OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Nově akreditované studijní programy otevřené v přijímacím řízení

Pedagogická fakulta otevřela v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/2020 nově schválené studijní programy v kombinovaných formách studia. Přihlášky do těchto programů lze podávat do 15. března 2019 prostřednictvím elektronické přihlášky ke studiu. Poplatek spojený s přijímacím řízením ve výši 560 Kč je nutné uhradit nejpozději 15. března 2019. Informace k platbě se uchazečům vygeneruje po podání přihlášky.

Nově akreditované programy:
Bakalářské - jednoprogramové
Učitelství pro mateřské školy
 
Bakalářské - sdružené (uchazeč volí kombinaci 2 programů)
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání
Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání
 
Navazující magisterské (uchazeč volí kombinaci 2 aprobací)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - český jazyk
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - informační a komunikační technologie
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská výchova
 
Magisterský - jednoprogramový
Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 01. 2019

facebook
rss
social hub