Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Jan Mlčoch

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:dr Jan Mlčoch
místnost, podlaží, budova: G 409, budova G
funkce:vedoucí katedry, koordinátor zahraničních vztahů
obor činnosti:dějiny španělské a latinskoamerické literatury, historický vývoj španělského jazyka a překlad
španělský jazyk
katedra / středisko (fakulta): Katedra romanistiky (Filozofická fakulta) (Filozofická fakulta)
Katedra anglického jazyka s didaktikou (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1959
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2011 - 2015Dr., Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicze w Poznaniu, obor Literaturoznawstwo iberoamerykańske, tesis: La estructura musical de «Los pasos perdidos» de Alejo Carpentier
2004 - 2009Mgr., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, obor Učitelství španělského jazyka a literatury a hudební výchovy pro střední školy, diplomová práce: Fraseología en el argot español
2008Universidad de Málaga, obor Filología Hispánica, studijní pobyt Erasmus
2000 - 2004Gymnázium s rozšířenou výukou cizích jazyků, Ostrava-Poruba

Další vzdělávání, kurzy

2013Curso de español y civilización hispana, Enforex, Barcelona, nivel C2
2010Odborná příprava pro zadavatele společné části maturitní zkoušky
2010Odborná příprava pro hodnotitele ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
2010Odborná příprava pro hodnotitele písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
2003FCE, Cambridge University, A level

Zaměstnání, praxe

2011 - dosudFilozofická fakulta Ostravské univerzity, odborný asistent
2011 - 2014Wichterlovo gymnázium, středoškolský profesor
2006 - 2011Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, středoškolský profesor
2000 - 2014Akademický pěvecký sbor VŠB - Technické univerzity Ostrava (dříve Komorní sbor EXIL), umělecký vedoucí, sbormistr

Odborné zaměření

Hispanoamerická literatura
Španělská literatura
Historický vývoj španělského jazyka
Literární překlad

Ocenění

2010Sbormistr junior - cena Unie českých pěveckých sborů
2009Cena rektora OU

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

Studia Romanistica, člen redakční rady
Ameryka Łacińska, člen redakční rady
Cantus, předseda redakční rady

Působení v zahraničí

2018Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zvaná přednáška)
2018Wyższa Szkola Filologiczna we Wrocławiu (zvaná přednáška)
2018Universidad de Málaga (Erasmus)
2018Universidad de Valladolid (Erasmus)
2017Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca (zvaná přednáška)
2017Uniwersytet Wrocławski (zvaná přednáška)
2017Wyższa Szkola Filologiczna we Wrocławiu (zvaná přednáška)
2016Universidad de Valladolid (Erasmus)
2016Uniwersytet Szczeciński (zvaná přednáška)
2016Uniwersytet Warszawski (Erasmus)
2016Wyższa Szkola Filologiczna we Wrocławiu (Erasmus)
2015Universidad de Valladolid (Erasmus)
2015Uniwersytet Warszawski (Erasmus)
2014Universidad de Valladolid (Erasmus)
2013Wyższa Szkola Filologiczna we Wrocławiu (zvaná přednáška)
2012Universidad de Málaga (Erasmus)
+řada sborových koncertních turné a soutěží (Slovensko, Polsko, Francie, Španělsko, Makedonie, Slovinsko, Řecko, Mexiko, Argentina, aj.)

Jazykové znalosti

ŠpanělštinaC2
AngličtinaB2
FrancouzštinaB1
NěmčinaB1


Vybrané publikace

Mlčoch, J. a Střelec, K. Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa. In: Congreso Internacional: 50 aňos de la novela espaňola (1970-2019). Barbastro: Universidad de Zaragoza, UNED. 2019.
Mlčoch, J. Algunas observaciones sobre la recepción crítica de la tal llamada novela de la memoria histórica en Espaňa. In: Pasión por el Hispanismo III 2018 Liberec. Liberec: Universidad Técnica de Liberec, 2018. s. 151-162. ISBN 978-80-7494-451-2.
Mlčoch, J. La independencia mexicana según Reinaldo Arenas: un fondo histórico para observaciones actuales. In: XIV Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus Valores Bicentenario de la Independencia: La independencia y la paz en las literaturas hispanoamericanas. Bogotá: Universidad de La Sabana. 2018.
Mlčoch, J. Cinco esquinas y Panama Papers: la novela que predijo la realidad. Studia Romanistica. 2017, roč. 17, č. 2, s. 147-155. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. 1. vyd. Wrocław: Wyawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2017. Biblioteka Iberoromańska, vol. 4. 172 s. ISBN 978-83-60097-84-7.
Mlčoch, J., Fialová, I. a García Ferreira, B. Encuentro de hispanistas 2016 "Caminos del hispanismo" [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Mlčoch, J. a Drozdowicz, M. Ideando. Búsquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 166 s. ISBN 978-80-7464-860-1.
Mlčoch, J. Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. In: Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica. Losada Palenzuela, J. L., Ziarkowkska J. (eds.). 1. vyd. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. s. 149-155. Acta Universitatis Wratislaviensis, 3563. ISBN 978-83-229-3410-4.
Mlčoch, J. Música como héroe literario. In: Héreo y antihéroe en las literaturas hispánicas. Demlová, J., Míča, S. (eds.). Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. s. 165-176. ISBN 978-80-7494-021-7.
Mlčoch, J. Reflexión sobre la imagen de Europa y la de la América Latina vistas a través de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Studia Romanistica, vol. 11, Num. 1/2011. 2011, s. 91-97. ISSN 1803-6406.

Všechny publikace

Mlčoch, J. a Střelec, K. Entre la dictadura y la libertad. La memoria de la Revolución de Terciopelo en la literatura checa. In: Congreso Internacional: 50 aňos de la novela espaňola (1970-2019). Barbastro: Universidad de Zaragoza, UNED. 2019.
Mlčoch, J. La generación del 98 y sus seguidores en la literatura espaňola. Ostrava: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. 2019.
Mlčoch, J. Panorama latinskoamerické literatury. Ostrava: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. 2019.
Mlčoch, J. Španělská literatura v kontextu dějin. Ostrava: Gymnázium Olgy Havlové. 2019.
Mlčoch, J. Universidad de Valladolid. 2019.
Mlčoch, J. Algunas observaciones sobre la recepción crítica de la tal llamada novela de la memoria histórica en Espa?a. In: Pasión por el hispanismo. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2018.
Mlčoch, J. Algunas observaciones sobre la recepción crítica de la tal llamada novela de la memoria histórica en Espaňa. In: Pasión por el Hispanismo III 2018 Liberec. Liberec: Universidad Técnica de Liberec, 2018. s. 151-162. ISBN 978-80-7494-451-2.
Mlčoch, J. a Veselá, J. Bartoš, Lubomír. In: Biografický slovník Slezska a Severní Moravy. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2018. s. 22-23. Supplementum č. 4. ISBN 978-80-7599-003-7.
Mlčoch, J. Katalánsko včera i dnes. In: Španělský kulturní týden/Semana cultural espaňola. Ostrava: Ostravská univerzita. 2018.
Mlčoch, J. La independencia mexicana según Reinaldo Arenas: un fondo histórico para observaciones actuales. In: XIV Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus Valores Bicentenario de la Independencia: La independencia y la paz en las literaturas hispanoamericanas. Bogotá: Universidad de La Sabana. 2018.
Mlčoch, J. La novela de mi vida: jugando con la memoria histórica. In: VII Simposio Internacional de Hispanistas Encuentros 2018. Łódż: Uniwersytet Łódzki. 2018.
Mlčoch, J. La novela de mi vida: una creación posmoderna. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018.
Mlčoch, J. La situación actual en Cataluňa. Ostrava: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida. 2018.
Mlčoch, J. a Erdösová, Z. Simposio Checo-Mexicano de Ciencias Sociales y Humanidades [Konference]. Universidad Autónoma del Estado de México, Spojené státy mexické. 2018.
Drozdowicz, M. a Mlčoch, J. Studentská vědecká konference 2018: Studentská vědecká konference v rámci Semana cultural espanola [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2018.
Mlčoch, J. Španělská literatura a historie. Ostrava: Gymnázium O. Havlové, Ostrava-Poruba. 2018.
Mlčoch, J. Universidad de Málaga. 2018.
Mlčoch, J. Universidad de Valladolid. 2018.
Mlčoch, J. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. 2018.
Mlčoch, J. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. 2018.
Mlčoch, J. Cinco esquinas y Panama Papers: la novela que predijo la realidad. Studia Romanistica. 2017, roč. 17, č. 2, s. 147-155. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. Currículum profesional del prof. Piotr Sawicki. Studia Romanistica. 2017, roč. 17, č. 2, s. 15-19. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. El exilio ostraviense del prof. Piotr Sawicki. Un sencillo homenaje a un destacado hispanista centroeuropeo. Studia Romanistica. 2017, roč. 17, č. 2, s. 21-29. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. Estudios Universitarios de investigación en la problemática Iberoamericana en Checoslovaquia y la República Checa. Centro de Investigación de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca. 2017.
Mlčoch, J. Hispania: Terra praeclara. In: Antika se nás stále dotýká. Ostrava: Knihovna města Ostravy. 2017.
Mlčoch, J. Hispánský svět v kostce: A tam jsme taky byli. In: Španělský kulturní týden. Ostrava. 2017.
Mlčoch, J. La búsqueda de la utopía en la literatura hispanoamericana. In: XIII Coloquio Internacional Literatura Hispanoamericana y sus valores. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, Universidad de La Sabana. 2017.
Mlčoch, J. La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. 1. vyd. Wrocław: Wyawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2017. Biblioteka Iberoromańska, vol. 4. 172 s. ISBN 978-83-60097-84-7.
Mlčoch, J. La figura del prof. Piotr Sawicki: el exilio checo de un hispanista polaco. In: Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski. 2017.
Mlčoch, J. Las consecuencias de la búsqueda de la utopía en El mundo alucinante. In: Encuentro de hispanistas. Brno: Masarykova univerzita. 2017.
Mlčoch, J. Procházka po současné španělské literatuře. In: Týden španělské kultury. Ostrava. 2017.
Mlčoch, J. Španělská literatura v kostce. Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba. 2017.
Mlčoch, J. Universidad de Valladolid: přednáškový pobyt Erasmus+. 2017.
Mlčoch, J. Ve znamení Barcelony: Mýty a fakta o současné situaci v Katalánsku. In: Festival v ulicích. Ostrava: Centrum Pant. 2017.
Mlčoch, J. Wykład gościnny Las estructuras musicales de Los pasos perdidos na Wyższej Skołe Filologicznej we Wrocławiu. 2017.
Mlčoch, J. Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia. 2016.
Mlčoch, J. Cervantes vivo o muerto. In: Semana cultural espa?ola/Týden španělské kultury. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2016.
Mlčoch, J. Cinco esquinas y Panama Papers: la ficción que predijo la realidad. In: Encuentro de hispanistas 2016 "Caminos del hispanismo". Ostrava: Ostravská univerzita. 2016.
Mlčoch, J. Editorial. Studia Romanistica. 2016, č. 16, s. 7-8. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. El recorrido ideológico por la obra de Mario Vargas Llosa. In: VI Simposio Internacional "Encuentros 2016". Kraków: Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie. 2016.
Mlčoch, J., Fialová, I. a García Ferreira, B. Encuentro de hispanistas 2016 "Caminos del hispanismo" [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Mlčoch, J. a García Ferreira, B. Encuentro de Hispanistas 2016 "Caminos del Hispanismo", Ostrava (República Checa), 13-15 octubre de 2016. Studia Romanistica. 2016, č. 16, s. 154-156. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. a Drozdowicz, M. Ideando. Búsquedas ideológico-literarias en Hispanoamérica. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. 166 s. ISBN 978-80-7464-860-1.
Mlčoch, J. Maksymilian Drozdowicz (2015). Językowy obraz świata guarani v tłumaczeniach prozy Augusto Roa Bastosa. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoly Filologicznej we Wrocławiu, 318 pp. ISBN 978-83-60097-34-2, 978-83-60097-35-9, 978-83-60097-96-6. Studia Romanistica. 2016, č. 16, s. 129-130. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. Proč je Španělsko krásné. In: Culturea. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. 2016.
Mlčoch, J. Universidad de Valladolid. 2016.
Mlčoch, J. Uniwersytet Szczeciński. 2016.
Mlčoch, J. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu. 2016.
Mlčoch, J. Centrum Studiów Latynoamerikańskich Uniwersytetu Warszawskiego. 2015.
Mlčoch, J. Esbozo de la Historia de la lengua espaňola. 2015.
Mlčoch, J. La estructura musical de Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. 2015.
Mlčoch, J. Las ideologías atadas a la narrativa de Alejo Carpentier. In: Las palabras (des)atadas, Encuentro de hispanistas. Praha: Univerzita Karlova. 2015.
Mlčoch, J. Taller de la literatura espaňola. In: Semana Ostraňa. Ostrava: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava. 2015.
Mlčoch, J. Universidad de Valladolid. 2015.
Mlčoch, J. Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier. In: Traducir una cultura a otra. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Filologicznej we Wroclawiu, 2014. s. 11-18. ISBN 978-83-60097-29-8.
Mlčoch, J. Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier. In: Traducir una cultura a otra. Jaromin, T., Kolankowska, M., Sawicki, P. (eds.). Wroclaw: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2014. s. 11-18. Philologica Wratislaviensia. ISBN 978-83-60097-29-8.
Mlčoch, J. Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. In: Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica. 1. vyd. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2014. s. 149-155. ISBN 978-83-229-3410-4.
Mlčoch, J. Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. In: Teorías narrativas e interdiscursivas en la prosa hispánica. Losada Palenzuela, J. L., Ziarkowkska J. (eds.). 1. vyd. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. s. 149-155. Acta Universitatis Wratislaviensis, 3563. ISBN 978-83-229-3410-4.
Mlčoch, J. Piotr Sawicki: Polska-Hiszpania, Hiszpania-Polska. Poszerzanie horyzontów. 2013. Lingua viva. 2014, roč. 10, s. 63-65. ISSN 1801-1489.
Mlčoch, J. Roberto Mansberger Amorós (2013). La Joven Europa y Espaňa: la cuestión de "el arte por el arte". Madrid: Leartes. 462 pp. ISBN 978-84-7584-916-4. Studia Romanistica. 2014, č. 14, s. 86-88. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. Universidad de Valladolid. 2014.
Mlčoch, J. Apetýt. Španělština a možnosti studia v zahraničí [Rozhlasová relace].. Český rozhlas Ostrava. 2013.
Mlčoch, J. Esbozo de la historia y cultura checas. 2013.
Mlčoch, J. Escuela Superior de Filología, Wroclaw. 2013.
Mlčoch, J. IV Simposio internacional de hispanistas Encuentros 2012, Wroclaw, Polonia, 14. -17. 11.2012. Studia Romanistica. 2013, roč. 13, č. 1, s. 107-107. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. Música como héroe literario. In: Héreo y antihéroe en las literaturas hispánicas. Demlová, J., Míča, S. (eds.). Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. s. 165-176. ISBN 978-80-7494-021-7.
Mlčoch, J. Música como héroe literario. In: Héroe y antihéroe en las literaturas hispánicas. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2013. s. 165-176. ISBN 978-80-7494-021-7.
Mlčoch, J. Música como héroe literario. In: Pasión por el hispanismo II. Liberec: Technická univerzita Liberec. 2013.
Mlčoch, J. Oldřich Kašpar (2013), El país de Manzanas, el país de Naranjas y el país de Nopales: estudios de la historia de las relaciones checo-espaňolas y checo-mexicanas, Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Theatrum historiae. ISBN 978-80-739-5. Studia romanistica. 2013, č. druhý, s. 128-130. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. Algunas observaciones sobre el empleo de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. In: Encuentros 2012, Encuentro de hispanistas. Wroclaw: Universidad de Wroclaw. 2012.
Mlčoch, J. Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2. 2012.
Mlčoch, J. Universidad de Málaga. 2012.
Mlčoch, J. ABRE LOS OJOS. Traducir una cultura a otra: docencia e investigación. 4o Congreso Nacional de Hispanistas, Escuela Superior de Filología de Wrocław (Polonia), 16-17/4/2011. Studia Romanistica, vol. 11, Num. 2/2011. 2011, č. 2, s. 121-121. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. Algunas consideraciones acerca de la música en Cuba y su influencia en la obra de Alejo Carpentier. In: 4o Congreso nacional de hispanistas. Wroclaw: Escuela Superior de Filología, Wroclaw, Polonia. 2011.
Mlčoch, J. Anna Housková (2010), Visión de Hispanoamérica. Paisaje, utopía, quijotismo en el ensayo y la novela, Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1769-5. 199 pp.. Studia Romanistica, vol. 11, Num. 2/2011. 2011, s. 110-110. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. Reflexión sobre la imagen de Europa y la de la América Latina vistas a través de la música en Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Studia Romanistica, vol. 11, Num. 1/2011. 2011, s. 91-97. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. Justyna Ziarkowska, Marcin Kurek (coords) (2007), W poszukiwaniu Alefa. Proza hispanoamerykańska w świetle najnowszych badań. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. ISBN 9788322928400. 251 pp. Studia Romanistica, vol. 10, Num. 2/2010. 2010, s. 153-154. ISSN 1803-6406.
Mlčoch, J. RUBIO NAVARRO, G. M. (1999), Música y escritura en Alejo Carpentier. Alicante: Universidad de Alicante. ISBN 8479084766. 248 pp. Studia Romanistica, vol. 10, Num. 2/2010. 2010, s. 154-155. ISSN 1803-6406.


ZkratkaNázev předmětu
S-HASHistoria y actualidad de Chequia
SPA1PŠpanělský jazyk 1
SPA2PŠpanělský jazyk 2
SPA3PŠpanělský jazyk 3
SPA4PŠpanělský jazyk 4
1FR1NFrancouzský jazyk 1N
1FR2NFrancouzský jazyk 2N
1SP1NŠpanělský jazyk 1N
1SP2NŠpanělský jazyk 2N
4IFR1Francouzský jazyk 1
4IFR2Francouzský jazyk 2
4ISP1Španělský jazyk 1
4ISP2Španělský jazyk 2
4ZF1NFrancouzský jazyk 1N
4ZF2NFrancouzský jazyk 2N
4ZIF1Francouzský jazyk 1
4ZIF2Francouzský jazyk 2
4ZIS1Španělský jazyk 1
4ZIS2Španělský jazyk 2
4ZS1NŠpanělský jazyk 1N
4ZS2NŠpanělský jazyk 2N
44FR1Francouzský jazyk 1
44FR2Francouzský jazyk 2
44SP1Španělský jazyk 1
44SP2Španělský jazyk 2
SPAN1Španělština pro geografy 1
SPAN2Španělština pro geografy 2
SPAN3Španělština pro geografy 3
SPAN4Španělština pro geografy 4
7SPA1Španělština pro geografy 1
7SPA2Španělština pro geografy 2
7SPA3Španělština pro geografy 3
NPRU2Průběžná pedagogická praxe 2
0PKFRPřípravný intenzivní kurz francouzštiny
7ZAMOZahraniční mobilita
8ZAMOZahraniční mobilita
BLALSLatinskoamerická literatura
BLIT1Dějiny španělské literatury 1
BLIT2Dějiny španělské literatury 2
BLIT3Dějiny španělské literatury 3
BPRA1Práce s textem 1
BPRA4Práce s textem 4
BSBP1Seminář k bakalářské práci 1
BSBP2Seminář k bakalářské práci 2
BSBP3Seminář k bakalářské práci 3
DISP1Didaktika španělštiny 1
DISP2Didaktika španělštiny 2
DSSPLDějiny a společn. ve šp. lit. 20. stol.
EXSPAExkurze do Španělska
KALILLiteratura Latinské Ameriky
KALI1Dějiny španělské literatury 1
KBPR1Seminář k bakalářské práci 1
KBPR2Seminář k bakalářské práci 2
KBPR3Seminář k bakalářské práci 3
KSPA1Španělština 1 (A1)
KSPA2Španělština 2 (A1/A2)
LLABSLiteratura Latinské Ameriky
METSMetodolog. seminář a reflexe ped. praxí
NESPProblematika Španělska ve španělské lit.
NHVSHistorický vývoj španělského jazyka
NHVSJHistorický vývoj španělského jazyka
NHVSPHistorický vývoj španělského jazyka
NLIL1Dějiny latinskoamerické literatury 1
NMSPLModerní španělská literatura
NNDL1Dějiny latinskoamerické literatury 1
NND1Dějiny a spol. ve šp. lit. 20. stol. 1
NND2Dějiny a spol. ve šp. lit. 20. stol. 2
NNHSHistorický vývoj španělského jazyka
NNLALLatinskoamerická lit. 19. a 20. století
NNLTEPráce s literárními texty
NNNSLNejstarší španělská literatura
NNVKLVybrané kapitoly z moderní špan. lit.
NPRX2Průběžná praxe 2
NSPF1Španělský film 1
NSPF2Španělský film 2
NSPLINejstarší španělská literatura
NVYKLSoučasná španělská literatura
PFBP1Seminář k bakalářské práci 1
PFBP2Seminář k bakalářské práci 2
PFBP3Seminář k bakalářské práci 3
PLIB1Dějiny španělské literatury 1
PLTEXPráce s literárními texty
PRIPRPřípravný intenzivní kurz španělštiny
SPFI2Španělský film 2
0EXSPExkurze do Španělska
0PKSPPřípravný intenzivní kurz španělštiny
0SPF1Španělský film 1
0SPF2Španělský film 2
1DSL1Dějiny španělsky psaných literatur 1
1DSL2Dějiny španělsky psaných literatur 2
1DSL3Dějiny španělsky psaných literatur 3
1SZ1SZZ - Španělský jazyk - písemná část
1SZ2SZZ - Španělská lingvistika
1SZ3SZZ - Španělsky psané literatury
1SZ4SZZ - Literární analýza textu
1SZ4YSZZ- Španělština pro odbornou komunik.
1UDSLÚvod do studia literatury
2PLT1Práce s literárními texty 1
2PLT2Práce s literárními texty 2
2PLT3Práce s literárními texty 3
2PPS1Písemný projev ve španělštině 1
2PPS2Písemný projev ve španělštině 2
3DSSPDějiny a společnost ve šp. literatuře
3NSLINejstarší španělská literatura
3PPSPPísemný projev ve španělštině
4ALT1Analýza literárních textů 1
4ALT2Analýza literárních textů 2
4DSSPHistoria y sociedad en la lit. esp.
4HIGRHistorická gramatika
4SOSLLiteratura espaňola actual
7HSLEHistoria y sociedad en la lit. esp.
7LESALiteratura espaňola actual
7LIPRLiterární překlad
7OSCJOdborná stáž - cizí jazyk
7ZAMOZahraniční mobilita
8DSL1Dějiny španělsky psaných literatur 1
8DSL2Dějiny španělsky psaných literatur 2
8PLT1Práce s literárními texty 1
8PLT2Práce s literárními texty 2
8PPS1Písemný projev ve španělštině 1
8UDSLÚvod do studia literatury
8ZAMOZahraniční mobilita


AutorNázev práceTypRok
Kajzarová DenisaEl aprendizaje del espa\ {nol a través del inglésdiplomová 2019 
Stillerová AdélaEl panorama de la literatura feministadiplomová 2019 
Malíková KristýnaLas ideologías en Mario Vargas Llosadiplomová 2018 
Farská PetraLas ideologías y la religión en la obra de Alejo Carpentierdiplomová 2017 
Kohutová AdrianaLos manuales de E/LE en el mercado checo: valoración metodológicadiplomová 2017 
Vykydalová SimonaMitos clásicos en la obra de Alejo Carpentierdiplomová 2017 
Konečný KarelEl devenir y el presente de la Sección Espa\ {nola del Departamento de Lenguas Románicas de la UO (2010 - 2018)bakalářská 2019 
Kovačechová DianaEl seguimiento del problema catalán en la prensa checa y eslovacabakalářská 2019 
Kubeczková NellyLa novela negra: características del género, premios, mercado, novelistasbakalářská 2019 
Maindová LucieLa influencia valle-inclanesca en sus contemporáneosbakalářská 2019 
Mihalčatinová Tímea LuciaLa narrativa de Gustavo Martín Garzobakalářská 2019 
Pérezová HenrietaEvolución de humor en las comedias espa\ {nolasbakalářská 2019 
Pustówka AdriánLa imagen del dictador en El recurso del método de Alejo Carpentierbakalářská 2019 
Bučková VeronikaLa política editorial de Espa\ {na en los siglos XX y XXIbakalářská 2018 
Hlubková KateřinaEvita, de un fenómeno político a un fenómeno culturalbakalářská 2018 
Vazquezová NataliaLos personajes secundarios en las novelas picarescasbakalářská 2018 
Gacíková LucieTipos de canciones folklóricas andaluzas y su reflejo en la literaturabakalářská 2017 
Jurášová HanaPolítica lingüística del Gobierno Vascobakalářská 2017 
Kaňoková DianaRasgos específicos de la traducción poética del espa\ {nol al checo e inglésbakalářská 2017 
Kopincová EmaEl "problema de Espa\ {na" en la obra de Federico García Lorcabakalářská 2017 
Kubinová TerezaLa imagen de EE.UU. en la literatura cubanabakalářská 2017 
Pustówka AdriánLa imagen del dictador en El recurso del método de Alejo Carpentierbakalářská 2017 
Zedníčková TerezaLos movimientos antitaurinos en Espa\ {nabakalářská 2017 
Burová HanaPanorama de la literatura homosexual en Espa\ {na del siglo XXbakalářská 2016 
Žebroková PavlaLas mentiras del proceso secesionista catalánbakalářská 2016 
Bartůšková BlankaComparación de los sistemas de educación terciaria en Espa\ {na y en la República Checabakalářská 2014 
Farská PetraAlejo Carpentier y música: análisis de motivos musicales en Los pasos perdidosbakalářská 2014 
Kůrová MarikaEl turismo coral en América Latinabakalářská 2014 
Nováková RadkaLos conceptos del bien y del mal en los cuentos de hadas checos y espa\ {nolesbakalářská 2014 
Tenglerová KláraImagen de América Latina en la ensayística de Carlos Fuentesbakalářská 2014 
Trávníčková DagmarEl panorama taurino actual en Espa\ {nabakalářská 2014 
Vykydalová SimonaEl Caribe en las obras de Alejo Carpentierbakalářská 2014 
Burianová MonikaLa visión de Espa\ {na gitana en la obra de La tesis de Nancy de Ramón J. Senderbakalářská 2013 
Domesová LenkaEl mundo para Julius de Alfredo Bryce Echenique como reflejo literario de los cambios de la sociedad peruanabakalářská 2013 
Halfarová DenisaLo trágico en las obras teatrales de Federico García Lorcabakalářská 2013 
Pekarová KateřinaAndalucía como motivo literario en las obras principales de la primera mitad del s. XXbakalářská 2013 
Štefková MichaelaVisión práctica al espectáculo teatral barrocobakalářská 2013 
Valoušková SilvieHistoria del cine espa\ {nol (autor, período, género): Alejandro Amenábarbakalářská 2013 
Brožovská Onderková JanaIntroducción a la sociología de la literaturabakalářská 2012 
Foltýnová ZdeňkaHistoria del cine espa\ {nol: Luis García Berlangabakalářská 2012 
Gašperáková MonikaEl desarrollo de los personajes en Los bien nacidos de Mohamed Bouissefbakalářská 2012 


Ideologie v latinskoamerické literatuře
Hlavní řešiteldr Jan Mlčoch
Období1/2015 - 12/2016
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
Inovace výukových materiálů pro předmět Historický vývoj španělského jazyka
Hlavní řešiteldr Jan Mlčoch
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Interaktivní kurz Dějiny španělské literatury 2
Hlavní řešiteldr Jan Mlčoch
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
facebook
rss
social hub