáků základních školdiplomová 2008 
Kaňoková PetraPřipadová studie žáka s diagnózou dyskalkulie.diplomová 2007 
Klimešová JanaLeváci v 1. třídě základní školydiplomová 2007 
Otisková ŠárkaLeváci v 1. třídě základní školydiplomová 2007 
Urbanová LucieDyslexie a čtenářství - na pomoc rodičůmdiplomová 2007 
Doubravská MichalaDyslexie a čtenářství - na pomoc rodičůmdiplomová 2006 
Jašková PavlínaJak pomoci hyperaktivním dětemdiplomová 2006 
Gelnerová IvanaJak pomoci hyperaktivnímu dítětidiplomová 2005 
Sabelová MonikaProjevy dyslexie u žáka 5. ročníku základní školydiplomová 2005 
Ramíková ŠárkaProjevy ADHD u dětí předškolního věkubakalářská 2015 
Adamčíková KristýnaVnímání leváka v předškolním vzděláváním učitelem.bakalářská 2014 
Backová MonikaAnalýza symptomů dyslexie u dospělýchbakalářská 2014 
Czyžová IvanaVytváření diagnostických nástrojů v podmínkách mateřské školybakalářská 2014 
Jurášková BohdanaDiagnostika chování dětí v mateřské školebakalářská 2014 
Krihová DanielaZkouška laterality u dítěte předškolního věkubakalářská 2014 
Lipčíková LucieJak rozvíjet prosociální chování u dítěte v mateřské škole?bakalářská 2014 
Gregorová EvaRizika dyslexie v předškolním věkubakalářská 2013 
Havlásková KateřinaZlobí a ještě neumí (Informovanost o syndromu ADHD a SPU u rodičovské veřejnosti)bakalářská 2013 
Kupčíková KateřinaVýskyt speciálních poruch učení u mladistvých delikventůbakalářská 2013 
Skalková JanaDiagnóza ADD v populaci žáků ZŠ - výsledky výzkumu v číslechbakalářská 2013 
Chýlková IvanaRodiče školáka s diagnostikovanou poruchou pozornosti, hyperaktivitou a impulziviteu (ADHD)bakalářská 2012 
Kubíčková AlenaIntegrace dětí s ADHD (hyperkinetická porucha) na málotřídních školáchbakalářská 2012 
Bašátková GabrielaSpolužáci žáka s ADHDbakalářská 2011 
Widenková MartinaSubjektivní problémy žáka s diagnózou ADHD.bakalářská 2011 
Kolečářová KateřinaČetnost výskytu syndromu ADHD v Přerověbakalářská 2010 
Kos MichalŘád a rytmus u dětí mladšího školního věkubakalářská 2010 
Moučková IvanaČetnost výskytu syndromu ADHD na Moravě.bakalářská 2010 
Pokorná AlenaUčitelská diagnostika dětí s ADHD v mateřské školebakalářská 2010 
Slahúčková DarjaSluchové vnímání u dětí 5 až 6 letých.bakalářská 2010 
Juchelka GabrielEfektivita Metody dobrého startu v mateřské školebakalářská 2009 
Pečonková VěraJak trénovat sociální dovednosti u žáků s poruchou ADHDbakalářská 2009 
Říhová ZuzanaProjevy ADHD, které nelze ovlivnit medikamentózněbakalářská 2009 
Sedláková MartinaBudování sebedůvěry a posílení pozornosti u žáků s poruchou ADHDbakalářská 2009 
Andrýsková MarcelaRozvoj sluchového vnímání a rytmu u pětiletých dětíbakalářská 2008 
Orságová HanaÚspěšnost jedinců s diagnostikovanou specifickou poruchou učení v dospělosti.bakalářská 2008 
Štencelová MartinaÚspěšnost jedinců s diagnostikovanou poruchou učení v dospělostibakalářská 2008 
Zálejská TamaraDítě s diagnózou specifické vývojové poruchy učení - případová studiebakalářská 2008 
Nikelová KateřinaPrevence vývojových poruch učení - diagnostika, reedukacebakalářská 2007 
Pospíšilová LenkaDiagnostická kriteria ADHDbakalářská 2007 
Šandalová JanaDiagnostické kompetence učitele - čtení a psaní v 1. ročníku základní školybakalářská 2007 
Šubová MariePrediktivní baterie obtíží ve čteníbakalářská 2007 
Králová IvaRozvoj sluchového vnímání a rytmu u pětiletých dětíbakalářská 2006 
Onheiserová JanaJe možná prevence specifických poruch učení již v předškolním věkubakalářská 2006 
Večeřová RomanaŠkolní úspěšnost dětí, které v předškolním věku prošly metodou dobrého startubakalářská 2006 
Kovářová MiroslavaDěti s diagnozou ADHD v mateřských školách - metody prácebakalářská 2005 
Nesrstová MartinaOdklad školní docházky - realitabakalářská 2005 
Ševčíková MartaJak pomoci hyperaktivním dětem cvičenímbakalářská 2005 
Vítová ŠárkaJak pracovat s hyperaktivním dítětem, jak pomoci jeho rodičůmbakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub