OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Tereza Kimplová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 411, budova SA
funkce:vedoucí katedry
obor činnosti:psychologie rodiny, psychologie zdraví a nemoci, psychologie osob se zrakovým postižením
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2685
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

2008Ph.D. v oboru klinická psychologie, FF UP v Olomouci
2002 - 2004dvouleté studium na FF UP v Olomouci, obor Učitelská způsobilost
2003rigorózní řízení na FF UP v Olomouci, Katedra psychologie
1998 - 2003FF UP v Olomouci - jednooborové magisterské studium Psychologie

Praxe

2011 – 2008vedení kurzů „Prevence vůči stresu“. (3 x 20 hodin, tj. celkem 60 hodin, akreditace MŠMT). Projekt CZ.1.07/1.3.05/11.0012, Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace.
2010členka národní redakční rady mezinárodního časopisu The New Educational Review
2009 - 2010lektorská činnost (Zásady správné komunikace a mezilidské pomoci lidem se zrakovým postižením)
2009 - 2010stálá lektorská činnost pro GRACENT – vzdělávací a poradenské centrum, v.o.s. [např. akreditovaný kurz (ČAS a UNIFY) „Cestou k sebedůvěře“ (6 hodin), „Prevence vůči stresu“ (8 hodin), kurz „Psychologie“ v rozsahu 40+30 hodin]
2006 - 2011externí pracovník, výuka na FF UP v Olomouci
2005 - 2011externí pracovník, výuka na VŠB-TUO v Ostravě
2011vedoucí katedry - Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
2005 - 2010tajemník katedry - Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
2003 - dosudodborný asistent - Katedra pedagogické a školní psychologie, PdF OU v Ostravě
2003 – 2007poradenská činnost pro Tyflocentrum Ostrava

Odborné zaměření (přednášené předmety)

  • sociální psychologie,
  • psychologie rodiny,
  • psychologie zdraví,
  • psychologie života se zrakovým postižením

Vědeckovýzkumná činnost

  • technickopraktické nadání a kreativita,
  • psychologické aspekty ztráty zraku

Granty a projekty

2010 – 2012Projekt: „Techno 2012 – start technické kariéry“ Kopřivnice
Psychologické testování žáků ZŠ v Kopřivnici
2009 – 2010Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK
(RRC/04/2009)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.,
Spoluřešitel: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
2010Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
Projekt financovaný MŠMT (CZ.1.07/2.3.00/09.0019)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Metodik: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
2010Integrace studentů se speciálními potřebami do studia na Ostravské univerzitě v Ostravě
RP, 2010
(HR: Z. Telnarová), T. Kimplová: příprava služeb Psychologického konzultanta pro studenty se speciálními potřebami
2008 – 2009Technický talent
Projekt podporovaný interním grantem Ostravské Univerzity, 2008-2009
Řešitelé za KPE: PhDr. Radim Badošek, Mgr. Marek Biolek, PhDr. Tereza Kimplová Ph.D., Mgr. Jana Mynářová, doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc., PhDr. Bohumil Vašina
2009Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Interní grant Ostravské univerzity IGS PdF 4/2009
Řešitel: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Radim Badošek
2009 – 2012Systém využití počítačem podporovaných experimentů posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol
(CZ.1.07/2.3.00/09.0024), 2009-2012,
Řešitel: RNDr. Martin Malčík,Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
2009 – 2010konzultant a recenzent v projektu „Diverzita pro OZP“ CZ.1.04/5.1.01/12.00069
2008 – 2011autorka metodiky a screeningového dotazníku pro kurz „Prevence vůči stresu“. Lektor kurzu „Prevence vůči stresu“, Projekt CZ.1.07/1.3.05/11.0012, Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace.
2006 – 2008FALCO, Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků VŠB-TU Ostrava k integraci znevýhodněných studentů
projekt EU a VŠB EKF-TUO Ostrava,
Realizátor výuky kurzu IHVS.
2005 – 2007Informační a komunikační technologie jako nástroj pro rozvoj systému, struktury a kvality vzdělávání aneb Nechť studuje kdokoliv, kdekoliv a kdykoliv!
projekt EU a VŠB EKF-TUO Ostrava
realizátor a tvůrce kurzu pro sekci „Integrace handicapovaných ve společnosti“.

Další vzdělávání (kurzy)

2011akreditovaný kurz MPSV ČR „Práce s krizí a tělem“, 27,5 výukových hodin,
lektoři: PhDr. Yvonna Lucká, PhDr. Luboš Kobrle
2010zážitkový workshop psychoterapeutické metody PBSP „Blízká setkání se sebou samým II.“,
lektoři: Mgr. Petr Konopásek, Mgr. Květa Kšírová.
2010workshop, „Od fragmentace k integraci. Práce s traumatem v kontextu biosyntézy“, 32 hodin,
lektoři PhDr. Y. Lucká, PhDr. B. Janečková, Ph.D.
2010akreditovaný kurz MPSV ČR, „Krizová intervence v praxi“, 20 hodin, lektor PhDr. Ludvík Běťák.
2010akreditovaný kurz MPSV ČR, „Krizová intervence“, 20 hodin, lektor PhDr. Ludvík Běťák.
2010akreditovaný seminář ČAS a UNIFY, „Jednání se specifickými skupinami pacientů“, 4 hodiny
2009akreditovaný kurz ČAS „Řeč těla“, 6 hodin.
2007certifikovaný kurz EU v rámci SYSVAV - „Komunikační dovednosti ve virtuálním prostředí“.
2006certifikovaný kurz Arteterapie, 70 hodin.
2006Kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky, 90 hodin.
2006 Kurz manažerských a řídících dovedností II., 50 hodin, AHRA Frýdek-Místek.
2006cyklus školení EPV5 (Elektronická podpora vzdělávání) na EKF VŠB-TUO Ostrava, 8 hodin.
2006El. podpora vzdělávání s odborníkem za zády, prostředí Moodle, EKF VŠB-TUO Ostrava.
2005Program EU Phare 2003, „Management sociální práce se žáky základní školy“, 90 hodin výcviku, 270 hodin vedení výcvikových skupin.
2005Kurz anglického jazyka pro akademické pracovníky, 120 hodin.
2005Kurz manažerských a řídících dovedností, 50 hodin, AHRA Frýdek-Místek.
2002 - 2003jednoletý kurz angličtiny, Státní jazyková škola Olomouc.
2002akreditovaný kurz - „Taneční terapie“, IPIPAPP, Olomouc.
2001akreditovaný kurz - „Relaxační techniky a jejich využití v praxi“, Vzdělávací institut aplikované psychologie, Praha


ZkratkaNázev předmětu
BPPSPPsychologie sociální a pedagogická
BPROPsychologie rodiny
EP2GRRealizace krizové intervence
KPOZPPsych. probl. osob se zrak. postižením
KPSPEPsychologie sociální a pedagogická
MSPSZPsychologie zdraví
MSROPPsychologie rodiny
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NKPROPsychologie rodiny
NPEPSPedagogická psychologie
NPRODPsychologie rodiny
PPOZPPsych. probl. osob se zrak. postižením
PP1SPedagogická psych. pro učitele 1. st ZŠ
PRPPSPedagogická psychologie
PRPSRPsychologie rodiny
PRPZPsychologie zdraví
PSRODPsychologie rodiny
PSSOMPsychosomatika
PSYROPsychologie rodiny
PSYZDPsychologie zdraví
PSZDRPsychologie zdraví
PSZNKPsychologie zdraví
PSZNTPsychologie zdraví
PS1SSociální psychologie
SNOZPPsych. probl.osob se zrakovým postižením
SUHADPsychologie handicapu
TELOPráce s tělem v pomáhajících profesích
WNOZPPsych.probl. osob se zrakovým postižením
ZASVSZátěžové situace ve škole
2PSROPsychologie rodiny
2VKPRVýchova k partnerství a rodičovství
22SROPsychologie rodiny
22TMPTvorba a metodika projektů k pod. zdraví
22VKPVýchova k partnerství a rodičovství
22YU1Psychologie pro učitele 1
3MUZIMuzikoterapie I.
3NKPSPsychologie zdraví
3PSROPsychologie rodiny
3PSZDPsychologie zdraví a nemoci 1
3PSZRPsychologie zdraví
3PZN1Psychologie zdraví
3PZZPPsychologie života se zrak. postižením
3SKZIStáří v kontextu života
33SZDPsychologie zdraví a nemoci 1
5PSROPsychologie rodiny
5R1SPsychologie rodiny
5SOCVSociálně psychologický výcvik
5ZSVSZátěžové situace ve škole
5Z1SPsychologie zdraví
55PROPsychologie rodiny
55R1SPsychologie rodiny
55Z1SPsychologie zdraví


AutorNázev práceTypRok
Prokeš JiříMuži v mateřských školách  
Gombošová KristýnaPostoje ženy k těhotenství a jejich vliv na vývoj dítětediplomová 2017 
Vaculíková ŽanetaPrevence nezdravého životního stylu ve výuce výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠdiplomová 2017 
Hantáková JanaZvládání školní zátěže u žáků mladšího školního věkudiplomová 2016 
Mališová KristýnaSkauting jako prevence užívání návykových látekdiplomová 2016 
Návedlová KarolínaStřídavá péče u nezletilých dětí a pohledy na její realizacidiplomová 2016 
Omaníková JanaRodinné rituálydiplomová 2016 
Tománková RadkaVýznam hračky v MŠdiplomová 2016 
Majerová PavlínaPřirozený versus lékařsky vedený poroddiplomová 2015 
Michejdová MichaelaHormonální antikoncepce jako volbadiplomová 2015 
Pillichová LucieDeprese u dětí mladšího školního věku (8-10let)diplomová 2015 
Dočkalová MarkétaPsychologické aspekty rané poporodní péčediplomová 2013 
Košťálová JanaPřirozený poroddiplomová 2013 
Pencková VladimíraHormonální antikoncepce jako volba?diplomová 2013 
Šromová KateřinaPostoje VŠ studentů k lidem se zrakovým postiženímdiplomová 2013 
Zdiarský JiříOtcovství očima mužůdiplomová 2013 
Tasková DanielaKvalita života studujících matekdiplomová 2012 
Schneiderová LudmilaKvalita života zrakově postiženýchdiplomová 2007 
Stiborová EditaSpokojenost vysokoškolských studentů se studiem na PdF v Polskudiplomová 2007 
Štupáková AdélaPSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY PRO OBČANY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V POLSKUdiplomová 2007 
Šuba BedřichMožnost volby v průběhu těhotenství a při porodudiplomová 2007 
Ciencialová DenisaVýchova dítěte v období vzdorubakalářská 2017 
Houfková BarboraPřechodná pěstounská péče v ČRbakalářská 2017 
Provodovská TerezaUchopení pojmu "láska" u žáků ZŠbakalářská 2017 
Tesařová GabrielaPsychické změny v těhotenstvíbakalářská 2017 
Prokeš JiříMuži v mateřských školáchbakalářská 2016 
Cyroň VeronikaSycení potřeby místa v dětských domovechbakalářská 2015 
Heinich TerezaRole ženy v reklamě - bilboardybakalářská 2015 
Omaníková JanaVěkový rozdíl mezi sourozencibakalářská 2013 
Stratilová JanaNejčastější problémy pěstounských rodinbakalářská 2013 
Něničková ZuzanaPostoje k partnerské "věrnosti"bakalářská 2012 
Číhalová JanaRole muže a ženy v televizních reklamáchbakalářská 2011 
Dočkalová MarkétaPřirozený versus lékařsky vedený porodbakalářská 2011 
Janulíková BarboraDeprivace a subdeprivacebakalářská 2011 
Mokroš OndřejPostoje vysokoškolských studentů k lidem zrakově postiženýmbakalářská 2011 
Šustová AlenaSpokojenost VŠ studentů s výukou na PdF OUbakalářská 2010 


Inovace preferovaných psychologických předmětů ve španělštině a češtině dle požadavků z praxe
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období1/2017 - 11/2017
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavřešený
FLEXIMATERNITY
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období3/2012 - 2/2015
PoskytovatelOP LZZ (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Stavukončený
Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený
FALCO - Zkvalitnění přístupu akademických pracovníků VŠB - TUO k integraci znevýhodněných studentů
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období9/2006 - 9/2008
PoskytovatelOP RLZ (Rozvoj lidských zdrojů)
Stavukončený
facebook
rss
social hub