OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > O fakultě > Aktuality

Ostravská univerzita

Promoce Pedagogické fakulty v červnu 2018

Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční v úterý 26. června 2018 a 27. června 2017 v Domě kultury AKORD, náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 500 Kč. Absolventi tento poplatek uhradí prostřednictvím vygenerovaných spojovacích symbolů k platbě, které se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky k promoci. U platby je nutné uvést všechny vygenerované symboly (variabilní a specifický symbol). Registraci k promoci provedou účastníci prostřednictvím formuláře na Portálu OU.

Doklad prokazující provedení platby dokládá (odevzdává) účastník promoce spolu s výstupním listem.

Na základě ohlasů absolventů bylo změněno původně ohlášené konání promočních aktů bez talárů. Všichni promující absolventi se slavnostního aktu budou účastnit v talárech. Absolventi, kteří již zaplatili promoce a nesouhlasí s talárem, mohou svou účast zrušit. Na základě žádosti jim bude vrácen uhrazený poplatek za promoce.

Harmonogram promocí

úterý 26. června 2018
Hodina nástupu absolventůHodina slavnostního zahájeníStudijní obor
7:308:45Obory se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
10:1511:30Sociální pedagogika (Bc.)
Sociální pedagogika – prevence a resocializace (Bc.)
Speciální pedagogika (Bc.)
Vychovatelství (Bc.)
13:0014:15Pedagogika předškolního věku (NMgr.)
Rekreologie (Bc.)
Sociální pedagogika (NMgr.)
Speciální pedagogika (NMgr.)
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
středa 27. června 2018
Hodina nástupu absolventůHodina slavnostního zahájeníStudijní obor
7:308:45Andragogika (Bc.)
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání (Bc.)
Učitelství odborných předmětů (Bc.)
Učitelství pro mateřské školy (Bc.)
10:1511:30Tělesná výchova a sport (NMgr.)
Učitelství odborných předmětů (NMgr.)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
Učitelství pro SŠ (NMgr.)
Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ (NMgr.)
13:0014:00Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)

  • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas. Vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt se nebude moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit.
  • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení dle harmonogramu. Předpokládaný čas vpouštění hostů do sálu bude 10 minut před slavnostním zahájením promočního aktu.
  • Fotografie a videozáznam z promocí jsou zajištěny (informace k pořízení videozáznamu).
  • Prodej květin je na místě zajištěn.
  • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží více než hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce, si mohou vyzvednout své diplomy od 4. července 2018 v úředních hodinách na studijním oddělení PdF OU, na požádání můžeme diplom zaslat poštou do vlastních rukou. Aktuální úřední hodiny jsou uvedeny na stránce Studijního oddělení PdF OU
facebook
rss
social hub