Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Hana Vaňková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Hana Vaňková, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2616
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vaňková, H. Bionické inspirace pro učitele technických předmětů na ZŠ. In: Strategie technikého vzdělávání v reflexi doby. Üstí nad labem: FVTM UJEP, 2009. FVTM UJEP, 2009. s. 127-133. ISBN 978-80-7414-126-3.
Vaňková, H. Lidová řemesla a zvyky. 2009.
Vaňková, H. Padagogische Hochschule der Diozese Linz. 2009.
Vaňková, H. Historische Zentren der Spielzeugherstellung. 2008.
Vaňková, H. Kreativität bei dem Konstruktionsspiel mit der Wellpappe. 2008.
Vaňková, H. Prešovská univerzita Prešov. 2008.
Vaňková, H. Spiel und Spielmittel in den Erziehungs- und Sozialwissenschaften zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 2008.
Vaňková, H. 10 inspirativních podnětů pro plánování modelových situací v rámci vzdělávací oblasti: 10 Inspiration for Model Situation in the Educational Field. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 283-293. ISBN 978-80-7368-517-1.
Vaňková, H. Akademia Pedagogiczna Krakov. 2007.
Vaňková, H. Model integrované výuky - od myšlenky k realizaci. In: Od rámcového vzdělávacího programu k ŠVP. Ostrava: OU PdF Katedra společenských věd, 2007. OU PdF Katedra společenských věd, 2007. s. 81-84. ISBN 978-80-7368-563-8.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Člověk a svět práce - podněty pro tvorbu koncepce. http://www.ceskaskola.cz. 2006,
Vaněk, V. a Vaňková, H. Standardy pro všeobecné technické vzdělávání - americká zkušenost. http://www.rup.cz. 2006,
Vaněk, V. a Vaňková, H. Člověk a svět práce - naděje nebo iluze?. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2005. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2005. s. 224-228. ISBN 80-7220-227-8.
Vaňková, H. Pracovní a technická výchova v přípravě studentů učitelství primární školy. In: Sborník celostátní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. Technická univerzita v Liberci, 2005. s. 184-188. ISBN ISBN 55-118 -05.
Vaňková, H. Příroda jako zdroj inspirace. 2005.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Materiály pro učitele primárního vzdělávání. 2004.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Technické vzdělávání - koncepce a perspektivy. In: Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu: Sborník konference 2003-09-13 Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 60-64. ISBN 80-210-3474-2.
Vaňková, H. Kreativität beim Konstruktionsspiel mit Wellpappe. Unterricht Arbeit + Technik. 2003, roč. 5, s. 10-12. ISSN 1438-8987.
Vaňková, H. Příroda jako zdroj inspirací v předmětu Praktické činnosti na 1. stupni ZŠ. In: DITMATTECH: Sborník mezinárodní konference 24. 6. 2003 Olomouc. Olomouc: Votobia, 2003. Votobia, 2003. s. 145-149. ISBN 80-7220-150-6.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Co z čeho vzniká - dřevo. 2002.
Vaňková, H. Cesta k integrovanému modelu výuky v přípravě budoucích učitelů elementaristů na PdF v Ostravě. In: Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania: Sborník konference Technické vzdelanie ako súčasť všeobecného vzdelania 2001-09-12 Velká Lomnica. Banská Bystrica: UMB Banská Bystrica, 2001. UMB Banská Bystrica, 2001. s. 291-295. ISBN 80-8055-559-1.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Současná hra a hračka - Erfurt 2001. In: Trendy technického vzdělávání: Sborník mezinárodní vědecko-odborné konference 2001-06-26 Olomouc. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2001. Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, 2001. s. 72-75. ISBN 80-244-0375-7.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Spiel und Spielzeug in der Vorbereitung der Lehrer. In: Sborník konference. Erfurt: University Erfurt Tiaw Verlag, 2001. University Erfurt Tiaw Verlag, 2001. s. 191-195. ISBN 3-934822-25-8.
Vaňková, H. a Vaněk, V. Podíl motoriky na rozvoji osobnosti žáka ZŠ v technologickém vzdělávání. In: Medzinárodná vedecko-odborná konferencia: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie 2000-09-12 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2000. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, 2000. s. 184-187. ISBN 80-8055-407-2.
Vaňková, H. a Vaněk, V. History, present state and future prospects for technical training and education at elementary schools in the Czech Republic. In: Natur - Mensch - Technik: Sborník mezinárodní konference 1999-09-18 Erfurt. Erfurt: Pädagogische Hochschule Erfurt, 1999. Pädagogische Hochschule Erfurt, 1999. s. 419-423. ISBN nemá.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Identifikace kreativity žáku v technologickém vzdilávání na ZŠ. In: Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania: Sborník Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelania 1998-09-08 Banská Bytrica. Banská Bystrica: Univerzita M.Bela Banská Bystrica, 1998. Univerzita M.Bela Banská Bystrica, 1998. s. 130-132. ISBN 80-85162-98-9.
Vaňková, H. Konstrukční hry s vlnitou lepenkou. In: Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelavania: Sborník Technické vzdelanie jako súčasť všeobecného vzdelavania 1998-09-08 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita M.Bela Banská Bystrica, 1998. Univerzita M.Bela Banská Bystrica, 1998. s. 133-135. ISBN 80-85162-98-9.
Vaňková, H. Pojetí technické výchovy v základním modelu přípravy studentů učitelství 1. stupně. In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů: Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 1998-03-25 . Hradec Králové: Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1998. Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové, 1998. s. 296-299. ISBN 80-7041-662-9.
Vaňková, H. Praktické činnosti a co dál?. In: MEDACTA: Sborník MEDACTA 1997-05-10 . Nitra: SLOVDIDAC, 1997. SLOVDIDAC, 1997. s. 999-1003. ISBN 80-967339-9-0.
Vaňková, H. Zkušenosti z jednání mezinárodní konference. In: Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania: Sborník konference Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelania 1996-09-10 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita M. Bela, 1996. Univerzita M. Bela, 1996. s. 85-88. ISBN 80-9992-543-1.
Vaňková, H., Dluhoš, J., Jakubka, Z., Pánek, P., Rychlíková, B., Sýkora, V. a Šilerová, E. Ekologické vzdělávání učitelů. 1995.
Autorský Kolektiv, , Vaňková, H., Vaněk, V., Pánek, P., Buzek, L., Dluhoš, J. a Rychlíková, B. Ekologické vzdělávání učitelů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 1995. 91 s.
Vaňková, H., Dluhoš, J., Jakubka, Z., Pánek, P., Rychlíková, B., Sýkora, V. a Šilerová, E. Ekologické vzdělávání učitelů. 1995.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Environmental protection education in practice. In: Environmental Issues Education and Training: Sborník konference Environmental Issues Education and Training 1995-07-03 Banská Bystrica. Banská Bystrica: University of Matej Bela, 1995. University of Matej Bela, 1995. s. 26-29. ISBN 80-85162-84-9.
Vaňková, H. K obecné škole. Česká škola. 1995, roč. 1, č. 6, s. 13-13. ISSN 2110-9002.
Vaňková, H. Teachers Role in Environmental Protection Education. In: Enviromentalistika, vzdělávánie a výchova: Sborník Environmental Issues Education and Training 1995-07-03 Bánská Bystrica. Banská Bystrica: University of Matej Bel, 1995. University of Matej Bel, 1995. s. 22-26. ISBN 80-85162-84-9.
Vaňková, H. Zur Umwelterziehung. In: EC TEMPUS Office, Brusel: Sborník TEMPUS project - TEP . Banská Bystrice: Univerzita Mateja Bela, 1995. Univerzita Mateja Bela, 1995. s. 74-76. ISBN 80-85162-81-4.
Rychlíková, B., Pánek, P., Vaněk, V. a Vaňková, H. Informace o problematice ekologické výchovy na univerzitě v Ostravě. In: EC TEMPUS Office Brusel: Sborník TEMPUS GEP 1993-06-06 Erfurt. Erfurt, BRD: Padagogische Hochschule Erfurt, BRD, 1993. Padagogische Hochschule Erfurt, BRD, 1993. s. 5-6. ISBN 3923831277.
Vaněk, V. a Vaňková, H. Umwelterziehung und Umweltbildung fur Lehramtsstudenten. In: EC TEMPUS Office, Brusel: Sborník TEMPUS GEP 1993-06-06 Erfurt. Erfurt, BRD: Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. s. 40-55. ISBN 3923831-28-5.
Vaněk, V., Vaňková, H. a Pánek, P. Unser gemeinsames Tempus Projekt. In: EC TEMPUS Office, Brusel: Sborník projektu TEMPUS TEP 1993-06-06 Erfurt. Erfurt, BRD: Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. Padagogische Hochschule Erfurt, 1993. s. 5-6. ISBN 3923831-27-7.
Vaňková, H. Využití principu bioniky v technické výchově. In: Technická výchova a vzdelavanie: Sborník mezinárodní konference Technická výchova a vzdelavanie 1993-09-09 . Banská Bystrica, Slovensko: Univerzita M.Bela Banská Bystrica, 1993. Univerzita M.Bela Banská Bystrica, 1993. s. 64-68. ISBN 80-85162-48-2.


AutorNázev práceTypRok
Černotová MichaelaVýchova ke zdraví jako impuls ke změně životního stylu pubescentůdiplomová 2012 
Fichnová IvanaTradice a řemesla na Hlučínskudiplomová 2012 
Šindelková MarkétaHra a hračka v proměnách časudiplomová 2012 
Tasková IvanaDěti a svět prácediplomová 2012 
Pecinová MarcelaVýznam pracovního námětu pro obsahovou integraci v předmětu "praktické činnosti" na 1. stupni ZŠdiplomová 2011 
Řezníček AlešOdpadové hospodářství v environmentální výchově na SOŠdiplomová 2011 
Beyerová TerezaPříklady z bioniky jako inspirace pro pozitivní změny myšlení a jednání žáků ve vztahu k životnímu prostředí.diplomová 2010 
Kaczarová AnnaPlánování a realizace projektového vyučování v oboru Kuchař-číšníkdiplomová 2010 
Pilařová LudmilaVyužití pedagogiky Marie Montessori v praxi speciálních základních školdiplomová 2010 
Pustowková ŠárkaInteraktivní systémy a jejich využití v praxi středních školdiplomová 2010 
Rozmošová PavlaLidová řemesla a tradice ve vzdělávání učitelů primární školydiplomová 2010 
Burda AlexandrNové trendy ve výuce nápojové kultury na VOŠ - zaměření baristadiplomová 2009 
Čepeláková JanaTechnická hračka jako prostředek porozumění světu technikydiplomová 2008 
Horňáčková LenkaOděvní materiály a technologie v projektovém vyučování na SOŠdiplomová 2008 
Wallová TerezaTechnicke a pracovni vyucovani na primarnich skolach ve Svedskudiplomová 2008 
Hanáčková LenkaSlovácká lidová řemesla a tradice jako inspirace pro učitele primárních školdiplomová 2007 
Wilková NelaTechnická muzea v ČR a jejich přínos pro vzdělávání v oblasti "Člověk a svět práce"diplomová 2007 
Hammerová MiroslavaPředmět praktické činnosti jako prostor pro integrované učenídiplomová 2006 
Rychlíková HanaKomparace přípravy žáků oděvních oborů v ČR a provincii Baskickodiplomová 2006 
Rymelová RenátaPřínos senzomotorického učení pro celostní rozvoj mladších žákůdiplomová 2005 
Šeda MartinKonstrukční hra a její přínos pro rozvoj osobnosti žáka na 1. stupni základní školydiplomová 2005 
Hykel LukášJakost potravinářských produktů na českém trhubakalářská 2012 
Rosová MichaelaEfektivita profesní přípravy žáků v oboru číšníkbakalářská 2012 
Bradáčová PavlínaPřehled a vývoj kožedělné výrobybakalářská 2011 
Hašová IvanaEfektivita a inovace praktického výcviku žáků na SOU se zaměřením na obsluhubakalářská 2011 
Skoupilová NatašaČeské portavinářské produkty, jejich kvalita a uplatnění v gastronomiibakalářská 2011 
Vítková PetraNové technologie a jejich aplikace v kadeřnickém učebním oborubakalářská 2011 
Beier LumírZdravá výživa, jako prevence vzniku civilizačních chorobbakalářská 2010 
Bilá DanušeNové technologie v kadeřnických a kosmetických oborech na středních školáchbakalářská 2010 
Buchtová JanaFunkční potraviny ( koření, byliny ) a jejich význam pro prevenci a léčbu zdravotních potíží.bakalářská 2010 
Grófová AndreaNové trendy v oblasti gastronomie a jejich aplikace do učebního oboru číšník - servírka na SOU.bakalářská 2010 
Korous PetrEtická výchova pro žáky gastronomických oborůbakalářská 2010 
Marcalíková MiladaVliv mezinárodní kuchyně na změny stravování v české gastronomii.bakalářská 2010 
Melechovská MiroslavaČeské potravinářské produkty, jejich kvalita a uplatnění v gastronomiibakalářská 2010 
Ondřejková ZuzanaStravování lidí s gastronomickými problémy se zaměřením na celiakiibakalářská 2010 
Rakoušová LenkaNové cukrářské technologie a jejich aplikace ve vybraných oborechbakalářská 2010 
Sabelová RenátaVýchova předškolních dětí ke správným stravovacím návykůmbakalářská 2010 
Stoklasová DrahomíraDekorativní úpravy pokrmů jako součást praktického výcviku žáků kuchařských oborůbakalářská 2010 
Axmannová ZuzanaStravování přírodních národů, jako podnět pro zdravý životní styl adolescentůbakalářská 2009 
Dobríková NaděždaRizikové faktory ve výživě a jejich podíl na vzniku civilizačních chorobbakalářská 2009 
Dudová MonikaVýchova ke zdraví na SOŠbakalářská 2009 
Machalová MilenaBiopotraviny a jejich význam pro zdravý životní stylbakalářská 2009 
Machula JanModerní úpravy pokrmů jako součast praktického výcviku na SOUbakalářská 2009 
Wojtasová VlastaOsobnost prodavače a modelování vztahu k zákazníkůmbakalářská 2009 
Zahradníková IvaFunkční potraviny a jejich role v prevenci a léčbě zdravotních problémůbakalářská 2009 
Heinzová JitkaŽivotní prostředí a jeho vliv na vznik zažívacích poruchbakalářská 2008 
Jurdičová OlgaNové trendy v oblasti gastronomie v rámci předmětu Technologie přípravy pokrmůbakalářská 2008 
Kaczarová AnnaNové trendy v oblasti gastronomie a jejich aplikace v oboru Kuchař-číšníkbakalářská 2008 
Lipusová LudmilaDesign jako inovace v učebních plánech oboru kuchař číšníkbakalářská 2008 
Plaček RadekNové trendy v gastronomii a jejich aplikace do oboru kuchařbakalářská 2008 
Puschová DanielaŽivotní prostředí a jeho dopady na lidské zdravíbakalářská 2008 
Pustowková ŠárkaZměny ve stravování jako podnět pro zdravý životní styl adolescentůbakalářská 2008 
Řezníček AlešReklama jako podnět k inovaci učebních plánů na SOŠbakalářská 2008 
Závišková KateřinaNové trendy v oblasti gastronomie a jejich aplikace v rámci odborného předmětu Technologie přípravy pokrmůbakalářská 2008 
Kadlíková JanaKonstrukční hra a hračka a její přínos pro celostní rozvoj dítětebakalářská 2007 
Košcová MarkétaHra a hračka v mateřských školáchbakalářská 2007 
Makovský VlastimilTechnologie přípravy zdravých pokrmůbakalářská 2007 
Martinková RadkaHra dítěte v multimediálním světěbakalářská 2007 
Režný JiříMožnosti reklamy a její působnost na adolescentybakalářská 2007 
Vepřeková LenkaStravování lidí s různými problémy zažíváníbakalářská 2007 
Baráková JitkaAlternativní gastronomie jako podnět pro zdravý životní stylbakalářská 2006 
Horňáčková LenkaOděvní materiály jako výrazová součást životního stylubakalářská 2006 
Jůzová HanaÚloha designu v gastronomiibakalářská 2006 
Marková PetraReklama a její působnost na adolescentybakalářská 2006 
Orságová Petra BarbaraInovace v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na muzea ČRbakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub