Promoce Pedagogické fakulty v září 2017

Promoce Pedagogické fakulty Ostravské univerzity se uskuteční 26. září 2017 v Domě kultury AKORD, Náměstí SNP 1, Ostrava-Zábřeh.

Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 500 Kč. Absolventi tento poplatek uhradí prostřednictvím vygenerovaných spojovacích symbolů k platbě, které se zobrazí po vyplnění elektronické přihlášky k promoci. U platby je nutné uvést všechny vygenerované symboly (variabilní a specifický symbol). Registraci k promoci provedou účastníci prostřednictvím formuláře na Portálu OU.

Doklad prokazující provedení platby dokládá (odevzdává) účastník promoce spolu s výstupním listem.

Harmonogram promocí

úterý 26. září 2017
Hodina nástupu absolventů Hodina slavnostního zahájeníStudijní obor
8:009:00Obory se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
Tělesná výchova a sport (NMgr.)
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (NMgr.)
Učitelství pro SŠ (NMgr.)
Učitelství pro SŠ a ZUŠ (NMgr.)
10:1511:15Informační technologie ve vzdělávání (NMgr.)
Rekreologie (Bc.)
Speciální pedagogika (Bc. i NMgr.)
Učitelství pro mateřské školy (Bc.)
Učitelství odborných předmětů (Bc. i NMgr.)
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr.)
  • K promoci se dostavte v uvedených hodinách nástupu absolventů včas. Vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt, nebude se moci pozdě příchozí absolvent slavnostního ceremoniálu zúčastnit.
  • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení dle harmonogramu. Předpokládaný čas vpouštění hostů do sálu bude 10 minut před slavnostním zahájením promočního aktu.
  • Fotografie a videozáznam z promocí jsou zajištěny (informace k pořízení videozáznamu).
  • Prodej květin je na místě zajištěn.
  • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží víc jak hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.

Absolventi, kteří se nezúčastní promoce si mohou vyzvednout své diplomy od 27. září 2017 v úředních hodinách na studijním oddělení PdF OU, na požádání můžeme diplom zaslat poštou do vlastních rukou. Aktuální úřední hodiny zjistíte na stránce Studijního oddělení PdF OU.)