Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Hana Klimtová


„Vždy s úsměvem.“

Hana Klimtová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: V 202, budova V
funkce:tutor denní a kombinované formy oborů učitelství pro 1. stupeň základní školy, učitelství pro mateřské školy, garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
obor činnosti:didaktika tělesné výchovy
katedra / středisko (fakulta): Katedra studií lidského pohybu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2589
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www1.osu.cz/home/klimtovaNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Rubín, L., Mitáš, J., Dygrýn, J., Vorlíček, M., Nykodým, J., Řepka, E., Feltlová, D., Suchomel, A., Klimtová, H., Valach, P., Bláha, L. a Frömel, K. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 155 s. ISBN 978-80-244-5451-1.
Klimtová, H. Hodnotová orientace žáků sportovních tříd základní školy. In: Pedagogická kinantropologie: Pedagogická kinantropologie. Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 3. 4. - 5. 4. 2013 2013-04-03 Frýdlant nad Ostravicí. Brno: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 59-64. ISBN 978-80-263-0505-7.
Klimtová, H. Pedagogická kinantropologie Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 3. 4. - 5. 4. 2013. 2013.
Klimtová, H., Vala, R. a Valová, M. Pohybové a volnočasové aktivity žáků základní školy. In: Aplikovaná antropomotorika I. První. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2012. Aplikovaná antropomotorika I. ISBN 978-80-210-6032-6.
Klimtová, H. Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Vala, R., Valová, M., Litschmannová, M. a Klimtová, H. Sprinting Abilities of Year Six Students Undergoing Additional Physical Education Classes. The New Educational Review. 2010, roč. 22, č. 3, s. 165-177. ISSN 1732-6729.
Klimtová, H. Tělesná výchova ve studijním programu učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě. In: Efekty pohybového zatížení v edukačním procesu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 52-56. ISBN 80-244-1366-3.
Sigmund, E., Frömel, K., Formánková, S., Ludva, P. a Klimtová, H. Activity Preferences in Girls and Boys aged 10-14 from Moravia Region. Journal of Human Kinetics. 2005, roč. 2, č. 13, s. 95-105. ISSN 1640-5544.
Klimtová, H. Didaktika tělesné výchovy pro učitele primárního vzdělávání. 2004.

Všechny publikace

Klimtová, H. a Valová, M. Atletika ve školní Tělesné výchově. 2019.
Klimtová, H. Mezinárodní vědecký seminář Kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, null. 2019.
Klimtová, H. Mezinárodní vědecký seminář Kinantropologie [Workshop]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2018.
Klimtová, H. Modifikace české verze dotazníku Physical Enjoyment Activity Scale pro děti na přelomu mladšího a staršího školního věku. 2018.
Rubín, L., Mitáš, J., Dygrýn, J., Vorlíček, M., Nykodým, J., Řepka, E., Feltlová, D., Suchomel, A., Klimtová, H., Valach, P., Bláha, L. a Frömel, K. Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 155 s. ISBN 978-80-244-5451-1.
Vobr, R. a Klimtová, H. Aplikovaná antropomotorika I: pohybové a volnočasové aktivity žáků sportovních tříd. In: R. Vobr. Aplikovaná antropomotorika. I. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 59-76. ISBN 978-80-210-6032-6.
Klimtová, H. a Valová, M. Informace o semináři Pedagogické kinantropologie ve Frýdlantu n. O. 2018: Forum kinantropologie Moravec na Vysočině prezentace. 2017.
Klimtová, H., Valová, M., Uchytil, J. a Janeček, M. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Pedagogická kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2017.
Klimtová, H., Formánek, B. a Valová, M. Pedagogické praxe v tělesné výchově: Učební text pro studenty navazujícího magisterského studia tělesné výchovy. 2017.
Valová, M., Vala, R., Durdová, I., Litschmannová, M. a Klimtová, H. Úroveň rychlostních schopností uchazečů o studium tělesné výchovy. In: Kondičný tréning v roku 2017: Kondičný tréning v roku 2017 2017-11-23 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Dali-BB, 2017. s. 261-266. ISBN 978-80-8141-165-6.
Klimtová, H. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2016.
Klimtová, H. Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 30. 3., 31. 3. 2016: Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 30. 3., 31. 3. 2016. 2016.
Klimtová, H. Mezinárodní seminář Pedagogická kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2015.
Klimtová, H. Základy sportovních her pro učitele 1. stupně ZŠ. 2015.
Klimtová, H., Fojtík, I., Vala, R. a Valová, M. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2014.
Klimtová, H. Pedagogická kinantropologie Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 9. 4. - 10. 4. 2014. 2014.
Klimtová, H. Hodnotová orientace žáků sportovních tříd základní školy. In: Pedagogická kinantropologie: Pedagogická kinantropologie. Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 3. 4. - 5. 4. 2013 2013-04-03 Frýdlant nad Ostravicí. Brno: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 59-64. ISBN 978-80-263-0505-7.
Klimtová, H., Fojtík, I. a Vala, R. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantrolopogie: Pedagogická kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2013.
Klimtová, H. Pedagogická kinantropologie Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 3. 4. - 5. 4. 2013. 2013.
Klimtová, H. a Vala, R. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Pedagogická kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí Nová Ves, Česká republika. 2012.
Klimtová, H. Pedagogická kinantropologie Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012. 2012.
Klimtová, H. Pedagogická kinantropologie 2012 - zpráva o konferenci. In: 1. Projektová konference "Spolupráce v kinantropologii". Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity. 2012.
Klimtová, H., Vala, R. a Valová, M. Pohybové a volnočasové aktivity žáků základní školy. In: Aplikovaná antropomotorika I. První. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2012. Aplikovaná antropomotorika I. ISBN 978-80-210-6032-6.
Klimtová, H., Fojtík, I., Vala, R. a Valová, M. Volnočasové aktivity žáků základních škol. In: Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012. Brno: Tribun EU s. r. o., 2012. Tribun EU s. r. o., 2012. s. 47-53. ISBN 978-80-263-0248-3.
Klimtová, H., Vala, R. a Valová, M. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2011.
Klimtová, H. Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 27.4.-29.4.2011. 2011.
Šimik, O., Švrčková, M., Sztablová, D., Pisklák, B., Klimtová, H., Karaffa, J. a Cisovská, H. Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.. 2010.
Klimtová, H. Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Klimtová, H. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2010.
Klimtová, H. Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 14.4.-16.4.2010. 2010.
Vala, R., Valová, M., Litschmannová, M. a Klimtová, H. Sprinting Abilities of Year Six Students Undergoing Additional Physical Education Classes. The New Educational Review. 2010, roč. 22, č. 3, s. 165-177. ISSN 1732-6729.
Klimtová, H. Kapitoly z německé gramatiky a korespondence. Kapitel aus der Deutschen Grammatik und Korrespondenz. 2009.
Klimtová, H. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2009.
Klimtová, H. Pedagogická kinantropologie - soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 1.4.-3.4. 2009. 2009.
Klimtová, H. Pohybové hry pro 1. stupeň základní školy. 2009.
Klimtová, H. Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie: Mezinárodní seminář didaktiků [Konference]. Frýdlant nad Ostravicí, Česká republika. 2008.
Klimtová, H. Objem a skladba neorganiované pohybové aktivity ve sportovních třídách. In: Objem a skladba neorganizované pohybové aktivity ve sportovních třídách.. Ostrava: Repronis, 2008. Repronis, 2008. s. 134-138. ISBN 978-80-7368-571-3.
Klimtová, H. Studijní program oboru učitelství 1.stupně základní školy - tělesná výchova. In: Pedagogocká kinantropologie. Ostrava: Repronis, 2007. Repronis, 2007. s. 206-208. ISBN 978-80-7368-304-7.
Klimtová, H. Tělesná výchova ve studijním programu učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě. In: Efekty pohybového zatížení v edukačním procesu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 52-56. ISBN 80-244-1366-3.
Sigmund, E., Frömel, K., Formánková, S., Ludva, P. a Klimtová, H. Activity Preferences in Girls and Boys aged 10-14 from Moravia Region. Journal of Human Kinetics. 2005, roč. 2, č. 13, s. 95-105. ISSN 1640-5544.
Klimtová, H. Didaktika tělesné výchovy pro učitele primárního vzdělávání. 2004.
Klimtová, H. Pohybová aktivita žáků sportovních tříd. 2004.
Klimtová, H. a Frömel, K. Objem a skladba pohybové aktivity ve sportovních třídách zaměřených na basketbal a atletiku. In: Pedagogická kinantropologie: Sborník referátů z mezinárodní konference Pedagogická diagnostika 02 2002-04-17 Frýdlant nad Ostravicí. Ostrava: Ostravská univerzita, katedra tělesné výchovy, 2003. Ostravská univerzita, katedra tělesné výchovy, 2003. s. 51-53. ISBN 80-7042-268-8.
Vandrolová, D., Klimtová, H. a Ludva, P. Skladba pohybové aktivity žáků sportovních tříd se zaměřením na basketbal a atletiku. In: Sborník referátů z mezinárodní konference 2003-10-05 Nitra. Nitra: 2. mezinárodní konference, 2003. 2. mezinárodní konference, 2003. s. 27-31.
Klimtová, H., Vandrolová, D. a Ludva, P. Struktura pohybové aktivity žáků sportovních tříd se zaměřením na atletiku. In: Atletika 2003: Soubor referátů z mezinárodní konference Atletika 2003 2003-12-04 Brno. Brno: J. Šišma, 2003. J. Šišma, 2003. s. 27-31. ISBN 80-7315-058-1.
Klimtová, H., Frömel, K. a Sigmund, E. Pohybová aktivita žáků sportovní třídy. In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu.: Soubor referátů z mezinárodní konference ,, Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu 2001-11-07 Brno. Brno: M. Sebera, 2001. M. Sebera, 2001. s. 101-104. ISBN 80-210-2712-6.
Klimtová, H., Čegan, P. a Sigmund, E. Vztah mezi pohybovou aktivitou a motorickou výkonností žáků sportovní třídy. In: Diagnostika motoriky mládeže: Diagnostika motoriky mládeže 2001-11-15 KTV PDF OU. Pedagogická fakulta OU Ostrava: Pdf OU, 2001. Pdf OU, 2001. s. 36-39. ISBN 80-7042-208-4.
Klimtová, H., Fromel, K. a Sigmund, E. Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy dětí olomouckého, opavského a ostravského regionu. In: Pedagogická kinantropologie 99: Pedagogická kinantropologie 99 . Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000. Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2000.
Sigmund, E., Frömel, K. a Klimtová, H. Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy dětí olomouckého, opavského a ostravského regionu. In: Pedagogická kinantropologie: Pedagogická kinantropologie 99 2000-10-06 Praha. Praha FTVS: FTVS, 2000. FTVS, 2000.
Sigmund, E., Frömel, K., Klimtová, H. a Tomik, R. Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy 11 až 12letých žáků ze standardních a sportovně zaměřených tříd. 2000, roč. 2, č. 3, s. 91-109.
Klimtová, H., Sigmund, E. a Fromel, K. Vztah mezi pohybovou aktivitou a tělesnou zdatností žáků sportovní a standardní třídy. In: Pedagogická diagnostika ´99. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2000: Pedagogická diagnostika ´99. Ostrava 1999- Ostrava. Pedagociká fakulta Ostravské univerzity: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000.
Sigmund, E., Frömel, K., Klimtová, H. a Tomik, R. Weekly physical activity and sporting interests in children aged 11 - 12 divided according to the level of body weight. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica . Palacky University Olomouc: Polygrafické středisko UP, 2000. Polygrafické středisko UP, 2000. s. 25-30. ISBN 80-244-0115-0.
Klimtová, H., Frömel, K. a Sigmund, E. Pohybová aktivita 11-12letých chlapců sportovních a standardních tříd. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity. 1999.
Klimtová, H., Frömel, K. a Sigmund, E. Pohybová aktivita 11-12letých chlapců sportovních a standardních tříd. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku.: Zborník z mezinárodnej vedeckej konferencie: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku. 1999-09-23 Prešov. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity: M. Turek, 1999. M. Turek, 1999. s. 29-33. ISBN 80-88722-95-0.
Sigmund, E., Frömel, K., Klimtová, H. a Tomik, R. Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy 11-12letých žáků ze standardních a sportovně zaměřených tříd. 1999, roč. 65, č. 4, s. 42-44. ISSN 1210-7689.
Klimtová, H., Fromel, K. a Sigmund, E. Vztah mezi pohybovou aktivitou a tělesnou zdatností žáků sportovní a standardní třídy. In: Pedagogická diagnostika ´99: Pedagogická diagnostika ´99 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1999.


ZkratkaNázev předmětu
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX2Pedagogická praxe předmětová 2
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.
BCVČinnosti ve vodě
BDTVDidaktika tělesné výchovy
BKZCKurz zimních činností
BLKPLetní kurz činností v přírodě
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPPHPsychomotorika a pohybové hry
BUTVÚvod do studia tělesné výchovy
BZPSZákl.pohyb.doved.ve vztahu k jedn.sport.
CPCPSeminář k prakt. části bakalářské práce
CTCPSeminář k teoret. části bakalářské práce
CUPPSeminář k realiz. pr. části bakal. práce
DIDARDidaktika v rekreaci
DT1VVDidaktika tělesné výchovy
KDIDRDidaktika v rekreaci
KVEKRRekreace a věk
MSLKPLetní kurz činností v přírodě
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSPHPsychomotorika a pohybové hry
MSUTVÚvod do studia tělesné výchovy
MSZPSZákl.pohyb.dovedn.ve vzt. k jedn.sport.
XASPHTělesná výchova 3
XIHERDidaktika tělesné výchovy 3
XITV1Didaktika tělesné výchovy 1
XKURZLetní kurz Tv a pohybu v přírodě
XTLE1Tělesná výchova 2
XTV1Vybrané kapitoly z didaktiky TV 1
XTV2Vybrané kapitoly z didaktiky TV 2
XVSTVÚvod do studia Tv
1KDIDDidaktika v rekreaci
1KVEKRekreace a věk
2DITVDidaktika tělesné výchovy
2IDTVDidaktika tělesné výchovy
2IDT1Didaktika tělesné výchovy
2OTUCMotorické učení
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PRX4Průběžná profesní praxe 1
2PRX5Průběžná profesní praxe 2
2PRX6Souvislá profesní praxe
2VPTVRámcové vzdělávací programy Tv
2VPT1Rámcové vzdělávací programy Tv
5ASPHSportovní hry
5DTVXDidaktika tělesné výchovy s praxí
5HHRYPohybové hry
5ITV1Didaktika tělesné výchovy
5KRTVKurz tělesné výchovy a pobytu v přírodě
5KURZKurz TV a pobytu v přírodě
5LVN1Plavání
5LYKUKurz lyžování a zimních činností
5OGYAKondiční cvičení, aerobik
5PHRYSportovní hry
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5TLE1Atletika
5VPRATělesná výchova s praxí
5VPTVŠkolní vzdělávací programy na 1. st. ZŠ
5VSTVÚvod do studia TV
5YMHRGymnastické hry
5ZDRVPohybová aktivita a zdraví
55DTVDidaktika tělesné výchovy s praxí
55DT1Didaktika tělesné výchovy 1
55HRYPohybové hry
55KTVKurz TV a pobytu v přírodě
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PRATělesná výchova s praxí
55PTVŠkolní vzdělávací programy na 1. st. ZŠ
55SHRSportovní hry
55SPHSportovní hry
55STVÚvod do studia TV
55URZKurz TV a pobytu v přírodě
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6BDTVDidaktika tělesné výchovy
6BPPHPsychomotorika pohybové hry
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BUTVÚvod do studia tělesné výchovy
6BZPSZákl.pohyb.doved.ve vztahu k jed.sportům
6RZAPZážitková pedagogika
66DTVDidaktika tělesné výchovy
66PPHPsychomotorika a pohybové hry
66UTVÚvod do studia tělesné výchovy
66ZAPZážitková pedagogika
66ZPSZákl.pohyb.doved.ve vztahu k jed.sportům
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PRX1Průběžná profesní praxe 1
7PRX2Průběžná profesní praxe 2
7PRX3Souvislá profesní praxe
7SOD1Didaktika tělesné výchovy 1
7SOD2Didaktika tělesné výchovy 2
7ZOD1Didaktika tělesné výchovy 1
7ZOD2Didaktika tělesné výchovy 2
8ATLEAtletika
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8DTVXDidaktika tělesné výchovy s praxí
8KRTVKurz TV a pobytu v přírodě
8PHRYPohybové hry
8SHRYSportovní hry
8UVTVÚvod do studia tělesné výchovy
8ZASHZáklady sportovních her
88ASHZáklady sportovních her
88HRYPohybové hry
88RTVKurz TV a pobytu v přírodě
88SHRSportovní hry
88TVXDidaktika tělesné výchovy s praxí
88VTVÚvod do studia tělesné výchovy
TVD1Tělesná výchova s didaktikou 1
TVD2Tělesná výchova s didaktikou 2
TVD3Tělesná výchova s didaktikou 3
TVD4Tělesná výchova s didaktikou 4
TVD5Tělesná výchova s didaktikou 5
1MDT2Didaktika výchovy 2


AutorNázev práceTypRok
Gřes JanÚroveň motorických schopností hráčů házenédiplomová 2019 
Haasová JanaPohybová aktivita dětí 1. stupně základní školydiplomová 2019 
Kvasničková KristýnaVolnočasové aktivity dětí mladšího školního věkudiplomová 2019 
Kwaśná AgátaTělesná zdatnost dětí mladšího školního věkudiplomová 2019 
Schwarzová DariaKázeň ve školní tělesné výchovědiplomová 2019 
Tomuňáková EliškaPohybová aktivita dětí školního věkudiplomová 2019 
Bujáčková IvanaMotorická výkonnost dětí mladšího školního věkudiplomová 2018 
Gazdová KateřinaLetní tábory pro děti mladšího školního věkudiplomová 2018 
Hollá LenkaVýuka první pomoci na 1. stupni základní školydiplomová 2018 
Hricíková MarkétaVolnočasové pohybové aktivity dětí mladšího školního věkudiplomová 2018 
Justová SimonaTělesná zdatnost dětí školního věkudiplomová 2018 
Liška OndřejVolnočasové aktivity specifické profesní skupiny osobdiplomová 2018 
Ožanová KristýnaZdravotně orientovaná zdatnost dětí 1. stupně základní školydiplomová 2018 
Pagáč JanPohybová aktivita a motorická výkonnost žáků fotbalových sportovních tříddiplomová 2018 
Sobotová SandraKázeň ve školní tělesné výchovědiplomová 2018 
Strakošová MichaelaPohybová aktivita dětí školního věkudiplomová 2018 
Hebronová DenisaKázeň ve školní tělesné výchovědiplomová 2017 
Kociánová BarboraPohybová aktivita studentů střední školydiplomová 2017 
Paleta IvoPohybová aktivita a motorická výkonnost žáků sportovních tříddiplomová 2017 
Svrčinová KarolínaPohybová aktivita žáků středních školdiplomová 2017 
Boháčová NikolaPohybová aktivita učitelů 2. stupně základních školdiplomová 2016 
Neuwirt TomášPohybové a volnočasové aktivity dětí školního věkudiplomová 2016 
Baďura LukášPohybová aktivita a motorická výkonnost žáků sportovních tříddiplomová 2015 
Švábová SylvaPohybová aktivita studentů střední školydiplomová 2015 
Pitrunová JanaŠkolní kázeň v tělesné výchovědiplomová 2014 
Spáčilová KamilaPohybová aktivita studentů střední školydiplomová 2014 
Novák MarekPohybová aktivita žáků tříd s rozšířenou výukou plavánídiplomová 2013 
Zedník AlešPohybová aktivita studentů střední školydiplomová 2013 
Kapsa MartinTesty motorických dovedností ve školním fotbalediplomová 2012 
Lípová EvaPohybová aktivita žáků sportovních tříddiplomová 2012 
Měchová VeronikaPohybová aktivita žáků středních školdiplomová 2012 
Mitáčková LenkaKázeň ve výuce tělesné výchovy standardních tříddiplomová 2011 
Moravcová ZuzanaIndikátory kvality vzdělávání v tělesné výchově na střední škole.diplomová 2011 
Gondová HanaPohybová aktivita žáků 1. stupně ZŠdiplomová 2010 
Kantorová KristýnaPrůpravné hry pro výuku basketbalu na základní školediplomová 2010 
Palacká VěraPohybová aktivita a sportovní zájmy žáků základní školydiplomová 2010 
Urbanec MichalVýuka sportovních brankových her na 1. stupni základní školydiplomová 2010 
Dostalová MartinaStruktura sportovních zájmů žáků 2. stupně základní školydiplomová 2009 
Křižáková KateřinaTýden zdraví v podmínkách 1. stupně základní školydiplomová 2009 
Kubicová RomanaLetní tábory pro děti mladšího školního věkudiplomová 2009 
Miczková PavlaSportovní hry na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Pecháčková PetraPohybový režim žáků sportovních tříddiplomová 2009 
Šumpichová BarboraManipulační cvičení s míčem na 1. stupni ZŠdiplomová 2009 
Bobková VeronikaPohybový režim dětí mladšího školního věku v prostředí vesnické školydiplomová 2008 
Grigorescu PetraPOHYBOVÁ AKTIVITA ŽÁKŮ VE SPORTOVNÍCH TŘÍDÁCHdiplomová 2008 
Ides TomᚊKOLNÍ KÁZEŇ V TĚLESNÉ VÝCHOVĚdiplomová 2008 
Vybíralová MartinaJógová cvičení jako součást zdravotně orientované zdatnosti na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Dalecký JanVýuka brankových sportovních her integrovaným způsobemdiplomová 2007 
Paclíková HanaPohybový režim dětí mladšího školního věku v prostředí vesnické školydiplomová 2007 
Petrová TerezaPohybová aktivita žákyň sportovních tříddiplomová 2007 
Čech RadekPohybový režim dětí mladšího školního věku v prostředí vesnické školydiplomová 2005 
Třuslová TerezaPohybové hry s využitím netradičního náčinídiplomová 2005 
Chalupa LadislavVolnočasové aktivity vybrané profesní skupiny osobbakalářská 2019 
Hanus JanÚtočné kombinace při početní výhodě v házenébakalářská 2019 
Neoral TomášVolnočasové aktivity dětí školního věkubakalářská 2019 
Daníček TomášPohybová aktivita žáků základní školybakalářská 2018 
Juřena VladislavKvalitativní techniky deskripce pohybové aktivity u adolescentůbakalářská 2018 
Kostelná AlicaÚtočné kombinacie v hádzanejbakalářská 2018 
Kozubek TomášPohybová aktivita zvolené profesní skupiny osobbakalářská 2018 
Mališová LenkaPohybová aktivita dětí školního věkubakalářská 2018 
Pécsiová MonikaHry předškolákůbakalářská 2018 
Poláchová GabrielaVolnočasové aktivity dospělýchbakalářská 2018 
Šindlář TomášVolnočasové aktivity dětí školního věkubakalářská 2018 
Cmiel IgorPohybová aktivita specifické profesní skupiny osobbakalářská 2017 
Hrdlička MartinMonitorování pohybové aktivity u adolescentů pomocí krokoměrubakalářská 2017 
Levinger PetrMonitorování pohybové aktivity dětí pomocí akcelerometrůbakalářská 2017 
Záboj TomášPohybová aktivita zvolené profesní skupiny osobbakalářská 2017 
Bojková ZuzanaPohybová aktivita zaměstnanců policiebakalářská 2016 
Chum MichalPohybová aktivita a důvody k její realizaci u seniorůbakalářská 2016 
Klepáčová KateřinaMonitovorání pohybové aktivity dětí pomocí krokoměrůbakalářská 2016 
Polák DavidVolnočasové aktivity dětí školního věkubakalářská 2016 
Sobotová SandraPohybová aktivita a motorická výkonnost dětí školního věkubakalářská 2016 
Tomuňáková EliškaPohybová aktivita žáků základní školybakalářská 2016 
Žižka PavelKvalitativní techniky deskripce pohybové aktivity u seniorůbakalářská 2016 
Ferenčík StanislavPohybová aktivita policistůbakalářská 2015 
Gerychová TerezaKázeň ve školní tělesné výchověbakalářská 2015 
Kapolka FilipPohybová aktivita specifické profesní skupiny osobbakalářská 2015 
Kielbasová JanaVolnočasové aktivity dětí školního věkubakalářská 2015 
Stepková VeronikaPohybová aktivita dětí školního věkubakalářská 2015 
Svrčinová KarolínaKázeň ve výuce tělesné výchovybakalářská 2015 
Tůma Hrušková LucieTýden zdraví v mateřské školebakalářská 2015 
Zmudová RadkaPohybová aktivita zvolené profesní skupiny osobbakalářská 2015 
Hebronová DenisaPohybová aktivita dětí mladšího školního věkubakalářská 2014 
Helštýn JaroslavPohybová aktivita zaměstnanců státní policiebakalářská 2014 
Libo OndřejPohybová aktivita dětí školního věkubakalářská 2014 
Neuwirt TomášPohybová aktivita dětí školního věkubakalářská 2014 
Sovadinová LuciePohybová aktivita dětí školního věkubakalářská 2014 
Babičková KateřinaPohybové hry s netradičním náčinímbakalářská 2013 
Bartoš RadekPohybová aktivita žáků základních školbakalářská 2013 
Cieslar VáclavPrůpravné hry a průpravná cvičení ve zvolené sportovní hřebakalářská 2013 
Čontoš MichalPrůpravné hry a průpravná cvičení ve florbalebakalářská 2013 
Majerek JiříPrůpravné hry a herní cvičení ve sportovních hráchbakalářská 2013 
Raděvičová GabrielaVýznam herních cvičení a průpravných her v basketbalebakalářská 2013 
Richterová DitaTýdenní pohybová aktivita v pohybovém režimubakalářská 2013 
Toflová SimonaPohybový režim zvolené skupiny klientůbakalářská 2013 
Glombová IvanaHry v mateřské školebakalářská 2012 
Švábová SylvaPohybová aktivita žáků základních školbakalářská 2012 
Zusková IvanaHry s netradičními pomůckami v mateřské školebakalářská 2012 
Dočkalová LuciePohybové hry v mateřské školebakalářská 2011 
Polášková JanaPrůpravné hry ve sportovních hráchbakalářská 2011 
Sallová LenkaPohybové hry předškolních dětíbakalářská 2011 
Slavíková DianaPohybové hry s netradičními pomůckamibakalářská 2011 
Tomis PetrPrůpravné hry v brankových sportovních hráchbakalářská 2011 
Volková KláraPostoje k pohybovým aktivitám ve volném čase žáků II. stupně ZŠ v Kojetíněbakalářská 2011 
Březinová EvaPohybové hry předškolních dětíbakalářská 2010 
Jurka MiroslavPrůpravné hry pro výuku házenébakalářská 2010 
Theuerová KamilaPohybové hry s netradičními pomůckamibakalářská 2010 
Janíčková LenkaHry v mateřské školebakalářská 2009 
Knotková VeronikaPohybové hry v mateřské školebakalářská 2009 
Konečná AnetaHry předškolních dětíbakalářská 2009 
Miczová ŠárkaPohybové hry v mateřské školebakalářská 2009 
Vahalíková PetraTělesná výchova ve zdravé mateřské školebakalářská 2009 
Sovadinová ZdeňkaPohybové hry v mateřské školebakalářská 2008 
Višinková BarboraJezdectví jako rekreační sportbakalářská 2007 
Chlubnová JaroslavaInventář manipulačních cvičení se zaměřením na sportovní hrybakalářská 2006 
Banašová PavlaPsychomotorické hry v mateřské školebakalářská 2005 
Blažková RadanaTělesná výchova ve zdravé mateřské školebakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub