OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Promoce Pedagogické fakulty v září 2018

Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční v úterý 25. září 2018 v Domě kultury AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 500 Kč. Absolventi tento poplatek uhradí prostřednictvím vygenerovaných spojovacích symbolů k platbě, které se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky k promoci. U platby je nutné uvést všechny vygenerované symboly (variabilní a specifický symbol). Registraci k promoci provedou účastníci prostřednictvím formuláře na Portálu OU.

Doklad prokazující provedení platby dokládá (odevzdává) účastník promoce spolu s výstupním listem.

Všichni promující absolventi se slavnostního aktu budou účastnit v talárech.

Harmonogram promocí

úterý 25. září 2018
Hodina nástupu absolventů Hodina slavnostního zahájení Studijní obor
8:009:00absolventi bakalářských programů
10:1511:00absolventi navazujících magisterských programů
absolventi magisterských programů

  • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas. Vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt se nebude moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit.
  • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení dle harmonogramu. Předpokládaný čas vpouštění hostů do sálu bude 10 minut před slavnostním zahájením promočního aktu.
  • Fotografie a videozáznam z promocí jsou zajištěny (informace k pořízení videozáznamu).
  • Prodej květin je na místě zajištěn.
  • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží více než hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce, si mohou vyzvednout své diplomy od 17. září 2018 v úředních hodinách na studijním oddělení PdF OU, na požádání můžeme diplom zaslat poštou do vlastních rukou. Aktuální úřední hodiny jsou uvedeny na stránce Studijního oddělení PdF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2018

facebook
rss
social hub