Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

David Kozel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. David Kozel, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 520, budova SA
funkce:tajemník KHV
obor činnosti:hudební teorie, analýza a interpretace hudebního díla, hudební estetika
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
Centrum studií regionální hudební kultury (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2528
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Kozel, D. Time Models in Myth and Music of the 20th Century. Muzikoloski Sbornik. 2019, 55(1), s. 117-194. ISSN 0580-373X.
Kozel, D. Collage as the Principle of Mythological Thinking and Postmodern Music. Hudební věda. 2018, roč. 55, s. 181-192. ISSN 0018-7003.
Kozel, D. The Myth of Globalization and Contemporary Musical Culture. In: Music Glocalization. Heritage and Innovation in a Digital Age 2015 Poznań, Poland. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. s. 32-51. ISBN 978-1-5275-0393-9.
Kozel, D. Oriental Music as a Part of the European Collective Consciousness. In: OM: Orient in Music - Music of the Orient: The Orient in Music - Music of the Orient 2016-03-10 Grażyna and Kiejstut Academy of Music in Łódź, Poland. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 13-26. ISBN 978-1-5275-0295-6.
Kozel, D. Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century. Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, s. 157-167. ISSN 1212-0391.
Kozel, D. Melancholy in the Music of John Dowland and Benjamin Britten. Hudba - Integrácie - Interpretácie. 2016, roč. 19, s. 59-80. ISSN 1338-4872.
Kozel, D. Mythological Archetype in Music and Principles of its Interpretation. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. 2016, roč. 47, s. 3-15. ISSN 0351-5796.
Kozel, D. A Musical Analysis of Mythical Thought in the Work of Claude Lévi-Strauss. Musicologica Olomucensia. 2015, č. 22, s. 61-78. ISSN 1212-1193.
Kozel, D. K metodologickým problémům hudební narativity. Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, s. 127-138. ISSN 1212-0391.
Kozel, D. Antický hudební mýtus. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 110 s. ISBN 978-80-7464-172-5.

Všechny publikace

Steinmetz, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2018: Sborník z 34. ročníku ostravské muzikologické konference. 2019.
Kozel, D. Modality as a Topos of Musical Narrativity. In: Modality in Music. Lodz: Grażyna and Kiejstut Bacewicz Music Academy in Łódź. 2019.
Kozel, D. Time Models in Myth and Music of the 20th Century. Muzikoloski Sbornik. 2019, 55(1), s. 117-194. ISSN 0580-373X.
Kozel, D. Základy hudební nauky pro 1. stupeň základních škol. 2019.
Kozel, D. Collage as the Principle of Mythological Thinking and Postmodern Music. Hudební věda. 2018, roč. 55, s. 181-192. ISSN 0018-7003.
Kozel, D. Hudba jako archetypický symbol. Kultura, umění a výchova. 2018, roč. 6, ISSN 2336-1824.
Steinmetz, K., Kozel, D. a Kusák, J. Janáčkiana 2018: Uspořádání mezinárodní muzikologické konference, 31. 5. - 1. 6. 2018, Ostrava. Ostrava, Česká republika. 2018.
Kozel, D. Musical Aesthetics as Part of the Study of Music Education at the Faculty of Education, University of Ostrava. In: ŠTUDOVAŤ ESTETIKU: KONCEPCIE, STRATÉGIE A SÚVISLOSTI ŠTÚDIA ESTETIKY NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ. Súradnice estetiky, umenia a kultúry IV. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Inšitút estetiky a umeleckej kultúry, Spoločnosť pre estetiku na Slovensku. 2018.
Kozel, D. Narativní obrat v muzikologii - problémy, otazníky, aplikace. Muzikologické fórum. 2018, roč. VII, s. 6-10. ISSN 1805-3866.
Kozel, D. The Myth of Globalization and Contemporary Musical Culture. In: Music Glocalization. Heritage and Innovation in a Digital Age 2015 Poznań, Poland. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. s. 32-51. ISBN 978-1-5275-0393-9.
Kozel, D. The Mythopoetic Unfolding of Narrative Structures in Music. In: M. Dymon a J. Posłuszna (red.). Twórczość i edukacja twórcza: konteksty wychowawcze, poznawcze i artystyczne. Kraków: Aureus, 2018. s. 153-160. ISBN 978-83-65765-23-9.
Benjamin Nagari: Music as Image: Analytical psychology and music in film. 2017.
Kozel, D. Hudba - Integrácie - Interpretácie 20. 2017.
Kozel, D. Hudební analýza mytologického myšlení v díle Clauda Lévi-Strausse. In: Horizonty umenia 4: Horizonty umenia 4. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 2017 webová konference. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta múzických umení, 2017. s. 123-145. ISBN 978-80-89555-90-1.
Hudební analýza mytologického myšlení v díle Clauda Lévi-Strausse. In: Horizonty umenia 4. Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (webová konference): Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. 2017.
Steinmetz, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2016: sborník z 33. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana, konané v Ostravě ve dnech 2. a 3. června 2016. 2017.
Kozel, D. Několik poznámek k charakteristice hudebního vědomí současnosti. In: Janáčkiana 2016: Janáčkiana 2016: sborník z 33. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana, konané v Ostravě ve dnech 2. a 3. června 2016 2016-06-02 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017. s. 245-252. ISBN 978-80-7464-920-2.
Kozel, D. Oriental Music as a Part of the European Collective Consciousness. In: OM: Orient in Music - Music of the Orient: The Orient in Music - Music of the Orient 2016-03-10 Grażyna and Kiejstut Academy of Music in Łódź, Poland. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. s. 13-26. ISBN 978-1-5275-0295-6.
Kozel, D. Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century. Musicologica Brunensia. 2017, roč. 52, s. 157-167. ISSN 1212-0391.
ZIEGELBAUEROVÁ, A. a Kozel, D. Sémantický diferenciál jako možný prostředek k výzkumu dětské apercepce a sémantického prostoru. In: Mezinárodní vědecká konference Evropské pedagogické fórum 2017. Hradec Králové (webová konference): MAGNANIMITAS. 2017.
ZIEGELBAUEROVÁ, A. a Kozel, D. Sémantický diferenciál jako možný prostředek k výzkumu dětské apercepce a sémantického prostoru. In: Evropské pedagogické fórum 2017: Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Evropské pedagogické fórum 2017 2017-12-27 Hradec Králové. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017. s. 98-107. ISBN 978-80-87952-21-4.
Kozel, D. The Mythopoetic Unfolding of Narrative Structures in Music. In: X. International Ján Albrecht Symposium: Philosophical Conceptions in Music and Art Theme: Searching for Intersection between Music, Art and Philosophy. Banská Štiavnica: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica. 2017.
Kozel, D. The Mythopoetic Unfolding of Narrative Structures in Music. In: Medzinárodné sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe a umení: Vedecké, umelecké a filozoficko-estetické reflexie 2017 Banská Štiavnica. Banská Štiavnica: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta - Banská Štiavnica, Akadémie umení v Banskej Bystrici, 2017. s. 31-34. ISBN 978-80-972605-0-7.
Kozel, D. Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro violu sólo Josefa Schreibera. Muzikologické fórum. 2016, roč. V, č. 1-2, s. 149-162. ISSN 1805-3866.
Kozel, D. Archetypický rozměr hudebního orientalismu. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2016. s. 113-126. VI. ISBN 978-80-7464-857-1.
Kozel, D. Archetypický rozměr hudebního orientalismu. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE VI. Ostrava: Katedra slavistiky a katedra filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 2016.
Kozel, D. European Art Music as a Collective Consciousness and Possibilities of Understanding of the Oriental Music in its Archetypal Meaning. In: OM: Orient in Music - Music of the Orient. Łódź: Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music, Department of Music Theory. 2016.
Steinmetz, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2016. Problematika retuší, rekonstrukcí a režijních výkladů Janáčkových děl. Historie a současnost hudební pedagogiky. Osobnosti - instituce - trendy [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Kozel, D. Jarmila Doubravová: The Hidden Unity. An Experimental View on Aesthetics and Semiotics of Music in the Czech Milieu. 2016.
Kozel, D. Kreativní město : kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí. 2016.
Kozel, D. Melancholy in the Music of John Dowland and Benjamin Britten. Hudba - Integrácie - Interpretácie. 2016, roč. 19, s. 59-80. ISSN 1338-4872.
Kozel, D. Mythological Archetype in Music and Principles of its Interpretation. International Review of the Aesthetics and Sociology of Music. 2016, roč. 47, s. 3-15. ISSN 0351-5796.
Kozel, D. Poznámky ke vztahu mytologických struktur a hudebního narativu v teorii Byrona Alména. In: Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie 2015-11-05 Prešov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016. s. 29-44. ISBN 978-80-555-1595-3.
Kozel, D. Studia iuvenilia: studentské historické sešity. 2016.
Kozel, D. Symbols of the Nature in Vítězslav Novák's Instrumental Compositions. In: Feliks Nowowiejski and his Contemporaries to the Musical Ideas of the Late 19th and Early 20th Centuries (prezentace v zastoupení). Olsztyn: University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Art, Institute of Music. 2016.
Kozel, D. The Classical Mythology as a Symbolic Image of the Identity in the Musical Works of Vítězslav Novák and Bohuslav Martinů. In: 13th International Conference from the series "Musica Practica, Musica Theoretica" - Cultural Identity in the European Musical Tradition. Poznań: Faculty of the Theory of Music, I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań. 2016.
Kozel, D. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby. 2016.
Kozel, D. A Musical Analysis of Mythical Thought in the Work of Claude Lévi-Strauss. Musicologica Olomucensia. 2015, č. 22, s. 61-78. ISSN 1212-1193.
Kozel, D. Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro sólovou violu Josefa Schreibera. In: Výroční konference 2015 České společnosti pro hudební vědu. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, Národní muzeum - České muzeum hudby, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. 2015.
Kozel, D. Antické motivy v dílech českých skladatelů 1. poloviny 20. století. In: Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2014. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2015. s. 119-124. ISBN 978-80-7464-709-3.
Kozel, D. Daniel Skála - Jiří Kusák: Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989. 2015.
Kozel, D. Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla. Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, s. 205-212. ISSN 1212-0391.
Steinmetz, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana, konané v Ostravě ve dnech 29.-30. května 2014. 2015.
Kozel, D. Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby. 2015.
Kozel, D. Muzikologické reflexe, aneb, Dvacet studií k operní genezi 19. a 20. století a dějinám české hudby 20. století. 2015.
Kozel, D. Poznámky ke vztahu mytologických struktur a hudebního naratativu v teorii Byrona Alména. In: SÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY I.. Prešov: Inšitút estetiky a umeleckej kultúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2015.
Kozel, D. Poznámky ke zrodu české hudební akus­tiky: od Ryby ke Strouhalovi. 2015.
Kozel, D. The Ignacy Jan Paderewski Academy Of Music In Poznań, Faculty of Composition, Conducting, Theory of Music and Eurhythmics. 2015.
Kozel, D. The Myth of Globalisation and Contemporary Musical Culture. In: Musica practica, musica theoretica. Music from the Perspective of Globalisation. The 12th International Conference.. Poznaň: I. J. Paderewski Academy of Music in Poznań. Faculty of Composition, Conducting, Theory of Music and Eurhythmics. 2015.
Kozel, D. Antický hudební mýtus a jeho responze ve středoškolské hudební výchově. 2014.
Kozel, D. Archetypální a narativní rezonance analýzy hudebního díla s mytologickým námětem. In: Hudební teorie a pedagogika (přednáška pro doktorské studium). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy. 2014.
Kozel, D. Archetypický stín a transformace hudby v románu Thomase Manna Doktor Faustus. ESPES (elektronický časopis spoločnosti pre estetiku na Slovenku). 2014, roč. 3, s. 43-51. ISSN 1339-1119.
Kozel, D. Hudební narativ jako analytická a interpretační kategorie. In: STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE V. Ostrava: Katedra slavistiky a katedra filosofie Filozofické fakulty OU v Ostravě. 2014.
Kozel, D. Hudební narativ jako analytická a interpretační kategorie. In: Studia humanitatis - ars hermeneutica: metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2014. s. 343-353. 5. ISBN 978-80-7464-456-6.
Kozel, D. Hudební naratologie: vybrané teoretické přístupy. In: Horizonty umenia 2. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 1.-31. 10. 2014. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2014. Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2014. s. 140-153. ISBN 978-80-89555-40-6.
Kozel, D. Hudební naratologie: vybrané teoretické přístupy. In: Horizonty umenia 2. Banská Bystrica (webová konference): Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Fakulta múzických umení, Fakulta výtvarných umení. 2014.
Kozel, D. Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla. In: Mýtus a skutečnost české hudební vědy. 49. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno. Brno: Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 2014.
Kozel, D. Interpretační soutěž pedagogických fakult České republiky a Slovenské republiky - Ostrava 2014: Členství v porotě. 14.-15. 6. 2014. 2014.
Kozel, D., Steinmetz, K. a Ševčíková, V. Janáčkiana 2014 [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Kozel, D. K metodologickým problémům hudební narativity. Musicologica Brunensia. 2014, roč. 49, s. 127-138. ISSN 1212-0391.
Kozel, D. K roli kolektivního vědomí a nevědomí v současné hudební kultuře. Ars pro toto. Vedecký a umelecký časopis. 2014, roč. 3, s. 6-11. ISSN 1338-6913.
Kozel, D. Narativní zkušenost hudby a hudební zážitek. In: Musica viva in schola XXIV.. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. s. 171-177. ISBN 978-80-210-7565-8.
Kozel, D. Narativní zkušenost hudby a hudební zážitek. In: Musica viva in schola XXVII. Hudební výchova - terra cognita II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy. 2014.
Kozel, D. Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci. In: Podoby melanchólie v umení. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV. 2014.
Kozel, D. Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci. Slovenská literatúra. 2014, č. 61, s. 303-311. ISSN 0037-6973.
Kozel, D. Výchova hudbou, výchova uměním u handikepovaných jedinců Múzické školy Ostrava. 2014.
Kozel, D. Znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku 21. století. Hudební výchova. 2014, roč. 22, s. 23-24. ISSN 1210-3683.
Kozel, D. Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby. 2014.
Kozel, D., Kusák, J. a Ševčíková, V. Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 15-26. ISBN 978-80-7464-450-4.
Kozel, D. Hudebněteoretické a hudebněestetické aspekty přípravy učitelů a učitelek hudební výchovy. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 1. vyd. Ostrava: Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 54-61. ISBN 978-80-7464-450-4.
Kozel, D. Imaginace a symbolizace v procesu hudební analýzy. In: Hudební teorie praxi - praxe teorii. Praha: Ústav teorie hudby, Katedra teorie a dějin hudby Hudební fakulty AMU v Praze. 2013.
Kozel, D. Imaginace, umění a tematizace námětových motivů v hudbě. In: Horizonty umenia. Banská Bystrica, webová konference: Akadémia umení v Banskej Bystrici. 2013.
Kozel, D. Imaginace, umění a tematizace námětových motivů v hudbě. In: Horizonty umenia. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou 1.-31. 10. 2013. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013. Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013. s. 1-7. ISBN 978-80-89555-25-3.
Kozel, D. K problematice aktivace procesů imaginace a symbolizace při analýze hudebního díla. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, 2013. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, 2013. s. 60-67. ISBN 978-80-7414-613-8.
Kozel, D. K problematice znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku XXI. století. In: Teória a prax hudobnej edukácie: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2013. Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2013. s. 86-90. ISBN 978-80-557-0520-0.
Kozel, D. a Kusák, J. Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. 2013.
Kozel, D. Sémantický diferenciál a jeho využití ve výzkumu hudební recepce. In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013.. webová konference: Akademické sdružení MAGNANIMITAS. 2013.
Kozel, D. Sémantický diferenciál a jeho využití ve výzkumu hudební recepce. In: Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013. MAGNANIMITAS, 2013. s. 1696-1704. ISBN 978-80-905243-7-8.
Kozel, D. Symbolizace a imaginace v analýze a interpretaci hudebního díla. In: Hudba - Integrácie - Interpretácie 16. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa PF v Nitre, 2013. Univerzita Konštantína Filozofa PF v Nitre, 2013. s. 207-223. ISBN 978-80-558-0461-3.
Kozel, D. The Role of Collective Conscious and Unconscious in Contemporary Music Culture. In: VIII. International Ján Albrecht Symposium: Philosophical Conceptions in Music and Art. Theme: Consequences of the Globalization in the Music and Art in Different Countries. Banská Štiavnica: Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, odborná vysoká škola. 2013.
Kozel, D. Závěry. In: Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy, 2013. s. 69-70. ISBN 978-80-7464-450-4.
Kozel, D. Antický hudební mýtus. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 110 s. ISBN 978-80-7464-172-5.
Kozel, D. Archetyp v hudbě. Ostrava: katedra filozofie, Filozofická fakulta, OU v Ostravě. 2012.
Kozel, D. Archetypální analýza a interpretace hudebního díla s mytologickým námětem. In: Studia humanitatis - Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. FF OU v Ostravě: katedra slavistiky (oddělení rusistiky a polonistiky) a katedra filozofie FF OU v Ostravě. 2012.
Kozel, D. Archetypální analýza a interpretace hudebního díla s mytologickým námětem. In: Studia Humanitatis. Ars Hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2012. s. 225-233. IV. ISBN 978-80-7464-161-9.
Kozel, D. Hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VII.. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012. ISBN 978-80-7414-475-2.
OLŠAROVÁ, P., Steinmetz, K., SABOVÁ, K. a Kozel, D. Janáčkiana 2012: Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy [Konference]. Ostrava, Čínská lidová republika. 2012.
Kozel, D. K hermeneutickému porozumění hudební tradici prostřednictvím pedagogické personality. In: Janáčkiana 2012. Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. Pedagogická fakulta, OU v Ostravě: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě a MHF Janáčkův máj o.p.s.. 2012.
Kozel, D. K hermeneutickému porozumění hudební tradici prostřednictvím pedagogické personality. In: Tradice a současnost vzdělávání učitelů a hudební výchovy. Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012 31. května a 1. června 2012. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2012. Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2012. s. 23-28. ISBN 978-80-7461-169-5.
Kozel, D. K problematice znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku 21. století. In: Teória a prax hudobnej edukácie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici , Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry. 2012.
Kozel, D. Psychosémantické a hudebně pedagogické aspekty vnímaní skladeb s antickým mytologickým námětem. In: Evropské pedagogické fórum. elektronická konference: Akademické sdružení MAGNANIMITAS. 2012.
Kozel, D. Psychosémantické a hudebně pedagogické aspekty vnímání skladeb s antickým mytologickým námětem. In: Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky. Hradec Králové: MAGNAMINITAS, 2012. MAGNAMINITAS, 2012. s. 291-300. ISBN 978-80-905243-2-3.
Steinmetz, K., Kozel, D., Mazurek, J., BÁTOR, M., Lachmanová, P., OLŠAROVÁ, P., SABOVÁ, K., SCHMUCKEROVÁ, S., SCHWARZ, J. a Vondráčková, J. Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy. 2012.
Kozel, D. Archetypální dimenze antického hudebního mýtu. In: Studentská odborná konference. Ostrava: KHV, PdF OU. 2011.
Kozel, D. Bohuslav Martinů anglicky. 2011.
Kozel, D. CD Bohuslav Martinů: Song on Moravian Folk Poetry. Opening of the Wells. 2011.
Kozel, D. Hudební výchova z hlediska analytické psychologie. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe VI. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2011. s. 134-141. ISBN 978-80-7414-354-0.
Kozel, D. Hudobný význam a jeho využitie v inštrumentálnej hre. In: Tvorivé dotyky s umením. Program kontinuálního vzdělávání učitelů (č. 191/2010 - KV) - program pro učitele uměleckých oborů. Funkce: lektor. Poprad: OZ Šušľavá mušľa, Tkáčska 6507/2, 080 01 Prešov (poskytovatel), Klavírní sekce: ZUŠ Poprad, Štefánikova 99/72. 2011.
Kozel, D., Kusák, J., Kozelská, I., SABOVÁ, K., BÁTOR, M., MANOVÁ, I., MARUŠÁKOVÁ, J., NAJSROVÁ, A., SCHMUCKEROVÁ, S., VYORALOVÁ, M. a Zubíček, J. Mezinárodní sborník hudební výchovy 2010, č. 2. 2011.
Kozel, D. Orfeus - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2011, č. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy, 2011. s. 3-13. ISSN 1802-6540.
Kozel, D. Orpheus Igora Stravinského jako exemplifikace kompozičního a poetického přístupu k antickému mýtu. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy V. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových promen společnosti VI. Ostrava: OU, PdF, KHV, 2011. OU, PdF, KHV, 2011. s. 172-184. ISSN 1802-6540.
Kozel, D. Sémantické vazby hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů. In: Teorie a praxe hudební výchovy II. Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2011. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. s. 131-136. ISBN 978-80-7290-519-5.
Kozel, D. Sémantické vazby hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů. In: Teorie a praxe hudební výchovy II. Univerzita Karlova v Praze. 2011.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Černá, L., Kosík, J., Najsrová, A. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2, 2010/č. 1. 2010.
Kozel, D. Mýtus, hudba a výchova. Příspěvek k iniciačním rituálům umělecké kultury. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe V. Sborník z mezinárodní konference konané 12.-13. 11. 2009 na PF UJEP v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-225-3.
Kozel, D. Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu. In: Janáčkiana 2010. Moravsko-slovenské folkorní inspirace v české a slovenské hudbě. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 2010.
Kozel, D. Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu. In: Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci). Sborník z 30. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2010, 3. a 4. 6. 2010. Ostrava: Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2010. Ostrava: Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta, 2010. s. 109-115. ISBN 978-80-7368-875-2.
Kozel, D. Praktický slovník pro sbormistry. 2010.
Kozel, D. Procesy subjektivizace a objektivizace mýtu o Orfeovi v kompoziční poetice Igora Stravinského. In: Studentská odborná konference. Ostrava: KHV, PdF OU. 2010.
Kozel, D. Sirény - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009, č. 1.. Ostrava: OU, PdF, KHV, 2010. OU, PdF, KHV, 2010. s. 162-173. ISSN 1802-6540.
Kozel, D. Sýrinx - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu. In: Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009, č. 2. Ostrava: OU, PdF, KHV, 2010. OU, PdF, KHV, 2010. s. 76-82. ISSN 1802-6540.
Kozel, D. Antický hudební mýtus. In: Mezinárodní studentská konference. Ostrava: KHV, PdF OU. 2009.
Kozel, D. Antický hudební mýtus. In: Sborník Mezinárodní studentské konference. Ostrava: katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, 2009. katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, 2009. s. 31-36.
Kozel, D. Archetypální symbolika antického hudebního mýtu jako integrující prostředek poslechu hudby. In: Teorie a praxe hudební výchovy. Praha: KHV, PdF UK. 2009.
Kozel, D. Archetypální symbolika antického hudebního mýtu jako integrující prostředek poslechu hudby. In: Teorie a praxe hudební výchovy. Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2009.. Praha: UK, PdF, KHV, 2009. UK, PdF, KHV, 2009. s. 130-133. ISBN 978-80-7290-422-8.
Kozel, D. Archetypy jako integrativní prvek hudební výchovy. In: Kultúra - umenie - vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta. 2009.
Kozel, D. Archetypy jako integrativní prvek hudební výchovy. In: Kultúra - umenie - vzdelávanie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 3.-4. 6. 2009 v Bánské Bystrici. Bánská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2009. ISBN 978-80-8083-755-6.
Kozel, D. CD Adash & Naches: Napůl živě. 2009.
SKÁLA, D., Adámková Heidrová, H., KOSÍK, J. a Kozel, D. Hudební Současnost 2008. 2009.
Kozel, D. K hudební složce smyslových obrazů filmu 2001: A Space Odyssey Stanleyho Kubrika. In: Mezinárodní sborník hudební výchovy, 2009, č. 1. Ostrava: OU, PdF, KHV, 2009. OU, PdF, KHV, 2009. s. 153-165. ISSN 1802-6540.
Kozel, D. Ke vztahu mytologie a hudby prizmatem teorie archetypů C. G. Junga. In: Mezinárodní sborník hudební výchovy, 2009, č. 1.. Ostrava: OU, PdF, KHV, 2009. OU, PdF, KHV, 2009. s. 166-173. ISSN 1802-6540.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Kosík, J., Skála, M. D., Zuková, D. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č. 1. 2009.
Kusák, J. a Kozel, D. Webová konference Hudební výchova 2009 [Konference]. Ostrava, http://konference.osu.cz/khv/, Česká republika. 2009.
Kusák, J. a Kozel, D. Webová konference Hudební výchova 2009 [Konference]. Ostrava, http://konference.osu.cz/khv/, Česká republika. 2009.
Kusák, J. a Kozel, D. Webová konference Hudební výchova 2009 [Konference]. http://konference.osu.cz/khv/, Česká republika. 2009.
Kusák, J., Kozelská, I., Kozel, D., Zuková, D., Kosík, J. a Zubíček, J. Mezinárodní webový sborník, 2008/č.1. 2008.
Kozel, D. Mýtus o Prométheovi jako námětová složka integrativních modelů středoškolské hudební výchovy. In: Aktuální otázky současné hudebně výchovné teorie a praxe IV.. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008.


ZkratkaNázev předmětu
AN1SVAnalýza skladeb 1
BHUTHudební teorie
EXKZ2Exkurze 2 - Janáčkovy Hukvaldy
HLAM1Hlasová příprava I
HLAM2Hlasová příprava II
HL1Z1Hlasová výchova s metodikou 1
HL1Z2Hlasová výchova s metodikou 2
HU1UZHudební teorie - úvod
CHMZHChyby mluv.(zpěv.)hlasu a jejich náprava
IN1OZIntonace s metodikou 1
KASKLKomplexní analýza skladeb
MSHUTHudební teorie
VS1PRVšeobecný kulturní přehled
VS1Z5SZZ - Hudební orientace
2EORSHudeb.estetika a pedag. v teorii a praxi
2EOR8Repetitorium hudební teorie
2EO10Hudební estetika v teorii a praxi
2INKOÚvod do hudební komparatistiky
2PRHPAktuální problémy hudební pedagogiky
2PRHSAktuální problémy hudební pedagogiky
3EOR1Hudební nauka 1
3EOR2Hudební nauka 2
3EOR5Analýza písní a skladeb
3LAN1Sluchová analýza 1
3LAN2Sluchová analýza 2
3NTOZIntonace s metodikou
3PEV5Chyby mluv.a zpěv.hlasu a jejich náprava
3PGZ1Hudební formy
5HUTNZáklady hudební teorie
5UTN1Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55TN1Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55UD1Hudební výchova 1
55UD2Hudební výchova 2
55UTNZáklady hudební teorie
6ANSEAnalytický seminář
6ASK1Analýza skladeb
6ASK2Analýza skladeb
6BHUTHudební teorie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6HARMHarmonie
6HUTEHudební teorie
6KMHAKlasická a moderní harmonie
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SLA1Sluchová analýza 1
6SLA2Sluchová analýza 2
6UHUTÚvod do hudební teorie
66HUTHudební teorie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7AHUPAktuální problémy hudební pedagogiky
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7ESKOHudební estetika a komparatistika
7ESTEHudební estetika v teorii a praxi
7HUPGHudební pedagogika
7ROSSRozbor sborových skladeb
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ZHUTZáklady hudební teorie
88HUTZáklady hudební teorie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9KOANKomplexní analýza skladeb


AutorNázev práceTypRok
Raková AlenaMedea Samuela Barberadiplomová 2017 
Pavelková VeronikaVyužití metody sémantického diferenciálu v hudební výchově na 2. stupni ZŠdiplomová 2016 
Prokšová PatricieEdukační praxe hudební nauky na 1. stupni základních škol s rozšířenou výukou hudební výchovy. Na příkladu vybraných škol Moravskoslezského kraje.diplomová 2016 
Štěpánová MartinaArtificiální hudba 20. století v současné praxi hudební výchovy. Sonda do aktuální situace na vybraných ostravských středních školáchdiplomová 2016 
Štěpán PetrKomparace vybraných interpretačních pojetí Koncertu As dur Alexandera Grigorjeviče Aratjunjanadiplomová 2014 
Kvoch StanislavMinutová sóla op. 58 Štěpána Rakabakalářská 2019 
Ručková DominikaRozmary, op. 42 Štěpána Rakabakalářská 2018 
Bojceňuková PetraLandecká Venuše Leona Juřicibakalářská 2017 
Ziegelbauerová AdélaElementarizovaný sémantický diferenciál a jeho využití v předškolní hudební výchověbakalářská 2017 
Gondeková VeronikaCharakteristika hudebního vyjadřování skupiny Mňága a Žďorp na příkladu vybrané tvorby z let 1991-1993bakalářská 2016 
Johnová LudmilaSymfonická báseň Hamlet Ference Lisztabakalářská 2016 
Beseda MichalKomparace českých škol hry na klasickou kytaru z pohledu nácviku jednohlasubakalářská 2015 
Hőferová LenkaŠkolní sémantická analýza vybraných skladeb Lyrických kusů pro klavír Edvarda H. Griegabakalářská 2015 
Ostárková KateřinaZvuk, hluk, tón. Rozvoj hudební percepce dítěte předškolního věkubakalářská 2015 
Raková AlenaMédea jako námětová složka hudebních skladeb 1. poloviny 20. stoletíbakalářská 2015 
Pechancová PetraŠkolní sémantická analýza klavírního cyklu Bígl Markéty Dvořákové v kontextu výuky na ZUŠbakalářská 2014 
Siuda JiříMetodické aspekty rozvoje hudebnosti v praxi pěveckého sboru Fusionbakalářská 2014 
Kapsiová MonikaSkladby Leoše Janáčka a jejich využití v edukační praxi ZŠ Leoše Janáčka Hukvaldybakalářská 2013 
Siwá VeronikaKomparace výuky HV na KHV v ČR a zahraničíbakalářská 2013 
Štěpánová MartinaStylové paralely vybraných znaků hudebního a výtvarného expresionismu. Na příkladech děl Arnolda Schönberga a Vasilije Kandinskéhobakalářská 2013 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub