Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Bohumil Koukola

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
místnost, podlaží, budova: SA 420, budova SA
funkce:
obor činnosti:klinická psychologie, psychologie zdraví, krizová intervence, zvládání stresu, kvalita života
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2692
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1970 - 1975FF UP Olomouc, Katedra psychologie, specializace: klinická psychologie
1977UP Olomouc, udělení hodnosti PhDr.
1989Psychologický ústav ČSAV Praha, kandidát psychologických věd (CSc.)
2000FF UP Olomouc, habilitace - docent - klinická psychologie

Praxe

2009 – dosuddocent klinické psychologie, Slezská univerzita v Opavě, FVP, Ústav pedagogických a psychologických věd (0,5)
2008 – dosuddocent klinické psychologie, Ostravská Univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogické a školní psychologie (1,0)
2003 - 2008vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických věd (FPF SLU Opava)
2001 – 2008Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, docent klinické psychologie
2007 - 2013profesor wizytujący w UWr., Institut Pedagogiky - Zakład Resocjalizacji (od 2008 kierownik Zakładu Resocjalizacje)
2005 – 2010docent klinické psychologie Ostravská Univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií, Katedra Metod sociální práce
1995 - 2003vedoucí Ústavu společenských věd (FPF SLU v Opavě)
1994 - 2000Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, odborný asistent klinické psychologie
1975 - 1994NsP Šumperk, klinický psycholog

Odborné zaměření (přednášené předměty)

 • Psychologie - klinická psychologie, psychoterapie, psychopatologie, psychologie zdraví, krizová intervence

Granty a projekty

2005

 • Program na podporu rozvoje struktury, Příprava studijních opor, akreditačních, přijímacích a dalších podkladových materiálů pro nový bakalářský studijní program Specializace v pedagogice, obor Sociální patologie a prevence v kombinované formě studia (č. 697), doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. – řešitel
 • Program na podporu rozvoje struktury, Rozběh bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální patologie a prevence v prezenční formě studia (č. 249), doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. – řešitel.

2006

 • mezinárodní projekt financovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci společné iniciativy CZ-PL INTERREG IIIa – „ Vědecká spolupráce v rámci klinické psychologie“ (2006 – 2007).
  Řešitel: Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski, Wydział Hostoryczno-Pedagogiczny – dr.Alicja Głebocka
  Spoluřešitel: Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě – doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
 • podíl na řešení grantu GA ČR – č. 406/06/0731 na téma: „Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty“
  Řešitel: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., PF OU v Ostravě
  Spoluřešitel: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., FPF SU v Opavě
 • podíl na řešení grantu GA ČR – č. 406/06/0035 na téma: „Kvalita života u dětí a dospívajících“
  Řešitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF UK Hradec Králové
  Členové výzkumného týmu: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D.

2007

 • CZ-PL INTERREG III - 2006 – 2007
  Mezinárodní projekt financovaný z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci společné iniciativy CZ-PL INTERREG IIIa – „Vědecká spolupráce v rámci klinické psychologie“ (2006 – 2007).
  Řešitel: Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski, Wydział Hostoryczno-Pedagogiczny – dr. Alicja Głebocka
  Spoluřešitel: Ústav pedagogických a psychologických věd, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě – doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc.
 • FRVŠ: „Vytvoření a vybavení multifunkčních učeben výpočetní a audiovizuální technikou“ Tematický okruh: A Spec.: b, číslo: 2118 / 2007
  Řešitel: Doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., ÚPPV FPF SU v Opavě
  Spoluřešitel: Mgr. Adam Kožaný, ÚVSRP FPF SU v Opavě
 • GA ČR: 2006 – 2008, podíl na řešení grantu GA ČR „Kvalita života u dětí a dospívajících“ – č. 406/06/0035
  Řešitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF UK Hradec Králové
  Členové výzkumného týmu: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D., ÚPPV FPF SU v Opavě
 • GA ČR: 2006 – 2008, podíl (spolunavrhovatel) na řešení grantu GA ČR „Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty“ – č. 406/06/0731
  Řešitel: doc. PhDr. Julius Sekera, CSc., PF OU v Ostravě
  Spoluřešitel: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., ÚPPV FPF SU v Opavě

2008

 • podíl na řešení grantu GA ČR: 2006 – 2008, GA ČR „Kvalita života u dětí a dospívajících“ – č. 406/06/0035
  Řešitel: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., LF UK Hradec Králové
  Členové výzkumného týmu: doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc., PhDr. Edita Ondřejová, Ph.D., ÚPPV FPF SU v Opavě

Další vzdělávání (kurzy)

1975 PL Kroměříž další vzdělávání psychologů, výcvik v hypnóze, autogenním tréninku a skupinové psychoterapii
1976 Specializační - pokračovací kurz v hypnóze, AT a psychoterapii PL Kroměříž
1980 - 1994 IHE Praha, zařazen do výzkumné skupiny doc. Horvátha, CSc. (Základní a aplikovaný výzkum: DÚ VIII-6-6/7 "Psychologické zákonitosti rozvoje a ochrany zdraví"),
1982 - 1984 Atestační studium pro práci ve zdravotnictví, pořádané ILF Praha v Ostravě
1983 Kurz v discentní psychoterapii, ILF Bratislava (prof. Kondáš)
1986 Sociální zrání osobnosti, kurz ILF Praha pořádaný v Ostravě (prof. Křivohlavý)
1988 Základní kurz v psychosomatice a psychologické péči o dlouhodobě nemocné, ILF Praha
1989 Specializační kurz v psychosomatice a psychologické péči o dlouhodobě nemocné, ILF Praha
1994 Ellisova racionálně - emotivní psychoterapie, kurz, ILF Praha
1994 WHO - Collaborating Centre for Training and Organizational Development in Vienna (mezinárodní kurz: "Organizational Ananalysis and Consultancy of Health Promotion Projects")
2001 Osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP - Novinky v pedagogické a školní psychologii.
2003 Certifikát (psychoterapeutický výcvik v rozsahu 500 hod. v terapii pevným objetím pod vedením PhDr. Jiřiny Prekopové a v systemické rodinné terapii podle Berta Hellingera pod garancí spol. TPO - SRN a ČMPS.
2003 Osvědčení o absolvování vzdělávací akce DVPP - Novinky v pedagogické a školní psychologii.
2004 Osvědčení o absolvování semináře "Edukační program O dospívání . . ." (Akreditováno MŠMT ČR 18019/2001-25-63).
2006 – 2008 postgraduální studium Dopravní psychologie, FFUP Olomouc - Katedra psychologie a Asociace dopravních psychologů ČR (ukončeno certifikátem)

Členství v odborných komisích

1975 - dosudčlen Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS)
1992 - dosudčlen republikového Výboru sekce Psychologie zdraví při ČMPS Praha (od r. 2013 místopředseda)
2001 - dosudčlen Asociácie školskej psychológie SR a ČR
2006 - 2013člen Oborové rady doktorského studijního programu P6731 Sociální politika a sociální práce, studijního oboru Sociální poradenství a management sociálních služeb na Filozofické fakultě OU v Ostravě
2007 - 2013člen Vědecké rady Institutu Pedagogiky Uniwersytetu Wroclawskego
2007 - 2013člen Vědecké rady Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
2008 - dosudčlen Asociace dopravních psychologů ČR

Údaje o působení v zahraničí

IX/2010, PLPřednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Pedagogiky
IV/2008, PL Přednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Pedagogiky
V/2008 PL Přednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Opolski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych a Institut Psychologii
IV/2007, PLPřednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Opolski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych a Institut Psychologii
V/2007, PL Přednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Pedagogiky
od IX/ 2007 – dosud Vedení (promotor) magisterských prací ve studijním programu Resocializace, Uniwersytet Opolski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych
V/2006, PLPřednášková činnost v rámci učitelské mobility Sokrates- Erasmus, Uniwersytet Opolski, Wydzial Historiczno-Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych a Institut Psychologii


Všechny publikace

Badošek, R., Hacklová, R., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 25. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2018.
Badošek, R., Hacklová, P. R., Kebza, CSc., P. P. V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, CSc., P. J. Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. 2017.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 24. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2017.
Badošek, R., Koukola, B., Kebza, CSc., p. V. a Mareš, CSc., p. J. Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2016.
Badošek, R. a Koukola, B. Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2016.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B. a Mareš, J. 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2016.
Ondřejová, E., Koukola, B. a Kolaříková, M. Jak nás vidíte a vnímáte? Generační pohled na stáří.. In: Proměny rodiny V. Senior v rodině. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd a Dětské centrum Čtyřlístek. 2015.
Kebza, V., Mareš, J., Koukola, B. a Badošek, R. Sborník abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí. 2015.
Koukola, B. Zpráva o výsledcích ankety Výboru sekce Psychologie zdraví ČMPS realizované v roce 2014. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2015.
Koukola, B. Zpráva o výsledcích ankety Výboru sekce Psychologie zdraví ČMPS realizované v roce 2014. In: S B O R N Í K abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. - 17. 5. 2015. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. s. 6-6. ISBN 978-80-7308-562-9.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B., Mareš, J. a Štětovská, I. 22. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2015.
Koukola, B. Ještě jedno ohlédnutí za 25. výročím vzniku sekce Psychologie zdraví ČMPS a za dvacetiletým výročím konání pravidelných konferencí Psychologie zdraví ve Vernířovicích a v Jeseníku. In: Jiří Mareš (ed.) Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. MSD, 2014. s. 23-23. ISBN 978-80-7392-234-4.
Koukola, B. Ještě jedno ohlédnutí za 25. výročím vzniku sekce Psychologie zdraví ČMPS a za dvacetiletým výročím konání pravidelných konferencí Psychologie zdraví ve Vernířovicích a v Jeseníku. In: 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2014.
Koukola, B. Psychopatologie ve škole. 2014.
Mareš, J., Kebza, V., Koukola, B. a Badošek, R. Sborník abstrakt sdělení z 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2014.
Badošek, R., Hacklová, R., Kebza, V., Kimplová, T., Koukola, B., Mareš, J. a Štětovská, I. 21. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2014.
Koukola, B. Historie víkendových setkání a konferencí Sekce Psychologie zdraví při ČMPS. In: Sborník abstrakt sdělení z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Ostrava: Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2013. s. 15-15. ISBN 978-80-7464-273-9.
Koukola, B. Historie víkendových setkání a konferencí Sekce Psychologie zdraví při ČMPS. In: 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice. 2013.
Křivohlavý, J., Kebza, V., Mareš, J. a Koukola, B. Ohlédnutí za 25 lety vývoje Sekce psychologie zdraví ČMPS. In: Mareš J.(ed.): Sborník příspěvků 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2013). Brno: MSD, 2013. MSD, 2013. s. 13-18. ISBN 978-80-7392-227-6.
Koukola, B. Sborník abstrakt sdělení z jubilejní 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. 2013.
Koukola, B. Vernířovice - moje srdeční záežitost. In: Mareš J.(ed.): Sborník příspěvků 25. výročí psychologie zdraví v České republice (1988-2013). Brno: MSD, 2013. MSD, 2013. s. 45-52. ISBN 978-80-7392-227-6.
Koukola, B., Badošek, R., Kebza, V., Mareš, J., Hacklová, R., Štětovská, I. a Kimplová, T. 20. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2013.
Koukola, B. Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2012.
Koukola, B. Nezdolnost v pojetí SOC u žáků 3. - 5. tříd ZŠ v Krnově. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2012.
Koukola, B. Nezdolnost v pojetí SOC u žáků 3. ? 5. tříd ZŠ v Krnově. In: Sborník abstrakt sdělení z konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 18. - 20.5. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. Univerzita Karlova v Praze, Filozoficka fakulta ve spolupraci se Sekcí psychologie zdraví ČMPS, 2012. s. 20-20. ISBN 978-80-7308-470-2.
KEBZA, V., KŘIVOHLAVÝ, J., Koukola, B., HOŠEK, V., MAREŠ, J., ŘEHULKA, E. a Štětovská, I. The Czech Section of Health Psychology: History, Development and Current Activities. Psychology and Health. 2012, s. 244-245. ISSN 1476-8321.
Koukola, B. Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí [Workshop]. Vernířovice, Česká republika. 2011.
Ondřejová, E., Kolaříková, M. a Koukola, B. Nezletilé mateřství jako fenomén ohrožující zdraví. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2011.
Koukola, B. Výzkum znalosti o eutanázii u vysokoškoláků a zdravotníků. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela. 2011.
Koukola, B. a Petrová, Z. Výzkum znalostí o eutanázii u vysokoškoláků a zdravotníků. In: Aktuálne otázky pedagogiky, psychológie a poradenstva VII.. Banská Bystrica: Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. Katedra psychológie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011. s. 158-172. ISBN 978-80-557-0312-1.
Koukola, B. Zpráva o dílčích výsledcích z výzkumu znalostí o eutanázii u vysokoškoláků a zdravotníků. In: Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: ČMPS; Katedra pedagogické a školní psychologie, OU Ostrava; Státní zdravotní ústav; Katedra psychologie UK Praha; LF UK Hradec Králové. 2011.
Koukola, B. a Lašková, M. Kvalita života studentů ZSF OU v Ostravě. In: Konference sekce psychologie zdraví Vernířovice 2010. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2010.
Ondřejová, E., Kolaříková, M. a Koukola, B. Prevence ve školách v kontextu -Zdravé školy-. In: Mezinárodní vědecká konference ĎURIČOVÉ DNI. Banská Bystrica: Katedra psychologie Pedagogickej fakulty v Bánském Bystrici v spolupráci s Asociáciou školské psychologie SR a ČR. 2010.
Koukola, B. a Čížková, Š. Vzdělávání v oblasti psychologie partnerství a manželství. Vývoj partnerských vztahů. In: Psychologiczny i terapeutyczny kontekst pracy srodowiskowej. Myslowice: Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagigiczna, 2010. Gornoslaska Wyzsa Szkola Pedagigiczna, 2010. s. 157-168. ISBN 978-83-89032-39-3.
Koukola, B. Dopravní nehoda jako zátěžová situace. In: Moravskoslezská jarní regionální konference. Ostrava: Klinika nukleární medicíny FN. 2009.
Koukola, B. a Lašková, M. Kvalita života u studentů zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. In: Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V.. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2009. s. 208-216. ISBN 978-80-7368-766-3.
Szecówka, A., Koukola, B. a Kwiatkowski, P. Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec wspólczesnych zachovaň dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Wroclaw: Wyd. Wroclawskie Wydawnictwo Naukove Atla-2, 2009. 310 s. ISBN 978-83-60732-22-9.
Koukola, B. Konference sekce psychologie zdraví [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2008.
Koukola, B. Konference sekce psychologie zdraví [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2008.
Koukola, B. Koniecznosc uzupelniajacego ksztalcenia psychologów penitencjarnych w Republice Czeskiej. In: Teoria i praktyka resocjalizacyjna wobec wspólczesnych zachovaň dewiacyjnych w Polsce i Republice Czeskiej. Wroclaw: Wyd. Wroclawskie Wydawnctwo naukove Atla-2, 2008. s. 262-266.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života středoškoláků měřená dotazníkem WHOQOL - BREFF. In: Psychologie a kvalita života III. s. 83-89. ISBN 978-80-7392-074-6.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života středoškoláků měřená dotazníkem WHOQOL-BREFF. In: Konference Sekce psychologie zdraví. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost, Slezská univerzita v Opavě, Ústav pedagogických a psychologický věd, Státní zdravotní ústav v Praze, Lékařská fakulta UK Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství. 2008.
Koukola, B. a Mareš, J. Psychologie zdraví a kvalita života III.. 2008.
Ondřejová, E., Koukola, B. a Samara, Z. Středoškoláci a kvalita života se zaměřením na neplodnost.. In: Konference Sekce psychologie zdraví. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost, Slezská univerzita v Opavě, Ústav pedagogických a psychologický věd, Státní zdravotní ústav v Praze, Lékařská fakulta UK Hradec Králové, Ústav sociálního lékařství. 2008.
Koukola, B., Glebocka, A., Ondřejová, E. a Kolaříková, M. Czy Czesi wola knede, a Polacy ziemniaki? Nawyki zywieniowe i postawy prozdrowotne mieszkańców regionów przygranicznych Polski i Czech.. In: Jakość źycia wspólcznesnego czlowieka - wartości cywilizacji zachodniej: moźliwości rozwoju i organizaczenia.. Opole: Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu finansowanego przez Unie Europejska. - INTERREG IIIA. 2007.
Koukola, B. Jakość źycia wspólcznesnego czlowieka - wartości cywilizacji zachodniej: moźliwości rozwoju i organizaczenia. [Konference]. Opole, Polská republika. 2007.
Sekera, J., Kurelová, M., Koukola, B., Filipi, V. a Kubíčková, H. Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty : Analýza profesní činností vychovatelů a učitelů ve výchovných ústavech. In: Kultura w środowisku akademickim z perspektywy zmiany spolcznej.. Szczecin: Institut Pedagogiki i Psychologii Univwersytetu Sczeczińskego. 2007.
Koukola, B., Ondřejová, E. a Samara, Z. Kvalita života a neplodnost.. In: Psychická odolnosť a psychológia zdravia.. : Sekce psychologie zdravia SPS pri SAV, kancelária WHO na Slovensku. 2007.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života u středoškoláků měřená dotazníkem PedsQL 4.0. In: Kvalita života u dětí a dospívajících II. s. 171-175. ISBN 978-80-7392-008-1.
Koukola, B., Kolaříková, M. a Glebocka, A. Otylość. Aktuální informace z ČR.. In: Jakość źycia wspólcznesnego czlowieka - wartości cywilizacji zachodniej: moźliwości rozwoju i organizaczenia.. Opole: Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu finansowanego przez Unie Europejska. - INTERREG IIIA. 2007.
Glebocka, A., Koukola, B., Ondřejová, E. a Kolaříková, M. Otylość w badaniach polsko-czeskich. In: Jakość źycia wspólcznesnego czlowieka - wartości cywilizacji zachodniej: moźliwości rozwoju i organizaczenia.. Opole: Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego w ramach programu finansowanego przez Unie Europejska. - INTERREG IIIA. 2007.
Koukola, B. a Mareš, J. Psychologie zdraví a kvalita života II.. Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-008-1.
Koukola, B. Rodina očima naší doby. [Konference]. Dětské centrum Čtyřlístek, Opava, Česká republika. 2007.
Ondřejová, E., Myšíková, M., Šimíčková-Čížková, J., Koukola, B. a Kolaříková, M. Specializace v pedagogice - obor Sociální patologie a prevence. In: Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. s. 177-180. ISBN 978-80-7302-133-7.
Ondřejová, E., Koukola, B. a Samara, Z. Středoškoláci a kvalita života se zaměřením na neplodnost. In: Psychologie zdraví a kvalita života II. s. 118-128. ISBN 978-80-7392-009-8.
Koukola, B. Další vzdělávání vězeňských psychologů v ČR (Konieczność nastepny ksztalcić penitenciarnich psychologow CR).. In: Konferencje koparatystyczna Teoria i praktyka oddzialywań resocjalizacyjnch w Polsce i Republice Czseskiej. Wroclaw, Opava, Racibórz. 2006.
Koukola, B. Konference s mezinárodní účastí Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2006.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života u žáků ZŠ měřená dotazníkem PedsQL 4.0.. In: Kvalita života u dětí a dospívajících I. . Brno: MDS, 2006. s. 183-188. ISBN 80-86633-65-9.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Kvalita života vysokoškoláků zjišťovaná metodu SEIQL. In: Psychologie zdraví a kvalita života. Brno: MDS, 2006. s. 150-152. ISBN 80-86633-667.
Koukola, B. a Mareš, J. Psychologie zdraví a kvalita života. In: Sborník přednášek. Brno: MDS, 2006. MDS, 2006. s. 162-162. ISBN 80-86633-667.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Sociální opora a škola. In: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd. Řada pedagogicko-psychologická P2. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2006. Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických věd, 2006. s. 13-21. ISBN 80-7248-399-4.
Koukola, B. The Comiunity Initiative INTERREG IIIA Czechy-Polska. The science cooperation in clinical psychology.. In: Sixth European Conference on Community Psychology. Opole - Kamień Śl.: Opole University, Department of Psychology, The European Community Psychology Association (ECPA) and Opole Regional Section of The polish Psychological Association. 2006.
Koukola, B. Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2005.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Problematika životní spokojenosti u žáků základní školy. In: Sborník ze semináře Novinky v pedagogické a školní psychologii.
Koukola, B. "Bez tepla hnízda není svobodného letu".. In: Mezinárodní kongres. Salzburg. 2004.
Koukola, B. Konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2004.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Rodina v pojetí Berta Hellingera. In: Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 34-38. ISBN 80-7041-078-7.
Koukola, B. Role učitele ve vztahu k sociální opoře u dětí. In: In Lašek, J. Aktuální otázky psychologie učitele. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 45-60. ISBN 80-7041-210-0.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Role učitele ve vztahu k sociální opoře u dětí. In: Aktuální otázky psychologie učitele. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 45-60. ISBN 80 - 7041-210-0.
Machalová, V. a Koukola, B. Základy obecné psychologie. In: Základy společenských věd pro pomáhající profese. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 9-48. ISBN 80-7318-176-2.
Koukola, B. Zvládání stresu jako osobnostní rys nebo styl chování 3. část. In: Sborník prací Ústavu pedagogických a psychologických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Opava: . Řada pedagogicko-psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických , 2004. . Řada pedagogicko-psychologická P1. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav pedagogických a psychologických , 2004. s. 35-46. ISBN 80-7248-256-4.
Koukola, B. Celostátní konference s mezinárodní účastí: Psychologie zdraví [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2003.
Koukola, B., Ondřejová, E. a Piecková, K. Zaměstnanost absolventů škol a rizikové faktory jejich zaměstnanosti. In: Śląsk Opawski i Opolski w kierunku standardów europejskich. Praca ? współpraca ? bezrobocie. s. 135-156. ISBN 83-7395-033-8.
Hlavsa, L. a Koukola, B. Dokud nás smrt nerozdělí.. 2002.
Koukola, B. Mezinárodní konference Psychologie zdraví [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2002.
Koukola, B., Ondřejová, E. a Skalický, R. Výzkum problematiky nezaměstnanosti ve vybraných regionech Moravy a Slezska. In: Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů. Využití společných šancí. s. 81-91. ISBN 80-7248-168-1.
Koukola, B. Zvládání (coping) stresu. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulty Slezské univerzity, 2002. Filozoficko-přírodovědecká fakulty Slezské univerzity, 2002. s. 33-47. ISBN 80-7248-177-0.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Zvládání (coping) stresu. 2. část. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Řada společensko vědní B6. s. 33-47. ISBN 80-7248-177-0.
Koukola, B. Mechanizmy manipulace. Jak se vytváří pocit strachu a ohrožení?. In: COLLOQUIUM OPOLE 2001, mez. německo-polsko-česká konf.: "Strach a obavy před procesem sjednocení se Evropy".. Opole. 2001.
Koukola, B. Mechanizmy manipulace. Jak se vytváří pocit strachu a ohrožení?. In: COLLOQUIUM OPOLE 2001, mez. německo-polsko-česká konf.: Strach a obavy před procesem sjednocení se Evropy.. Opole. 2001.
Koukola, B. Mezinárodní konference Psychologie zdraví [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 2001.
Pelcák, S., Koukola, B., Mužáková, I. a Vosečková, A. Možnosti využití (metodiky) nezdolnosti podle Antonovského v komplexní terapii u pacientů po akutním infarktu myokardu.. Praktický lékař. 2001, roč. 81, č. 2, s. 94-96.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Ověřování dotazníku SSQ6 u žáků základní školy, středních a vyšších odborných škol. I. část. In: Sociální opora u dětí a dospívajících I.. Hradec Králové: NUCLEUS, 2001. NUCLEUS, 2001. s. 125-138. ISBN 80-96225-19-4.
Koukola, B. Překonávání bariér v oblasti kulturních standardů.. In: Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Překonávání bariér.. s. 107-111. ISBN 83-88796-50-X.
Koukola, B. Stereotypy a předsudky z pohledu sociální psychologie.. Opole: COLLOQUIM OPOLE, 2001. COLLOQUIM OPOLE, 2001. s. 115-139. ISBN 83-7126-148-9.
Koukola, B. Terminologie, koncepce a příznaky stresu. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Rada společenskovědní B5. Opava: Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, 2001. Filozoficko-přírodovědecká fakulta Opava, 2001. s. 18-30. ISBN 80-7248-139-8.
Koukola, B. Vědeckotechnická spolupráce mezi ÚSV FFP SU v Opavě a Institutem společenských věd Opolské univerzity.. In: Studentská konference: Česko-polské studentské fórum o vstupu ČR a Polska do EU z pohledu Euroregionu Silesia na českém a polském příhraničí.. Glubczyce. 2001.
Koukola, B. a Ondřejová, E. Výzkum problematiky nezaměstnanosti na Severní Moravě.. In: Polsko-česká konf.: Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů - "Využití společných šancí". Glubczyce. 2001.
Pelcák, S. a Koukola, B. Moderátory zdraví v komplexní léčbě pacientů po akutním infarktu myokardu.. In: In Sborník prací. s. 155-160.
Koukola, B. Psychická odolnost středoškoláků měřená dotazníkem SOC. , 2000, roč. L, č. 2, s. 173-180. ISSN .. Pedagogika. 2000, roč. 50, č. 2, s. 173-180. ISSN 3330-3815.
Koukola, B. Psychologie zdraví.. In: Sborník prací FPF Slezské univerzity v Opavě, Řada společensko vědní B4. s. 67-81. ISBN 80-7248-066-9.
Koukola, B. Stereotypy a předsudky z pohledu sociální psychologie.. In: Colloquium Opole, Polacy - Niemcy - Czesi sasiedztwo na przełomie wiekow.. Opole. 2000.
Augustin, I., Koukola, B. a Ondřejová, E. Univerzitám není osud česko-polského pohraničí lhostejný.. -Biuletyn pogranicza polsko-czeskiego, Bulletin česko-polského pohraničí. 2000, roč. 16, č. 3, s. 16-17. ISSN 1234-396X.
Pelcák, S. a Koukola, B. Nezdolnost v pojetí S.O.C. u adolescentů.. In: Socialia 99. Mládež v postmoderní době..
Koukola, B. Nezdolnost v pojetí SOC u žáků šumperských ZŠ 1. a 2. stupně. In: Dětské zvládání zátěže.. s. 63-75.
Ondřejová, E. a Koukola, B. Pedagogické a sociálně psychologické aspekty kultivace lidských zdrojů.. In: Ślask opolski i opawski w kierunku standardów europejskich.. s. 183-192. ISBN 80-7248-055-3.
Machalová, V. a Koukola, B. Vývojová psychologie.. 1999.
Pelcák, S. a Koukola, B. Nezdolnost a možnosti preventivní poradenské péče u hasičů záchranářů.. Psychologie v ekonomické praxi. 1998, č. 3-4,
Kapr, J. a Koukola, B. Pacient: revoluce v poskytování péče.. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-49-4.
Koukola, B. Projekt bakalářského studia Veřejná správa a regionální politika.. Pedagogická orientace. 1997, č. 1, s. 26-34.
Koukola, B. Výuka komunikace a psychologie jednání s klientem v bakalářském studiu Veřejná správa a regionální politika.. In: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Řada společensko vědní B3. s. 7-13. ISBN 80-85879-83-2.
Koukola, B. Zamyšlení nad fenoménem štěstí.. In: Sborník Fenomén štěstí v životě mladých lidí.. Krnov: RETIS, 1996. RETIS, 1996.
Koukola, B. Výcvikový seminář ČMPS, sekce Psychologie zdraví. [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 1994.
Koukola, B. Celostátní Seminář ČMPS, sekce Psychologie zdraví. [Konference]. Vernířovice, Česká republika. 1993.
Koukola, B. National network of the Healthy Cities in Czech Republic and Project of the Healthy City Šumperk.. In: International Healthy Cities and Communities Conference. San Francisko. 1993.
Koukola, B. Psychologické a psychofyziologické metody screeningu osob s rizikovými faktory ICHS a možnosti intervence proti těmto faktorům.. 1988.
Mach, J. a Koukola, B. Výskyt a význam některých psychofyziologických ukazatelů ICHS.: ?Výskyt a význam některých psychofyziologických ukazatelů ICHS. Vnitřní Lékařství. 1983, roč. 29, s. 731-734.
Koukola, B. Na infarkt s počítačem?. In: Dům techniky ČSTV. s. 179-185.
Koukola, B. Metoda k zjišťování osobnostních rysů a emocí.. Čs. Psychologie. 1977, roč. 21, č. 2, s. 131-135.
Koukola, B. Plutchikova evoluční teorie emocí, jako teoretické východisko osobnostního testu: Index emočního profilu.. 1977.
Koukola, B. Výzkum emočního profilu u neurotiků a psychopatů.. 1975.


AutorNázev práceTypRok
Slota LukášUžívání alkoholu u dospívajícíchdiplomová 2016 
Sedmidubská GabrielaBipolární afektivní porucha v rodinědiplomová 2014 
Hrubá MichaelaStres a strategie zvládání u středoškolské mládežediplomová 2012 
Juřenčáková VeronikaKvalita života studentů Ostravské univerzitydiplomová 2012 
Kubcová PetraPoradenství jako sociální službadiplomová 2010 
Pischová JanaSociální aspekty nezaměstnanostidiplomová 2010 
Nečasová TerezieNedobrovolný klient v sociální prácidiplomová 2009 
Tůmová PavlínaBehaviorální a kognitivní přístupy v sociální práci.diplomová 2009 
Lašková MarkétaKvalita života studentů Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravědiplomová 2008 
Komínková KláraZátěž a stres u studentů sociální práce na Zdravotně sociání fakultě Ostravské univerzity.diplomová 2007 
Králová MichalaPsychologické aspekty výchovy v rodině a jejich vliv na rozvoj osobnostidiplomová 2007 
Widláková KateřinaVliv hormonální antikoncepce na kvalitu života adolescentůbakalářská 2017 
Plutková MichaelaStravovací návyky u dětí mladšího školního věkubakalářská 2016 
Guňková LucieStres u žáků základní a střední školybakalářská 2015 
Možíšová LucieMentální anorexie u mladistvýchbakalářská 2015 
Stonišová KristýnaObezita dětí a mladistvýchbakalářská 2015 
Trojka JanObsedantně kompulzivní porucha u dospívajícíchbakalářská 2015 
Gombošová KristýnaDistres v těhotenstvíbakalářská 2014 
Hesová MarkétaŽák a poruchy jeho adaptace na školní prostředíbakalářská 2014 
Hovůrková DenisaVliv úzkostných poruch na kvalitu životabakalářská 2013 
Kalců KarinPostoje veřejnosti k náhradní rodinné péčibakalářská 2013 
Konečná BlankaPéče o mentálně retardovanébakalářská 2013 
Zdiarský JiříVliv nespavosti na život člověkabakalářská 2011 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub