OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Danuše Sztablová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 525, budova SA
funkce:
obor činnosti:didaktika výtvarné výchovy, ved. oddělení pro obory: Učitelství 1. st. ZŠ, Učitelství MŠ
katedra / středisko (fakulta): Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2545
e-mail:
osobní WWW stránka:http://pdf.osu.cz/kvv/dokumenty/katalogkvv/sztablova.pdfNenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Sztablová, D. Když se vnitří a vnější světy dítěte a jeho učitelky/učitele setkají na poli zážitků ve světě techniky a umění. 2017.
Sztablová, D. a Cieslar, M. PROICIO 1: Esteticko-sociální pojetí profesní přípavy učitelů v projektech. 2017.
Sztablová, D. Psychodidaktika, ontodidaktika, neurodidaktika, nejen expresivních předmětů, v transmisivním poli profesní přípravy učitelů předškolního, základního a středoškolského vzdělávání. In: DIDACTICA VIVA. Brno: Institut školního vzdělávání, Masarykova Univerzita, Brno. 2017.
Sztablová, D., Badalíková, O., Buschkühle, , C., Dytrtová, K., Filipová, P., Kratochvílová, J., Pejčochová, H., Prevodnik, M., Ronovská,, A., Směšná , E., Štefanová , E., Šteiglová, T., Štěpánková, K., Uhl Skřivanová , V. a Vančát, J. GUGA PIZZA - Aneb, jak (ne)zjednodušit problém vzdělávání ve výtvarném oboru: Aneb, jak (ne)zjednodušit problém vzdělávání ve výtvarném oboru. In: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy. Reflexe kurikulárních dokumentů VÝTVARNÉ VÝCHOVY pro všeobecné vzdělávání: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy 2015 Olomouc. Olomouc: Česká sekce INSEA, z. s., 2016. s. 185-203. ISBN ISBN 978-80-904268-1-8.
Sztablová, D., Cieslar, M. a Jedlička, I. L. VIZUÁLNÍ PERCEPCE JAKO JEDEN Z MOŽNÝCH PROBLÉMŮ ZKOUMÁNÍ CHARAKTERISTIK RŮZNÝCH ÚROVNÍ NADÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU A VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ UČITELSTVÍ VÝTVARNÉHO OBORU ? VÝTVARNÉ VÝCHOVY ? PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU SNÍMÁNÍ POHYBU OČÍ (METODOU EYE-TRACKINGU). 2016.
Sztablová, D. SZUKANIE TOŻSAMOŚCI WŚRÓD WSZYSTKICH OFEROWANYCH TREŚCI I MOŻLIWOŚCI PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH W REPUBLICE CZESKIEJ, Z NACISKIEM NA PROFESIONALNE PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI KIERUNKU ARTYSTYCZNEGO, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH. In: PROJEKT EDUKACJA ARTYSTYCZNA 2015: PROJEKT EDUKACJA ARTYSTYCZNA 2015 2015-10-14 Poznaň, Polsko. Poznaň, Polsko: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Wydzial Edukacji Artystycznej, 2015. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Wydzial Edukacji Artystycznej, 2015. s. 40-49. ISBN 978-83-63533-79-3.

Všechny publikace

Sztablová, D. Když se vnitří a vnější světy dítěte a jeho učitelky/učitele setkají na poli zážitků ve světě techniky a umění. 2017.
Sztablová, D. a Cieslar, M. PROICIO 1: Esteticko-sociální pojetí profesní přípavy učitelů v projektech. 2017.
Sztablová, D. Psychodidaktika, ontodidaktika, neurodidaktika, nejen expresivních předmětů, v transmisivním poli profesní přípravy učitelů předškolního, základního a středoškolského vzdělávání. In: DIDACTICA VIVA. Brno: Institut školního vzdělávání, Masarykova Univerzita, Brno. 2017.
Sztablová, D. PSYCHODIDAKTIKA (1) v profesní přípravě učitelů nejen výtvarné výchovy jako možný princip integrace oborových didaktik a vstupní obsahový kontext estetiky edukace. 2017.
Sztablová, D., Badalíková, O., Buschkühle, , C., Dytrtová, K., Filipová, P., Kratochvílová, J., Pejčochová, H., Prevodnik, M., Ronovská,, A., Směšná , E., Štefanová , E., Šteiglová, T., Štěpánková, K., Uhl Skřivanová , V. a Vančát, J. GUGA PIZZA - Aneb, jak (ne)zjednodušit problém vzdělávání ve výtvarném oboru: Aneb, jak (ne)zjednodušit problém vzdělávání ve výtvarném oboru. In: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy. Reflexe kurikulárních dokumentů VÝTVARNÉ VÝCHOVY pro všeobecné vzdělávání: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy 2015 Olomouc. Olomouc: Česká sekce INSEA, z. s., 2016. s. 185-203. ISBN ISBN 978-80-904268-1-8.
Sztablová, D. PODNĚCOVÁNÍ DĚTSKÉ MYSLI V BATOLECÍM A PŘEDŠKOLNÍM VĚKU, NEJEN VE VÝTVARNÝCH ČINNOSTECH, SI ŽÁDÁ MIMO JINÉ CITLIVOU A MOUDROU PÉČI VZDĚLANÉHO UČITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY. In: Současné výzvy předškolního vzdělávání (témata: dvouleté děti - inkluze - povinné předškolní vzdělávání) PedF Univerzity Karlovy v Praze 7.10.2016 - 8.10.2016. Praha, Pedagogická fakulta, Univezita Karlova v Praze: Asociace předškolního vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2016.
Sztablová, D. Problém principiálních a experimentálních snah o efektivní výsledky a efekty na poli péče o nadané a nadání na všech stupních a typech českých škol. In: 2. kulatý stůl ?Ví se o nás?-. Ostrava: Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Ostrava. 2016.
Sztablová, D., Kovářová, R., Škrabánková, J., Březovjak, D., Rozehnal, J., Jančíková, Z., Kocór, M., Konečný, M., Kratochvíl, J., Martínková, T., Stehlíková Bassyová, I., Vojkovská, P. a Vondráková, E. TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH: Sborník příspěvek 3. pracovní konference s mezinárodní účastí. In: Učíme nadané III: Učíme nadané žáky III 2016-06-28 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 89-99. ISBN 978-80-7464-824-3.
Sztablová, D. TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH. In: Učíme nadané III. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity. 2016.
Sztablová, D., Cieslar, M. a Jedlička, I. L. VIZUÁLNÍ PERCEPCE JAKO JEDEN Z MOŽNÝCH PROBLÉMŮ ZKOUMÁNÍ CHARAKTERISTIK RŮZNÝCH ÚROVNÍ NADÁNÍ STŘEDOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU A VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ UČITELSTVÍ VÝTVARNÉHO OBORU ? VÝTVARNÉ VÝCHOVY ? PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU SNÍMÁNÍ POHYBU OČÍ (METODOU EYE-TRACKINGU). 2016.
Cieslar, M., Jedlička, I. L. a Sztablová, D. Vizuální percepce jako jeden z možných problémů zkoumání charakteristik středoškolských studentů výtvarného oboru a vysokoškolských studentů učitelství výtvarného oboru ? výtvarné výchovy ? prostřednictvím systému snímání pohybu očí (metodou EYE-TRACKINGU): Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných žáků (Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů (VCEEP) Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, později Pracovní skupiny pro výzkum edukace nadaných, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. 2016.
Sztablová, D. ABY OBSAHY A VIZUÁLNÍ - VÝTVARNÉ FORMY VE VYJADŘOVÁNÍ ŽÁKŮ. In: CREA-AE 2015, Creative - Reflektive - Emocional - Alternative - Art Edukacion: Creative - Reflektive - Emocional - Alternative - Art Edukacion 2015-03-03 PdF Univerzita Komenského v Bratislavě. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratisavě: PdF Univerzita Komenského v Bratislavě, 2015. PdF Univerzita Komenského v Bratislavě, 2015. s. 263-264. ISBN 978-80-89693-09-2.
Sztablová, D. Estetika edukace jako problém, pojem a jeden z možných principů koncepce profesní přípravy učitelů. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2015. První. 144 s. ISBN 978-80-7464-791-8.
Sztablová, D. GUGA GUGA PIZZA ANEB, JAK (NE)ZJEDNODUŠIT PROBLÉM VZDĚLÁVÁNÍ VE VÝTVARNÉM OBORU - VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ UČTELŮ V ČASE DIGITÁLNÍCH VÝHOD POSLEDNÍCH DVOU STOLETÍ. In: Současný stav a perspektivy výtvarné výchovy - reflexe kurikulárních dokumentů pro všeobecné vzdělávání. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Uni: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Česká sekce INSEA. 2015.
Sztablová, D. Problém integrity profesní role učitele v preprimárním a primárním vzdělávání a její esteticko-sociální či sociálně-estetický rozměr. 2015.
Sztablová, D. Proměna vody v krajině [Úvodní slovo]. Planetarium Ostrava. Galerie Mira. 2015.
Sztablová, D. SZUKANIE TOŻSAMOŚCI WŚRÓD WSZYSTKICH OFEROWANYCH TREŚCI I MOŻLIWOŚCI PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH W REPUBLICE CZESKIEJ, Z NACISKIEM NA PROFESIONALNE PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI KIERUNKU ARTYSTYCZNEGO, EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ, ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH. In: PROJEKT EDUKACJA ARTYSTYCZNA 2015: PROJEKT EDUKACJA ARTYSTYCZNA 2015 2015-10-14 Poznaň, Polsko. Poznaň, Polsko: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Wydzial Edukacji Artystycznej, 2015. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Wydzial Edukacji Artystycznej, 2015. s. 40-49. ISBN 978-83-63533-79-3.
Sztablová, D. Když se vnitřní a vnější světy dítěte a jeho učitelky/učitele setkají na poli zážitků ve světě techniky a umění. 2014.
Sztablová, D. Na prahu tvorby 3 [Úvodní slovo]. Ostrava. Galerie Student. 2014.
Sztablová, D. Problém vizuální percepce a estetické recepce ve všesmyslovém, kognitivním, sociálním, psychomotorickém a prožitkovém učení studentů učitelství a jejich žáků na průběžné pedagogické praxi. In: CREA-AE 2014. Bratislava: Pedagogická fakula Univerzity Komenského, Bratislava, 2014. Pedagogická fakula Univerzity Komenského, Bratislava, 2014. s. 63-66. ISBN 978-80-89693-03-0.
Škrabánková, J., Kovářová, R., Sztablová, D., Veřmiřovský, J., Konečný, P., Marková, I. a Jedlička, L. Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. [Workshop]. ÚSTAV GEONIKY AV ČR, Ostrava-Poruba, Česká republika. 2014.
Škrabánková, J., Kovářová, R., Sztablová, D., Konečný, P., Jedlička, L. a Veřmiřovský, J. Workshop s partnery VCEEP [Workshop]. Ostrava, Česká republika. 2014.
Sztablová, D. Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení dětí a učitelů v mateřské škole. In: Dílna techniky ve světě dětí. Malenovice, Trojanovice: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v ostravě. 2014.
Sztablová, D. Na prahu nových horizontů: Výňatek z úvodního slova k výstavě Artperitiv 10 - artefakty doc. Ivo Chovance, akad.soch. a jeho studentů. 2013.
Sztablová, D. Od individuálního vidění k profesnímu vědění: (Kurzy výtvarných aktivit v přírodě jako jedna z účinných možností přispění k integraci komplexních profesních předpokladů budoucích učitelů dětí mladšího školního věku). In: Kreativne vzdelavanie . Bratislava: Zohor : Virvar, 2013, 2013. s. 264-270. ISSN 9705135-8.
Sztablová, D. PROCIO 1 : Esteticko - sociální model profesní přípravy učitelů v projektech. In: Seminář k řešení projektu OKAPOUS - Ostravské univerzity v Ostravě, Slezské univerzity v Opavě. Hradec nad Moravicí: Přírídovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě. 2013.
Sztablová, D. Proicio 1 : Esteticko-sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech. In: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí, 2. díl. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. s. 159-164. ISBN 978-807464-354-5.
Sztablová, D. a ANDĚL, M. Proicio 1: Esteticko-sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech. In: Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovník Ostravské univerzity v Ostravě a Slezské univerzity v Opavě: Sborník rozšířených anotací Balíčků odborných kompetencí 2.díl 2013 Hradec nad Moravicí. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostravská univerzita, 2013. s. 159-164. ISBN 978-80-7464-354-5.
Sztablová, D. a Cieslar, M. PROICIO1 : Esteticko - sociální pojetí profesní přípravy učitelů v projektech. 2013.
Sztablová, D. Artperitiv X - Autorská výstava doc. Ovo Chovance, akad. soch. a jeho studentů [Úvodní slovo]. PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Galerie Student. 2012.
Sztablová, D. Celodenní škola a estetická výchova jako úspěšné prostředky v překonávání handicapů prostředí. In: Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí - závěrečná konference k řešení projektu. Ostrava: Řešitelský tým projektu Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí, ZŠ Ostrava, Gebauerova 8, ZŠ Ostrava, Karasova 6, ZŠ MOST, Zlatnická 186, SŠ a ZUŠ Ústí nad labem, ENVI, a.s. 2012.
Autorů, K. a Sztablová, D. Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí: Celodenní škola, vyučovací předmět Estetická výchova v podmínkách vzdělávání žáků. In: Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí. Ostrava: ZŠ Gebauerova, Ostrava - Přívoz, 2012. ZŠ Gebauerova, Ostrava - Přívoz, 2012. s. 1-218.
Sztablová, D. Rozvoj profesní vizuální imaginace učitelů výtvarného oboru studujících v esteticko-sociálním modelu učitelské přípravy. 2012.
Sztablová, D. Za horizonty viděného .... Autorská výstava. Městys Lysice v Blansku. Výstavní síň Městy se Lysice v Blansku. 2012.
Sztablová, D. Erasmus - raciborskie impresje. In: SRODEK WYRAZU JEST UWIDOCZNIENIEM. PWSZ v Raciborzu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa v Raciborzu. Institut Sztuki. 2011.
Sztablová, D. Profesionalizace učitelů výtvarné výchovy - esteticko-výrazový model profesní přípravy učitelů, jeho výsledky a efekty: Receptywny i produktiwny wymiar kierunku, struktura roli nauczycielskej , dbanie o profesionalizm. 2011.
Sztablová, D. Tajemství souladu profesních rolí učitele a asistenta pedagoga v péži o žáky se speciálními potřebami ve vzdělávání. In: Konference k řešení projektu. Praha: Řešitelské pracoviště projektu. 2011.
Sztablová, D. VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ PŘI SBLIŽOVÁNÍ NAD PROJEKTEM : Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí. In: VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ PŘI SBLIŽOVÁNÍ NAD PROJEKTEM ?Jak překonávat handicapy prostředí?. Praha: Řešitelská pracoviště projektu Jak překonávat handicapy prostředí. 2011.
Sztablová, D. Estetické, výrazové, logické a ostatní dimenze profesionalizace učitelů z pohledu sociálně-estetického modelu učitelské přípravy - nejen na roli učitele výtvarného vzdělávacího oboru. In: MEDZINÁRODNA VEDECKÁ KONFERENCIA - MODEL A REALITA VYUČOVANIA VÝTVARNÝCH A ESTETICKÝCH PREDMETOV. Budmerice: SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PEDAGÓGOV VÝTVARNÝCH A ESTETICKÝCH PREDMETOV METODICKO- PEDAGOGICKÉ CENTRUM, GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA. 2010.
Sztablová, D. ESTETICKÉ, VÝRAZOVÉ, LOGICKÉ A OSTATNÍ DIMENZE PROFESIONALIZACE UČITELŮ Z POHLEDU SOCIÁLNĚ-ESTETICKÉHO MODELU UČITELSKÉ PŘÍPRAVY - NEJEN NA ROLI UČITELE VÝTVARNÉHO VZDĚLÁVACÍHO OBORU. In: Model a realita vyučovania výtvarných a esteticko-výchovných predmetov. Bratislava: METODICKO-pedagogické centrum, Generálne riaditelstvo Bratislava, 2010. METODICKO-pedagogické centrum, Generálne riaditelstvo Bratislava, 2010. s. 33-54. ISBN 978-80-97047.
Sztablová, D. Když myslím, tak vidím...: Esteticko-sociální, kulturní a neuropsychologický vhled do otázek profesionalizace učitelů preprimádního a primárního vzdělávání. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 524-536. ISBN 978-80-7368-771-7.
Sztablová, D. KDYŽ MYSLÍM, TAK VIDÍM... ?(Esteticko-sociální, kulturní a neuropsychologický vhled do otázek profesionalizace učitelů preprimárního a primárního vzdělávání). In: Konference - Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání (projekt APVV-0026-07). KPA PdF Ostravské univerzity v Ostravě: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 2010.
Šimik, O., Švrčková, M., Sztablová, D., Pisklák, B., Klimtová, H., Karaffa, J. a Cisovská, H. Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.. 2010.
Sztablová, D. Podněty k pedagogické praxi učitelů 1. stupně základního vzdělávání ve výtvarné výchově in ? Ondřej Šimik a kol.Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele. 2010.
Sztablová, D. Rozvoj senzibility ve výtvarné výchově nejen na 1. stupni ZŠ : Esteticko-sociální model profesionalizace učitelů MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, asistentů pedaqogů, vychovatelů aj. v oblasti výtvarné výchovy, výtvarného oboru. In: Tvůrčí dílny v rámci mobilty - Erasmus. Prešov: Pedagogikcá fakulta Prešovské univerzity v Prešově. 2010.
Sztablová, D. Obecné a speciální problémy v psychodidaktických kompetencích učitelů uměleckých oborů v základním, středoškolském a základním uměleckém vzdělávání. In: Mezinárodní konference Kultúra - Umenie - Vzdelávanie. Bánská Bystrica: Pedagoghická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. 2009.
Sztablová, D. OBECNÉ A SPECIÁLNÍ PROBLÉMY V PSYCHODIDAKTICKÝCH KOMPETENCÍCH UČITELŮ UMĚLECKÝCH OBORŮ V ZÁKLADNÍM, STŘEDOŠKOLSKÉM A ZÁKLADNÍM UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ. In: KULTÚRA - UMENIE - VZDELÁVANIE. Bánska Bystrica: BANSKÁ BYSTRICA: UNIVERZITA MATEJA BELA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, 2009. BANSKÁ BYSTRICA: UNIVERZITA MATEJA BELA, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, 2009. s. 170-182. ISBN 978-80-8083-755-6.
Sztablová, D. Svět vnitřní a vnější, neviditelné a viditelné, individuální a institucinální [Výtvarný návrh]. Ostrava. Galerie Student. 21.4. - 10.5.2009. 2009.
Sztablová, D. a Dokoupilová, L. Hodnoty a integrita výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 231-247. ISBN 978-80-7368-517-1.
Sztablová, D. Hodnoty a integrita výtvarného vzdělávání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání. 2008.
Sztablová, D. Organizační kultura jako problémové pole sociálně-psychických a sociálně-kulturních podmínek evalucace kurikulí v profesní přípravě učitelů - nejen výtvarného vzdělávacího oboru. In: PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´08. Socialia 2008. Malenovice: Pedagogická fakulta Ostravské umiverzity v Ostravě 2008. 2008.
Sztablová, D. ORGANIZAČNÍ KULTURA JAKO PROBLÉMOVÉ POLE SOCIÁLNĚ-PSYCHICKÝCH A SOCIÁLNĚ-KULTURNÍCH PODMÍNEK EVALUCACE KURIKULÍ V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ - NEJEN VÝTVARNÉHO VZDĚLÁVACÍHO OBORU. In: PEDAGOGICKÁ EVALUACE ´08. SOCIALIA 2008: Sborník příspěvků : Ostrava. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2008. s. 649-665. ISBN 978-80-7368-685-0.
Sztablová, D., Lasotová, D., Chovanec, I., Lepík, K., Kubová, I., Terčová, M., Vorel, O. a Cieslar, M. RZEZBA W MIESCIE. [Autorská výstava]. Rybnik. Polsko. Rybnik Art. 10.10. - 21.11.2008. 2008.
Sztablová, D. Sapienter cogitare, honeste operari, loqui argute. In: Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, PdF: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2008. s. 58-63. ISBN 978-80-7368-563-8.
Sztablová, D. V sítích proměn vysokoškolské institucionální péče o profesní vzdělávání učitelů výtvarného vzdělávacího projevu. In: Veřejnost a kouzlo vizuality. Rozvoj teoretických základů výtvarné výchovy a otázky kulturního vzdělávání. Pd-28/08-02/58. vyd. Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 130-141. Řada estetickovýchovná č.7. ISBN 978-80-210-4722-8.
Sztablová, D. CALGARY-Společná výstava pedagogů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě [Kolektivní návrh]. CALGARY, Kanada. 2007.
Sztablová, D. a Vorel, O. Muzeum Fojtství - Společná výstava pedagogů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě [Výtvarný návrh]. Kopřivnice. 2007.
Sztablová, D. Nula a její perspektivy v profesní přípravě učitelů výtvarné výchovy všech stupňů a typů škol. In: Retrospektíva a perspektívy poslania pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta., 2007. Univerzita Komenského v Bratislave. Pedagogická fakulta., 2007. s. 180-184. ISBN 978-80-223-2412-0.
Sztablová, D. PROJEKT KEGA. 2007.
Sztablová, D. PROJEKT VEGA. 2007.
Lasotová, D., Lepík, K., Vorel, O., Terčová, M., Titor, I., Chovanec, I., Sztablová, D., Cieslar, M. a Kubová, I. Výstava katedry VV [Autorská výstava]. Callgery, Kanada. 19.3. - 25.3.2008. 2007.
Sztablová, D. Integrita, intenzita a komplexita v problémovém poli vztažnosti hodnot a kvalit zvnitřňujícího pojetí profesní přípravy učitelů v podmínkách pedagogických fakult příslušných univerzit. In: Pedagogická evaluace ´06. Sborník z konference. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2006. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2006. s. 7 stran-. ISBN 80-7368-272-9.
Sztablová, D. RECEPCE A DECEPCE VE VZTAHU K RÁMCOVÝM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMŮM, JEJICH MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY V ZÁKLADNÍM A GYMNAZIÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, NEJEN VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ. In: Sborník ze sympozia ČS INSEA 2004, Rámcové vzdělávací programy a výtvarná výchova, Plzeň 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 179-206. ISBN 80-7043-504-6.
Sztablová, D. Dva a více v jednom - vztažnost a její obsahy v profesionalizaci učitelů prvního stupně základního vzdělávání. In: Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek : Sborník příspěvků z celostátní konference s mezinárodní účastí. Liberec: Technická univerzita v liberci, 2005. Technická univerzita v liberci, 2005. s. 156-174. ISBN 80-7372-023-X.
Sztablová, D. Doteky světů : Některé souvislosti v problematice uplatňování a rozvíjení profesních dovedností učitelů výtvarné výchovy v oblasti zpřístupňování světa vizuální kultury, její výtvarné formy. In: Vizuálna kultúra a umenie v škole : Nové myšlenky a prístupy . Bratislava: Digit, s.r.o. , 2004. Digit, s.r.o. , 2004. s. 214 -241. ISBN 80-968441-1-3.
Sztablová, D. Entwicklung der beruflichen Eingnung von Pimarschullehrern zum Kunstunterricht als individuelle und institutionelle Frage der Hochschulvorbereitung von Lehrern. In: Ästhetische Erziehung in der Tschechischen Republik. Berlin: Univerzität der Künste Berllin, 2004. Univerzität der Künste Berllin, 2004. s. 170-182. ISBN 3-89462-116-8.
Sztablová, D. Pedagogická kultura učitele prvního stupně základního vzdělávání, její obsahy a kvality ve výtvarné výchově. In: Svět výtvarné kultury a svět dítěte I,autoři Sztablová Danuše, Koneszová Petra,Dáša Lasotová, Ondřej Vorel, Jana Pišová . Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 74-102.
Sztablová, D. Svět výtvarné kultury a svět dítěte na prvním stupni základního vzdělávání. In: Svět výtvarné kultury a svět dítěte I, autoři Sztablová Danuše, Petra Koneszová, Dáša Lasotová, Ondřej Vorel, Jana Pišová . Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 7-26.
Sztablová, D. Výtvarná výchova jako kulturní hodnota, vyučovací předmět a jedna z podmínek profesní přípravy budoucích učitelů prvního stupně základního vzdělávání. In: Svět výtvarné kultury a svět dítěte I, autoři Danuše Sztablová, Petra Koneszová, Dáša Lasotová, Ondřej Vorel, Jana Pišova . Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 27-73.
Sztablová, D. Akreditační spis oboru Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ, KS. Vstupní charakteristiky programu a oboru, pojetí, koncepce spisu. Ped. praxe I - III., Diplomové semináře I.II.. In: Akreditační spis Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ - spoluřešitel, řešitel pojetí a koncepce obsahu spisu, redakce.koncepce on. s. 1-37.
Sztablová, D. Oponentský posudek disertační práce "Fenomén vizuálnosti v umení a v živote dieťaťa" - autor PaedDr. Martina Pavlikánová. 2003.
Sztablová, D. Akreditační spis bakalářského studia oboru Učitelství pro mateřské školy - pro předmět Výtvarná výchova vyučované na katedře výtvarné výchovy PdF OU. In: Akreditační spis oboru učitelství pro mateřské školy - kompletováno na katedře primrání pedagogiky PdF Ostravské univerzity - řešitel dr. R. Burkovičová.
Sztablová, D. Akreditační spis -Vstupní charakteristiky studijního programu a oboru Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ, PS. Charakteristiky progamu, pojetí spisu, koncepce spisu. Anotace: Prameny, Teoretické kontexty, Teorie a didaktika VV, Diplomové semináře . In: Akreditační spis magisterského studia učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Akreditování MTČR 2003 . s. 6 - 16-51 - 53 aj. .
Sztablová, D. Fáze a podmínky dosahování profesní kompetence studentů učitelství primární školy k vyučování výtvarné výchovy. 2002.
Sztablová, D. Obsahový standard z výtvarné výchovy. In: Institucionální standard ke státním závěrečným zkouškám : pro studijní obor učitelství 1. stupně základní školy (primární vzdělávání) . Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, 2002. Pedagogická fakulta v Ostravě, 2002. s. 214 -241. ISBN 80-968441-1-3.
Sztablová, D. K potřebám demytologizace stanovisek předcházejících univerzitní přípravu budoucích učitelů primární školy na roli učitele výtvarné výchovy. In: Príprava učitel´ov - elementaristov na prahu nového tisícročia. Prešov. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2000. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2000. s. 425 -439. ISBN 80-887222-97-7.
Sztablová, D. Akreditační spis magisterského studia oboru Učitelství 1. stupně základní školy - předmět Výtvarná výchova vyučované na katedře výtvarné výchovy PdF Ostravské univerzity. In: Akreditační spis oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy - KKOV 73505, Zpracovatel Katedra primární pedagogiky .. s. 20 stran-.
Sztablová, D. Dosahování učitelské způsobilosti k vyučování výtvarné výchovy jako jedna z cest ke specifickému vědění učitele primární školy. In: Univerzitní vzdělání učitelů primární školy na přelomu tisíciletí . Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1999. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1999. s. 239 - 249-475-492. ISBN 80-86039-76-5.
Sztablová, D. Motivovanost k problematice výtvarné výchovy jako jedna z podmínek rozvíjení profesní zodpovědnosti budoucích učitelů primární školy. In: Pedagogická diagnostika ´99: Sborník referátů z mezinárodní konference . Ostrava: Ostrava, PdF, 1999. Ostrava, PdF, 1999. s. 475-492.
Sztablová, D. Determinanty efektivnosti pregraduální přípravy budoucích učitelů primární školy v podmínkách katedry výtvarné výchovy jako problém hodný empirického výzkumu. In: Konference k empirického výzkumu ve výtvarné výchově k 650 letům založení UK v Praze: Věda a výzkum ve výtvarné výchově . Praha: UK Praha, 1998. UK Praha, 1998. s. 72-89-89. ISBN 80-86039-59-5.
Sztablová, D. Praktické přijímací zkoušky z výtvarné výchovy jako vstupní kurikulární problém pregraduální přípravy posluchačů oboru učitelství primární školy. In: Pedgogická diagnostika ´97: Sborník referátů z mezinárodní konference . Ostrava: Ostrava, PdF, 1998. Ostrava, PdF, 1998. s. 204-214.
Sztablová, D. Specifické otázky v systémovém a rozvíjejícím pojetí přípravy budoucích učitelů na roli učitele výtvarné výchovy. In: Sborník referátů z mezinárodního symppozia. Ostrava . Ostrava: Pedagogciká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 1998. Pedagogciká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 1998. s. 86-91. ISBN 80-7042-148-7.
Sztablová, D. Specifické otázky v systémovém a rozvíjejícím pojetí přípravy budoucích učitelů na roli učitele výtvarné výchovy v primární škole. In: PdF Ostrava. Ostrava. 1998.
Sztablová, D. K některým otázkám pedagogické praxe posluchačů oboru učitelství primární školy ve výtvarné výchově. Ostrava: Pstravská univerzita, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 1997. 72 s. ISBN 80-7042-121-5.
Sztablová, D. K problému evaluace ve výtvarné výchově. In: Sympozium INSEA: INSEA Listy č. 4 . Praha: UK Praha, 1997. UK Praha, 1997. s. 9-10.
Sztablová, D. Pojem barva a jeho uchopování ve výtvarné výchově 1. ročníku primární školy. In: Tvorivosť vo výtvarnej výchove: Sborník z mezinárodní konference: Zborník - Výtvarná výchova základnej škole. Bratislava. Bratislava: Metodické centrum, Tomášikova 4, Bratislava, 1997. Metodické centrum, Tomášikova 4, Bratislava, 1997. s. 27-42.
Sztablová, D. Texty k humanizujícímu pojetí výtvarné výchovy i přípravy posluchačů učitelství primární školy na PdF. In: Sborník anotací příspěvků přednesených na konferenci 1999-11-20 . Ostrava: PdF Ostrava, 1997. PdF Ostrava, 1997.
Sztablová, D. Výtvarná výchova ve výchově a vzdělávání dětí a mládeže v primární škole. In: Sympozium INSEA: INSEA Listy č. 4 . Praha: Praha UK, 1997. Praha UK, 1997. s. 17-18.
Sztablová, D. Za posláním výtvarné kultury. In: Pozitivní podmínky a bariéry v pregraduální přípravě posluvhačů oboru učitelství primární školy na katedrách výtvarné výchovy. Ostrava: Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 1997. Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 1997. s. 35-36. ISBN -.
Sztablová, D. Otázky a konflikty nad rolí učitele výtvarné výchovy v primární škole. In: Sborník Pedagogické vědy . Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1996. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 1996. s. 81-98. ISBN 80-7042-102-X.
Sztablová, D. Jen nepřestat snít. Výtvarná výchova. 1995, s. 51-52.
Sztablová, D. K nezastupitelnosti estetické výchovy v procesu humanizace vzdělávání a výchovy na 1. stupni ZŠ. In: Sborník Ars 1 . Ostrava: Ostrava, PdF OU, 1993. Ostrava, PdF OU, 1993.
Sztablová, D. Mýty nebo obzory pravděpodobnosti?. In: Sborník ARS 2 . Ostrava: Ostrava, PdF OU, 1993. Ostrava, PdF OU, 1993. s. 87-88. ISBN 80-7042-097-9.
Sztablová, D. Reminiscence a perspektivy estetické výchovy. Komenský. 1992, roč. 177, č. 9, s. 35-35.


ZkratkaNázev předmětu
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX2Pedagogická praxe předmětová 2
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
1VYVRVýtvarná výchova
AVEATProfession Training in Secondary Schools
AVEGDProfession Training in Secondary Schools
AVEPDProfession Training in Secondary Schools
AVEUMProfession Training in Secondary Schools
BODProjekt - předmětové didaktiky
BVV1Výtvarná výchova 1
BVV2Výtvarná výchova 2
BVV3Výtvaná výchova 3
BVV4Výtvarná výchova 4
BVV5Výtvarná výchova s didaktikou 5
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
JDID1Teorie a didaktika výtvarné výchovy I.
JDID2Teorie a didaktika výtvarné výchovy II
JDID3Teorie a didaktika výtvarné výchovy III.
JDIP1Diplomový seminář I.
JDIP2Diplomový seminář II.
JMSTPTeoret. vých. a prezentace výtv.tvorby
JPRA1Prameny I. - expresivní dialogy
JPRA2Prameny II. - expresivní dialogy
JTER1Teoretické kontexty I.
JTER2Teoretické kontexty II.
MSKERKeramika
MSMALMalba
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSRPRŘady a projekty
MSTEXTextil
MSVV1Výtvarná výchova s didaktikou 1
MSVV2Výtvarná výchova s didaktikou 2
MSVV3Výtvarná výchova s didaktikou 3
MSVV4Výtvarná výchova 4
MSVV5Výtvarná výchova s didaktikou 5
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJMObhajoba diplomové práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
OBST1Obrazy světů 1
OBST2Obrazy světů 2
SVEK1Svět výtvarné kultury 1
SVEK2Svět výtvarné kultury 2
SVEK3Svět výtvarné kultury 3
SVEK4Svět výtvarné kultury 4
SZZ1VSZZ - Výtvarná výchova
VYTHGVýtvarné hry a inspirace (grafika)
VYTHMVýtvarné hry a inspirace (malba)
2DID1Teorie a didaktika výtvarné výchovy 1
2DID2Teorie a didaktika výtvarné výchovy 2
2JDP1Diplomový seminář 1
2JDP2Diplomový seminář 2
2JKKOZprostředkování výtvarného umění
2JKZ1Zprostředkování výtvarného umění 1
2JKZ2Zprostředkování výtvarného umění 2
2JPP1Pedagogická praxe průběžná 1
2JPP2Pedagogická praxe průběžná 2
2JPZ1Pedagogická praxe průběžná 1
2JPZ2Pedagogická praxe průběžná 2
2JSPPSouvislá pedagogická praxe
2JSZPSouvislá pedagogická praxe
2JTDBTeor.a prax.výtv.vých.-Proj. ve vzděl.
2JTDCTeor.a prax.výtv.vých- vizuální komun.
2JTZADial.,konce. a proje. ve výtvar. vých. 1
2JTZBDial.,konce. a proje. ve výtvar. vých. 2
2JTZCInterdisciplinární edukační programy
2JVZVVýzkum ve výtvarné výchově
2KSVDKomunikace s výtvarným dílem
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PRX4Průběžná profesní praxe 1
2PRX5Průběžná profesní praxe 2
2PRX6Souvislá profesní praxe
2TPV1Teorie a praxe výtvarného oboru 1
2TPV2Teorie a praxe výtvarného oboru 2
2TPV3Teorie a praxe výtvarného oboru 3
3DPD1Psychodidaktika výtvarné výchovy 1
3DPD2Psychodidaktika výtvarné výchovy 2
3DPG1Úvod do vzdělávání ve výtvarné výchově
3DPG2Prameny vizuální gramotnosti 1
3DPG3Prameny vizuální gramotnosti 2
3JPR1Prameny 1
3JPR2Prameny 2
3JPR3Prameny - Expresivní dialogy
3JPR4Prameny - Sdělování a sdílení
3JPT4Prostorová tvorba - Přírodní materiály
3JPZSAsistentská praxe ve výtvarné výchově
3JPZ3Prameny vizuální gramotnosti 1
3JPZ4Prameny vizuální gramotnosti 2
3JPZ8Prameny vizuální gramotnosti 3
3JTD1Teor. a prax. výtv. vých.-Zkuš. učení
3JTD2Teorie a praxe VV-zážitek ve vzdělávání
3JUZVÚvod do vzdělávání ve výtvarné výchově
3JVZ2Koncipování bakalářské práce 2
3PRAMPrameny
5IAMUDítě a muzea umění
5IVS1Psychodidaktika výtv, výchovy 1 s praxí
5IVS2Dítě a výtvarný svět 2
5IVS3Psychodidaktika výtvarné výchovy 3
5KVAKurz výtvarných aktivit v přírodě
5PSV1Psychodidakt. výtvarné výchovy 1 s praxí
5PSV2Psychodidakt. výtvarné výchovy 2 s praxí
5PSV3Psychodidakt. výtvarné výchovy 3 s praxí
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SVK1Svět výtvarné kultury 1
5SVK2Svět výtvarné kultury 2
5SVK3Svět výtvarné kultury 3
5SVK4Svět výtvarné kultury 4
5VEK1Svět výtvarné kultury 1
5VEK2Svět výtvarné kultury 2
5VEK3Svět výtvarné kultury 3
5VEK4Svět výtvarné kultury 4
5VEK5Kurz výtvarných aktivit
5VIKASvět výtvarné kultury (kresba a grafika)
5VIKBSvět vizuální kultury (malba)
5VIKCSvět vizuální kultury (prostor, textil)
5VIKDSvět vizuální kultury (dějiny 20. st.)
5VIKEDítě a výtvarný svět C
55AMUDítě a muzea umění
55EKASvět výtvarné kultury A
55EKBSvět výtvarné kultury B
55EKCSvět výtvarné kultury C
55EKDSvět výtvarné kultury D
55EKEKurz výtvarných aktivit
55EK1Svět výtvarné kultury 1
55EK2Svět výtvarné kultury 2
55EK3Svět výtvarné kultury 3
55EK4Svět výtvarné kultury 4
55EK5Kurz výtvarných aktivit
55IKASvět výtvarné kultury (kresba a grafika)
55IKBSvět výtvarné kultury (malba)
55IKCSvět výtvarné kultury (prostor, textil)
55IKDSvět výtvarné kultury (dějiny 20. st.)
55IKEDítě a výtvarný svět C
55KVAKurz výtvarných aktivit přírodě
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PL1Seminář k diplomové práci 1
55PL2Seminář k diplomové práci 2
55PL3Seminář k diplomové práci 3
55PS1Psychodidakt. výtvarné výchovy 1 s praxí
55PS2Psychodidakt. výtvarné výchovy 2 s praxí
55PS3Psychodidakt. výtvarné výchovy 3 s praxí
55VK1Svět výtvarné kultury 1
55VK2Svět výtvarné kultury 2
55VK3Svět výtvarné kultury 3
55VK4Svět výtvarné kultury 4
55VSADítě a výtvarný svět A
55VSBDítě a výtvarný svět B
55VS1Dítě a výtvarný svět 1
55VS2Dítě a výtvarný svět 2
55VS3Dítě a výtvarný svět 3
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
MSDV3Didaktika výchovy 3
VVD1Výtvarná výchova s didaktikou 1
VVD2Výtvarná výchova s didaktikou 2
VVD3Výtvarná výchova s didaktikou 3


AutorNázev práceTypRok
Koželuhová EvaVidět i neviditelné (Účinky zážitku z výtvarné seberealizace dětí na 1. stupni základního vzdělávání na rozvoj příjmu výtvarně-estetických hodnot přírody a hodnot výtvarného uměleckého díla)diplomová 2018 
Machů NikolaVybrané etapy dějin výtvarného umění a jejich zprostředkování ve výtvarné výchově na 2. stupni základní školydiplomová 2018 
Veselá KamilaIntegrativní obsahové možnosti poznávání žáků středních škol ve výtvarném oboru a výchově k občanství.diplomová 2018 
Janečková VeronikaMalba jako jedna z forem a prostředků výtvarného projevu žáků druhého stupně základní školydiplomová 2016 
Ondrisová JitkaVizuální vnímání ve Výtvarné výchově na 1.stupni ZŠ a možnosti jeho rozvojediplomová 2016 
Ostrožlíková PetraBarva ve vizuálně obrazných představách dětí mladšího školního věkudiplomová 2016 
Pietraszová DanielaVýznamy, významové struktury a hermeneutická identita výtvarného uměleckého díla v dialogu žáků a studentů : zprostředkování současné sakrální architekturydiplomová 2015 
Szturc HelenaGalerijní putování světem vizuální kulturydiplomová 2015 
Vraspírová PavlínaVideohry, jejich obsahy, vizuální formy a jejich účinky na myšlení a postoje dětí předškolního a mladšího školního věkudiplomová 2015 
Giercová LeonaVliv zařazení romských žáků do tříd s rozšířenou výukou estetické výchovy na jejich motivaci ke vzdělávání.diplomová 2014 
Hrušková MiriamŘeč obrazů - znaky a znakové systémy ve vizuální komunikaci, v její výtvarné formě ve vzdělávání žáků v základní umělecké školediplomová 2013 
Reischlová VeronikaStrom poznání jako znak a symbol ve výtvarné výchově pro střední školy a základní umělecké školydiplomová 2013 
Paška VojtěchTradice a zvyky na Valašsku a jejich hodnota v multikulturním vzdělávání dětí ve výtvarné výchově na 1. stupni základního vzdělávánídiplomová 2012 
Teplíková VeronikaJak byly různými způsoby hledány léky na lidské zmatky, ale žádný nebyl dosud nalezen. (J. A. Komenský) (Labyrinty v nás a mimo nás ve světě vizuální kultury.)diplomová 2012 
Vinklarová GabrielaMinulost mého kraje (Báje, legendy, pověsti ve vizuální komunikaci a tvorbě dětí na 1. stupni základního vzdělávání ve výtvarné výchově)diplomová 2012 
Dohnalová AndreaMotiv rukou ve výtvarném umění a odkrývání jeho možných významových vrstev při výtvarné práci s dětmidiplomová 2011 
Pawlasová PavlínaSvět člověka se speciálními potřebami ve vzdělávání, ve vizuálních sděleních a jejich výtvarných formáchdiplomová 2011 
Dostálová MartinaZátiší v dějinách výtvarného umění (Rozvoj rozpoznávání, rozumění, pojmenování a pochopení významových a formálních hodnot výtvarného uměleckého díla žáky na 1. stupni základního vzdělávání.)diplomová 2008 
Hořáková MagdalenaOd depozitářů k výstavám (O životě obrazů v prostorech galerií a muzeí a jejich cestě za divákem)diplomová 2008 
Šindlerová EvaVýtvarné hry a experimenty s prostorem ve výtvarných setkáních s dětmi na 1. stupni základního vzdělávánídiplomová 2008 
Vitásková VendulaČlověk ve výtvarném umění 14. až 19. stoletídiplomová 2008 
Honzírková IvaZkušenost, radost, poznání (rekreační pojetí výtvarných aktivit, jejich možnosti a hodnota při utváření životních zkušeností a postojů dětí mladšího školního věku v 1. a 2. ročníku základního vzdělávání)diplomová 2007 
Krzoková MiriamRozvoj výtvarné imaginace a její kontexty v estetickovýchovných a výrazových aktivitáchdiplomová 2007 
Kusáková ZuzanaMyšlenkové operace ve výtvarné výchově, jejich možné obsahy a podmínky rozvoje ( Bloomova taxonomie a její uplatnění ve výtvarné výchově na prvním stupni základního vzdělání )diplomová 2007 
Maňasová LenkaVzdělávací strategie, jejich podoby a efekty ve výtvarné výchově na prvním stupni základního vzdělání (Školní vzdělávací program a jeho možnosti v oblasti strategií vzdělávání ve výtvarné výchově)diplomová 2007 
Tobiášová LenkaOd zkušenosti k pojmům ve výtvarné výchově (pojmy ve výtvarné výchově a jejich konstruktivní uchopování na prvním stupni základního vzdělávání)diplomová 2007 
Svorníková MartinaProblém imaginativních aktivit a jejich rozvoj v průběhu života s důrazem na možnosti uplatnění ve výtvarné výchověbakalářská 2018 
Čipaková PetraBarvy a tvary jako vizuální objekt vnímání a výtvarného vyjadřování dětí v mateřském centrubakalářská 2017 
Podolewska KateřinaROZVOJ VIZUÁLNÍHO MYŠLENÍ VE VÝTVARNÝCH ČINNOSTECH V KONTEXTU OSTATNÍ MYŠLENKOVÉ AKTIVITY DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKUbakalářská 2017 
Řehořová VěraVliv dětské literatury na dětskou výtvarnou tvorbubakalářská 2016 
Ostrožlíková EvaRozvoj všesmyslového vnímání dětí předškolního věku a jeho uplatnění ve výtvarných činnostech. (Keramická hlína jako medium vizuálně obrazných představ dětí).bakalářská 2014 


Psychodidaktika v profesní přípravě učitelů, nejen výtvarného oboru, jako možný princip integrace oborových didaktik a vstupní obsahový kontext estetiky edukace.
Hlavní řešitelPhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub