Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum studií evropské identity

Tomáš Jarmara

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 208, budova SA
SA 501, budova SA
funkce:děkan PdF OU
obor činnosti:politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Pedagogické fakulty
Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Jarmara, T. Demokracie a aktivní občan ve školní praxi. Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 22-36. ISSN 1805-3963.

Všechny publikace

Jarmara, T. Demokracie a aktivní občan ve školní praxi. Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 22-36. ISSN 1805-3963.
Jarmara, T. Education for active citizenship. 2015.
Jarmara, T. Snaha politických stran o regulaci médií veřejné služby. Civilia. 2015, roč. 6, č. 6, s. 4-15. ISSN 1805-3963.
Jarmara, T. Média - hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?. In: P.Krákora. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. Praha: Epocha, 2014. s. 34-46. ISBN ISBN 978-80-7425-242-6.
Jarmara, T. Politické strany: institucionalizace, univerzalizace, kartelizace. první. vyd. Havířov: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 217 s. ISBN 978-80-7464-229-6.
Jarmara, T. Výchova k aktivnímu občanství. 2013.
Jarmara, T. Historické okolnosti vzniku občanské společnosti: Formování demokratických společností v Evropě. In: Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. První. vyd. Praha: Epocha Praha, 2012. s. 69-92. Eudica. ISBN 978-80-7425-167-2.
Jarmara, T. Participační demokracie a politické strany Nové levice. Civila. 2012, roč. 3, č. 2, s. 18-26. ISSN 1805-3963.
Jarmara, T. Party Government in Political Practice: Participation Indeces. Politické vedy. 2012, roč. 15, č. 2, s. 185-200. ISSN 1335-2741.
Jarmara, T. A Citizen, Civil Society: Citizen´s Participation and Czech Democracy. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: in - PRESS CZ s. r. o., Havířov, 2011. s. 9-36. 1. ISBN 978-80-7464-105-3.
Jarmara, T. a Labischová, D. Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.. 2011.
Jarmara, T. Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu. Slovak Journal of Political Sciences. 2011, roč. 11, č. 11, s. 136-156. ISSN 1338-3140.
Jarmara, T. Institutionalization of Post-Communist Political Parties. Wschodnioznawstvo. 2011, s. 177-190. ISSN 2082-7695.
Jarmara, T. Introduction-Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 5-8. ISBN 978-80-7464-105-3.
Jarmara, T. Občanská společnost v historické perspektivě: český diskurs. In: Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce. 1. vyd. Praha: Epocha Praha, 2011. s. 77-94. Erudica. ISBN 978-80-7425-130-6.
Jarmara, T. Participační formy demokracie v integrovaném světě. Civila-revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011, roč. 2, s. 39-47. ISSN 1214-1348.
Jarmara, T. Politické strany: kapitoly z teorie a praxe politických strany. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě: in-PRESS CZ s. r. o., Havířov, 2011. 207 s. ISBN 978-80-7464-056-8.
Jarmara, T. TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých politických stran po roce 1989. Politologická revue. 2011, roč. 17, s. 56-74. ISSN 1211-0353.
Jarmara, T. Výchova demokratického občana: praktické formy participace v politickém životě. In: Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. Praha: Epocha Praha, 2011. s. 50-63. Edice Erudica. ISBN 978-80-7425-079-8.
Jarmara, T. Výchova k aktivnímu občanství. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě: in-PRESS CZ s. r. o., Havířov, 2011. 129 s. ISBN 978-80-7464-030-8.
Jarmara, T. Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu. In: Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu. Olomouc: Katedra společenských věd, PdF, UP Olomouc. 2010.
Jarmara, T. Institucionalizace politických stran v procesech demokratické tranzice. In: Svobodné volby v Československu 1990. 1. vyd. Praha: Epocha Praha, 2010. s. 182-193. Edice Erudica. ISBN 978-80-7425-078-1.
Jarmara, T. Institute of International Studies University of Wroclaw. 2010.
Jarmara, T. Institute of International Studies University of Wroclaw. 2010.
Jarmara, T. Multikulturalismus v politické praxi Evropské unie a České republiky: kulturní integrace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia VI.. 2010, s. 12-18. ISSN 1214-1348.
Jarmara, T. Politické strany: typologie koalic. In: Člověk-Kultura-Média. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 28-37. ISBN 978-80-248-2340-9.
JARMARA, T. Politické strany: vybrané kapitoly z teorie a praxe politických stran. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. 180 s. ISBN 978-80-248-2263-1.
Jarmara, T. T. G. Masaryk a jeho pojetí vztahu politiky a náboženství. In: Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu v letech 1918-2008. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. s. 7-14. ISBN 978-80-7368-642-0.
Jarmara, T. Volební studio Radiožurnálu. Komunální a senátní volby 2010 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2010.
Jarmara, T. Agenda of intercultural policies in the states of EU. In: NAUCZYCIELE EUROPEJSCY W PRZESTRZENI EDUKACJI WIELO- I MIĘDZYKULTUROWEJ. Kamieni Śląski: NSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. 2009.
Jarmara, T. Člověk, dějiny, hodnoty IV. jako filozofický, sociologický a politologický problém [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Jarmara, T. Výstava ke 160. výročí založení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava [Výtvarný návrh]. VŠB-TU Ostrava. Aula VŠB-TU Ostrava. 12.10. - 16.10.2009. 2009.
Jarmara, T. Wpływ religii jako kulturalnego i politycznego fenomena na polityczne życie w Republice Czeskiej po1989 roku.. In: Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie. Toruń: Wydawnictvo Adam Marszalek, 2009. Wydawnictvo Adam Marszalek, 2009. s. 188-201. ISBN 978-83-7611-364-7.
Jarmara, T. Wroclaw University. 2009.
Jarmara, T. K některým aspektům multikulturalismu. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávaní. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. s. 64-73. ISBN 978-80-7368-514-0.
Jarmara, T. Krajské a senátní volby ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.. Krajské a senátní volby ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Volební studio. [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2008.
Jarmara, T. Má Masarykova dělnická akademie dobrý směr?. Literární noviny. 2008, roč. 20, č. 52, s. 4-4. ISSN 1210-0021.
Jarmara, T. Občanská sdružení jako téma v hodinách OV. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávaní. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. s. 85-93. ISBN 978-80-7368-514-0.
Jarmara, T. Vztah náboženství a politiky v českých zemích: období po vzniku samostatné České republik. In: Katechetika Historie Teologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. s. 252-264. ISBN 978-80-7368-537-9.
Jarmara, T. Wroclaw University. 2008.
Jarmara, T. Między UE a USA: koncepcja czeskej polityki zagranicznej. 1. vyd. Uniwersytet Wrocław: Uniwersytet Wrocław, 2007. 256 s. ISBN 978-83-60011-60-7.
Jarmara, T. Multikulturalismus: ideologie polarizace. In: Člověk, dějiny, honoty III.. Ostrava: Repronis, 2007. Repronis, 2007. s. 183-188. ISBN 80-7368-273-7.
Jarmara, T. Prešovská univerzita. 2007.
Jarmara, T. První monografie ostravské hornické kolonie. 2007.
Jarmara, T. Před polednem. Rovné příležitosti: ženy v politice [Televizní relace].. Česká televize. 2007.
Jarmara, T. Před polednem. Jak dál s euroústavou? [Televizní relace].. Česká televize. 2007.
Jarmara, T. Wroclaw University. 2007.
Jarmara, T. Evropská unie jako interkulturní společnost. In: Kapitoly z multikuturní tolerance IV. Praha: Univerzita Karlova EIS SVLP, 2006. Univerzita Karlova EIS SVLP, 2006. s. 49-61. ISBN 80-903623-0-3.
Jarmara, T. Geopolityka w Polsce i zagranicą: historia i wspólczesność. In: Geopolityka w Polsce i zagranicą: historia i wspólczesność. Wroclaw: Instytutu Studiów Międzynarodowych, Uniwesytet Wroclawski. 2006.
Jarmara, T. Týden v regionech. Volebni rok 2006 [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Jarmara, T. Volební studio. Analýza výsledku voleb do PSP ČR v Moravskoslezském kraji. [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Jarmara, T. K některým politickým aspektům multikulturalismu. In: Člověk, dějiny, hodnoty II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 173-176. ISBN 80-7368-021-1.
Jarmara, T. Rozwój czeskich mediów po 1989 roku. In: Europa Srodkowa Dekada Transformacji. Wroclaw: Instytut Studiów Miedzynarodowych, Uniwersytet Wroclaw, 2005. s. 157-180. Europa Srodkowa. ISBN 83-60011-17-6.
Jarmara, T. Týden v regionech. Aktuální politická situace v Moravskoslezském kraji [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2005.
Jarmara, T. Hra na prezidenta. Listy. 2004, roč. 34, č. 4, s. 84-86. ISSN 1210-1222.
Jarmara, T. Nová témata ve vzdělávacím procesu občanské výchovy. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy. s. 38-49. ISBN 80-7042-362-5.
Jarmara, T. Týden v regionech. Analýza výsledku voleb do Senátu PČR v Moravskoslezském kraji [Televizní relace].. Česká televize Ostrava . 2004.
Jarmara, T. Vliv volebního systému na stranický systém: poměrný volební systém. Verjná správa a spoločnosť. 2004, roč. 5, s. 55-63. ISSN 1335-7182.
Jarmara, T. Analýza vývoje politických stran v ČR z hlediska teorie Catch-all party. Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis. 2003, roč. 1, č. 1, s. 17-39. ISSN 1214-3251.
Jarmara, T. Subsidiarita - cesta k zabezpečení demokratických pravidel?. In: Prohlubování demokracie v Evropské unii. Ostrava: PS PČR, Klub mladých Evropanů. 2003.
Jarmara, T. Aplikace teorie strany kartelu na vývoj politických stran v ČR. Politologická revue. 2002, ISSN 1211-0353.
Jarmara, T. Fulghumova židle? věc interpretace. In: Sborník prací FF OU . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-614-4.
Jarmara, T. Vývoj stranického systému ČR po roce 1989: tendence ke straně kartelu ?. In: Člověk ? Dějiny ? Hodnoty . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-219-X.
Jarmara, T. Politické strany a jejich systémy - česká specifika. 2000.
Jarmara, T. Lund University. 1999.
Jarmara, T. Liverpool John Moores University. 1997.


ZkratkaNázev předmětu
3RLAPČeská liter. jako odraz polit. myšlení
POLIFPolitická filozofie: občan, stát a právo
POLITÚvod do politologie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DVOBSDějiny vývoje občanské společnosti
PEXVOProb. polit. extrem. ve výchově k občan.
POGEOPolitická a kulturní geografie
POSCRPolitický syst. ČR: historie a současn.
PSMDPolitické strany v modern. demokraciích
SZZK3SZZ - Občanská výchova s didaktikou
TEPRDTeorie a praxe demokracie
VAKOBVýchova k aktivnímu občanství
ZAVYDZáklady výchovy k demokracii
2EPOMČeské politické myšlení
2PLIPAplikovaná politologie
2SZM2SZZ - Občanská výchova s didaktikou
2VKODVýchova k občanství a demokracii
22KODVýchova k občanství a demokracii
22POMČeské politické myšlení
22ZM2SZZ - Občanská výchova s didaktikou
3EDEMTeorie demokracie
3EZVZMezinárodní vztahy
3OGEOPolitická a kulturní geografie
3OLIAPolitologie 1
3OLIBPolitologie 2
3OLICPolitologie 3
3PLIPAplikovaná politologie
3POLBPolitologie 2
3SZB2SZZ - Občanská výchova
33GEOPolitická a kulturní geografie
33LIAPolitologie 1
33LIBPolitologie 2
33LICPolitologie 3
33OLBPolitologie 2
33SCRPolit. systém čes.zemí: historie a souča
33ZB2SZZ - Občanská výchova
33ZVZMezinárodní vztahy
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6POL1Politologie 1
6POL2Politologie 2
6POL3Politologie 3
6PSCRPolitický systém ČR
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZSZZ - Občanská výchova
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66CDSČlověk v demokratické společnosti
66OL1Politologie 1
66OL2Politologie 2
66OL3Politologie 3
66SCRPolitický systém ČR
66SZZSZZ - Občanská výchova
7CEPOČeské politické myšlení
7DOBSDemokracie a občanská společnost
7MEVZMezinárodní vztahy
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZZSZZ - Občanská výchova s didaktikou
77BHJObhajoba diplomové práce
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77EPOČeské politické myšlení
77EVZMezinárodní vztahy
77OBSDemokracie a občanská společnost
77SZZSZZ - Občanská výchova s didaktikou


AutorNázev práceTypRok
Kopecký TomášAnalýza výsledku voleb do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje v létech 2004 - 2008.diplomová  
Káňa PetrObčanská společnost a participace v obvodě Moravská Ostravě a Přívoz.diplomová 2019 
Němčíková LudmilaObčanská společnost v městě Petřvalddiplomová 2019 
Bílková AndreaAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Ostrožská Nová Ves v letech 2010 - 2014diplomová 2017 
Cyprichová LenkaPoválečný vývoj ve městě Krnov v letech 1945-1947diplomová 2016 
Zapadlo MarekAnalýza výsledku komunálních voleb ve městě Šumperku v letech 2006-2014.diplomová 2016 
Zeman KarelObčanská společnost ve městě Nový Jičíndiplomová 2016 
Bandorová StanislavaObčanská společnost ve městě Karvinádiplomová 2015 
Cieslar DavidAnalýza komunálních voleb ve městě Třinec v letech 2006-2014diplomová 2015 
Lefenda GabrielaVzestup politického extremismu v Moravskoslezském kraji v r. 2013diplomová 2015 
Liszoková EvaZastoupení žen ve veřejné správě statutarních měst Moravskoslezského krajediplomová 2015 
Pyszko MichalAnalýza výsledku komunálních voleb v obci Návsídiplomová 2015 
Lipinský VáclavPolitický extremismus a radikalismus v České republice: Dělnická strana sociální spravedlnosti.diplomová 2014 
Pelcová KláraObčanská společnost v obci Větřkovicediplomová 2014 
Sližová LenkaZastoupení žen v politice v Moravskoslezském krajidiplomová 2014 
Haichlová RadkaAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Petřvalddiplomová 2013 
Krejčí JakubAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Petrovice u Karvinédiplomová 2013 
Mokroš OndřejAnalýza výsledků komunálních voleb ve statutárním městě Havířovdiplomová 2013 
Brabec MichalObčanská demokratická strana: ODS v politickém systému ČR po roce 2002diplomová 2012 
Žídek LukášČeská televize - reflexe menšin?diplomová 2012 
Dostál RostislavAnalýza komunálních voleb ve městě Šenov v létech 1998 až 2006diplomová 2011 
Bičejová BarboraReflexe českého politického myšlení v české literatuřediplomová 2010 
Korneta JiříAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Raškovice po roce 1989diplomová 2010 
Zajíček MichalGeopolitický vývoj českých zemí ve 20. stoletídiplomová 2010 
Smoláková SoňaObčanská společnost v Kopřivnicidiplomová 2009 
Štancl LadislavVývoj české zahraniční politiky po roce 1993.diplomová 2009 
Vojkůvka PavelPerspektivy sociálního státu v Evropědiplomová 2009 
Grussmannová AliceAnalýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 2002 - 2006diplomová 2008 
Kadlčíková ZuzanaVývoj KSČM po roce 1989diplomová 2008 
Vejdovská EvaOSN a UNESCOdiplomová 2008 
Zielina AdamAnalýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 1998 - 2006diplomová 2008 
Huňka JiříTransformace českého tisku po roce 1989diplomová 2007 
Konečný PetrAnalýza výsledku komunálních voleb v obci Kozlovicediplomová 2007 
Peš StanislavAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Kopřivnice po roce 1989diplomová 2007 
Prášilík AdamVývoj českých médií po roce 1989: televizní vysílánídiplomová 2007 
Stanislav PavelAktuální stav občanské společnosti v ČR: participace občanů na správě věcí veřejnýchdiplomová 2007 
Leciánová JanaOSN - vznik, historie, organizace a současnost a UNESCOdiplomová 2006 
Leciánová MarcelaObčanská společnost a občanská sdružení v Hlučínědiplomová 2006 
Mrázek MartinOSN na prahu 21. stoletídiplomová 2006 
Rubíček ŠtěpánTeorie demokracie, princip svobody, rovnosti a většinydiplomová 2006 
Varmus MichalAnalýza komunálních voleb v Ostravě-Svinově v letech 1994-2002diplomová 2006 
Englišová KarolínaReflexe feminismu ve vybraných ženských časopisechbakalářská 2019 
Fitzková JanaAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodu statutárního města Ostrava - Petřkovice v letech 2010 - 2014.bakalářská 2019 
Klapuchová KláraAnalýza výsledků komunálních voleb v městské části Ostrava - Poruba v letech 2014-2018.bakalářská 2019 
Kubný MarekAnalýza výsledků komunálních voleb města Kravaře.bakalářská 2019 
Pleskačová TerezaObčanská společnost a participace ve městě Kuřimibakalářská 2019 
Řezníček MichalObčanská společnost ve městě Bohumínbakalářská 2019 
Witasek VojtěchMigrace a postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků.bakalářská 2019 
Chyla JanAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě statutárního města Ostrava - Plesná v letech 2010 - 2014.bakalářská 2018 
Koval MartinAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Nový Jičín v letech 2010 - 2014.bakalářská 2018 
Řehulka TadeášAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Stěbořicebakalářská 2018 
Samohýlová MichaelaPřechod ČSR k autoritativní demokracii Druhé republiky.bakalářská 2018 
Šoborová HanaListopad 1989 ve Valašském Meziříčí.bakalářská 2018 
Zámorská VendulaObčanská společnost a participace ve městě Hranicebakalářská 2018 
Čaniga DenisRelevance malých politických stran při tvorbě vládních koalic České republikybakalářská 2017 
Dvořák TomášMigrační krize a postoj zemí Visegrádské čtyřkybakalářská 2017 
Káňa PetrAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz v letech 2010 - 2014.bakalářská 2017 
Kravčíková JanaZnalost problematiky EU mezi žáky základní školy a gymnáziabakalářská 2016 
Kuráková DominikaAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Řepiště v letech 2010 - 2014bakalářská 2016 
Myšková MarkétaLevicová poezie a próza v období První Československé republiky v kontextu politického myšleníbakalářská 2016 
Bílková AndreaObčanská společnost v obci Ostrožská Nová Vesbakalářská 2015 
Kříž FilipVliv Opoziční smlouvy na politický systém České republiky.bakalářská 2014 
Sikorová MarkétaObčanská společnost v obci Bystřicebakalářská 2014 
Zapadlo MarekGeopolitika moří a oceánů: Jihočínské mořebakalářská 2014 
Bandorová StanislavaČeskoslovensko v letech 1968 - 1989bakalářská 2013 
Šeděnková SandraPolitický systém druhé republiky (1938 - 1939): autoritativní demokracie?bakalářská 2013 
Šubrtová MiroslavaAnalýza komunálních voleb v obci Třebíč v letech 2006 - 2010.bakalářská 2013 
Zeman KarelAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Nový Jičín v letech 2002 - 2010bakalářská 2013 
Lipinský VáclavPostavení a pozice KDU-ČSL ve Fulnekubakalářská 2012 
Petrášová VěraVůdcovství ve vzdělávací organizacibakalářská 2010 


Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období2/2018 - 7/2020
PoskytovatelDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
"I-I-I" (Inovace - Interdisciplinarita - Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU, včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Období12/2010 - 7/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavv udržitelnosti
facebook
rss
social hub