OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Součásti fakulty > Výzkumná centra > Centrum studií evropské identity

Oldřich Solanský

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 505, budova SA
funkce:
obor činnosti:sociologie, sociální komunikace, sociální patologie
katedra / středisko (fakulta): Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2603
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Solanský, O. Analýza komunitních plánů, sociálně demografická analýza. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 162 s. ISBN 978-80-248-4027-7.
Solanský, O. Jiné národnosti a cizinci v naší společnosti. In: Společnost a poznání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 180-192. ISBN 978-80-248-4064-2.
Solanský, O. Rizika sociálních sítí. In: kolektiv autorů. Pojmy a jejich hranice. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 165-177. ISBN 978-80-248-3996-7.
Solanský, O. Nové trendy ve vývoji porodnosti. In: kolektiv autorů. Teorie a skutečnost. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 165-173. ISBN 978-80-248-3854-0.
Solanský, O. Statistické ukazatele rozvodovosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 100-108. Člověk, ideje, společnost II. ISBN 978-80-248-3645-4.
Solanský, O. Sociálně demografická analýza v komunitních plánech ČR. In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. Univerzita Pardubice, 2013. s. 49-63. ISSN 1804-9095.
Solanský, O. Socio-demographic analysis and its (non)-usage in community plans formation. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2013. 196 s. ISBN 978-80-7464-316-3.
Solanský, O. Trh práce a nezaměstnanost v Ostravě. 1. vyd. s. 96-107. Člověk - kultura - media III. ISBN 978-80-248-2889-3.
Solanský, O. Citizen of the Czech Republic and Citizens of Ostrava - Population Indicators and Changes in Age Structure Development. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. s. 135-168. ISBN 978-80-7464-105-3.
Solanský, O. Smršťování města Ostravy - demografické změny. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 136-147. Člověk - kultura - media II. ISBN 978-80-248-2525-0.

Všechny publikace

Solanský, O. Analýza komunitních plánů, sociálně demografická analýza. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 162 s. ISBN 978-80-248-4027-7.
Solanský, O. Jiné národnosti a cizinci v naší společnosti. In: Společnost a poznání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 180-192. ISBN 978-80-248-4064-2.
Solanský, O. Rizika sociálních sítí. In: kolektiv autorů. Pojmy a jejich hranice. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 165-177. ISBN 978-80-248-3996-7.
Solanský, O. Nové trendy ve vývoji porodnosti. In: kolektiv autorů. Teorie a skutečnost. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 165-173. ISBN 978-80-248-3854-0.
Solanský, O. Statistické ukazatele rozvodovosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 100-108. Člověk, ideje, společnost II. ISBN 978-80-248-3645-4.
Solanský, O. Sociálně demografická analýza v komunitních plánech ČR. In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. Univerzita Pardubice, 2013. s. 49-63. ISSN 1804-9095.
Solanský, O. Socio-demographic analysis and its (non)-usage in community plans formation. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2013. 196 s. ISBN 978-80-7464-316-3.
Solanský, O. Trh práce a nezaměstnanost v Ostravě. 1. vyd. s. 96-107. Člověk - kultura - media III. ISBN 978-80-248-2889-3.
Solanský, O. Citizen of the Czech Republic and Citizens of Ostrava - Population Indicators and Changes in Age Structure Development. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. s. 135-168. ISBN 978-80-7464-105-3.
Solanský, O. Smršťování města Ostravy - demografické změny. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 136-147. Člověk - kultura - media II. ISBN 978-80-248-2525-0.
Solanský, O. Changes in Population Development in the Czech Republic.. In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. Univerzita Pardubice, 2010. s. 279-285. ISSN 1211-555X.
Solanský, O. Konec populačního boomu v ČR?. In: Aktuální otázky sociální politiky 2009 - teorie a praxe : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. Univerzita Pardubice, 2009. s. 62-67. ISBN 978-80-7395-217.
Solanský, O. Outsideři. ISBN 978-80-248-1730-9.
Solanský, O. Stárnoucí populace Ostravy - současný stav a očekávaný vývoj. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-134-4.
Solanský, O. Romové v Ostravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-025-5.
Solanský, O. Partnerstvím k prosperitě. 2006.
Spisarová, J., Spisar, J. a Solanský, O. International Study Tour for Choir Conductors in USA 02. In: Mezinárodní Sympózium Cantus Choralis Slovaca. Banská Bystrica. 2002.
Schneider, M., Schneiderová, M. a Solanský, O. Problematika závislostí. 2002.
Schneider, M., Kvarčáková, M. a Solanský, O. Problematika závislostí. 2002.
Schneiderová, M., Schneider, M. a Solanský, O. Problematika zdravotně postižených. 2002.
Schneiderová, A., Solanský, O., Schneider, M. a Kvarčáková, M. Sociálně demografická analýza města Ostravy. 2002.
Schneiderová, M., Schneider, M. a Solanský, O. Sociálně-právní ochrana dětí. 2002.
Schneider, M., Kvarčáková, M. a Solanský, O. Sociálně-právní ochrana dětí. 2002.
Schneiderová, A., Solanský, O. a Pobořil, M. Sociodemografická struktura Ostravy. Současný stav a očekávaný vývoj. Sociálně demografická analýza města Ostravy.. 2002.
Solanský, O. Výzkum organizací, zabývajících se sociální prací v Ostravě. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 163-166. ISBN 80-7042-600-4.
Matýsková, D., Schneiderová, A., Pobořil, M., Solanský, O. a Vašina, B. Sociálně demografická analýza města Ostravy v návaznosti na rozvoj sociálních služeb. 2001.
Solanský, O. Hodnocení komunálních a senátních voleb v Ostravě a okolí. Výzkumný projekt. 1999.
Solanský, O. Sociologický a politologický rozbor komunálních a senátních voleb v Ostravě. 1999.
Solanský, O. Magazín o zdraví. Stolování [Televizní relace].. ČTV 1. 1998.
Solanský, O. Návrh organizace vzdělávání v podniku TESLA SEZAM, a.s.,Rožnov pod Radhoštěm. 1998.
Solanský, O. Radiožurnál. Dovolená a stres [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1998.
Solanský, O. Radiožurnál. Vliv urbanizace na životní způsob obyvatel regionu Severní Morava [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1997.
Solanský, O. Radiožurnál. Ekologické problémy regionu [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1997.
Solanský, O. Siesta. Současná rodina [Televizní relace].. Kabel +. 1997.
Solanský, O. Siesta. Současná rodina [Televizní relace].. Kabel +. 1997.
Solanský, O. Siesta. Současná rodina [Televizní relace].. Kabel +. 1997.
Solanský, O. Sledování vývoje nabídky a poptávky po VŠ kvalifikaci na trhu práce. 1997.
Solanský, O. Vliv hracich automat na obcany mesta frydek-Mistek Výzkumný projekt. 1997.
Solanský, O. Dvě sociologické publikace. Regionální revue 2. 1996, roč. 6, s. 0-0. ISSN nemáq.
Solanský, O. Klekánice. Promiskuita VŠ studentů [Televizní relace].. ČTV 1. 1996.
Solanský, O. Magisterské studium oboru "Regionální rozvoj a správa.". 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny I. Diskusní pořad o instituci rodiny v ČR [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny II. Diskusní pořad o mladých rodinách v ČR [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny III. Diskusní pořad o rómských rodinách v ČR [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny IV. Diskusní pořad o klinických rodinách v ČR [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1996.
Solanský, O. a Recman, M. Poíeiny kriminality mládeže. Regionální revue. 1995, roč. 9, s. 39-52. ISSN 1210-8340.
Recman, M. a Solanský, O. Příčiny kriminality mládeže - představy a skutečnosti. Regionální revue. 1995, roč. 5, s. 0-0. ISSN nemá.
Solanský, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1995.
Solanský, O. a Mikuláštíková, L. Životní dráhy starých lidí. Regionální revue. 1995, roč. 5, s. 0-0. ISSN 1210-8340.
Solanský, O. a Mikuláštíková, L. Životní dráhy starých lidí. Regionální revue. 1995, roč. 9, s. 29-39. ISSN 1210-8340.
Solanský, O. Demografie (nejen) pro demografy. 1994.
Solanský, O. Úvod do sociologie. 1994.
Paulík, K. a Solanský, O. Životní podmínky člověka. Tématický sešit OV. 1993.
Solanský, O. Diplomové práce ze sociologie na Ostravské univerzitě. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 0-0. ISSN nemá.
Paulík, K. a Solanský, O. Důsledky nerozvážnosti ve vztazích muže a ženy. Tématická jednotka pro ZŠ č.18 NZ. 1992.
Solanský, O. Malé ohlédnutí za seminářem "Současná městská rodina a některé problémy jejího fungování". Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 93-94. ISSN nemá.
Solanský, O. Mladá rodina ve městě a na venkově. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 64-66. ISSN nemá.
Solanský, O. Příspěvek k dělbě práce v rodině. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 0-0. ISSN nemá.
Solanský, O. Sociální a pracovní poradenství. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 0-0. ISSN nemá.
Solanský, O. Volba povolání. 1992.
Solanský, O. Vybrané problémy současné rodiny ostravského regionu. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 58-64. ISSN nemá.


AutorNázev práceTypRok
Hoňková KateřinaŽivotní styl seniorůdiplomová 2018 
Kika JakubPostoje žáků 2. stupně ZŠ k migrační krizidiplomová 2018 
Kravčíková JanaInkluze na základní škole pohledem pedagogů a rodičůdiplomová 2018 
Gombošová KristýnaPercepce současné rodiny v pohledu různých generacídiplomová 2017 
Sklenovská VeronikaPrevence sociálně patologických jevů realizovaná vedoucími ve spolku Junák - český skautdiplomová 2017 
Chýlková LindaVliv internetových sociálních sítí na životní způsob člověkadiplomová 2016 
Dubcová TerezaNabídka a poptávka volnočasových aktivit ve Fulnekudiplomová 2016 
Stejskal KarelPrůběh a překážky integrace vietnamské menšiny do české společnosti.diplomová 2016 
Halfarová BarboraKriminalita žendiplomová 2015 
Jaworská MarkétaMarihuana jako společenský problémdiplomová 2015 
Kotásková BlankaVolba povolání v osmém ročníku základní školydiplomová 2014 
Rožanská KristýnaŠikana na základní školebakalářská  
Neklapil FilipUprchlická krizebakalářská 2017 
Ondráček PatrikŽivotní styl aktivních hokejistůbakalářská 2017 
Hoňková KateřinaRizika sociálních sítí z pohledu rodičůbakalářská 2016 
Mück MartinVliv masových médií na společnostbakalářská 2016 
Suchanová TerezaVolný čas žáků ZŠ v Šumperku a okolíbakalářská 2015 
Škuta VlastimilTransformace české společnosti po roce 1989bakalářská 2015 
Stejskal KarelIntegrace a asimilace přistěhovalců z Vietnamu v průběhu dvou generací.bakalářská 2014 
Zbavitelová HanaKomunismus a demokracie z pohledu dnešních seniorůbakalářská 2014 
Chvějová KateřinaRasismus v České republicebakalářská 2013 
Halfarová BarboraSebevraždy v Moravskoslezském kraji v letech 2010-2012bakalářská 2013 
Ištvánová MichaelaSociální exkluzebakalářská 2013 
Janiczková IvanaKriminalita dětí a mládeže na území Moravskoslezského krajebakalářská 2013 
Jaworská MarkétaŽivot drogově závislých ve společnostibakalářská 2013 
Sklenovská VeronikaHistorie a současnost skautingu v Novém Jičíněbakalářská 2013 
Vlasáková MarkétaKomunikační odlišnosti v různých věkových kategoriíchbakalářská 2013 
Koláčková AdrianaEkologické postoje studentů PdF OUbakalářská 2011 
Pazdera MartinSebevraždy 2002 - 2005 v ČRbakalářská 2007 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub