Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Bedřich Zapletal

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Bedřich Zapletal
místnost, podlaží, budova: SA 320, budova SA
funkce:
obor činnosti:andragogika, sociální pedagogika
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 596 788 028
733 768 429
e-mail:
osobní WWW stránka:
  • (1969-1979) základní škola, učitel 1. a 2.stupně
  • (1979-1985) OKD, Důl Doubrava, personalista, vzdělavatel pracovníků
  • (1985-1993) GŘ OKD Ostrava, Vzdělávací středisko OKD Havířov, metodik vzdělávání, vedoucí
  • (1984-dosud) Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, odborný asistent


Všechny publikace

Zapletal, B. Universitas de le laguna. 2009.
Zapletal, B. Ankara University . 2007.
Zapletal, B. Několik poznámek k vývoji a struktuře neučitelského studijního oboru Sociální pedagogika na Ostravské univerzitě. In: Sociální pedagogika v teorii a praxi 2007. Brno: Insitut mezioborových studií Brno, 2007. Insitut mezioborových studií Brno, 2007. s. 173-181. ISBN 978-80-902936-9-4.
Filipi, V., Kubíčková, H. a Zapletal, B. Neučitelský studijní obor Sociální pedagogika na Ostravské univerzitě v období posledních patnácti let . In: Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, s.s.r.o., 2007. Konvoj, s.s.r.o., 2007. s. 29-40. ISBN 978-80-7302-133-7.
Zapletal, B. University of Ankara, Ankara. 2007.
Zapletal, B. Univesitatea de Nord Baia Mare. 2007.
Zapletal, B. Universitatea de Vest, Timisoara. 2006.
Zapletal, B. University of Copenhagen. 2006.
Zapletal, B. Wysza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi. 2006.
Zapletal, B. Danish University of Education, Copenhagen. 2005.
Zapletal, B. St.Mary University College Belfast. 2005.
Zapletal, B. Technical University of Kaiserslautern. 2005.
Malach, J. a Zapletal, B. Vybrané problémy andragogiky. 2005.
Zapletal, B. Deset let studijního oboru Sociální pedagogika-prevence a resocializace. In: Ke 40 letům katedry pedagogiky : Pedagogika na Ostravské univerzitě 20.9.04 Bystřice pod Hostýnem. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. Ostravská univerzita, 2004. s. 110-123. ISBN 80-7042-377-3.
Zapletal, B. Deset let trvání studijního oboru Sociální pedagogika. Listy Ostravské univerzity. 2004, roč. 12, s. 2-5.
Zapletal, B. Názory vybraného vzorku posluchačů studijního oboru Sociální pedagogika-prevence a resocializace na vyučovací předmět sociální pedagogika. In: Socialia Olomouc 2003: Socialia Olomouc 2003 26.11.03 Olomouc. Olomouc: PdF UP Olomouc a Česká pedagogická společnost, 2004. PdF UP Olomouc a Česká pedagogická společnost, 2004. s. 78-85. ISBN 80-244-0878-3.
Zapletal, B. Využití distanční vzdělávací technologie ve vzdělávacích akcích projektu systému celoživotního vzdělávání Moravskoslezska. In: Distanční vzdělávání v ČR - současnost a budoucnost: Distanční vzdělávání v české republice - současnost a budoucnost 30.6.2004 Brno. Praha: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, Národní vzdělávací fond, 2004. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, Národní vzdělávací fond, 2004. s. 323-328. ISBN 80-86302-02-4.
Zapletal, B., Dopita, M., Černý, I. a Jiřík, K. Báňské školství, věda a výzkum. In: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru. 1. vyd. Ostrava: Anagram, 2003. s. 417-428. ISBN 80-7342-016-3.
Zapletal, B. Pojmy ze sociologie. 2003.
Zapletal, B. Vybrané problémy sociální pedagogiky (Zpracováno s využitím materiálů B.Krause, V.Poláčkové et al.). 2003.
Zapletal, B. a Mišíková, J. Přehled vybrané sociologické problematiky. 2002.
Zapletal, B. Twente Universiteit Enschede. 2002.
Zapletal, B. Analýza výsledků uplatnění distanční vzdělávací technologie v dálkovém bakalářském studiu oboru Sociální pedagogika. 2001.
Zapletal, B. Analýza výsledků uplatnění distanční vzdělávací technologie v dálkovém bakalářském studiu oboru Sociální pedagogika. 2000.
Zapletal, B. Pět let oboru Sociální pedagogika na Padagogické fakultě OU. In: viz rubrika Název: Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína 2000-06-23 . Brno: Institut mezioborových studií, 2000. Institut mezioborových studií, 2000. s. 44-52.
Zapletal, B. Pět let studia oboru Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě OU. In: Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína: Sborník příspěvků z 1.mezinárodní konference uskutečněné ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU v Brně na téma Sociální pedagogika jako vědecká a společensky užitná disciplína 23.6.2000 Brno. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2000. Institut mezioborových studií Brno, 2000. s. 396-405. ISBN 80-902936-0-3.
Zapletal, B. Přínos distančního studia oboru Sociální pedagogika pro případný další rozvoj distančního studia na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Seminář v rámci konference Academia film Olomouc 2000: Otevřené a distanční vzdělávání na na vysokých školách,současný stav a perspektivy 2000-05-03 . Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. Univerzita Palackého, 2000. s. 32-35.
Zapletal, B. Teze k problematice výchovy a vzdělávání dospělých. 2000.
Zapletal, B. Teze k vybrané sociologické problematice. 2000.
Zapletal, B. Distanční vzdělávání v České republice - přítomnost a budoucnost. Listy Ostravské univerzity. 1999, roč. 7, č. 8,
Zapletal, B. Realizace různých postupů v distančním studiu na některých fakultách OU. In: Distanční vzdělávání v České republice -současnost a budoucnost- konference s mezinárodní účastí: Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost 1999-09-22 . Praha: Národní centrum distančního vzdělávání - CSVŠ, 1999. Národní centrum distančního vzdělávání - CSVŠ, 1999. s. 92-94.
Zapletal, B. Studijní obor Sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Aktuální problémy sociální pedagogiky: Aktuální problémy sociální pedagogiky 1998-02-17 . Brno: Paido, 1999. Paido, 1999. s. 16-18.
Zapletal, B. Aktivity distančního vzdělávání. Listy Ostravské univerzity. 1998, č. 6, s. 6-7.
Zlámalová, H. a Zapletal, B. Koncepce dalšího vzdělávání učitelů s využitím distanční vzdělávací technologie. 1998.
Zapletal, B. Obsah a východiska ekologické výchovy v dálkovém studiu oboru Učitelství odborných předmětů pro střední školy(specialozace obchod a služby). In: Enviromentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike: Enviromentálna výchova a vzdelávanie na školách v Slovenskej republike 1998-09-08 . Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 1998. Technická univerzita vo Zvolene, 1998. s. 314-318. ISBN 80-228-0795-8.
Zapletal, B. Obsah a východiska ekologické výchovy v dálkovém studiu oboru ueitelství odborných poedmitu pro stoedníškoly. In: Enviromentalna výchova a vzdelávanie na školách v SR . Zvolen: Technická univerzita Zvolen, 1998. Technická univerzita Zvolen, 1998. s. 314-318. ISBN 80-228-0795-8.
Zapletal, B. První absolventi oboru Sociální pedagogika. Listy Ostravské univerzity. 1998, roč. 6, č. 2, s. 12-12.
Zapletal, B. Teze k vybrané sociologické problematice. 1998.
Zapletal, B. Záměry Ostravské univerzity v rozvoji distančního studia. In: Videokonference Olomouc - Brno: Konference k uplatnění multimediálních technologií ve vzdělávání (zvláště distančním) . Olomouc: Andragoggé - UP Olomouc, 1998. Andragoggé - UP Olomouc, 1998. s. 41-42.
Zapletal, B. Záměry Ostravské univerzity v rozvoji dostančního studia. Listy Ostravské univerzity. 1997, roč. 5, č. 6, s. 5-6.
Zapletal, B. Zkušenosti s modelem distančního bakalářského studia oboru Sociální pedagogika na PF OU Ostrava. In: Aktuální problémy v distančním vzdělávání v české republice: Aktuální problémy v distančním vzdělávání v České republice 1997-09-10 . Liberec: Technická univerzita Liberec, 1997. Technická univerzita Liberec, 1997. s. 93-102.
Zapletal, B. Distanční studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Acta facultatis Pedagogicae Universitatis Ostraviensis: Sborník prací Pedagogické fakulty Ostravské univerzity . Ostrava: Pedagogická fakulta OU Ostrava, 1996. Pedagogická fakulta OU Ostrava, 1996. s. 59-69. ISBN 80-7042-107-X.
Zapletal, B. Informace o distančním studiu pro konzultanty. 1995.
Zapletal, B. Informace o distančním studiu pro studující. 1995.
Zapletal, B. Studijní opora pro předmět č. 10 - Andragogika. 1995.
Zapletal, B. Studijní opora pro předmět č. 11 Základy sociologie. 1995.
Zapletal, B. Studijní opora pro předmět č.12 Sociologie výchovy. 1995.
Zapletal, B. Teze k problematice výchovy a vzdělávání dospělých. 1995.
Zapletal, B. Teze k vybrané sociologické problematice. 1995.
Zapletal, B. K dalšímu rozvoji distančního studia na Ostravské univerzitě. Listy Ostravské univerzity. únor, roč. 4,


AutorNázev práceTypRok
Jurková VěraVolný čas a způsob jeho trávení u dětí ve věku puberty a adolescencediplomová 2011 
Mančařová RadkaNezaměstnanost jako zátěžová situacediplomová 2011 
Borgosz PetrProblematika vzdělanosti o minoritách Moravskoslezského krajediplomová 2010 
Michník MartinRodina a kariéradiplomová 2010 
Cingr PetrVýchovné aspekty řízení proti dětem a mladistvýmdiplomová 2009 
Fajkus TomášVzdělávání seniorů ve zvoleném regionudiplomová 2009 
Kubalová RadmilaANALÝZA POJETÍ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA V ČESKÉ REPUBLICE VE SROVNÁNÍ S ANGLOSASKÝM MODELEMdiplomová 2009 
Stankovič JiříSystém výchovy a vzdělávání u obecních policiídiplomová 2009 
Cingrová SoňaSexuální výchova na základní školediplomová 2008 
Kovářová RadkaUPLATNITELNOST ABSOLVENTŮ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ POŘÁDANÝCH ÚŘADEM PRÁCE KARVINÁ ZA OBDOBÍ 2003 - 2005diplomová 2008 
Kuzník IgorBezdomovectví-postoje veřejnosti k lidem na okraji společnosti.diplomová 2008 
Ördöghová KamilaPříčiny nezaměstnanosti mladistvých uchazečů o zaměstnání po ukončení povinné školní docházkydiplomová 2008 
Vlčková GabrielaSyndrom vyhoření u poradců při zprostředkování zaměstnánídiplomová 2008 
Beran JanProces firemního vzdělávání a optimální výběr dodavatele firemního vzdělávánídiplomová 2007 
Maléřová KristýnaRekvalifikace, rekvalifikační aktivity, úřady práce okres Vsetín 2005diplomová 2007 
Malíková DanaPřínos studia absolventům oboru sociální pedagogikadiplomová 2007 
Slanina JanProblematika vzdělávání v autoškoláchdiplomová 2007 
Zabystrzan TomášTelevize a počítač jako náplň volného času dětídiplomová 2007 
Zástřešková KateřinaREKVALIFIKACE, REKVALIFIKAČNÍ AKTIVITY A ÚŘAD PRÁCE V BŘECLAVSKÉM REGIONUdiplomová 2007 
Žilková JanaDlouhodobá nezaměstnanost na okrese Břeclavdiplomová 2007 
Hynková ŠárkaVysokoškoškolský učitel z pohledu personalistikydiplomová 2006 
Kaděra VáclavKvalita trávení volného času jako faktor kriminality dětídiplomová 2006 
Pátra JiříPrestiž povolání v současné české společnosti s užší specifikací na moravskoslezský regiondiplomová 2006 
Veselý MarekVolný čas a jeho využití u dětí a mládežediplomová 2006 
Siostrzonek Lucie AnnaCeloživotní vzdělávání podle paragrafu 60 Zákona o vysokých školách na vysokých školách v regionu (Ostravská univerzita, Vysoká škola Báňská - technická univerzita, Slezská univerzita) 2000-2003diplomová 2005 
Šandriková MartinaZájmové vzdělávání dospělýchbakalářská 2012 
Bittner RomanŠikana na pracovištibakalářská 2011 
Brázdilová RostislavaKoncepce vzdělávání úředníků a zaměstnanců Městského úřadu Krnovbakalářská 2011 
Frélichová HanaCeloživotní vzdělávání klientů nad 50 let věku registrovaných u úřadu práce.bakalářská 2011 
Gračková RomanaUniverzita třetího věku a její vliv na život seniorůbakalářská 2011 
Jasioková VendulaNezaměstnanost - přínos projektu Návrat+ v Moravskoslezském krajibakalářská 2011 
Král RostislavJazykové vzdělávání pracovníků cizinecké policiebakalářská 2011 
Kubatý TomášZměny rodinného života v souvislosti se změnou společenského systémubakalářská 2011 
Mičola MartinŠikana na školách v Opavěbakalářská 2011 
Nýč JaroslavAnalýza nabídky a reálného využití volnočasovýck aktivit v domovech pro seniory v regionu Opavabakalářská 2011 
Pětvaldská HanaVzdělávání senorů - Univerzita třetího věku v Bohumíněbakalářská 2011 
Sikorová LenkaProjekt pro podporu aktivního stáří - Senioři bez hranicbakalářská 2011 
Skrbková VladanaDalší profesní vzdělávání pracovníků v sociálních službáchbakalářská 2011 
Svobodová RadmilaSenioři a jejich motivace ke vzdělání na univerzitách třetího věkubakalářská 2011 
Šálek JiříAnalýza systému profesního vzdělávání zaměstnanců v celní správěbakalářská 2011 
Urban MartinSystém přípravy strážníků městské policie Ostravabakalářská 2011 
Červenková JanaPříčiny nezaměstnanosti u uchazečů o zaměstnání starších 50 letbakalářská 2010 
Fialová OlgaMožnosti vzdělávání dospělých v předdůchodovém věkubakalářská 2010 
Hanusek PetrPřínos a možnosti vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věkubakalářská 2010 
Jadomek RadomírVzdělávání a profesní příprava nových vojáků armády České republikybakalářská 2010 
Kubešová MarcelaUniverzity 3.věku jako vzdělávácí příležitost pro seniory v regionubakalářská 2010 
Magera RadomírSpecifika profesního vzdělávání pracovníků ve velké organizacibakalářská 2010 
Miklas RadimKRIMINALITA NEZLETILÝCH A MLADISTVÝCH V SOUDOBÉM PROSTŘEDÍ SÍDLIŠŤbakalářská 2010 
Navrátilová DanaAnalýza a možnosti aktivit seniorů v zařízeních sociálních služebbakalářská 2010 
Blahutová ŠárkaStav odborného vzdělávání pracovníků Finančního úřadu Frýdek - Místekbakalářská 2009 
Bortlová MarieProblematika komunikace s veřejností prostřednictvím tiskových mluvčíchbakalářská 2009 
Kurovská KateřinaSubjektivní vnímání důchodového věku seniorybakalářská 2009 
Raček MiroslavSociální programy pro seniory v Bohumíněbakalářská 2009 
Wojtylová GabrielaVzdělávání seniorů na Ostravskubakalářská 2009 
Goryczková GabrielaVzdělávání nelékařských pracovníků na oddělení léčebné rehabilitace MNO.bakalářská 2008 
Hurníková ŠárkaAnalýza systému vzdělávání ve státní správěbakalářská 2008 
Kudela LumírVzdělávání zaměstnanců středně velké organizace z pohledu zaměstnavatelebakalářská 2008 
Lulková IvetaAnalýza nároků kladených na účastníky e-learningové výuky na vysoké školebakalářská 2008 
Rašnerová VladimíraMotivace studentů na technické vysoké škole v souvislostech s psychologicko-sociologickými aspekty jejich osobnostibakalářská 2008 
Šiška TomášSociální stratifikace a alokace vzdělání - vliv SES (sociálně-ekonomický status) rodiny na vzdělání a profesní budoucnost žáků základní školybakalářská 2008 
Vítková PavlínaAnalýza závěrečných prací bakalářského stupně studijního oboru Sociální pedagogikabakalářská 2008 
Zomberová KateřinaPrevence nezaměstnanosti u absolventů SŠ, VOŠ a VŠbakalářská 2008 
Chromčáková MarieVzdělávání úředníků ve státní správěbakalářská 2007 
Fajkus TomášVzdělávání dospělých a Bílá kniha (2001)bakalářská 2007 
Hříbková BohumilaRekvalifikace jako jeden ze způsobů řešení nezaměstnanostibakalářská 2007 
Konečný MiroslavŠikana mezi žáky ve školáchbakalářská 2007 
Kovářová RadkaAgeismus - věková diskriminace starších lidíbakalářská 2006 
Mařádková JanaK některým otázkám vyhoření u pomáhajících profesí (Aspekt andragogický a psychologický)bakalářská 2006 
Milatová JanaNeziskové organizace humanitně aktivní (občanská sdružení, nadace, fondy)bakalářská 2006 
Poledníková PavlínaŠikana na školáchbakalářská 2006 
Vlčková GabrielaProfesionální zátěž poradce při zprostředkování zaměstnání na úřadu prácebakalářská 2006 
Burdigová VeronikaVztah mladého diváka k televizním pořadůmbakalářská 2005 
Zabystrzan TomášSledování televiza jeko hlavní aktivita volného času dětíbakalářská 2005 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub