Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Eva Burianová


titul, jméno, příjmení:Ing. Eva Burianová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: C 413, budova C
funkce:garant CŽV
obor činnosti:projektování, systémová dynamika, management
katedra / středisko (fakulta): Katedra informatiky a počítačů (Přírodovědecká fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2172
e-mail:

Vzdělání

1997 – 2002
Ph.D., obor Systémové inženýrství, Ekonomická fakulta, VŠB TU, Ostrava
1975 – 1980
Ing, obor Systémové inženýrství, Ekonomická fakulta, VŠB TU, Ostrava
1971 – 1980
Gymnázium, Dr. Šmerala, Ostrava
 

Kvalifikace

2002
Ph.D.
1980
Ing.
 

Další vzdělávání, kurzy

1993 – 1994
Specializační studium Školský management, Ostravská univerzita
1992 – 1993
Doplňující studium pedagogické způsobilosti, Ostravská univerzita
 

Zaměstnání, praxe

1994 – dosud
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra informatiky a počítačů, odborný asistent
1990 – 1994
Střední průmyslová škola, Kratochvílova, Ostrava, středoškolský učitel
1985 – 1990
OD Prior, Institut obchodní výchovy, Ostrava, odborný referent
1980 – 1985
ŽOS Ostrava, matematik - analytik
 

Odborné zaměření

Systémové vědy, systémová dynamika
Management, modelování rozhodovacích procesů
Projektová výuka, didaktika
 

Jazykové znalosti

Angličtina
pokročilý
Francouzština
pokročilý
 


Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků
Eva Burianová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Využíváme MS Office 2013 formou příkladů a cvičení
Eva Burianová
Rok: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Počítačová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pokročilé techniky práce s MS Wordem
Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Projektové vyučování s ICT
Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvoříme šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Excel 2010
Eliška Treterová, Eva Burianová
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace informatických předmětů
Eva Burianová, Cyril Klimeš
Rok: 2013
stať ve sborníku

Modelování v rozhodovacích procesech
Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prezentační program PowerPoint - praktické využití
Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systémová dynamika
Eva Burianová, Stanislava Mildeová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Textový editor Word - praktické využití
Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití možností MS Word a MS Excel (verze 2010) v matematických a příbuzných předmětech
Eliška Treterová, Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy podnikání a managementu pro informatiky
Eva Burianová
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak využít ICT v projektovém vyučování
Eva Burianová
Rok: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Barvy Přírody
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

17. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

2. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Eva Burianová, Marie Solárová, Libor Koníček, Radka Bartošová, Zuzana Houdková, Šárka Cimalová ... další autoři
Rok: 2011
uspořádání konference, workshopu

16. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

15. ročník konference středoškolských profesorů matematiky a informatiky
Jaroslav Hančl, Eva Burianová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Dynamic model of the collegue study sphere
Eva Burianová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Informatika : pro maturitu a přijímací zkoušky
Eva Burianová, Autorský Kolektiv
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Píšeme a prezentujeme bakalářské a diplomové práce
Eva Burianová, Vladimíra Sehnalová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zkušenosti s realizací projektu ESF RLZ - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraj
Eva Burianová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Zkušenosti s realizací projektu OP RLZ Modulární systém studijních programů na VŠ v MSK
Eva Burianová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Dynamic Simulation Model as a Decision Support of Management at the Ostrava Univerzity
Eva Burianová
Rok: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dynamics simulation model as a decision support of management Ostrava University
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Modelování systému na podporu rozhodování s využitím metody systémové dynamiky
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Realizace celoživotního vzdělávání učitelů - příprava a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Simulace dynamických modelů s využitím metod systémové dynamiky
Eva Burianová
Rok: 2007
stať ve sborníku

Textový editor
Eva Burianová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Začínáme s on-line kurzy v prostředí Moodle
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ICT a změna výuky jako motivační prvek
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Interaktivní tabule ve výuce
Eva Burianová, Magda Chmelařová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Rok: 2006, Technologia vzdelávania - Učitel
článek v odborném periodiku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů
Eva Burianová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Modulový systém dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Eva Burianová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pokročilé techniky MS Wordu
Eva Burianová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příprava učitele na výuku s využitím prezentačního programu PowerPoint
Eva Burianová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úloha e-lerningových forem v systémech dalšího vzdělávání pracovníků
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Zpracování dokumentů v MS Word pro začínající uživatele
Eva Burianová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Diplomový projekt
Eva Burianová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Distanční forma vzdělávání oboru Aplikovaná informatika na Ostravské univerzitě v Ostravě
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Distanční výuka předmětu Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Modular system for post graduate education of teacher
Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

Projektové vyučování
Eva Burianová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Projektové vyučování s ICT
Eva Burianová
Rok: 2005
stať ve sborníku

LMS systém Learningspace v distančním vzdělávání
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Softwarová podpora tvorby projektů
Eva Burianová
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Tvorba projektů s využitím ICT
Eva Burianová
Rok: 2004
stať ve sborníku

Matematický a výukový software
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do aplikačních programů
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do didaktiky informatiky
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do operačních systémů
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do systémové dynamiky
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z didaktiky informatiky
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití aplikačních programů ve výuce
Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základní pojmy z operačních systémů
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2003
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

E-learning as a Possible Solution for Distance Education
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

ICT and DSS in Conditions of School Management
Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Počítačové systémy, periférie, operační systémy
Cyril Klimeš, Eva Burianová
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Systémová dynamika a její modelování
Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Systémová dynamika a systémové myšlení ve výuce
Eva Burianová
Rok: 2002
stať ve sborníku

Simulační model jako systém na podporu rozhodování
Eva Burianová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Systémová dynamika
Eva Burianová, Eliška Treterová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Textové a prezentační programy
Eva Burianová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Úvod do informačních a komunikačních technologií
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 2001
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití ICT a DSS v podmínkách řízení škol
Eva Burianová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Vzdélávací program ARION na téma: ICT ve vzdělávání
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 2001
stať ve sborníku

Project of in-service teacher centre
Eva Burianová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Využití principů systémové dynamiky a simulací ve vzdělávání
Eva Burianová
Rok: 2000
stať ve sborníku

Youth Culture and Technology in the Czech Republic
Zdeňka Telnarová, Fritz Schumacher, Eva Burianová, Laura Lengel, Laura Lengel
Rok: 2000, Ablex Publishing
kapitola v odborné knize

Distance Course Design and Development for deaf-and-dumb People
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Kultura a informační technologie
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 1999
stať ve sborníku

The Function of University of Ostrava in the Teachers Preparation in the ICT Area
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1999
stať ve sborníku

Středisko nových IT pro ZŠ a SŠ
Eva Burianová
Rok: 1998
stať ve sborníku

Formy dalsiho vzdelavani ucitelu na OU PrF KI
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The centre of teachers in service education at university of Ostrava
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1997
stať ve sborníku

The forms of further teachers education at University of Ostrava in the czech republic
Eva Burianová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Utilising Information Technology at Primary and Secondary School
Zdeňka Telnarová, Eva Burianová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Vyuziti informacnich technologii na zakladnich a strednich skolach
Eva Burianová, Zdeňka Telnarová
Rok: 1997
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
APLPTAplikační programy - pokročilé techniky
POPORPočítačová podpora tvorby projektu
PPPC2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
PPPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
PROJEProjektové vyučování s ICT
TEWC2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
TEWPVZpracování textu - Word - ECDL M3
TEXPVPráce s tabulkami - Excel - ECDL M4
UVALPÚvod do aplikačních programů
XAPPTAplikační programy - pokročilé techniky
XMORPModelování v rozhodovacích procesech
XPOPOPočítačová podpora tvorby projektu
XPPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
XPPP2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
XPROJProjektové vyučování s ICT
XTEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
XTEW2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
XUVAPÚvod do aplikačních programů
XZAMAZáklady managementu
XZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
YVPVPVyužití počítače ve vzdělávacím procesu
Y2ASOAplikační software
Y2DISDidaktika informatiky B - pro SŠ
Y2DIZDidaktika informatiky A - pro 2.st.ZŠ
Y2OBZObhajoba závěrečné práce
Y2POZProjektové vyučování s ICT A-pro 2.st.ZŠ
Y2PROProjektové vyučování s ICT B - pro SŠ
Y2SE1Seminář k závěrečné práci I
Y2SE2Seminář k závěrečné práci II
Y2ZSIZávěrečná zkouška - Inform.s did. pro SŠ
Y2ZZIZávěrečná zkouška - Inform.s did. pro ZŠ
ZAMANZáklady managementu
ZPOMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky
2APPTAplikační programy - pokročilé techniky
2ORACOracle
2POPOPočítačová podpora tvorby projektu
2PPPVPrezentace - PowerPoint - ECDL M6
2PPP2Pokročilé prezentace - ECDL AM6
2TEWVZpracování textu - Word - ECDL M3
2TEW2Pokročilé zpracování textu - ECDL AM3
2UVAPÚvod do aplikačních programů
2ZAMAZáklady managementu
2ZPOMZáklady podnik. a manag. pro informatiky
7APPTAplikační programy - pokročilé techniky
7PROJProjektové vyučování s ICT
7ZPMIZáklady podnik. a manag. pro informatiky


AutorNázev práceTypRok
Místecký PetrProjekty ve výuce všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ/SŠ s využitím informačních technologiídiplomová 2010 
Nováková JanaVýuka informatiky v rámci RVP na základní školediplomová 2010 
Kapcala MartinNávrh zařazení výukových programů do výuky na základních školáchdiplomová 2009 
Vytlačil JanProjektové vyučování na ZŠ s využitím ICTdiplomová 2009 
Místecký JanProjektové vyučování v předmětu IVT na ZŠdiplomová 2008 
Slíva PetrAplikace ICT ve výuce matematiky na ZŠdiplomová 2008 
Walig KamilICT a mezipředmětové vztahy na ZŠdiplomová 2008 
Vlach LukášElektronický sešit pro výuku IVT na ZŠdiplomová 2007 
Tvrdý MichalSimulátor fyzikálních dějů a jevů pro výuku fyziky na ZŠ - mechanikadiplomová 2006 
Janík PeterNávrh a realizace webové aplikace pro zpracování podnikatelského záměrubakalářská 2022 
Janíková IvanaNávrh a realizace IS CŽVbakalářská 2021 


Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období2/2012 - 12/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle §60 zákona č.111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období5/2011 - 4/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období2/2011 - 1/2014
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT)
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období11/2008 - 10/2011
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
Tvorba koncepce celoživotního vzdělávání Ostravské univerzity
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2008
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Návrh a realizace modulárního systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji
Hlavní řešitelIng. Eva Burianová, Ph.D.
Období10/2005 - 10/2007
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
TikTok
rss
social hub