Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Uchazeč > Přijímací řízení

Ostravská univerzita

Možnost prominutí přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie do navazujících magisterských programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství SŠ může být uchazečům prominuta na základě podané žádosti na příslušném formuláři. Zkoušku lze prominout uchazečům, kteří v rámci předcházejícího studia na vysoké škole:

  1. úspěšně absolvovali státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie,
    nebo
  2. kteří se mohou prokázat úspěšným absolvováním předmětů z oboru pedagogika a psychologie obsahově odpovídajících předmětům pedagogicko-psychologické složky bc. studia oborů zaměřených na vzdělávání na Ostravské univerzitě (v případě studentů bakalářských studií na jiné než PdF OU).

Uchazeči, kteří budou žádat prominutí v bodě a) nebo b), doloží tuto skutečnost ověřeným dokladem (výpis z předchozího studia, diploma supplement, vysvědčení o szz).

Žádost o prominutí přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie (jakožto složky vzdělávání směřující k výkonu učitelské profese) je nutné doručit nejpozději do 30. dubna 2019 na studijní oddělení Pedagogické fakulty OU. Později doručené žádosti nebudou z organizačních důvodů akceptovány.

Formulář k prominutí prijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie ikona pdf


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 03. 2019

facebook
rss
social hub