Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Alice Strnadlová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Alice Strnadlová
místnost, podlaží, budova: SA 409, budova SA
funkce:
obor činnosti:pedagogická psychologie, aktuální otázky psychologie učení
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2688
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1982Filozofická fakulta Karlovy univerzity - rigorozní zkouška
1974 – 1980Filozofická fakulta Karlovy Univerzity v Praze, obor pedagogika – psychologie
1960 – 1964Střední pedagogická škola Krnov, učitelství pro MŠ

Praxe

1964 - 1969Odbor školství ONV Tachov, učitelka MŠ a ZŠ
1970 - 1973Odbor školství ONV Plzeň jih, ředitelka MŠ
1973 - 1978Odbor školství NVO Ostrava, učitelka MŠ
1979 - 1989Odbor školství ONV Opava, učitelka a ředitelka MŠ
1990 - 1991Odbor školství ONV Opava, OPS. Vedoucí kabinetu předškolní výchovy 1991 - 2006 Česká školní inspekce Praha, školní inspektorka
2003 - dosudPedagogická fakulta OU, odborný asistent

Další vzdělávání

2001VŠB Ostrava – Kurz počítačové gramotnosti
2002MŠMT ČR - Evaluace vzdělávacího systému školy
2003ČŠI Praha - Problematika gendru ve škole a společnosti
2004NVF-,národní vzdělávací fond Praha, realizace projektu Zdravá škola

Další aktivity

  • od roku 2001 lektorka Národního institutu pro další vzdělávání učitelů


Všechny publikace

Elšík, L., Vaculíková, Ž. a Strnadlová, A. Preventivní projekt - nebezpečí sociálních sítí. In: Celostátní konference Sekce psychologie zdraví Českomoravské psychologické společnosti s mezinárodní účastí. Vernířovice: Českomoravská psychologická společnost Sekce psychologie zdraví. 2015.
Elšík, L., Vaculíková, Ž. a Strnadlová, A. Preventivní projekt - nebezpečí sociálních sítí. In: S B O R N Í K abstrakt příspěvků na 22. celostátní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí Vernířovice, 15. - 17. 5. 2015. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015. s. 9-9. ISBN 978-80-7308-562-9.
Strnadlová, A. Tvorba a metodika projektu k výchově ke zdraví. 2014.
Strnadlová, A. Problematika genderu ve výuce základních škol. 2012.
Strnadlová, A. Tvorba a metodika projektů k podpoře zdraví. 2011.
Pavlas, I. a Strnadlová, A. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Strnadlová, A. Posuzujeme soulad školních vzdělávacích programů s RVP. In: Posuzujeme soulad školních vzdělávacích programů s RVP. Ostrava: Česká školní inspekce. 2009.
Strnadlová, A. Tvorba třídních vzdělávacích programů. In: Na pomoc začínajícím učitelům. Ostrava: Národní institut dalšího vzdělávání. 2009.
Strnadlová, A. Tvorba třídních vzdělávacích programů. In: Na pomoc začínajícím učitelům. Ostrava: Národní institut dalšího vzdělávání. 2009.
Strnadlová, A. Tvorba třídních vzdělávacích programů. In: Na pomoc začínajícím učitelům. Ostrava: Národní institut dalšího vzdělávání. 2009.
Strnadlová, A. Začínáme učit v MŠ. In: Na pomoc začínajícím učitelům. Ostrava: Národní institut dalšího vzdělávání. 2009.
Strnadlová, A. Začínáme učit v MŠ. In: Na pomoc začínajícím učitelům. Ostrava: Národní institut dalšího vzdělávání. 2009.
Strnadlová, A. Začínáme učit v MŠ. In: Na pomoc začínajícím učitelům. Ostrava: Národní institut dalšího vzdělávání. 2009.
Strnadlová, A. Zkušenosti se Školními vzdělávacími programy v mateřských školách v Ostravě. In: Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita.... Ostrava: OU PDF, 2008. OU PDF, 2008. s. 47-49. ISBN 978-80-7368-563-8.


AutorNázev práceTypRok
Garbová LenkaMetody rozvíjení motivace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vztahu k učenídiplomová 2018 
Trochtová MarieAspekty genderu v socializaci předškolních dětídiplomová 2016 
Jančíková MonikaVýživa jako důležitý aspekt životního stylu adolescentů a její uplatnění ve výucediplomová 2015 
Kocourková LudmilaČetba v rámci volnočasových aktivit u žáků ZŠdiplomová 2015 
Pufflerová VeronikaProblematika výuky výchovy ke zdraví v ZŠ v rámci integrace s jinými předmětydiplomová 2015 
Jurštáková MarkétaJak může učitel základní školy ovlivňovat životní styl žákůdiplomová 2014 
Wawrosz RomanFaktory ovlivňující motivaci žáků k učení v odborném výcvikudiplomová 2014 
Sabelová RenátaPoruchy stravování u mládeže a jak jim předcházet správnou výchovoudiplomová 2013 
Drábková PetraRizika šikany při nově vznikajícím kolektivudiplomová 2012 
Repáčová RomanaZavádění konceptu gender do pedagogické praxe - záměr a skutečnostdiplomová 2012 
Žurková KateřinaHodnoty žáků v období adolescencediplomová 2012 
Čempel MonikaJak může učitel střední školy ovlivňovat životní styl studentůdiplomová 2011 
Dudová MonikaŽivotní postoje současných středoškoláků a možnosti jejich ovlivňovánídiplomová 2011 
Niedobová AnnaRole učitele odborného výcviku při utváření zdravého životního stylu žákůdiplomová 2011 
Ochvatová LucieOvěření využití vědomostí a dovedností získaných studiem v oboru kuchař - číšník ve vlastní praxi s ohledem na zdravou výživu.diplomová 2011 
Palacká LenkaZdravé učení v kontextu výchovy ke zdravému životnímu stylu na ZŠdiplomová 2011 
Podzemná Pavlínaprojekt utváření sociálních vztahů žáků I. ročníků SŠdiplomová 2011 
Šangalová JanaOsobnost učitele v utváření zdravého sociálního prostředí ve třídědiplomová 2011 
Šarina MichalPodpora zdravých sociálních vztahů mezi žáky střední školydiplomová 2011 
Willaschková HanaPohoda sociálního prostředí ve třídě střední školy a její ovlivňování učitelemdiplomová 2011 
Wojtasová VlastaJak úspěšně předcházet šikaně na SOUdiplomová 2011 
Garbová Krůpová ZdeňkaÚloha učitele při odstraňování negativních důsledků reklamy v oblasti stravovánídiplomová 2010 
Peterková RenátaFaktory ovlivňjící motivaci žáků k učení v odborném výcvikudiplomová 2009 
Samlíková MagdaFaktory ovlivňující motivaci žáků k učení v odborných předmětechdiplomová 2009 
Smékal VáclavProfesní příprava sociálně narušené mládeže a možnosti jejího ovlivňování učitelemdiplomová 2009 
Vavrečková LenkaVliv aspirační úrovně a sebehodnocení na výkon žáků v odborných předmětech.diplomová 2009 
Czerniková EvaVýuka marketingu pro specifické studijní oborydiplomová 2008 
Durec MichalVýchova ke zdraví a její uplatnění v odborném výcvikudiplomová 2008 
Houdková JanaAktuální problémy hodnocení žáků na 1. stupni ZŠdiplomová 2008 
Lubojacká JarmilaVLIV ASPIRAČNÍ ÚROVNĚ A SEBEHODNOCENÍ NA VÝKON ŽÁKŮ VE ŠKOLEdiplomová 2008 
Prokopcová AnastazieStres a syndrom vyhoření se zřetelem k empatii u středoškolských učitelůdiplomová 2008 
Rárová MilenaPrevence sociálně patologických jevů na středních školáchdiplomová 2008 
Slováčková-Jaščišáková BlankaRozvíjení motivace žáků k učení - metody prácediplomová 2008 
Šmídová IvanaPsychická zátěž, empatie a syndrom vyhoření u učitelů základních školdiplomová 2008 
Wrožynová HanaPéče o předškolní děti ze znevýhodněného sociálního prostředídiplomová 2008 
Krumpolcová MarcelaObdobí stáří jako psychologický a sociální problémdiplomová 2007 
Doleželová HelenaPrvky šikany mezi dětmi v mateřské školebakalářská 2015 
Houžvová MartinaSocializace dítěte v rodině a v Mateřské školebakalářská 2015 
Kultová PavlínaÚloha učitelky při rozvíjení sociálních vztahů v předškolním věkubakalářská 2015 
Urbanová MarkétaZdravá výživa v předškolním věku v kontextu spolupráce MŠ s rodičibakalářská 2015 
Bejčková SilvieSociální vtahy v předškolním věku a jejich rozvíjeníbakalářská 2014 
Benediktová PetraProblematika zdravé výživy dětí předškolního věku v rodiněbakalářská 2014 
Haltofová PetraVliv médií na výchovu dětí předškolního věku v rodiněbakalářská 2014 
Horska GabrielaJak může učitelka MŠ rozvíjet sociální vztahy dětí předškolního věkubakalářská 2014 
Křupalová NaděždaProblematika adaptace dítěte po nástupu do mateřské školybakalářská 2014 
Ligocká KateřinaPodpora zdravých sociálních vztahů ve třídě MŠbakalářská 2014 
Maňáková JanaDůležitost spánku pro dítě předškolního věku a jeho vliv na vývoj dítětebakalářská 2014 
Daníčková AlenaŠkolní stravování v České republice a ve Franciibakalářská 2013 
Kocourková LudmilaVyužití volného času mládeže se zvláštním zřetelem na demografickou lokalizacibakalářská 2013 
Lorková IngridVýchova ke zdraví v předškolním věku a její projektováníbakalářská 2013 
Románková KristýnaProblematika posuzování školní zralosti v přípravné tříděbakalářská 2013 
Staňková VeronikaVýchova ke zdravému životnímu stylu žáků základních školbakalářská 2013 
Svobodová JanaProblematika adaptace dětí v mateřské škole a její řešení.bakalářská 2013 
Bielačková MartinaMetody práce při rozvíjení motivace žáků k učení v odborném výcvikubakalářská 2012 
Gregorová SilvieSpecifika výchovy ke zdraví v předškolním věkubakalářská 2012 
Lančová HanaÚloha učitelky MŠ při rozvíjení sociálních vztahů v předškolním věkubakalářská 2012 
Trochtová MarieŠkolní zralost předškolního dítěte doprovázena dyslaliíbakalářská 2012 
Wawrosz RomanMetody práce při rozvíjení motivace žáků k učení odborných předmětůbakalářská 2012 
Hlobilová HanaSociálních vtahy v předškolním věku a úloha učitelky při jejich rozvíjeníbakalářská 2011 
Szmejová MartaFaktory ovlivňující sociální vztahy mezi vrstevníkybakalářská 2011 
Elisová JanaNejčastější příčiny odkladu školní docházky.bakalářská 2010 
Fidlerová IvanaÚloha zdravé výživy ve vývoji dítěte předškolného věkubakalářská 2010 
Novotná JanaCvičení rodičů s dětmi a jeho vliv na rozvoj psychomotorických a sociálních schopností a dovedností u dětí předškolního věkubakalářská 2010 
Valošková ŠárkaPosuzování školní zralosti v mateřské školebakalářská 2010 
Žurková KateřinaFaktory ovlivňující výběr vzorů u adolescentů v odborných školách a učilištíchbakalářská 2010 
Čempel MonikaVýchova ke zdravému životnímu stylu studentů SŠbakalářská 2009 
Fodorová KarinMateřská škola podporující zdraví a její vliv na optimální vývoj dětíbakalářská 2009 
Jendrulková TaťánaVýchova ke zdravému životnímu stylu na středních školách.bakalářská 2009 
Lebedová RadkaProblémy adaptace dítěte při vstupu do mateřské školybakalářská 2009 
Martiníková MarkétaPříprava dětí na mateřskou školu a jejich adaptacebakalářská 2009 
Niedobová AnnaVýchova ke zdravému životnímu stylubakalářská 2009 
Ochvatová LucieVýchova ke zdravému žiovotnímu stylu u středoškolské mládežebakalářská 2009 
Palacká LenkaVýchova ke zdravému životnímu stylu na ZŠbakalářská 2009 
Šangalová JanaFaktory ovlivňující sociální vztahy mezi vrstevníkybakalářská 2009 
Šarina MichalFaktory ovlivňující sociální rozdíly v pracovním kolektivubakalářská 2009 
Uhrová KateřinaVýchova ke zdravému životnímu stylu u dětí v mateřské škole se zaměřením na pohybové aktivity a výživubakalářská 2009 
Bartoňová MelitaVýchova ke zdraví a její uplatňování v odborném výcvikubakalářská 2008 
Garbová Krůpová ZdeňkaVliv reklamy v oblasti stravování na mládežbakalářská 2008 
Jáchimová KateřinaRozdíly v přístupu ke studiu u studentů SOU státních a alternativníchbakalářská 2008 
Paszová JanaVýchovné přístupy do 6 let věku dítěte - v rodině a v mateřské školebakalářská 2008 
Podzemná PavlínaKlima školní třídy a jeho ovlivňování učitelembakalářská 2008 
Podzemná PavlínaKlima školní třídy a jeho ovlivňování učitelembakalářská 2008 
Sikorová ReginaRozvoj poznávacích procesů během vývoje dítěte v předškolním věkubakalářská 2008 
Willaschková HanaVýchova ke zdraví a její uplatňování v odborném výcvikubakalářská 2008 
Fajová JanaZměny v hodnotové orientaci seniorůbakalářská 2007 
Gajdošová MarcelaVliv předškolního zařízení na bezproblémový vstup dětí do základní školybakalářská 2007 
Hurná JanaMotivace žáků k učení v odborném výcvikubakalářská 2007 
Peterková RenátaMotivace žáků k učení v odborném výcvikubakalářská 2007 
Samlíková MagdaMotivace žáků k učení v odborných předmětechbakalářská 2007 
Svobodová VendulaProblematika rozvoje jazykových dovedností u dětí přicházejících do předškolního zařízení z bilingvní rodinybakalářská 2007 
Vavrečková LenkaVliv aspirační úrovně a sebehodnocení na výkon žáků ve školebakalářská 2007 
Czerniková EvaMotivace žáků k učení v odborných předmětechbakalářská 2006 
Foldynová DanielaNadané dítě v předškolním zařízení a rozvoj jeho tvůrčího potenciálubakalářská 2006 
Havlíček MilanNon verbální komunikacebakalářská 2006 
Hradecká DanielaVliv zájmových činností na rozvoj osobnosti dítěte v dětském domověbakalářská 2006 
Lubojacká JarmilaVliv aspirační úrovně a sebehodnocení na výkon žáků ve školebakalářská 2006 
Malíř VítězslavVýchova a vzdělávání problematických žáků na střední školebakalářská 2006 
Martincová AndreaVliv her a tvořivé činnosti na utváření osobnosti dítěte předškolního věkubakalářská 2006 
Pavelková LenkaVliv osobnosti vychovatele ve volnočasových aktivitách MRbakalářská 2006 
Rárová MilenaMotivace žáků k učení v doborných předmětechbakalářská 2006 
Slaný JiříRómové a speciální pedagogická péčebakalářská 2006 
Slováčková-Jaščišáková BlankaMotivace žáků k učení v odborných předmětechbakalářská 2006 
Smékal VáclavProblematika profesní přípravy sociálně narušené mládežebakalářská 2006 
Šimoníková AlenaVliv zájmové činnosti na rozvoj osobnosti dítěte v dětském domověbakalářská 2006 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub