OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Centrum dalšího vzdělávání prodlužuje přijímání do vybraných programů

Centrum dalšího vzdělávání prodlužuje přijímání do níže uvedených programů do 14. června 2019:

Studium v oblasti pedagogický věd a studium pedagogiky

 • Pedagogické studium pro učitele středních škol a 2. stupně ZŠ
 • Pedagogické studium pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, konzervatoři a střední odborné škole
 • Studium pedagogiky pro učitele praktického vyučování a učitele odborného výcviku
 • Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele praktického vyučování, odborného výcviku, mateřských škol a pro vychovatele

Rozšiřují studium pro učitele

 • Rozšiřující studium učitelství pro mateřské školy
 • ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
 • ČESKÝ JAZYK – způsobilost k výuce na 2. stupni ZŠ
 • Prohlubující metodicko-jazykové studium anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - specializační studium

 • Studium pro ředitele škol a školských zařízení
 • Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ
 • Specializační studium - Prevence sociálně patologických jevů

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 05. 2019

facebook
rss
social hub