OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Tomáš Bouda

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PaedDr. Tomáš Bouda
místnost, podlaží, budova: SA 203, budova SA
funkce:vedoucí CDV
obor činnosti:vzdělávací politika, kariérní poradenství v rámci zákona o pedagogických pracovnících
katedra / středisko (fakulta): Centrum dalšího vzdělávání (Pedagogická fakulta)
Katedra pedagogiky a andragogiky (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2697
777 723 747
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Bouda, T. Kdo je a kdo není expertem ve školství. Řízení školy. 2017, roč. XIV, č. 6, s. 4-6. ISSN 1214-8679.
Bouda, T., Kartous, B., Pavel, D., Dvořák, D., Chvál, M., Němec, J., Neumajer, O., Svozil, B., Tupý, J. a Veselý, A. Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2016). 2016.
Bouda, T. Je víc starosta, nebo ředitel školy? Ale víc v čem?. Učitelské noviny. 2016, roč. 119, s. 30-31. ISSN 0139-5718.
Bouda, T. Moravskoslezský kraj. In: Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 60-68. ISBN 978-80-244-4891-6.
Bouda, T. Teorie a praxe školského managementu. 2012.
Bouda, T. Vzdělávání školských manažerů v Moravskoslezském kraji - aktuálně, intenzivně a komplexně. Učitelské noviny. 2012, roč. 115, s. 25-26.
Bouda, T. VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝCH MANAŽERŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V PROJEKTECH - KONKURENCE I SPOLUPRÁCE. In: AEDUCA - Festival vzdělávání dospělých 2010: AEDUCA, Sborník příspěvků z odborných konferencí 2010-09-14 Olomouc. ISBN 978-80-244-2606-8.
Bouda, T. a A Kol., .. Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání. 1. vyd. 258 s. ISBN 978-80-7290-368-9.
Bouda, T. Reforma školské veřejné správy z odstupu. Učitelské noviny. 2007, č. 14,

Všechny publikace

Bouda, T. Kdo je a kdo není expertem ve školství. Řízení školy. 2017, roč. XIV, č. 6, s. 4-6. ISSN 1214-8679.
Bouda, T., Kartous, B., Pavel, D., Dvořák, D., Chvál, M., Němec, J., Neumajer, O., Svozil, B., Tupý, J. a Veselý, A. Audit vzdělávacího systému v ČR: rizika a příležitosti (2016). 2016.
Bouda, T. Je víc starosta, nebo ředitel školy? Ale víc v čem?. Učitelské noviny. 2016, roč. 119, s. 30-31. ISSN 0139-5718.
Bouda, T. Moravskoslezský kraj. In: Proměny české a polské pohraniční školy poskytující povinné vzdělávání po roce 1989. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015. s. 60-68. ISBN 978-80-244-4891-6.
Bouda, T., Lazarová, B., Pol, M., Poláchová Vašťatková, J. a Trojan, V. Working with data: Both an opportunity and challenge for school leaders. New Educational Review. 2015, č. 40, s. 81-93. ISSN 1732-6729.
Bouda, T. Teorie a praxe školského managementu. 2012.
Bouda, T. Vzdělávání školských manažerů v Moravskoslezském kraji - aktuálně, intenzivně a komplexně. Učitelské noviny. 2012, roč. 115, s. 25-26.
Bouda, T. VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝCH MANAŽERŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V PROJEKTECH - KONKURENCE I SPOLUPRÁCE. In: AEDUCA - Festival vzdělávání dospělých 2010: AEDUCA, Sborník příspěvků z odborných konferencí 2010-09-14 Olomouc. ISBN 978-80-244-2606-8.
Bouda, T. Co dal Nový Jičín Josefu Koudelákovi. Vlastivědný sborník Novojičínska. 2009, č. 59, s. 97-101.
Bouda, T. a A Kol., .. Kvalita škol a hodnocení výsledků vzdělávání. 1. vyd. 258 s. ISBN 978-80-7290-368-9.
Bouda, T. Reforma školské veřejné správy z odstupu. Učitelské noviny. 2007, č. 14,
Bouda, T. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd. Učitelské noviny. 2004, č. 30,
Bouda, T. Kraje hodnotí školy každý po svém. Učitelské noviny. 2004, č. 15/2004,
Bouda, T. Řízení školství v kraji v souvislostech reformy veřejné správy. In: Sborník příspěvků ze 7. pedagogického semináře. Ostrava: CDV PdF OU, 2003. CDV PdF OU, 2003.
Bouda, T. Je správa školství reformována systémově?. Učitelské noviny. 2000, č. 18/2000,
Bouda, T. K historii Speciální základní školy při dětské ozdravovně Nový Jičín. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. 2000, roč. 2000, č. 52,
Bouda, T. Vzdělávací politika a vzdělávací soustavy. 2000.
Bouda, T. Od vědeckých poznatků k ptákovinám. Učitelské noviny. 1999, č. 9/1999,
Bouda, T. a A Kol., Vzdělávací aktivity v oblasti školského managementu na okresní úrovni. In: Školský namagement a vzdělávání řídících pracovníků.
Bouda, T. Funkce školských úřadů. Učitelské noviny. 1997, č. 23/1997,
Bouda, T. Odvětvové a územní řízení školství. Učitelské noviny. 1997, č. 39/1997,
Bouda, T. Odvětvové řízení školství a otázky spojené s funkcemi školských úřadů. In: Sborník konference Systém řízení školství na přelomu tisíciletí. Brno: Ekonomicko-správní F MU Brno, 1997. Ekonomicko-správní F MU Brno, 1997.
Bouda, T. Role státu při řízení obecního školství v zemích EU a v ČR. In: Sborník ze semináře Obec a škola. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, 1997. Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, 1997.
Bouda, T. Kulturně historické památky. In: Komenského Fulnek. Stručné dějiny města slovem a obrazem. ČTK-Pressfoto Praha: Městský úřad ve Fulneku, 1995. s. 36-39.
Bouda, T. a A Kol., Severní Morava a české Slezsko, geografie místního regionu pro základní školy. 1995.
Bouda, T. a A Kol., Školská politika, státní správa a samospráva ve školství. 1995.
Bouda, T. Učitel nezíská autoritu rozhodnutím ministra. Učitelské listy. 1994, č. 1/94,
Bouda, T. Zatím bez tečky: Revkalifikace učitelek MŠ. Učitelské noviny. 1994, č. 28/1994,
Bouda, T. Pouhý symbol nestačí: O J. A. Komenském. Učitelské noviny. 1992, č. 26/1992,
Bouda, T. Komise nebo rada: O komisích pro výchovu a vzdělávání. Učitelské noviny. 1991, č. 29/1991,
Bouda, T. Kulturně historické památky ve Fulneku. In: Trapl, Miloš, Kraváček, František, (ed). Komenského Fulnek. Stručné dějiny města slovem a onrazem. ČTK-Pressfoto Praha, 1991. s. 36-39. ISBN 80-7046-085-7.
Bouda, T. Právní subjektivita. Učitelské noviny. 1991,
Bouda, T. Nemoderní, ba kuriózní: Několik postřehů o učňovském školství. Učitelské noviny. 1990,
Bouda, T. K výstavbě, materiální a sociální vybavenosti Nového Jičína na přelomu 19. a 20. století. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. 1987, č. 40, s. 35-41.
Bouda, T. Architektura v Novém Jičíně na přelomu 19. a 20. století. Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín. 1986, č. 37, s. 31-39.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Beránková HanaNabídka a využití tréninkových metod v dalším vzdělávání pedagogických pracovníkůdiplomová 2015 
Zimuláková SvatavaTvorba vzdělávacího kurzu pro potřebu dalšího vzdělávání lektorů Finančního úřadu pro Moravskoslezský krajdiplomová 2015 


Učící se škola
Hlavní řešitelPaedDr. Tomáš Bouda
Období2/2012 - 2/2013
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
rss
social hub