OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Věra Marhevská

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Mgr. Věra Marhevská, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:hudební teorie, slohová interpretace
katedra / středisko (fakulta): Katedra hudební výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2527
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.MARHEVSKÁ, V. Hudebnost studentů na 1st International School of Ostrava. ISSN 1802-6540.
MARHEVSKÁ, V. Hudební výchova na vybraných soukromých středních školách v České republice. ISSN 1802-6540.
MARHEVSKÁ, V. Hudební vzdělávání v systému jihokorejského školství - sonda do vzdělávací minulosti korejských studentů na 1st International school of Ostrava. ISBN 978-80-7290-323-8.
RADIMCOVÁ, V. a MARHEVSKÁ, V. Populární hudba v MŠ. In: 6. webová konference hudební výchovy 2009. Ostrava: katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 2009. katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 2009. ISSN 1802-6540.
MARHEVSKÁ, V. Výuka hudební výchovy na 1st International school of Ostrava - sociokulturní a hudebně výchovný fenomén?. Banská Bystrica: UMB, 2009. UMB, 2009. ISBN 978-80-8083-755-6.
MARHEVSKÁ, V. Hudební pedagog v prostředí soukromé mezinárodní školy 1st International school of Ostrava. Praha: KHV PdF Karlovy univerzity, 2008. KHV PdF Karlovy univerzity, 2008. ISBN 978-80-7290-323-8.
MARHEVSKÁ, V. Koncepce a realizace mezipředmětových projektů hudební výchovy, výtvarné výchova a českého jazyka na 1st International school of Ostrava.. ISSN 1802-6540.
MARHEVSKÁ, V. Hudebnost teenagerů pěveckých kroužků pracujících při vybraných gymnáziích Moravskoslezského kraje (srovnávací studie aktuálních výstupů šetření na Matičním gymnáziu v Ostravě a Gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm). ISBN 978-807044-853.
MARHEVSKÁ, V. Výuka hudební výchovy na 1st International school of Ostrava.. In: Studentská odborná konference a doktorandský seminář KHV PdF OU.. Ostrava. 2007.
MARHEVSKÁ, V. Hudebnost teenagerů pěveckých kroužků pracujících při vybraných gymnáziích Moravskoslezského kraje (srovnávací studie aktuálních výstupů šetření na Matičním gymnáziu v Ostravě a Gymnáziu ve Frenštátě pod Radhoštěm). In: Aktuální otázky současné hudebněvýchovné teorie a praxe II.. Ústí nad Labem: KHV Univerzity J. E. Purkyně. 2006.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub