OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Tomáš Pískovský

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:pediatrie
katedra / středisko (fakulta): Katedra dětského lékařství a neonatologie (Lékařská fakulta)
Katedra speciální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 597 371 111
597 373 644
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Pískovský, T. Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida. In: Pediatrický den Kliniky dětského lékařství FN Ostrava. Ostrava. 2014.
Pískovský, T., Strmeňová, H. a Matušková, V. Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida -kazuistiky. In: XI. setkání českých a slovenských dětských revmatologů. Mikulov. 2014.
Pískovský, T. Juvenilní idiopatická artritida. In: Workshop Kliniky léčebné rehabilitace FN Ostrava. Ostrava. 2014.
Pískovský, T. Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě. In: XVII. Lázeňské kardiologické dny v lázních Teplice nad Bečvou. Teplice nad Bečvou. 2014.
Pískovský, T. Juvenilní idiopatická artritida - novinky v léčbě. In: Beskydské pediatrické dny. Ostravice. 2014.
Pískovský, T., Hladík, M., Kosňovská, L. a Čermáková, J. Kojenec s nejasnou horečkou. In: Kongres pediatrů a dětských sester. Ostrava. 2014.
Pískovský, T. Myozitidy - léčba a rehabilitace. In: Workshop Kliniky léčebné rehabilitace FN Ostrava. Ostrava. 2014.
Pískovský, T. Postavení glukokortikoidů v léčbě juvenilní idiopatické artritidy. In: XI. celostátní konference Sekundární osteoporóza. Plzeň. 2014.
Pískovský, T. Základy vyšetření. In: Kapitoly z pediatrické propedeutiky. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2014. s. 10-23. ISBN 978-80-7464-566-2.
Králiková, B., Blažek, B., Pískovský, T., Hladík, M., Procházka, V., Czerný, D. a Horáček, J. Arteriální trombóza u desetileté dívky. Pediatrie pro praxi. 2013, roč. 14, s. 189-191. ISSN 1213-0494.
Pískovský, T., Hladík, M., Kosňovská, L., Čermáková, J. a Miklošová, K. Takayasu arteritis in a 10-month-old boy. VASA-J VASCULAR DIS. 2013, roč. 42, s. 134-138. ISSN 0301-1526.
Hladík, M., Pískovský, T., Strmeňová, H. a Zaoral, T. Plazmaferéza při rychle progredující glomerulonefritidě u Henoch-Schonleinovy purpury. Pediatria pre prax. 2011, roč. 12, s. 213-215. ISSN 1336-8168.
Hladík, M., Křivská, V., Čermáková, J., Pískovský, T., Šmehlík, T., Cholevík, D., Mašek, P. a Mitták, M. Souvisí panuveitida s aspergilovým zánětem v plicním sekvestru?. Pediatrie pro praxi. 2010, roč. 11, s. 190-192. ISSN 1213-0494.
Pískovský, T. a A Kol., Kawasakiho choroba a její oční příznaky. Lék. Čes.. 2008, s. 162-164.


Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub