Využijte web naplnoDíky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“. Odmítnutím se načtou jen nezbytně nutné cookies. Více informací o cookies a jejich nastavení.
Přijmout vše Odmítnout
Show cookie utilization selection

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Berta Rychlíková


titul, jméno, příjmení:doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2614
e-mail:Nenalezen žádný záznam.ECVET - kvalitnější pracovní a studijní stáže
Berta Rychlíková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Environmentální problematika v přípravě učitelů odborných předmětů
Berta Rychlíková
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Inovace výuky o materiálech ve strojírenských oborech
Berta Rychlíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

KARIPO -vzdělávací program pro další vzdělávání pracovníků pro kariérní poradce na SŠ
Berta Rychlíková
Rok: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ergonomie
Berta Rychlíková
Rok: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evropský nástroj ECVET, příprava podmínek pro implementaci v ČR
Berta Rychlíková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Oponentský posudek disertační práce
Berta Rychlíková
Rok: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Orientace ve sféře práce a práce s informacemi
Berta Rychlíková
Rok: 2011, DAKOL, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Úpravy školních vzdělávacích programů pro odborné předměty na SOŠ a SOU
Berta Rychlíková
Rok: 2011
stať ve sborníku

Environmentální problematika v rámci celoživotního vzdělávání učitelů
Berta Rychlíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Průmysl MS kraje a  životní prostředí
Berta Rychlíková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Environmentální aspekty průmyslových technologií
Berta Rychlíková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Odborné vzdělávání
Berta Rychlíková, Svatopluk Slovák
Rok: 2009, Odborné vzdělávání
článek v odborném periodiku

Odborné vzdělávání a energetická gramotnost
Berta Rychlíková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborné vzdělávání a energetická gramotnost
Berta Rychlíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Ochrana životního prostředí
Berta Rychlíková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
Berta Rychlíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Tvorba ŠVP z hlediska vedení závěrečných prací studentů UOP
Berta Rychlíková
Rok: 2009
stať ve sborníku

Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Rok: 2008
uspořádání konference, workshopu

Návrh grantu VEGA
Berta Rychlíková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Nová role učitele- budoucnost učitelů ve světě práce v MS kraji
Berta Rychlíková, Lucie Dokoupilová
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Posudek rámcového návrhu RVP pro obor průmyslová ekologie
Berta Rychlíková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Příprava učitelů odborných předmětů pro SOŠ
Berta Rychlíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Teorie a praxe tvorby školních vzdělávacích programů
Berta Rychlíková, Miroslav Čadílek, Jiří Kropáč
Rok: 2008, Národní ústav odborného vzdělávání
odborná kniha

Univerzita Prešov
Berta Rychlíková
Rok: 2008
působení v zahraničí

Z historie katedry technické a pracovní výchovy
Berta Rychlíková
Rok: 2008
stať ve sborníku

Akademia Pedagogiczna, Kraków
Berta Rychlíková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Environmentální problematika v přípravě učitelů odborných předmětů středních odborných škol
Berta Rychlíková
Rok: 2007, Votobia Olomouc
kapitola v odborné knize

Environmentální problematika v přípravě učitelů technické výchovy
Berta Rychlíková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Formy a metody při počítačem podporované výuce na ZŠ, dizertační práce
Berta Rychlíková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Odborná studie: posouzení inovovaného vzdělávacího programu pro obor skupiny Gastronomie, hotelnictví a turizmus a výukových materiálů pro počáteční a další vzdělávání
Berta Rychlíková
Rok: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pružnost a pevnost - pracovní listy
Berta Rychlíková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Environmentální výchova ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce v základní škole
Berta Rychlíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Reakreditace učitelství odborných předmětů
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Berta Rychlíková
Rok: 2006
stať ve sborníku

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava
Berta Rychlíková
Rok: 2006
působení v zahraničí

Environmentální výchova
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Jana Dostálová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Environmentální výchova na základní škole
Berta Rychlíková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Materiály 2
Berta Rychlíková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Technické aspekty environmentální výchovy na středních odborných učilištích v České republice
Berta Rychlíková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Berta Rychlíková
Rok: 2005
působení v zahraničí

Energie - metodická doporučení
Berta Rychlíková, Danuše Kvasničková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ochrana životního prostředí
Berta Rychlíková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Příprava učitelů pro udržitelný rozvoj na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Berta Rychlíková, Jiří Kupka
Rok: 2004
stať ve sborníku

Technologie kovů
Berta Rychlíková
Rok: 2004
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Téma čistší produkce jako součást technického vzdělávání
Berta Rychlíková
Rok: 2004
stať ve sborníku

Environmental education as a part of technology education in the Czech Republic
Berta Rychlíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Metodický pokyn pro předmět Praktické činnosti
Berta Rychlíková
Rok: 2002
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Trvale udržitelný rozvoj a technická výchova
Berta Rychlíková
Rok: 2002
stať ve sborníku

Modernizacja edukacji ekologicznej w szkolach podstawowych w Republice Czeskiej
Berta Rychlíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Nauka o kovech na začátku 21. století
Berta Rychlíková
Rok: 2000
stať ve sborníku

Technická výchova a a technické vzdělávání
Berta Rychlíková, Karel Stibor
Rok: 2000
zveřejněné odborné posudky, recenze

Curriculum of Training Teacher of Technology in the Czech Republic
Berta Rychlíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Historie hutnictví a životní prostředí
Berta Rychlíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Historie hutnictví a životní prostředí
Berta Rychlíková
Rok: 1999
stať ve sborníku

Předmět "Technika a životní prostředí" v přípravě učitelů technické výchovy
Berta Rychlíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Technika a životní prostředí
Berta Rychlíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Výchova studentů k ochraně a tvorbě životního prostředí na pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Berta Rychlíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Významný prvek modernizace průmyslu ČR - minihuť
Berta Rychlíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Vzdělávací technologie na katedře technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Jana Kapounová, Berta Rychlíková
Rok: 1998
stať ve sborníku

Ekologická problematika a nové hutnické technologie ve výuce přírodovědných předmětů
Berta Rychlíková
Rok: 1997, Neuveden
kapitola v odborné knize

Ekologická problematika a nové hutnické technologie ve výuce přírodovědných předmětů
Berta Rychlíková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Problematyka ekologiczna w nauczaniu technologii metali w procesie ksztalcenia nauczycieli wychowania technicznego
Berta Rychlíková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Technická výchova ve vysokoškolské přípravě vychovatelů
Berta Rychlíková
Rok: 1997
stať ve sborníku

Základy techniky pro vychovatele
Berta Rychlíková, Jindřich Dluhoš, Oldřich Zelina
Rok: 1997
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Moderní hutnické technologie a ekologickápříprava učitelů technické výchovy
Berta Rychlíková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Otázky ochrany životního prostředí ve strojírenství jako součást technického vzdělávání
Berta Rychlíková
Rok: 1996
stať ve sborníku

Technologie kovů
Berta Rychlíková
Rok: 1996
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekologické aspekty přípravy učitelů techniky
Berta Rychlíková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Ekologické vzdělávání učitelů
Hana Vaňková, Jindřich Dluhoš, Zdeněk Jakubka, Petr Pánek, Berta Rychlíková, Vladimír Sýkora, Eva Šilerová ... další autoři
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekologické vzdělávání učitelů
Hana Vaňková, Jindřich Dluhoš, Zdeněk Jakubka, Petr Pánek, Berta Rychlíková, Vladimír Sýkora, Eva Šilerová ... další autoři
Rok: 1995
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ekologické vzdělávání učitelů
Autorský Kolektiv, Hana Vaňková, Vladimír Vaněk, Petr Pánek, Ladislav Buzek, Jindřich Dluhoš, Berta Rychlíková ... další autoři
Rok: 1995, Ostravská univerzita
odborná kniha

Ekologické vzdělávání v oblasti techniky na pedagogické fakultě v Ostravě
Berta Rychlíková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Technika a energetika v ekologické přípravě učitelů
Berta Rychlíková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Training Teachers of Technical Education in the Sphere of Ecology
Berta Rychlíková
Rok: 1995
stať ve sborníku

Příprava učitelů technické výchovy v oblasti ochrany a tvorby ŽP
Berta Rychlíková
Rok: 1994
stať ve sborníku

Allgemeine inhaltliche Rahmenvorschlage fur den Gegenstand Okologie
Berta Rychlíková
Rok: 1993
stať ve sborníku

Informace o problematice ekologické výchovy na univerzitě v Ostravě
Berta Rychlíková, Petr Pánek, Vladimír Vaněk, Hana Vaňková
Rok: 1993
stať ve sborníku

K přípravě studentů učitelství v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
Berta Rychlíková
Rok: 1993
stať ve sborníku

Okologische Zielrichtung fur Energetik - Unterricht der Padagogiksstudenten and der Ostravaer Universitat im Lehrgegenstand Technische Erziehung
Berta Rychlíková
Rok: 1993
stať ve sborníku

Výchova k péči a ochraně ŽP v přípravě učitelů technické výchovy v předmětu materiály a technologie
Berta Rychlíková
Rok: 1993
stať ve sborníku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůAutorNázev práceTypRok
Beneš RostislavVýchova k ochraně a tvorbě životního prostředí na SŠdiplomová 2016 
Merglová EvaEnvironmentální výchova ve Velkém světě technikydiplomová 2016 
Hořáková JanaStudium environmentální problematiky jako součást vzdělávání v oboru kuchař-číšník na SOŠdiplomová 2015 
Krusberská MarieEnvironmentální problematika ve výuce oboru kkuchař-číšník na SOŠdiplomová 2014 
Bezděk StanislavPrůřezové téma člověk a životní prostředí jako součást odborných předmětů SOŠdiplomová 2012 
Čuhanič OndřejKoncepce oboru středních odborných škol ochrany osob a majetkudiplomová 2012 
Dalihod LiborZvyšování bezpečnosti provozu automobilů - pomůcka pro výuku na SOŠdiplomová 2012 
Koreníková MiroslavaEnvironmentální problematika ve výuce na SOŠdiplomová 2012 
Ludvík TomášVyužití interaktivní tabule v environmentální výchově na SOŠdiplomová 2012 
Pašková DarinaPostupy pro zpracování biomasy pro energetické účelydiplomová 2012 
Pospíšil RomanNedestruktivní zkoušení materiálů - učební pomůcka pro SOŠdiplomová 2012 
Šimeček LukášBezpečnost práce a požární ochrana v zámečnické firmědiplomová 2012 
Urbanová VěraŠkolní vzdělávací program pro vybrané předměty Praktické školy jednoletédiplomová 2012 
Štibingerová IvanaEnvironmentální výchova jako součást práce s rodiči v Rodinném centru Kaštánekdiplomová 2011 
Hrevúšová JanaEnvironmentální problematika ve výuce odborných předmětů na SOŠdiplomová 2010 
Kuchař RobertPrůřezové téma environmentální výchova jako součást ŠVPdiplomová 2010 
Manišová HanaKlíčové kompetence nezbytné pro studium oboru cukrářdiplomová 2010 
Mrtýnek JosefEnvironmentální problematika ve výuce odborných předmětů na SOŠdiplomová 2010 
Ošťádalová AlicePrůřezové téma člověk a životní prostředí ve vybraných předmětech SOŠdiplomová 2010 
Pospěchová DagmarAplikace výsledků environmentální výchovy v lesní pedagogice na praktické školediplomová 2010 
Remeš ZdeněkEnvironmentální výchova jako součást ŠVP na SOŠ v odborných předmětechdiplomová 2010 
Venclíková PetraEnvironmentální problematika v odborných předmětech SOŠdiplomová 2010 
Barabáš MiroslavZařazení environmentální problematiky do ŠVP SPŠS Valašské Meziříčí v oboru truhlářdiplomová 2009 
Bartoš LiborZařazení environmentální problematiky do odborných předmětů strojírenského oboru - Zámečnické práce ve stavebnictvídiplomová 2009 
Gibarti JaroslavPříprava ŠVP pro odborné předměty v oboru autoopravárenství na RB SOU Ostrava- Vítkovicediplomová 2009 
Langer JanUčební text "Svařování" pro SPŠ s využitím práce se SMART tabulídiplomová 2009 
Lisníková JanaZařazení environmentální problematiky do ŠVP SŠ v oboru kosmetičkadiplomová 2009 
Machaň VáclavProblematika odpadních vod ve strojírenství - zpracování učební pomůcky pro environmentální výchovudiplomová 2009 
Trnka RomanTepelné zpracování kovů - Kalenídiplomová 2009 
Honajzerová HanaEnvironmentální výchova na SOŠ - učební pomůcky pro připravované RVP v oboru kuchař-číšníkdiplomová 2008 
Hrabcová JanaNávrh a ověření průřezového tématu Environmentální výchova ve školním vzdělávacím programudiplomová 2008 
Hellerová LenkaEnvironmentální výchova na SOU jako součást odborné přípravy žáků v oboru kuchař - číšníkdiplomová 2007 
Jeřábek OndřejModerní metody ve svařování kovů - zpracování učební pomůckydiplomová 2007 
Karasová EditaEnvironmentální výchova na SOU jako součást odborné přípravy žáků v oboru kuchař - číšníkdiplomová 2007 
Nenková ŠárkaEnvironmentální výchova na SOŠ pro TPM v oboru obchodník - učební pomůcky pro předmět zbožíznalstvídiplomová 2007 
Sysalová MonikaEnvironmentální výchova na SOU jako součást odborné přípravy žáků v oboru kuchařdiplomová 2007 
Blaštíková PetraEnvironmentální výchova ve výuce ekonomických předmětů na SOU služebdiplomová 2006 
Míček MichalKomparace volného času dětí školního věku v USA, stát Aljaška (Cordova) a České republiky (Ostrava)diplomová 2004 
Beneš RostislavVzájemná vazba odborných předmětů a praktické výuky s ohledem na aplikaci průřezových tématbakalářská 2014 
Kořenek PetrLakýrnické materiály a jejich dopad na životní prostředí jako součást ŠVP oboru malíř - lakýrník - natěrač.bakalářská 2014 
Hořáková JanaEnvironmentální problematika jako součást výuky kuchař-číšník na SOŠbakalářská 2013 
Brablíková LenkaEnvironmentální problematika ve výuce na SOŠ - obor číšníkbakalářská 2012 
Labaj VáclavTepelné zpracování kovůbakalářská 2011 
Ludvík TomášUčební pomůcky pro environmentální výchovu na ZŠbakalářská 2010 
Koreníková MiroslavaEnvironmentální problematika ve výuce na SOŠbakalářská 2009 
Pašková DarinaŠkolní vzdělávací program odborných předmětů pro SPŠ v České Lípěbakalářská 2009 
Čehová MarkétaEkonomické aspekty ochrany životního prostředí na SOŠbakalářská 2008 
Hrevúšová JanaEnvironmentální výchova jako součást školního vzdělávacío programu - rozpracování do tématu Ekonomika domácnostibakalářská 2008 
Manišová HanaHistorie a současnost cukrářství v českých zemíchbakalářská 2008 
Mrtýnek JosefEnvironmentální problematika jako součást výuky číšníků na SOŠbakalářská 2008 
Pospěchová DagmarKovové a nekovové materiály ve výuce na SOŠ - zámečnické prácebakalářská 2008 
Slováček MilanStatika ve výuce na SOŠbakalářská 2008 
Gorný JiříEnvironmentální výchova v praktickém výcviku oboru zámečníkbakalářská 2007 
Langer JanModerní postupy ve strojírenství - soubor didaktických pomůcek pro svařováníbakalářská 2007 
Zlámalová LenkaEnvironmentální problematika ve výuce oboru kadeřníkbakalářská 2007 
Honajzerová HanaEnvironmentální výchova v odborném předmětu stolničení na SOU služebbakalářská 2006 
Hrabcová JanaEnvironmentální problematika v odborné výuce pracovních činností na zvláštní školebakalářská 2006 
Kuchař RobertEnvironmentální aspekty v přípravě mistra na odborný výcvik kuchařů na SOUbakalářská 2006 
Remeš ZdeněkEnvironmentální problematika v odborné výuce oboru kuchař na SOUbakalářská 2006 


Podnikatelská výchova v přípravě učitelů středních odborných škol
Hlavní řešiteldoc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.
Období1/2007 - 6/2008
PoskytovatelOP RLZ 3.2
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub