Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ivona Závacká


titul, jméno, příjmení:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZY 226, budova ZY
funkce:proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)
Děkanát Lékařské fakulty
telefon, mobil: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2007 – 2012Ph.D., Lékařská fakulta UP Olomouc, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
2004 – 2006Mgr., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
1999 – 2002Bc., Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, obor Zdravotnické vyšetřovací metody
1991 – 1995Gymnázium Dr. Ed. Beneše, Hlučín, přírodovědné zaměření

Kvalifikace

2012Ph.D. v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

Další vzdělávání, kurzy

2014Intenzivní kurz anglického jazyka Brighton VB
2007program dalšího vzdělávání "Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací technologie pro začínající pedagogické akademické pracovníky a externí spolupracovníky vysokých škol"
2005roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" – výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Úvod do distančního vzdělávání, Vytváření studijních textů pro DiV, Tvorba distančních výukových opor v praxi
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Tvorbu eLearningových kurzů – výsledkem je osvědčení
2003Školení Epi Data, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Zaměstnání, praxe

2002 – 2005Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný laborant
2005 – 2008 Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný asistent, od ledna 2007 tajemník katedry
Listopad 2008 – 2010Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
Září 2010 – dosudOstravská univerzita, Lékařská fakulta, proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2003 – 2010Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum pracovního lékařství – Odd. fyziologie práce, odborný pracovník

Odborné zaměření

Genetická toxikologie
Genetika
Biologie

Nejvýznamnější vědecká a tvůrčí činnost

Staníková, D., Surova, M., Skopkova, M., Ticha, L., Petrasova, M., Huckova, M., Gabcova–Balziova, D., Valentova, L., Mokan, M., Závacká, I., Stanik, J., Klimes, I., Gasperikova, D. a Bužga, M. Age of obesity onset in MC4R mutation carriers . Endocrine Regulations. 2015, č. 49, s. 137–140. ISSN 1210–0668.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978–80–7464–663–8.
Závacká, I., Ambroz, P., Lehocká, H., Vavrošová, J. a Janout, V. Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje. Hygiena. 2013, č. první, s. 33–37. ISSN 1802–6281.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978–80–7464–475–7.
Závacká, I., Ambroz, P., Janout, V., Lehocká, H.: Evidence of occupational exposure to genotoxic factors in Moravia–Silesia region [Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji] (2012) Pracovni Lekarstvi, 64 (2), pp. 86–91. (Scopus)
Bužga, M., Šmajstrla, V., Bortlík, L., Švagera, Z., Závacká, I., Holéczy, P.: Surprisingly low bone density in obese patients undergoing bariatric surgery [Překvapivé nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon] (2012) Osteologicky Bulletin, 17 (2), pp. 43–49. (Scopus)

Projekty a granty řešené na Ostravské univerzitě

2017 – 2018řešitel projektu Práce s rodinou dítěte s neuro–vývojovou poruchou I., II. (Statutární město Ostrava)
2016, 2017, 2018řešitel – projekty statutárního města Ostrava pro podporu talentmanagementu (podpora rozvoje Všeobecného lékařství), Moravskoslezského kraje – podpora absolventů
2011 – 2014řešitel CZ.1.07/3.2.07/02.0053 Jesenius–centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
2012 – 2014spoluřešitel CZ.1.07/2.2.00/28.0247 Modernizace–Diverzifikace–Inovace
2011 – 2015spolupráce na řešení CZ.1.05/4.1.00/04.0151 Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících sociálních a přírodovědných oborů a výzkumu Ostravské univerzity
2005Spolupráce na řešení grantu FRVŠ F3/a – Projekt 1521/2005 – Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody.
2004 – 2005Spoluřešitel podaného projektu Fondu rozvoje vysokých škol A/a– Dovybavení laboratoře pro výuku cytogenetiky systémem analýzy obrazu.
2001 – 2003Spolupráce na řešení grantu IGA MZ ČR NJ 6578–3: Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého.

Akademické funkce a členství v orgánech

2008 – dosudproděkan pro studium a celoživotní vzdělávání
2008 – dosudčlen VR LF OU (ZSF OU, FZS OU)
2007 – 2008člen AS LF OU
Na úrovni fakulty předsedkyně SGS komise, předsedkyně Ediční komise, člen Disciplinární komise, předsedkyně Stipendijní komise

Členství v profesních organizacích, redakčních radách a poradních orgánech

2005 – dosudČeská lékařská společnost J. E. Purkyně
2005 – dosudČeskoslovenská biologická společnost JEP, Společnost pracovního lékařství
2005 – dosudČeská a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředím při Československé biologické společnosti JEP

Působení v zahraničí

27. 11. – 4. 12. 2016Aveiro, Portugalsko (Erasmus)
13. 9. – 18. 9. 2015Freiburg, Německo (Erasmus)
6. 3. – 22. 3. 2014Brighton, VB (odborný jazykový kurz)
15. 9. – 19. 9. 2013Regensburg, Německo (odborná konference)
Březen 2013Slovenská Akademia Vied Bratislava, Ústav experimentální onkologie, Slovensko (odborná stáž)
2008 – dosudpravidelné minimálně 3denní pracovní pobyty ve Švýcarsku – detašované pracoviště

Jazykové znalosti

Angličtinapokročilý
Ruštinapasivní znalost


Special Educational Needs and the Study at the Field of Medicine
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2018, Creative Education
článek v odborném periodiku

Genetic analysis of single-minded 1 gene in early-onset severely obese children and adolescents.
Daniela Stanikova, Marek Bužga, Patrik Krumpolec, Martina Skopkova, Martina Surova, Barbara Ukropcova, Lubica Ticha, Miroslava Petrasova, Dominika Gabcova, Miroslava Huckova, Lucie Piskorova, Jan Bozensky, Marian Mokan, Jozef Ukropec, Ivona Závacká, Iwar Klimes, Juraj Stanik, Daniela Gasperikova ... další autoři
Rok: 2017, PLOS ONE
článek v odborném periodiku

The results of interconnection of the evidence of professional exposure to genotoxic factors (regex) and cancer registry in the Czech Republic
Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Rok: 2017, Reviews on Environmental Health
článek v odborném periodiku

Migrace a zdraví
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Age of obesity onset in MC4R mutation carriers 
Daniela Staníková, M Surova, Marek Bužga, M Skopkova, L Ticha, M Petrasova, M Huckova, D Gabcova-Balziova, L Valentova, M Mokan, Ivona Závacká, J Stanik, I Klimes, D Gasperikova ... další autoři
Rok: 2015, Endocrine Regulations
článek v odborném periodiku

Aktuální stav a význam odborného jazykového vzdělávání u zdravotníků
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Zdravotnická péče poskytovaná cizím stítním příslušníkům v Moravskoslezském kraji
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Pavlína Blahutová, Renáta Zoubková, Eva Lapčíková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Bazální stimulace na oprip fakultní nemocnice ostrava
Eva Lapčíková, Jana Vavrošová, Pavlína Blahutová, Ivona Závacká
Rok: 2014
stať ve sborníku

Cytogenetické metody
Ivona Závacká
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Ivona Závacká, Kristian Šafarčík
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Obecná biochemie I.
Michal Haluzík, Kristian Šafarčík, Ivona Závacká
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká ... další autoři
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2014
stať ve sborníku

Specifické vzdělávací potřeby a realita studia v medicínských a zdravotnických oborech
Hana Sochorová, Ivona Závacká
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transcultural Communication in Health Care
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Eva Lapčíková, Renáta Zoubková, Dana Streitová
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... další autoři
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Slovenský občan jako nejčastěji ošetřovaný cizinec v ČR
Jana Vavrošová, Ivona Závacká, Sabina Psennerová, Eva Lapčíková
Rok: 2013
stať ve sborníku

The results of interconnection of the  Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in  relation to cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Rok: 2013
stať ve sborníku

The results of interconnection of the Evidence of Professional Exposure to Genotoxic Factors and Cancer Registry in Moravian - Silesian Region (Evaluation of occupational exposure to genotoxic factors in relation cancer)
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výsledky propojení evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům s nádorovým registrem na úrovni Moravskoslezského kraje
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Jana Vavrošová, Vladimír Janout
Rok: 2013, Hygiena
článek v odborném periodiku

Evidence profesionálních expozic genotoxickým faktorům v Moravskoslezském kraji
Ivona Závacká, Petr Ambroz, Hana Lehocká, Vladimír Janout
Rok: 2012, Pracovní lékařství
článek v odborném periodiku

Překvapivě nízká kostní denzita u obézních pacientů podstupujících bariatrický chirurgický výkon
Marek Bužga, V. Šmajstrla, L. Bortlík, Zdeněk Švagera, Ivona Závacká, Pavol Holéczy ... další autoři
Rok: 2012, Osteologický bulletin
článek v odborném periodiku

Hodnocení rizika profesionální expozice genotoxickým faktorům prostředí na pracovištích Moravskoslezského kraje
J. Kubina, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Risk assessment of profesional exposure to carcinogenic of the environment at workpalces Moravian-Silesian region
Hana Lehocká, J. Kubina, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Anna Hrnčířová
Rok: 2008
stať ve sborníku

15 let výuky bakalářského oboru Zdravotní laborant na FZS OU
Ludmila Nováčková, Ivona Závacká
Rok: 2008, Klinická biochemie a metabolismus
článek v odborném periodiku

Quartz: Carcinogenicity hazard and risk
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, Hana Lehocká, Jaroslav Horáček, Ivona Závacká, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2007
stať ve sborníku

Regex - the using in the preventive medicine
Hana Lehocká, Ivona Závacká, Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová
Rok: 2007
stať ve sborníku

The steel foundries: moulding mixtures with contents of the furan resines and genotoxic hazard
Lubomír Dobiáš, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , Ivona Závacká, Milan Adamčík
Rok: 2007
stať ve sborníku

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Results
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Tomáš Adamus, J. Kůsová, K.C. Donnelly, Leslie H. Cizmas ... další autoři
Rok: 2006, 36th Annual Meeting of the European Environmental Mutagen Society (EEMS)
kapitola v odborné knize

Využití registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX)
Ivona Závacká
Rok: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Carcinogenicity Hazard and Risk
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, Ivona Závacká, H. Tomášková, B. Matúsová ... další autoři
Rok: 2005
stať ve sborníku

Quartu and carcinogenecity risk on the workplaces of the quarrying and stone processing
Ivona Závacká, Hana Lehocká, Jaromíra Kůsová, H. Tomášková, Lubomír Dobiáš, B. Matúsová ... další autoři
Rok: 2005, Journal of Applied Biomedicine
článek v odborném periodiku

Quartz and Carcinogenicity Risk on the Workplaces: Biomonitoring Resullts
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, I. Mikulenková , B. Matúsová ... další autoři
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Genotoxické faktory prostředí a zdraví
Lubomír Dobiáš, Ivona Závacká, Hana Lehocká
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

THE CARCINOGENIC RISK OF OCCUPATIONAL EXPOSURE TO QUARTZ DUST: BIOMONITORING RESULTS
Lubomír Dobiáš, Hana Lehocká, Ivona Závacká, Jaromíra Kůsová, Tomáš Adamus, Hana Tomášková ... další autoři
Rok: 2004
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
BRIGAVýběrová praktická stáž - FNO
KONHOKonzultační hodiny
POPEDPedagogická činnost
POVEDVědeckovýzkumná činnost
ZLPLFZahraniční lékařská praxe
ZL1LFZahraniční lékařská praxe
ZL2LFZahraniční lékařská praxe
0IER1Zahraniční pobyt/stáž
0IER2Zahraniční pobyt/stáž
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IER4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IER5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0ISTAStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
BC1LFBiologie I. - cvičení
BI1LFBiologie I.
AVRLFAntioxidanty a volné radikály ve zdrav.
BI2LFBiologie II.
CYTOGCytog. vyš. metody v lék. genetice
DESTEDezinfekce a sterilizace
EEL1English in Laboratory System
EKLS1Clinical Laboratory Practice 1
EKLS2Clinical Laboratory Practice 2
GNTVZGenetická toxikologie
KBMLFMolekulární biologie
SZZK5SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
UGNNKÚvod do genetiky
UGNVZÚvod do genetiky
YBI2LBiology II.
0ICYTCytog. vyš. metody v lék. genetice
0IDELDezinfekce a sterilizace
0IER1Zahraniční pobyt/stáž
0IER2Zahraniční pobyt/stáž
0IER3Předmět absolvovaný v zahraničí 1
0IER4Předmět absolvovaný v zahraničí 2
0IER5Předmět absolvovaný v zahraničí 3
0IGNOGenetická toxikologie
0ISTAStáž v ČR - cizojazyčná komunikace
0ISZ4SZZK Labor. vyš. met. - gen.,mikr.,pr.l.
0IUGKÚvod do genetiky
0IUGOÚvod do genetiky
2IUGKÚvod do genetiky
2NKUGÚvod do genetiky
9AVRLAntioxidanty a volné radikály ve zdrav.
9BIO2Biologie II - semináře, cvičení
9BI2LBiologie II.
9KBMLMolekulární biologie
2IPKLPlánování a příprava Léčebné výživy


Nenalezen žádný záznam.Simulace - Inovace - Praxe = moderní způsob vzdělávání na LF OU
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Simulační centrum "Cvičná nemocnice"
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2019 - 11/2022
PoskytovatelLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Technická výchova Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2018 - 3/2019
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období9/2017 - 6/2018
PoskytovatelStatutární město Ostrava
Stavukončený
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství Ostravské univerzity
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2017 - 3/2018
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Rozvoj vzdělávací a mezinárodní oblasti prostřednictvím posílení vzdělávacího potenciálu pro studijní obor Všeobecné lékařství I. - teoretické obory
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2016 - 11/2016
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Komplexní program pro postup žen - manažerek
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období12/2012 - 11/2014
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Jesenius - centrum pro celoživotní vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období2/2011 - 1/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK - II. etapa
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
Registr profesionálních expozic genotoxickým faktorům MSK
Hlavní řešitelMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Období3/2008 - 12/2008
PoskytovatelLékařská fakulta
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub