Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Eva Zezulková

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 509, budova SA
funkce:fakultní koordinátor pro studenty se speciálními potřebami za Pedagogickou fakultu
obor činnosti:speciální pedagogika, logopedie, speciálně pedagogická diagnostika, kontaktní osoba pro pedagogickou fakultu pro studenty se speciálními potřebami
katedra / středisko (fakulta): Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Centrum Pyramida
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2668
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Zezulková, E. Logopedická intervence ve školství v kontextu prevence školní neúspěšnosti žáků s poruchami vývoje řečové komunikace. In: E. Zezulková. Vybrané otázky logopedické teorie a praxe. Ostrava: PdF OU, 2017. s. 91-108. ISBN 978-80-7464-961-5.
Zezulková, E. Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti: sborník anotací příspěvků z konference s mezinárodní účastí. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 17-17. ISBN 978-80-7464-903-5.
Zezulková, E. Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti. In: VIII. odborná vědecká konference s mezinárodní účastí Speciálněpedagogické intervence v současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita. 2017.
Zezulková, E. Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti: sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. In: Speciálněpedagogické intervence v současnosti: Speciálněpedagogické intervence v současnosti 2017-02-15 Ostravská univerzita. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 195-207. ISBN 978-80-7464-902-8.
Zezulková, E. Speciálněpedagogické intervence v současnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2017.
Zezulková, E. Vybrané otázky logopedické teorie a praxe. Ostrava: PdF OU, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7464-961-5.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In: 8. mezinárodní konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2016. Brno: Mendelova univerzita. 2016.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu. In: Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2016: Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016 2016-09-13 Mendelova univerzita v Brně. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 198-208. ISBN 978-80-7509-426-1.
Zezulková, E. Dyslexie u dospělých.. 2016.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Speciálněpedagogická diagnostika v inkluzivním vzdělávání 2016-10-20 hotel Sepetná, Ostravice. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 15-25. ISBN 978-80-7464-862-5.
Adamus, P., Zezulková, E., Kaleja, M. a Franiok, P. Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 170 s. ISBN 978-80-7464-884-7.
Zezulková, E. Logopedická intervence v inkluzivním vzdělávání. In: EPF reflexe pedagogiky a psychologie: Evropké pedagogické fórum 2016, reflexe pedagogiky a psychologie 2016-11-28 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové, 2016. s. 75-85. ISBN 978-80-87952-16-0.
Zezulková, E. Logopedická intervence v inkluzivním vzdělávání. In: mezinárodní vědecká konference Evropské pedagogické fórum 2016, reflexe pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: Magnanimitas, Hradec Králové. 2016.
Zezulková, E. Logopedická intervence ve školství v kontextu prevence školní neúspěšnosti žáků s poruchami vývoje řečové komunikace. In: komunikace a handicap III. vědecká konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Pedagogická fakulta UHK. 2016.
Zezulková, E. Monitoring školní edukace: nepřipravený žák nebo nepřipravený učitel?. In: konference Vzájemného porozumění. Opava: Eurotopia NNO. 2016.
Zezulková, E. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: The intellectually disabled person as a patient. 2016.
Zezulková, E. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom XX, nr 1/2015: Niepełnosprawność mężczyzny a możliwości i ograniczenia w realizowaniu roli ojca. 2016.
Zezulková, E. Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.Tom XX, nr 1/2015.: Promowanie dobrostanu psychicznego i zasobów osobistych osób o szczególnych potrzebach życiowych. 2016.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Školská inkluze versus exkluze: Vybrané kontexty vzdělávání sociálně vyloučených dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016. 114 s. ISBN 978-80-7464-840-3.
Zezulková, E. Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel?. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: konference ČPdS, PdF OU. 2016.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Attitudinal constructs of primary school teachers towards pupils from socially excluded localities in the Czech Republic. In: International Conference for Academic Disciplines in Rome. Řím: American University of Rome. 2015.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Attitudinal Constructs of Primary School Teachers Towards Pupils from Socially Excluded Localities in the Czech Republic. International Journal of Arts and Sciences. 2015, č. 08, s. 215-222. ISSN 1944-6934.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Current Question on Logopaedic Interventions in Education of Children and Pupils with Communication Ability Disorder. Journal of Teaching and Education. 2015, č. 04, s. 27-36. ISSN 2165-6266.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion. In: EDULEARN15 Proceedings. Barcelona: IATED Academy, 2015. IATED Academy, 2015. s. 8375-8385. ISBN 978-84-606-8243-1.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion. In: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona: The International Academy of Technology, Education and Development. 2015.
Zezulková, E. Diagnostika v špeciálnopedagogickom poradenstve. Habilitační práce.. 2015.
Zezulková, E. Integrované vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov XI.. Levoča: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Inštitút J. Páleša v Levoči. 2015.
Zezulková, E. Podmínky integrovaného vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. In: Sapere Aude 2015 koncepty dneška. Hradec Králové. 2015.
Zezulková, E. Podmínky integrovaného vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitel´ov XI.: In Akimjaková, B., Krajčiríková, L´. Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitel´ov 2015 Levoča. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2015. Katolícka univerzita v Ružomberoku, 2015. s. 243-257. ISBN 978-80-561-0243-5.
Zezulková, E. Psychosociálne komponenty nelátkových závislostí. Internetová závislosť a kvalita vzťahovej väzby u adolescentov s telesným postihnutím v kontexte well-being. Habilitační práce.. 2015.
Zezulková, E. a Mlčáková, R. Risk Pupil in Relation to the Acquisition of the Communicative Competence: Education in the Modern European Environment. In: Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 13th ICESKS: Information, Communication and Economic: Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 13th ICESKS: Information, Communication and Economic 2012-09-17 Opatija, Croatija. Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2015. Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2015. s. 119-129. ISBN 978-953-7210-84-7.
Zezulková, E. The conditions of integrated education of pupils with disturbed communication ability. Grant journal. 2015, s. 114-119. ISSN 1805-062X.
Zezulková, E. The CONDITIONS OF INTEGRATED EDUCATION OF PUPILS WITH DISTURBED COMMUNICATION ABILITY. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí Sapere Aude 2015. Hradec Králové: MAGNANIMITAS Assn. International and ECONFERENCE, 2015. MAGNANIMITAS Assn. International and ECONFERENCE, 2015. s. 36-46. ISBN 978-80-87952-09-2.
Zezulková, E. Universidad de Almería, Faculty of Education Science, Nursing and Physiotherapy. Prezentace: School education of mentally handicaped pupils. 2015.
Zezulková, E. Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání. první. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015. 98 s. ISBN 978-80-7510-162-4.
Adamus, P., Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. 132 s. ISBN 978-80-7464-798-7.
Zezulková, E. Základní škola hlavního vzdělávacího proudu: kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání: in Sborník příspěvků z mezinárodní konference. In: Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání.: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2015. Přínosy, výzvy, očekávání. 2015-11-23 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015. MAGNANIMITAS, 2015. s. 384-393. ISBN 978-80-87952-11-5.
Zezulková, E. Změny v propoziční hustotě v závislosti na míře kognitivního deficitu u seniorů.. 2015.
Zezulková, E. Aktuální otázky vysokoškolského poradenství na Ostravské univerzitě: stati z konference s mezinárodní účastí. In: Rozvoj kompetencí vysokoškolských poradců napříč poradenským spektrem. 1. vyd. Brno: AVŠP, 2014. s. 22-33. ISBN 978-80-260-6483-1.
Zezulková, E. Alternativní a augumentativní komunikace. Audiovizuální sada didaktických materiálů.. 2014.
Zezulková, E. Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education. In: Multidisciplinary conferences in "study abroad" format. Praha: Anglo - American University in Prague. 2014.
Zezulková, E. Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2014, s. 251-260. ISSN 2156-6992.
Zezulková, E. Analýza vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kurikulárních dokumentech, upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením: In Šimíčková - Čížková, J. - Škobrtal, P. (ed.). In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX. Ostrava: PdF ostravské univerzity v Ostravě, 2014. PdF ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 67-76. ISBN 978-80-7464-540-2.
Zezulková, E. Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability. Educational Alternatives. 2014, s. 785-792. ISSN 1314-7277.
Zezulková, E. Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability. In: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí. Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a společnost. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. MAGNANIMITAS, 2014. s. 42-51. ISBN 978-80-87952-03-0.
Zezulková, E. Communicative competence of children with mental disability. In: education, Research and Development-5th International Conference. Elenite: Science and Education Foundation, Bulgaria. 2014.
Zezulková, E. Communicative competence of children with mental disability. In: Sapere Aude 2014. Pedagogika, psychologie a dnešní společnost. Hradec Králové: elektronická konference: MAGNANIMITAS. 2014.
Zezulková, E. Communicative competence of children with mental disability. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2014, roč. 4, č. 1, s. 82-84. ISSN 1804-7890.
Zezulková, E. Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Habilitační práce.. 2014.
Kaleja, M., Burkovičová, R., Zezulková, E., Vančová, A., Harčaríková, T., Lopúchová, J. a Schmidtová, M. Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-630-0.
Zezulková, E. Edukace sociálně vyloučených romských žáků v základním vzdělávání. 2014.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2014, roč. 4, č. 1, s. 28-32. ISSN 1804-7890.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kaleja, M., Göbelová, T., Höflerová, E., Krpec, R., Zezulková, E., Rochovská, I., Vančová, A., Harčaríková, T., Lopúchová, J. a Schmidtová, M. Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. 264 s. ISBN 978-80-7464-674-4.
Zezulková, E. Inštitút J. Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolícke univerzity v Ružomberku. Prezentace: Pedagogické aspekty rozvoje jazyka a jazykové komunikace u žáků se zdravotním postižením. 2014.
Zezulková, E. Kompetence speciálního pedagoga v edukačním procesu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. In: Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě. 2014.
Zezulková, E. Kompetence speciálního pedagoga v edukačním procesu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. In: Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácie osôb so zdravotným postihnutím. Bratislava: PdF Univerzity Komenského, 2014. PdF Univerzity Komenského, 2014. s. 334-349. ISBN 978-80-89726-28-8.
Zezulková, E. Logopedická praxe souvislá. Audiovizuální sada didaktických materiálů.. 2014.
Zezulková, E. Logopedická prevence v předškolním věku. 2014.
Zezulková, E. Metodika reedukace dyslalie. Základy fonetiky a patologie hlásek.. 2014.
Zezulková, E. Monitoring of partial abilities of communicative competence of Pupils with special educational needs. In: Linguistic, Cultural and Educational Issues of Roma. 1. vyd. Muenchen, Germany: LINCOM GmbH, 2014. s. 141-152. Roma 01. ISBN 978-38-6288-582-4.
Zezulková, E. Optimalizace podmínek vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami. In: In Kaleja, M. - Zezulková, E. (eds.) Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí.Inkluzivní vzdělávání v globálních a užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2014. s. 15-29. ISBN 978-80-7464-660-7.
Zezulková, E., Hájková, V., Lopúchová, J., Novovsád, L., Sochorová, H., Tarcsiová, D., Telnarová, Z. a Závacká, I. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 200 s. ISBN 978-80-7464-663-8.
Zezulková, E. Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v kontextoch edukácie. 2014.
Zezulková, E. Podpora studentů se specifickými potřebami.. In: Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK.. Praha: MŠMT. 2014.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby: In. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Evropské pedagogické fórum 2014. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. Magnanimitas, 2014. s. 229-238. ISBN 978-80-87952-05-4.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby. In: Evropské pedagogické fórum 2014: Proměny pedagogiky a psychologie. Hradec Králové: elektronická konference: MAGNANIMITAS. 2014.
Zezulková, E. Praktická cvičení z logopedie. Audiovizuální sada didaktických materiálů.. 2014.
Zezulková, E. Prediktory předprofesní a profesní přípravy žáků s mentálním postižením. In: Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice. Ostrava: PdF OU, 2014. s. 103-154. ISBN 978-80-7464-692-8.
Zezulková, E. Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základných škol. 2014.
Zezulková, E. Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základných škol. 2014.
Zezulková, E. Professional competences of teachers in context of an analysis of anamnestic data of pupils with special educational needs. In: Education, Research and Development - 5th International Conference. Elenite: Science and education Foundation, Bulgaria. 2014.
Zezulková, E. Professional Competences of Teachers in Context of An Analysis of Anamnestic Data of Pupils with Special Educational Needs. Educational Alternatives. 2014, s. 793-801. ISSN 1314-7277.
Zezulková, E. Reedukace dyslalie I.díl. 2014.
Zezulková, E. Reedukace dyslalie II. 2014.
Zezulková, E. Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením. 2. vyd. Ostrava: PdF OU, 2014. 176 s. ISBN 978-80-7464-690-4.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Předškolní a základní vzdělávání. 2014.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi. 2014.
Kaleja, M. a Zezulková, E. School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic: Basic Description of the Current Situation. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, Faculty of Education, 2014. 100 s. ISBN 978-80-7464-629-4.
Zezulková, E. Speciálněpedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně vyloučených žáků. 2014.
Zezulková, E. Speciální kouzlo Vánoc 2014: první ročník benefičního koncertu [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Zezulková, E. Speciální pedagogika - vybraná témata. 2014.
Zezulková, E. Speciální pedagogika v sociální sféře. 2014.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Strategie rovného přístupu ke studiu bez bariér na Ostravské univerzitě: In. In: Sborník příspěvků z VIII. ročníku mezinárodní konference "Vysokoškolské studium bez bariér". Liberec: Technická univerzita v Liberci, Akademická poradna a centrum podpory, 2014. Technická univerzita v Liberci, Akademická poradna a centrum podpory, 2014. s. 134-140. ISBN 978-80-7494-066-8.
Zezulková, E. Svět speciální pedagogiky očima studentů. 2014.
Zezulková, E. Svět speciální pedagogiky očima studentů II. [Konference]. Ostravská univerzita, Česká republika. 2014.
Zezulková, E. The development og communicative competence in pupils with mild mental disorder. 1. vyd. Ostrava: The university of Ostrava, Pedagogical Faculty, 2014. 129 s. ISBN 978-80-7464-545-7.
Zezulková, E. Úvodní slovo garanta konference: sborník příspěvků ze studentské konference. In: Speciální pedagogika očima studentů. PdF, 2014. s. 4-7. ISBN 978-80-7464-641-6.
Zezulková, E. Vybrané faktory edukace žáků s mentálním postižením. In: Psychický vývin dieťaťa a činitele, ktoré ho ovplyvňujú. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 2014.
Zezulková, E. Výdobytky techniky v modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých. 2014.
Zezulková, E. Základy logopedie. Audio sada didaktického materiálu.. 2014.
Zezulková, E. Základy speciální pedagogiky I. Audio sada didaktického materiálu.. 2014.
Zezulková, E. Základy speciální pedagogiky II.. 2014.
Zezulková, E. Žák s narušenou komunikační schopností v procesu edukace. 2014.
Zezulková, E. A Pupil with Mild Mental Disability - Specific Aspects in the Context of the Czech Republic. Journal of Teaching And Education. 2013, č. Volume 02, s. 241-252. ISSN 2165-6266.
Zezulková, E. Aktuální otázky vysokoškolského poradenství na Ostravské univerzitě. In: Rozvoj kompetencí VŠ poradců napříč poradenským spektrem. Telč: Asociace vysokoškolských poradců. 2013.
Zezulková, E. Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education. In: VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa s cyklem Specjalne Potrzeby Edukacyjne. Ustroň: Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2013.
Zezulková, E. Analýza komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením v primárním vzdělávání. In: Habilitační přednáška na zasedání VR PdF MU. Brno: Masarykova univerzita. 2013.
Zezulková, E. Analýza vybraných rizikových projevů v oblasti komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov VIII. Ružomberok: PdF, 2013. s. 70-84. ISBN 978-80-561-0012-7.
Zezulková, E. Analýza vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace v kurikulárních dokumentech, upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Kaleja, M., Zezulková, E., Krhutová, L., Kovářová, R., Novohradská, H., Sochorová, H., Závacká, I., Račková, O., Harčaríková, T. a Lopúchová, J. Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 200 s. ISBN 978-80-7464-475-7.
Zezulková, E. Evaluace předmětu Speciálně pedagogická diagnostika v praxi. In: Evaluační seminář projektu Kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Zezulková, E. Evaluace předmětu Výchova řeči v pedagogické praxi. In: Evaluační seminář k projektu kompetence absolventů OU zaměřené na rovnost příležitostí na trhu práce. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Zezulková, E. Fonematické a fonologické uvědomování u dětí s narušeným vývojem řeči: Žáci s narušenou komunikační schopností a sekundárními projevy SPU. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Zezulková, E. Komunikativní kompetence žáků s mentálním postižením v primárním vzdělávání. In: přednáška pro odbornou veřejnost v rámci habolitačního řízení. MU Brno: Masarykova univerzita. 2013.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí: In Kastelová, A. - Krajčí, P. - Melikant, M.. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava: Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 479-492. ISBN 978-80-89238-87-3.
Kaleja, M. a Zezulková, E. Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí. In: Osoby so zdravotním znevýhodnením v kontexte špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav špeciálnej pedagogiky a Katedra špeciálnej pedagogiky. 2013.
Zezulková, E. Perspektivy edukace dospělých osob s mentálním postižením. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Brno: Institut mezioborových studií Brno. 2013.
Zezulková, E. Perspektivy edukace dospělých osob s mentálním postižením: In:Bargel, M.- Janigová, E. - Jarosz, E. - Jůzl, M. Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. In: Sociální pedagogika v kontextu životních etap člověka. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2013. Institut mezioborových studií Brno, 2013. s. 992-1003. ISBN 978-80-87182-43-7.
Zezulková, E. a Hubinková, Z. Precursors of social communication effectiveness of persons with mental disorders. In: Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 12th ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zagreb: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. s. 93-103. ISBN 978-953-7210-58-8.
Zezulková, E. Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication: In: Sapere Aude 2013. Pozitivní vzdělávání a psychologie. In: Vol. VIII. Recenzovaný sborník příspěvků věděcké konference s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. Magnanimitas, 2013. s. 23-37. ISBN 978-80-905243-6-1.
Zezulková, E. Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication. In: Sapere Aude 2013. Pozitivní vzdělávání a psychologie.. Hradec Králové: Magnanimitas. 2013.
Zezulková, E. Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. 2013, roč. 2, č. 03, s. 127-132. ISSN 1804-7890.
Zezulková, E. Rizikové projevy v rozvoji komunikativní kompetence dětí předškolního věku. Predškolská výchova 2012/2013. 2013, roč. 67, s. 5-12. ISSN 0032-7220.
Zezulková, E. Role speciálního pedagoga v zařízeních poskytujících sociální služby: in Franiok, P. - Kovářová, R. (eds.). In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. s. 256-265. ISBN 978-80-7464-232-6.
Zezulková, E. Role speciálního pedagoga v zařízeních poskytujících sociální služby. In: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Zezulková, E. Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Ostrava: OdF OU, 2013. 171 s. ISBN 978-80-7464-395-8.
Zezulková, E. a Kovářová, R. Speciálně pedagogická diagnostika v praxi. 2013.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Zezulková, E. Speech Education as a Tool for Inclusive Educationa of Pupils with Disabilities. Educational Alternatives. 2013, č. 11, s. 145-158. ISSN 1313-2571.
Zezulková, E. Speech Education as a Tool for Inclusive Educationa of Pupils with Disabilities. In: Education, Research & Development. 4th International Conference. Sunny Beach: Bulgarian Academy of Science, Union of Scientists in Bulgaria, New Education Foundation in Poland, Science & Education Foundation in Bulgaria. 2013.
Zezulková, E., Novohradská, H., Kovářová, R. a Kaleja, M. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. 2013.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami ve vysokoškolském prostředí. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.. 2013.
Kaleja, M. a Zezulková, E. The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava: In. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2013. Aktuální požadavky pedagogiky a psychologie. Magnanimitas, 2013. s. 304-311. ISBN 978-80-905243-9-2.
Kaleja, M. a Zezulková, E. The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava. In: Mezinárodní konference Evropské pedagogické fórum 2013. Hradec Králové: Magnanimitas. 2013.
Zezulková, E. The Role of Special Education Teacher in Institutions Offering SociaI Services. In: Euro-American Conference for Academic Disciplines. Praha: Anglo-American University in Prague. 2013.
Zezulková, E. The Role of Special Education Teacher in Institutions Offering Social Services. Journal of Teaching and Education. 2013, roč. 4, s. 249-255. ISSN 2165-6266.
Kaleja, M. a Zezulková, E. The Strategy of Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava. Educational Alternatives. 2013, roč. 4, č. 11, s. 419-426. ISSN 1313-2571.
Zezulková, E. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w komunikacji pedagogicznej: Racjonalność oraz uwarunkowania procesóv terapeutycznych osób niepelnosprawnych. In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Kraków: impuls, 2013. s. 55-65. ISBN 978-83-7308-492-6.
Zezulková, E. Výchova řeči jako nástroj inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postiženímv primárním vzdělávání v primárním vzdělávání. 2013.
Zezulková, E. a Rakusová, J. Výchova řeči v pedagogické praxi. 2013.
Zezulková, E. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činností v rámci služeb sociální péče. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteĺou. Chelm: : Katolícka univerzita v Ružomberku, Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie. 2013.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
Zezulková, E. A pupil with a mild mentaly disability. In: International Conference for Academic Disciplines. Řím: American University of Rome. 2012.
Zezulková, E. A pupil with mild mental disability - specific aspects in the context of the Czech republic. In: International Conference for Academic Disciplines. Řím: American University of Rome. 2012.
Zezulková, E. Analýza vybraných rizikových projevů při osvojování komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitel´ov. Levoča: PdF KU v Ružomberoku. 2012.
Zezulková, E. Asistent pedagoga v pedagogické komunikaci se žáky s mentálním postižením: In Akimjaková, B. - Mazur, P. (red.). In: Dialog jako spósob wspólistnienia II.. Chelm, PL: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2012. s. 143-160. ISBN 978-83-61149-77-4.
Zezulková, E. Asistent pedagoga v pedagogické komunikaci se žáky s mentálním postižením. In: Dialóg jako spósob wspólistnienia. Levoča: Inštitút juraja Páleša v Levoči. 2012.
Zezulková, E. Inovace předmětu alternativní a augumentativní komnuikace. 2012.
Zezulková, E. Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice. 2012.
Zezulková, E. Inovace studijního předmětu Integrativní speciální pedagogika. 2012.
Zezulková, E. Integrace handicapovaných ve společnosti: Faktory sociální integrace osob se speciálními potřebami.Online podpora výuky.. 2012.
Zezulková, E. Integrace handicapovaných ve společnosti: Teorie komunikace osob se zdravotním postižením. Online podpora výuky.. 2012.
Zezulková, E. Komunikační kompetence a výchova v rodině. In: Sborník příspěvků z konferencí Ústavu pedagogických a psychologických věd a dětského centra Čtyřlístek z let 2008-2010. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012. Slezská univerzita v Opavě, 2012. s. 107-115. ISBN 978-80-7248-755-4.
Zezulková, E. Logopedická prevence v kontextu očekávaných výstupů vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. In: Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 - 2012. Bratislava: PdF UK, 2012. PdF UK, 2012. s. 657-674. ISBN 978-80-89256-94-5.
Zezulková, E. Logopedická prevence v kontextu očekávaných výstupů vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. In: Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967 - 2012. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského. 2012.
Zezulková, E., Telnarová, Z., Krhutová, L., Vorlová, H., Sochorová, H. a Kovářová, R. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu: studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2012.
Zezulková, E. Nabywanie kompetencji komunikacyjnych i jezykowych w przekazach ustnym i pisanym uczniów niepelnosprawnych intelektualnie w czeskim systemie edukacyjnym: in Gajdzica, Z. - Bieńkowska, I. (red.). In: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepelnosprawnych: Czlowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacijnej i spolecznej polski oraz Republiki Czecskiej. 1. vyd. Kraków - Katowice: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012. s. 73-87. Tom 14. ISBN 978-83-7850-115-2.
Zezulková, E. Osoby se zdravotním postižením ve společnosti. In: Konference k výstupům realizace projektu vzdělávání zaměstnanců dětských domovů a příprava pilotního ověřování. Javorový vrch: Dětský domov SRDCE a Školní jídelna, Karviná - Fryštát, Vydmuchov 10, příspěvková organizace. 2012.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E. a Franiok, P. Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7464-174-9.
Zezulková, E. Poruchy autistického spektra - studijní materiál multimediálního charakteru. 2012.
Zezulková, E. Precursors of social communication effectiveness of persons with mental disorders. In: Antropology in Special and therapeutical Pedagogy. Fribourg: Sciences Éducation, 2012. s. 123-135. ISBN 978-2-9700795-1-4.
Zezulková, E. Pupil at risk in the contextoflearning communicative competence. In: Education in the Modern European Enviroment. Opatija: Učiteljski fakultet sveučilišta u Zagrebu. 2012.
Zezulková, E. Pupil at risk in the contextoflearning communicative competence. In: Education in the Modern European Enviroment. Zagreb: Učiteljski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2012. Učiteljski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 2012. s. 211-2012. ISBN 978-953-7210-55-7.
Zezulková, E. Rizikový žák z hlediska osvojování komunikativní kompetence. In: Tradície a inovácie v špeciálnej pedagogike. Ružomberok: KU v Ružomberoku, 2012. KU v Ružomberoku, 2012. s. 83-107. ISBN 978-80-8084-898-9.
Zezulková, E. Rizikový žák z hlediska osvojování komunikativní kompetence. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiťeĺov V.. Levoča: Katolická univerzita v Ružomberoku. 2012.
Kaleja, M., Zezulková, E., Ševčíková, V. a Pavelčíková, N. Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 204 s. ISBN 978-80-7464-175-6.
Zezulková, E. Sluchowa dyferencjacja mowy u dzieci opoznionych umyslowo: In Stankowski, A. & Kurze, A. Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladania teoretyczna i empiryczna. Katowice: Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. Uniwerytet Slaski, Wydawnictwo Gnome, 2012. s. 217-230. ISBN 978-83-63268-14-5.
Zezulková, E. Słuchowa dyferencjacja mowy u dzieci opóźnionych umysłowo. In: Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykladnia teoretyczna i empiryczna. Uniwersytet Ślaski, Katowice: Wydawnictvo Gnome, 2012. s. 217-223. ISBN 978-83-63268-14-5.
Zezulková, E., Kaleja, M., Kovářová, R. a Novohradská, H. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě. 2012.
Zezulková, E. Svět speciální pedagogiky očima studentů I [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2012.
Kaleja, M. a Zezulková, E. The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education. Ostrava: Pedagogical Faculty of University of Ostrava, 2012. 97 s. ISBN 978-80-7464-171-8.
Zezulková, E. The Effect of Phoneme Differentiation of the Brain in the Learning Process. Ad Alta. Journal of interdisciplinary research. 2012, roč. 2, s. 68-71. ISSN 1804-7890.
Zezulková, E. Vliv fonematické diferenciace mozku v procesu učení. In: Vědecká konference s mezinárodní účastí - Sapere Aude 2012. Hradec Králové. 2012.
Zezulková, E. Vliv fonematické diferenciace mozku v procesu učení. In: Sapere Aude 2012, Vzdělávání a dnešní společnost. Magnanimitas, 2012. s. 11-20. ISBN 978-80-904877-9-6.
Zezulková, E. a Kaleja, M. Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Modul speciální pedagogika. 2012.
Zezulková, E. Žák s mentálním postižením v pedagogické komunikaci. In: VIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. Uniwersytet Śląski w Cieszynie. 2012.
Zezulková, E. Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje (člen komise pro tvůrčí činnost). 2011.
Zezulková, E. Diverzita ve vysokoškolském prostředí: Diverzita pro OZP [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2011.
Zezulková, E. a Kovářová, R. Inkluzivní prostředí na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učitelov. Ružomberok: VERBUM, 2011. VERBUM, 2011. s. 122-129. ISBN 978-80-8084-676-3.
Zezulková, E. Inkluzivní prostředí pro vysokoškolské studium [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2011.
Zezulková, E. Inkluzívní prostředí pro vysokoškolské studium: Studenti se specifickými potřebami ve vysokoškolském prostředí [Workshop]. Ostravská univerzita, Centrum pyramida, Česká republika. 2011.
Zezulková, E. Inkluzívní prostředí pro vysokoškolské studium. E-learningová podpora výuky. 2011.
Zezulková, E. Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7368-991-9.
Zezulková, E. Na vlastní kůži: Posilování kompetencí v oblasti informačních technologií [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2011.
Zezulková, E. Nemanuální ve znakových jazycích: poznámky úvodem. 2011.
Zezulková, E. Osoby s mentálním postižením v sociální komunikaci. In: Instituce a organizace podporující vývoj a socializaci mentálně postižených osob na území těšínského a karvinského okresu. Ostravská univerzita v Ostravě. 2011.
Zezulková, E. Pojetí vzdělávání žáků se SVP v základním uměleckém vzdělávání. In: Žáci se SVP v kontextu základního uměleckého vzdělávání. Čeladná: Základní umělecká škola O.- Mariánské Hory. 2011.
Zezulková, E. Precursors of social communication effectiveness of persons with intellectual disabilities. In: mezinarodni konference ?5 th International Conference on Advances and Systems Research (ECNSI). Zagreb: University of Zagreb. 2011.
Zezulková, E. Prekurzory efektivity sociální komunikace osob s mentálním postižením. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteĺov. Inštitút Juraja Páleša v Levoči: PdF KU v Ružomberoku. 2011.
Zezulková, E. Raná stimulácia rečových schopností používať jazyk v kontexte psychomotorického vývoja detí s oneskoreným mentálným vývojom: In: Stankowski, A. (ed.) Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. In: Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenstva v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. Ružomberok: Verbum, 2011. s. 105-115. 1.. ISBN 978-80-8084-797-5.
Zezulková, E., Franiok, P., Kovářová, R., Kaleja, M. a Hampl, I. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2011.
Zezulková, E. Słuchowa dyferencjacja mowy u dzieci opóźnionych umysłowo. In: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Nowe tendencje w pedagogice specjalnej - wykładnia teoretyczna i empiryczna. Ustroń: Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 2011.
Zezulková, E. a Kovářová, R. Speciálně pedagogická diagnostika v praxi. 2011.
Zezulková, E. Speciálně pedagogická diagnostika v praxi (LMS). 2011.
Zezulková, E. Speciální pedagogika.E-learningová podpora výuky předmětu ICTSP. 2011.
Zezulková, E. Środowisko inkluzyjne na Uniwersytecie Ostrawskim: In: Gajdzica, Z., Belza, M. (ed) Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z organiczona sprawnościa. In: Wybrane zagadnienia socjalizacji i edukacji osób z organiczona sprawnościa. I. vyd. Sosnowiec (Polská republika): Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2011. s. 27-33. ISBN 978-83-61991-53-3.
Zezulková, E. Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: PdF OU, 2011. PdF OU, 2011. ISBN 978-80-7368-942-1.
Zezulková, E. Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením. In: Současné trendy ve speciální pedagogice. Current Trends in Special Education. první. vyd. PdF OU: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 72-77. ISBN 978-80-7464-023-0.
Zezulková, E. Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením. In: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostravská univerzita: PdF OU. 2011.
Zezulková, E. Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových dovedností žáků s lehkým mentálním postižením v ZŠ: Synergie - spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ (4. běh workshopů) [Workshop]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2011.
Zezulková, E. Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových dovedností žáků s lehkým mentálním postižením v ZŠ.. 2011.
Zezulková, E. a Rakusová, J. Výchova řeči v pedagogické praxi. 2011.
Zezulková, E. Výchova řeči v pedagogické praxi (LMS). 2011.
Zezulková, E. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu základního uměleckého vzdělávání [Workshop]. Čeladná, Česká republika. 2011.
Kaleja, M., Zezulková, E. a Franiok, P. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011. 118 s. ISBN 978-80-7464-022-3.
Zezulková, E. Implementace nových metod a forem do vzdělávání: Využívání ICT k podpoře vzdělávání žáků se specifickými požadavky.Online podpora výuky.. 2010.
Zezulková, E. Logopedická prevence v základní škole I. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Zezulková, E. Logopedická prevence v základní škole II. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Telnarová, Z., Zezulková, E., Kovářová, R., Krhutová, L., Sochorová, H. a Vorlová, H. Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. 2010.
Zezulková, E. Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010 [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2010.
Zezulková, E. Osoby s mentálním postižením v sociální komunikaci. In: Wsparcie instytucjonalne osób niepelnosprawnych w Polsce i Republice Czeskiej. první. vyd. Cieszyn: Wydawnictwo, 2010. s. 68-88. ISBN 978-83-931587-1-3.
Zezulková, E. Osoby s postižením ve společnosti. In: Osoby s postižením ve společnosti. Ostrava : VŠB - TU: VŠB Ostrava. 2010.
Zezulková, E. Osoby se speciálními potřebami v současné společnosti. In: Vyžádaná přednáška: Osoby se speciálními potřebami v současné společnosti. Ostrava: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. 2010.
Zezulková, E. St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. 2010.
Zezulková, E. Teorie komunikace osob se zdravotním postižením. In: Integrace handicapovaných studentů. Ostrava : VŠB - TU: Ostrava : VŠB - TU. 2010.
Franiok, P., Kaleja, M. a Zezulková, E. Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů. Ostrava: PdF OU, 2010. 130 s. ISBN 978-80-7368-921-6.
Zezulková, E. Výchova řeči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami [Workshop]. PdF OU, Česká republika. 2010.
Zezulková, E. a Rakusová, J. Výchova řeči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogická diagnostika logopedická.. 2010.
Zezulková, E. Využívání ICT k podpoře vzdělávání žáků se specifickými požadavky. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Zezulková, E. Vzdělávací aktivity vysokoškolského poradenského Centra Pyramida na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Sborník příspěvků iniciovaných mezinárodními. s. 25-28. ISBN 978-80-7372-746-8.
Zezulková, E. Žák s narušenou komunikační schopností v procesu integrace I. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Zezulková, E. Žák s narušenou komunikační schopností v procesu integrace II. [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2010.
Zezulková, E. Žák s SVP na pozadí současné platné legislativy. [Workshop]. ZŠ Stará Bělá, ul. Junácká, Česká republika. 2010.
Kaleja, M., Kovářová, R., Zezulková, E., Swierkoszová, J. a Janků, K. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání. 2010.
Zezulková, E. Centrum Pyramida vzdělává. Listy Ostravské univerzity. 2009, roč. 17, č. 4, s. 16-17.
Zezulková, E. Dobré ráno. Řeč a komunikace jako životní princip a jejich patologie u dětí předškolního a školního věku [Televizní relace].. Ostravská televize Ostrava. 2009.
Zezulková, E. Hranice, rizika a paradoxy podpory studentů se zdravotním postižením a specifickými vzdělávacími potřebami. 2009.
Zezulková, E. Inkluze nesmí být jen iluze. In: Social Networking. Ostrava: VŠB - TU, 2009. VŠB - TU, 2009. s. 167-173. ISBN 978-80-248-2117-7.
Zezulková, E. Inkluze nesmí být jen iluze. In: Sunflower 2009. Čeladná. 2009.
Zezulková, E. Inkluzivní program pro studenty se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Informacni, komunikacni, a ekonomické vedy ve znalostni spolecnosti. Zadar: 3rd International Conference on Advances and Systems Research (ECNSI). 2009.
Zezulková, E. Inkluzivní program pro studenty se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě.. In: PRE-CONFERENCE PROCEEDINGS 8th Special Focus Symposium on ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zagreb: UFZG: U?ITELJKI FAKULTET SVEU?ILIŠTA U ZAGREBU, 2009. UFZG: U?ITELJKI FAKULTET SVEU?ILIŠTA U ZAGREBU, 2009. s. 183-187. ISBN 978-953-7210-22-9.
Zezulková, E. Komunikační kompetence a výchova v rodině. In: Hledám svou cestu aneb když rodina selhává. Slezská univerzity v Opavě: Ústav pedagogických a psychologických věd. 2009.
Zezulková, E. Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením. Speciální pedagogika. 2009, roč. 19, s. 112-120. ISSN 1211-2720.
Zezulková, E. Možnosti a meze poskytování asistence studentům se specifickými potřebami. 2009.
Zezulková, E. Networked Learning and Approaches to ICT supported Education. 2009.
Zezulková, E. Ostravská univerzita vítá studenty se zdravotním postižením. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: PdF OU, 2009. PdF OU, 2009. s. 251-256. ISBN 978-80-7368-654-3.
Zezulková, E., Franiok, P. a Kovářová, R. Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami [Konference]. Ostravská univerzita v Ostravě, Česká republika. 2009.
Zezulková, E. Sunflower 2009: Acces to Education for Handicapped [Konference]. Čeladná, Česká republika. 2009.
Zezulková, E. Świadomość fonematyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym. In: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczona sprawnościa. Kraków: Oficyna Wydawnicza, 2009. Oficyna Wydawnicza, 2009. s. 139-152. ISBN 978-83-7308-492-6.
Zezulková, E. The Need to Lead and the Tranformation to a New Social Paradigm. 2009.
Zezulková, E. Vzdělávací aktivity vysokoškolského poradenského Centra Pyramida na Ostravské univerzitě v Ostravě. In: Vysokoškolské studium bez bariér. TU v Liberci: Akademická poradna a poradna pro zpřístupňování studia lidem se zdravotním postižením. 2009.
Zezulková, E. Žák s narušenou komunikační schopností v procesu edukace. 2009.
Zezulková, E. Centrum Pyramida informuje. Listy Ostravské univerzity. 2008, roč. 16, č. 4, s. 13-13.
Zezulková, E. Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením. Speciální pedagogika. 2008, roč. 18, s. 299-308. ISSN 1211-2720.
Telnarová, Z., Krhutová, L. a Zezulková, E. Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě. In: Meziárodní konference Slunečnice. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. VŠB - TU Ostrava, 2008. s. 133-138. ISBN 978-80-248-1637-1.
Zezulková, E. Logopedická prevence v předškolním věku. 2008.
Zezulková, E. Posudek návrhu standardního grantového projektu. 2008.
Zezulková, E. Pyramida na Ostravské univerzitě. Listy Ostravské univerzity. 2008, roč. 16, č. 1, s. 20-21.
Zezulková, E. a Krhutová, L. Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole. Studenti se senzorickým postižením.. 2008.
Zezulková, E. Studenti se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z III. národní konference se zahraniční účastí. Liberec: TU v Liberci, 2008. TU v Liberci, 2008. s. 64-67. ISBN 978-80-7372-465-8.
Zezulková, E. Świadomość fonematyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym. In: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA, Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Ustroń Zawodzie ul. Sanatoryjna 32 . 2008.
Zezulková, E. Uplatňování nových přístupů v logopedické terapii. In: A.Klinick(red.): Problemy edukacji, rehabilitacji, socjalizacji osób niepelnospawnych. s. 91-97. ISBN 978-83-7308-492-6.
Zezulková, E. Výchova řeči - jak na to?. In: Nová role učitele/budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 441-445. ISBN 978-80-7368-517-1.
Zezulková, E. Wykorzystanie synergetycznej terapii odruchowej podczas reedukacji dyslalii. In: Uczeń niepelnospravwny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoly. Impuls, Kraków: Edyta Malinowska - Klimiuk, 2008. Edyta Malinowska - Klimiuk, 2008. s. 91-96. ISBN 978-83-7308-492-6.
Zezulková, E. Dítě s narušenou komunikační schopností v procesu integrace. 2007.
Zezulková, E., Telnarová, Z. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z I.národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 133-139. ISBN 978-80-7372-188-6.
Zezulková, E., Telnarová, Z. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě. In: Sborník příspěvků z I.národní konference. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 133-139. ISBN 978-80-7372-188-6.
Zezulková, E. Komunikativní kompetence u dětí s lehkou mentální retardací. In: Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava: PdF OU, 2007. PdF OU, 2007. s. 226-230. ISBN 978-80-7368-287-3.
Zezulková, E. Logopedická prevence v předškolním věku. 2007.
Zezulková, E. Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole. 2007.
Zezulková, E. Posudek rozvojového projektu PdF MU na rok 2007 č. 416020 . 2007.
Zezulková, E. Specifika rozvoje komunikativních kompetencí u žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole. In: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 184-193. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.
Zezulková, E. Specifika rozvoje komunikativních kompetencí u žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole. In: Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007. Paido, 2007. s. 121-121. ISBN 978-80-7315-150-8.
Zezulková, E. Stimulace řečového vývoje u žáků s lehkou mentální retardací metodou fonematického uvědomování. 2007.
Zezulková, E. Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, přednášky - Orientační diagnostika ve výchovně vzdělávacím procesu. 2007.
Zezulková, E. Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení. In: Školská pripravenosť detí v kontinuitě predškolskej elementárnej edukácie. Banská Bystrica: PdF Univerzity Mateja Bela, 2007. PdF Univerzity Mateja Bela, 2007. s. 162-167. ISBN 978-80-8083-359-6.
Zezulková, E. Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení. In Kasáčová, B., Lipnická, M., Gašparová, E. Školská pripravenosť detí. 2007.
Zezulková, E. Využití synergetické reflexní terapie při korekci dyslalie. In: Terapie v logopedii. 1. vyd. s. 55-62. ISBN 978-80-210-4463-0.
Zezulková, E. Význam orientační diagnostiky výslovnosti v mateřské škole. In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi, zborník príspevkov z celoslovenskej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, Slovenský výbor OMEP, Prešovská univerzita v Prešove, 2007. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, Slovenský výbor OMEP, Prešovská univerzita v Prešove, 2007. s. 215-226. ISBN 978-80-8045-443-2.
Zezulková, E. Význam rané péče v oblasti rozvoje komunikace u dětí s mentální retardací. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pro znevýhodnené osoby. Bratislava: Mabag, 2007. Mabag, 2007. s. 122-127. ISBN 978-80-89113-38-5.
Telnarová, Z., Zezulková, E. a Klimeš, C. Integrace studentů se zdravotním postižením do studia na Ostravské univerzitě. In: Vysokoškolské studium bez bariér?. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. Technická univerzita v Liberci, 2006. s. 25-27. ISBN 80-7041-462-6.
Zezulková, E. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2006.
Zezulková, E. Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií. 2006.
Zezulková, E. Logopedická prevence. 2006.
Zezulková, E. Podpora integrace žáků se zdravotním postižením na ZŠ a SŠ (praktické zkušenosti poradenské psycholožky). 2006.
Zezulková, E. Specifika edukace žáků s narušenou komunikační schopností. In Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.. 2006.
Zezulková, E. Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení. In: Školská pripravenosť detí v kontinuite predškolskej a elementárnej edukácie. Banská Bystrica. 2006.
Zezulková, E. Vybrané kapitoly speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele. 2006.
Zezulková, E. Využití synergetické reflexní terapie při reedukaci dyslalie. In: Výsledky ve vzdělávání, rehabilitaci a socializaci osob s postižením. Ustroň. 2006.
Zezulková, E. Význam orientační diagnostiky výslovnosti v mateřské škole. In: Kvalita materskej školy v teórii a praxi. Košice. 2006.
Zezulková, E. Význam rané péče v oblasti rozvoje komunikace u dětí s mentální retardací. In: Špeciálnopedagogická diagnostika, včasná intervencia a špeciálnopedagogické poradenstvo pro znevýhodnené osoby. Bratislava. 2006.
Zezulková, E. Komunikace jako předpoklad integrace. In: Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací. Ostrava. 2005.
Zezulková, E. Komunikace jako předpoklad integrace. In: Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací. Ostrava: PdF OU, 2005. PdF OU, 2005. s. 17-20. ISBN 80-7368-031-9.
Zezulková, E. Problematika integrace jedinců se specifickými potřebami I.. 2005.
Zezulková, E. Problematika integrace jedinců se specifickými potřebami II.. 2005.
Zezulková, E. Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací. 2005.
Zezulková, E. Speciální pedagogika - úvod do problematiky. 2004.
Zezulková, E. Specifické poruchy učení - problém stále aktuální. 2004.
Zezulková, E. Stimulace řečového rozvoje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování. 2004.
Zezulková, E. Psychopedie-Speciální pedagogika mentálně retardovaných. 2002.


ZkratkaNázev předmětu
BLOKBlokace místnosti
7AVDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
77VDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
ALOGLogopedie v předškolním věku
AVRVýchova řeči v mateřské škole
BLOGLogopedická prevence v předškolním věku
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AC1Speciálně pedagogická praxe 1
E-AC2Speciálně pedagogická praxe 2
E-AC3Speciálně pedagogická praxe 3
IASPIntegrativní aspekty spec. pedagogiky
ICTSPSpeciální pedagogika
KLOG1Logopedie 1
KLOG2Logopedie 2
KPXLGLogopedická praxe - souvislá
KRKKCRozvoj komunikativních kompetencí
KSOMAZáklady somatopedie
KSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
KSSZZSeminář k SZZ
KSZARSpeciální školská zařízení
KVRPXVýchova řeči v pedagogické praxi
KVZSPVývoj a základy spec. pedagogiky
LOGOPLogopedie
LOG1RLogopedie I
LOG2RLogopedie II
LOPRLogopedická prevence
MSLOGLogopedie
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSPDVPedagogická diagnostika dět. vývoje
NLOGLogopedie v předškolním věku
NSPECSpeciální pedagogika
NVRVýchova řeči v mateřské škole
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PLOG1Logopedie 1
SLOG1Logopedie 1
SLOG2Logopedie 2
SNAAKAlternativní a augmentativní komunikace
SNLDGSpeciálně pedagog. diagnostika logoped.
SNLGILogopedická intervence
SNLGPLogopedie
SNLOGLogopedie
SNPRPPrůběžná praxe
SNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
SNRRMRozvoj řeči osob s mentálním postižením
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPSSpeciálně pedagogický seminář
SNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
SNSYPSymptomatické poruchy řeči
SPEDBSpeciálně pedagogická diagnostika 2
SPPRXPrůběžná praxe ve spec.ped.zařízeních
SPXLGLogopedická praxe - souvislá
SPXPSPsychopedická praxe-souvislá
SRKKCRozvoj komunikativních kompetencí
SSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
SSZARSpeciální školská zařízení
SSZZLSZZ - Logopedie
SVRPXVýchova řeči v pedagogické praxi
SVZSPVývoj a základy speciální pedagogiky
SZZLSSZZ - Logopedie
SZZSUSZZ - Surdopedie
VYREVýchova řeči
WNAAKAlternativní a augmentativní komunikace
WNLDGSpeciálně pedagogická diagn. logopedická
WNLGILogopedická intervence
WNLGPLogopedie
WNLOGLogopedie
WNPRPPrůběžná praxe
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNRRMRozvoj řeči u mentálně postižených
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPSSpeciálně pedagogický seminář
WNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
WNSYPSymptomatické poruchy řeči
WNZJ2Znakový jazyk 2
WPRLGPraxe logopedická
WZFPHZáklady fonetiky a patologie hlásek
WZZLSSZZ - Logopedie
YPEPEVybr. problémy speciální pedagogiky
YPEP1Vybrané problémy speciální pedagogiky
33OPRLogopedická prevence
5OPNLogopedická prevence
55OPNLogopedická prevence
6BLOGLogopedická prev. v předškol. vzdělávání
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
6LGPXLogopedická praxe souvislá
6LOG1Logopedie 1
6LOG2Logopedie 2
6RKKCRozvoj komunikativních kompetencí
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPECZáklady speciální pedagogiky
6SZZLSZZ - Logopedie
6ZSP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
6ZSP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66GPXLogopedická praxe souvislá
66KKCRozvoj komunikativních kompetencí
66LOGLogopedická prev. v předškol. vzdělávání
66OG1Logopedie 1
66OG2Logopedie 2
66PECZáklady speciální pedagogiky
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SPGSpeciální pedagogika - základní kurz
66SP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
66SP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66SZLSZZ - Logopedie
7AJARJazyk a řeč dítěte předškolního věku
7ALOGLogopedie v předškolním věku
7LGINLogopedická intervence
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PSOXSouvislá praxe specializační
7SDGLSpeciálně pedag. diagnostika logopedická
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SZZLSZZ - Logopedie
77BHJObhajoba diplomové práce
77DGLSpeciálně pedag. diagnostika logopedická
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77GINLogopedická intervence
77JARJazyk a řeč dítěte předškolního věku
77LOGLogopedie v předškolním věku
77POXPrůběžná praxe specializační
77SOXSouvislá praxe specializační
77ZZLSZZ - Logopedie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8LOPNLogopedická prevence
88OPNLogopedická prevence
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DISPVybrané problémy inkluzivního vzdělávání
99ISPVybrané problémy inkluzivního vzdělávání
LOG1PLogopedie
LOG2PLogopedie
MSLO1Logopedická prevence v předšk. věku 1
MSLO2Logopedická prevence v předšk. věku 2
SPPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
1MLG1Logopedická prevence v před. věku 1
1MSPSpeciální pedagogika - základní kurz
2MLG2Logopedická prevence v před. věku 2


AutorNázev práceTypRok
Gregorová MichaelaReedukace opožděného vývoje řeči u dítěte předškolního věkudiplomová 2019 
Groušlová VeronikaLogopedická intervence v předškolním vzdělávánídiplomová 2019 
Malá KateřinaStimulace lexikálně sémantické jazykové roviny v předškolním vzdělávánídiplomová 2019 
Vašinová KateřinaSpeciálněpedagogická intervence v předškolním vzdělávánídiplomová 2019 
Dvořáková LuciePedagogická diagnostika žáka s rizikovými projevy školní neúspěšnostidiplomová 2018 
Fardová TerezaŽák se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním vzdělávánídiplomová 2018 
Kapsová DagmarSpecifika procesu učení žáků s vývojovou dysfázií.diplomová 2018 
Klosová GabrielaSpeciálně pedagogická intervence v základním vzdělávánídiplomová 2018 
Lázníčková MarikaInkluzivní vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopnostídiplomová 2018 
Madecká DenisaSpolupráce s rodiči při reedukaci dyslaliediplomová 2018 
Pazdírková TerezaLogopedická intervence u žáků v bilingvním prostředídiplomová 2018 
Rýdlová BarboraPlánování logopedické prevence v mateřské školediplomová 2018 
Stříbná KateřinaAspekty školní zralosti a připravenosti žáka k povinné školní docházcediplomová 2018 
Veiserová SilvieSpeciálně pedagogická intervence v základní školediplomová 2018 
Vejrová AdélaPrevence nesprávné výslovnosti dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2018 
Chovancová TerezaKomunikační kompetence dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2017 
Chrástková VeronikaPrediktory čtenářské gramotnosti žáků s vývojovou dysfáziídiplomová 2017 
Filatova RenátaKomplexní rozvoj dítěte s těžkým postižením s využitím multismyslového prostředí.diplomová 2017 
Hajzerová IvanaReedukace opožděného vývoje řečidiplomová 2017 
Hrubá KatrinKomunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní školediplomová 2017 
Huserová HanaAspekty osvojování čtenářské gramotnosti žáků s vývojovou dysfáziídiplomová 2017 
Janšová ZuzanaPředčtenářská gramotnost dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2017 
Lindovská PetraLogopedická intervence v mateřské škole.diplomová 2017 
Marcalíková AnetaAspekty diferenciální diagnostiky vývojové dysfáziediplomová 2017 
Marušková OlgaLogopedická intervence u dětí s vývojovou dysfázií v předškolním věkudiplomová 2017 
Richterová PetraSpeciálně pedagogická intervence logopedickádiplomová 2017 
Stiborská ZuzanaPředčtenářské dovednosti dětí v předškolním vzdělávánídiplomová 2017 
Wildmannová LenkaLogopedická osvěta (nejen) rodičovské veřejnostidiplomová 2017 
Wollerová JanaFormy logopedické intervence v předškolním vzdělávání.diplomová 2017 
Zdařilová LuciePlánování logopedické prevence v mateřské školediplomová 2017 
Adamusová DankaKomunikační kompetence dětí předškolního věkudiplomová 2016 
Baroťáková TerezaJazyková a komunikační kompetence žáků mladšího školního věkudiplomová 2016 
Bínová JanaFaktory rozvoje řeči u dětí v dětských domovechdiplomová 2016 
Florýková ŽanetaImplementace logopedické prevence do sytému plánování mateřské školydiplomová 2016 
Němčíková ŠárkaOrientační diagnostika fonematické diferenciace žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2016 
Šimková MiroslavaLogopedická intervence u žáků s narušenou komunikační schopnostídiplomová 2016 
Švédíková VeronikaOrientační diagnostika komunikační kompetence žáků v základní školediplomová 2016 
Dvořáková KristýnaKomunikativní kompetence dospělých osob s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Hilnerová LenkaLogopedická intervence u žáků s mentálním postižením.diplomová 2015 
Hořínková VeronikaKomunikační kompetence u žáků v primárním vzdělávánídiplomová 2015 
Langová LadaČtenářská gramotnost u dětí se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2015 
Vanková VladimíraJazyková a komunikační kompetence žáků s mentálním postiženímdiplomová 2015 
Heczková MarkétaOrientační diagnostika jazykové a komunikativní kompetence dětí/žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2014 
Hlobilová TerezaDítě s Downovým syndromem v pedagogické komunikaci.diplomová 2014 
Kędzior JanaAspekty pedagogické komunikace v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebamidiplomová 2014 
Nieszporková TeresaKomunikace mezi pedagogem a žákydiplomová 2014 
Beinsteinová LenkaOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u dětí předškolního věkudiplomová 2013 
Fišerová MarkétaAspekty života osob s mentálním postižením v rodinědiplomová 2013 
Horáčková JanaOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u žáků s mentálním postiženímdiplomová 2013 
Konečná RomanaSpeciální pedagog na trhu prácediplomová 2013 
Plšková JanaAspekty komunikace mezi pedagogem a žákem se zdravotním postiženímdiplomová 2013 
Sentenská EliškaAspekty pedagogické komunikace v předškolním zařízenídiplomová 2013 
Ševčíková LucieKomunikativní kompetence dětí s odloženou školní docházkoudiplomová 2013 
Wróblová PetraAlternativní komunikace v edukaci žáků s postiženímdiplomová 2013 
Kocifajová HanaŽák s narušenou komunikační schopností v pedagogické komunikacidiplomová 2012 
Mišúnová IvanaUplatňování orofaciální regulační terapie v ucelené rehabilitaci osob se zdravotním postiženímdiplomová 2012 
Musilová PetraOrientační diagnostika řečových a jazykových dovedností u žáků v základní škole speciálnídiplomová 2012 
Schneiderová KateřinaKomunikativní kompetence a narušená komunikační schopnost v předškolním věkudiplomová 2012 
Filgasová MichaelaFonémické uvědomování u žáků v 1. třídách ZŠdiplomová 2011 
Galgaňáková ZdeňkaStimulace rozvoje řeči u dětí s postižením v předškolním zařízenídiplomová 2011 
Hanzlová PetraDyslalie v mladším školním věku.diplomová 2011 
Hýžová EmaKomunikační kompetence 5-6 letých dětídiplomová 2011 
Juříčková KamilaHra jako prostředek rozvoje slovní zásobydiplomová 2011 
Kornetová EliškaOrganizace občanů se zdravotním postiženímdiplomová 2011 
Lašanová LenkaFonémické uvědomování u žáků s mentálním postiženímdiplomová 2011 
Olšovská MarieLogopedická intervence u dětí v předškoním věku u dětí s autismemdiplomová 2011 
Randýsková PetraIntegrace žáka s narušenou komunikační schopností v ZŠdiplomová 2011 
Sedláková LenkaRozvoj komunikativní kompetence u žáků s mentálním postiženímdiplomová 2011 
Křesťanová IvanaPoruchy fluence u dětí v předškolním a mladším školním věkudiplomová 2010 
Skalická JarmilaDieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou v ústavnej starostlivostidiplomová 2010 
Slaná MarieIntegrovaný žák s narušenou komunikační schopností v základní školediplomová 2010 
Sobalová IrenaFonémické uvědomování u dětí předškolního věkudiplomová 2010 
Valentová MarkétaVýměnný obrázkový komunikační systém v edukaci osob s postižením.diplomová 2010 
Krauzovičová LuciePoruchy výslovnosti u žáků v prvních třídách základních školdiplomová 2009 
Jančálková DanaKOMUNIKAČNÍ BARIÉRY U DOSPÍVAJÍCÍ MLÁDEŽE S DIAGNÓZOU LEHKÁ MENTÁLNÍ RETARDACÍdiplomová 2008 
Šnajdrová SilvieDítě s vývojovou dysfázií v běžné třídě základní školydiplomová 2008 
Ohnheiser HanaRozvoj motorických schopností u dětí s kombinovanými vadamidiplomová 2007 
Adamovská MilenaZjištění úrovně motorických schopností u dětí s vývojovou dysfázii na speciální školediplomová 2006 
Adamovská MilenaZjištění úrovně motorických schopností u dětí s vývojovou dysfázií na speciálních školáchdiplomová 2006 
Nogová BarboraKresba jako prostředek kvalitnějšího poznávání dítětediplomová 2006 
Opálková EvaOrientační diagnostika fonematického uvědomovánídiplomová 2006 
Režnarová MiroslavaKresba jako prostředek kvalitatnějšího poznávání dítětediplomová 2005 
Kramný PavelVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodině.bakalářská  
Marvanová JitkaAspekty edukace žáků se sluchovým postiženímbakalářská  
Hejtmanová VeronikaVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2019 
Kozelská BarboraRozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku.bakalářská 2019 
Mžíková MichaelaInkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postiženímbakalářská 2019 
Sládková DominikaMožnosti stimulace jazykových schopností dětí v povinném předškolním vzděláváníbakalářská 2019 
Šímová IvanaPrevence specifických poruch učení v předškolním věkubakalářská 2019 
Veličková KristýnaPlánování činností logopedické prevence do ŠVP pro předškolní vzděláváníbakalářská 2019 
Krečmerová PetraDítě se zdravotním postižením v náhradní rodinné péčibakalářská 2018 
Nášelová TerezaRozvoj specifických dovedností a poznávacích funkcí v předškolním vzděláváníbakalářská 2018 
Pivovarová KatarínaDítě se zdravotním postižením v náhradní rodinné péči.bakalářská 2018 
Rose DanielVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2018 
Sedláčková VeronikaStimulace rozvoje slovní zásoby dětí předškolního věkubakalářská 2018 
Spěváčková DanielaRozvoj komunikačních schopností dětí předškolního věku v rovině foneticko-fonologickébakalářská 2018 
Štěpánová VeronikaRozvoj komunikačních schopností dětí předškolního věku v rovině lexikálně-sémantickébakalářská 2018 
Wendelinová NicolaCanisterapie ve speciálněpedagogické intervencibakalářská 2018 
Witová MarcelaKompetence logopedického asistenta v MŠbakalářská 2018 
Benešová MarkétaPrimární logopedická prevence ve školním vzdělávacím programubakalářská 2017 
Filarová ZuzanaAspekty pedagogické komunikace v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Lašanová LucieLogopedická prevence v nestátních školských zařízeníchbakalářská 2017 
Lincerová PavlínaPodmínky edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebamibakalářská 2017 
Muchová VeronikaStimulace rozvoje řeči žáků ve volnočasových aktivitáchbakalářská 2017 
Pavlů JitkaOrientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věkubakalářská 2017 
Pollová AdélaIntegrovaný žák se speciálními vzdělávacími potřebami v základní školebakalářská 2017 
Roubalová JiřinaVýchova dítěte s mentálním postižením v rodiněbakalářská 2017 
Virčíková KarolínaHudební aktivity jako prostředek logopedické prevence v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Žolnierčíková LenkaAspekty logopedické prevence v předškolním vzděláváníbakalářská 2017 
Antalová IvetaJazyková a komunikativní kompetence dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Danišová ZuzanaOrientační diagnostika fonematické diferenciace dětí předškolního věkubakalářská 2016 
Gregorová MichaelaPlánování logopedické prevence v mateřské školebakalářská 2016 
Klosová GabrielaSpeciálně pedagogická intervence v sociální oblastibakalářská 2016 
Kozielová KláraLogopedická prevence v mateřské školebakalářská 2016 
Madecká DenisaLogopedická intervence ve školském poradenském zařízeníbakalářská 2016 
Pazdírková TerezaSpeciálně pedagogická intervence při poskytování sociálních služebbakalářská 2016 
Rašková KristýnaVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2016 
Šlechtová KateřinaVyužití canisterapie u osob s mentálním postiženímbakalářská 2016 
Žárská KamilaLogopedická prevence v mimoškolních zařízeníchbakalářská 2016 
Chrástková VeronikaLogopedická prevence v oblasti foneticko-fonologické jazykové rovinybakalářská 2015 
Hajzerová IvanaOrientační diagnostika výslovnosti dětí v mateřské školebakalářská 2015 
Hrubá KatrinLogopedická prevence u dětí s opožděným vývojem řečibakalářská 2015 
Juřenová TerezaDítě s kombinovaným zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2015 
Kapsová DagmarLogopedická prevence v předškolním věku u dětí s odloženou školní docházkoubakalářská 2015 
Kozelská EllenPlánování logopedické prevence v mateřské školebakalářská 2015 
Matúšová MarieŽáci s narušenou komunikační schopností v primárním vzděláváníbakalářská 2015 
Přadková LenkaLogopedická prevence u dětí s vývojovou dysláliíbakalářská 2015 
Sikorová KláraVýchova dítěte s těžkým zdravotním postižením v rodiněbakalářská 2015 
Skotnicová MariePrimární logopedická prevence v mateřské školebakalářská 2015 
Veiserová SilviePreventivně výchovná péče v dětském domověbakalářská 2015 
Wildmannová LenkaVýchova dítěte s narušenou komunikační schopností v rodiněbakalářská 2015 
Babincová NelaDiagnostika fonematické diferenciace u dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Bínová JanaPlánování logopedické prevence v předškolním vzděláváníbakalářská 2014 
Bystroňová MartinaVýchova dítěte se zdravotním postižením v rodině.bakalářská 2014 
Filatova RenátaVyužití kompenzačních pomůcek v edukaci dětí se zdravotním postiženímbakalářská 2014 
Graf SylviePrimární logopedická prevence v MŠbakalářská 2014 
Láznová AndreaLogopedická prevence u dětí v předškolním věkubakalářská 2014 
Němčíková ŠárkaRizika pěstounské péčebakalářská 2014 
Pašková ZuzanaJazyková a komunikativní kompetence žáků s mentálním postiženímbakalářská 2014 
Platošová MartinaLogopedická prevence u dětí s fyziologickou dyslaliíbakalářská 2014 
Prošková PetraDítě s mentálním postižením v dětském domověbakalářská 2014 
Stonišová RadomíraOsoby s mentálním postižením v sociálně terapeutických dílnáchbakalářská 2014 
Vršanová MichaelaOrientační diagnostika výslovnosti u dětí v předškolním věkubakalářská 2014 
Wollerová JanaOrientační diagnostika výslovnosti v MŠ jako nástroj logopedické prevence.bakalářská 2014 
Boorová KateřinaDiagnostika úrovně fonematické diferenciace u dětí v mateřské školebakalářská 2013 
Dvořáková KristýnaPodmínky vzdělávání žáků s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Langová LadaDiagnostika fonematické diferenciace u dětí v předškolním věkubakalářská 2013 
Maňáková KateřinaKomunikativní kompetence žáků s mentálním postiženímbakalářská 2013 
Nečasová LucieOsoby s mentálním postižením versus sociální službybakalářská 2013 
Slischková MartinaVýskyt poruch výslovnosti u žáků 1. a 2. tříd základní školy.bakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub