Pedagogická fakulta Ostravské univerzity nabízí rekvalifikační kurs

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky: 69-017-M dle Národní soustavy kvalifikací (Č. akreditace: MSMT -12309/2017-1/306)

Zahájení: 1. března 2018

Rekvalifikační studium směřuje k profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Po ukončení kurzu absolvent má veškeré kompetence a dovednosti vyplývající z aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace dle zákona179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, které lze návazně prokázat zkouškou u autorizované osoby Mateřská škola Ostrava - Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace (číslo autorizace 2017/28).

Předpoklady: Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou. Výslovnost bez logopedických vad.

Rozsah studia: 103 hod. teoretické a 60 hod. praktické výuky

Cena: 7 250,-

Bližší údaje ikona pdf