Možnost uznání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie

Přijímací zkouška z pedagogiky a psychologie do navazujících magisterských dvouoborových kombinací (Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství pro SŠ) může být uchazečům uznána na základě podané žádosti na příslušném formuláři. Uznat tuto zkoušku lze všem uchazečům, kteří vykonají státní závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie. Uchazeči, kteří tuto zkoušku vykonali na jiné než Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, doloží tuto skutečnost ověřeným dokladem (výpisem studia, diploma supplementem, vysvědčením o SZZ).

Žádost o uznání přijímací zkoušky z pedagogiky a psychologie je nutné doručit nejpozději do 9. června 2017 na studijní oddělení Pedagogické fakulty. Později doručené žádosti nebudou z organizačních důvodů akceptovány.