Promoce Pedagogické fakulty v červnu 2018

Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční v úterý 26. června 2018 a 27. června 2017 v Domě kultury AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 500 Kč. Absolventi tento poplatek uhradí prostřednictvím vygenerovaných spojovacích symbolů k platbě, které se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky k promoci. U platby je nutné uvést všechny vygenerované symboly (variabilní a specifický symbol). Registraci k promoci provedou účastníci prostřednictvím formuláře na Portálu OU.

Doklad prokazující provedení platby dokládá (odevzdává) účastník promoce spolu s výstupním listem.

Na základě ohlasů absolventů bylo změněno původně ohlášené konání promočních aktů bez talárů. Všichni promující absolventi se slavnostního aktu budou účastnit v talárech. Absolventi, kteří již zaplatili promoce a nesouhlasí s talárem, mohou svou účast zrušit. Na základě žádosti jim bude vrácen uhrazený poplatek za promoce.

Harmonogram promocí

úterý 26. června 2018
Hodina nástupu absolventůHodina slavnostního zahájeníStudijní obor
7:308:45Obory se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
10:1511:30Sociální pedagogika (Bc.)
Sociální pedagogika – prevence a resocializace (Bc.)
Speciální pedagogika (Bc.)
Vychovatelství (Bc.)
13:0014:15Pedagogika předškolního věku (NMgr.)
Rekreologie (Bc.)
Sociální pedagogika (NMgr.)
Speciální pedagogika (NMgr.)
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
středa 27. června 2018
Hodina nástupu absolventůHodina slavnostního zahájeníStudijní obor
7:308:45Andragogika (Bc.)
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Bc.)
Učitelství odborných předmětů (Bc.)
Učitelství pro mateřské školy (Bc.)
10:1511:30Tělesná výchova a sport (NMgr.)
Učitelství odborných předmětů (NMgr.)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
Učitelství pro SŠ (NMgr.)
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ (NMgr.)
13:0014:00Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)

  • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas. Vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt se nebude moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit.
  • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení dle harmonogramu. Předpokládaný čas vpouštění hostů do sálu bude 10 minut před slavnostním zahájením promočního aktu.
  • Fotografie a videozáznam z promocí jsou zajištěny (informace k pořízení videozáznamu).
  • Prodej květin je na místě zajištěn.
  • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží více než hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce, si mohou vyzvednout své diplomy od 4. července 2018 v úředních hodinách na studijním oddělení PdF OU, na požádání můžeme diplom zaslat poštou do vlastních rukou. Aktuální úřední hodiny jsou uvedeny na stránce Studijního oddělení PdF OU