OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Svatopluk Slovák

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 224, budova SA
funkce:proděkan pro rozvoj a legislativu
vedoucí KPV
obor činnosti:
katedra / středisko (fakulta): Katedra technické a pracovní výchovy (Pedagogická fakulta)
Děkanát Pedagogické fakulty
telefon, mobil: 553 46 2610
605 249 665
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Slovák, S. a Štěpánek, R. ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. In: New Methods and Technologies in Education and Practice, XXXTH DIDMATTECH 2017. 1. vyd. Trnava: Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda, 2017. s. 236-241. First edition. ISBN 978-80-568-0029-4.
Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol. Technika a vzdelávanie. 2017, č. 1, s. 15-16. ISSN 1338-9742.

Všechny publikace

Slovák, S. Ekonomické vzdělávání na základní škole. In: Setkání absolventů doktorského studia oboru Ekonomie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 2017.
Slovák, S., Dostál, P., Mrázek, M. a Švrčinová, V. Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol. In: Trendy ve vzdělávání: Technika, informatika a vzdělávací technologie 2017-05-25 Bukovany u Hodonína. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. s. 59-59. ISBN 978-80-244-5152-7.
Slovák, S. Realizace vzdělávacího online kurzu ve výuce informatických předmětů. 2017.
Slovák, S. a Štěpánek, R. ROZVOJ EKONOMICKÉ GRAMOTNOSTI NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL. In: New Methods and Technologies in Education and Practice, XXXTH DIDMATTECH 2017. 1. vyd. Trnava: Grafis Media, s.r.o. Dunajská Streda, 2017. s. 236-241. First edition. ISBN 978-80-568-0029-4.
Tematický okruh scět práce v přípravě budoucích učitelů základních škol. Technika a vzdelávanie. 2017, č. 1, s. 15-16. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. ECONOMICAL ISSUE IN EDUCATION AT PRIMARY SCHOOLS AND ICT USE. In: ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources - Visegrad Edition. ICT in Educational Design, Processes, Materials, Resources - Visegrad Edition. Vol. 9. vyd. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. s. 183-191. 9. ISBN 978-83-7842-258-7.
Halásková, M., Slovák, S. a Halásková, R. Impact of Selected R&D Indicators on Competitiveness of the European Union Countries. In: 3rd International Conference on European Integration 2016.: In Kovářová, E., L. Melecký and Staníčková (eds.). Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 2016-05-18 Ostrava. Ostrava: VŠB- Technical University of Ostrava, 2016. s. 309-318. ISBN 978-80-248-3911-0.
Slovák, S. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI. Technika a vzdělavanie. 2016, roč. 5, č. 2, s. 31-32. ISSN 1339-9888.
Slovák, S. MAKROEKONOMIE B ? SOUBOR ÚLOH ZE STŘEDNĚ POKROČILÉ MAKROEKONOMIE. 2016.
Halásková, R. a Slovák, S. SELECTED ISSUES OF SOCIAL POLICY IN EU COUNTRIES. In: ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES: Procedings of 14 th international Scientific Conference ECONOMIC POLICY IN THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES 2016-09-14 Petrovice u Karviné. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2016. s. 202-211. ISBN 978-80-7510-210-2.
Slovák, S. Finanční vzdělávání na základních a středních školách. In: Dnešné trendy inovácií 5. Dnešné trendy inovácií 5. vyd. Lomža: Printing House of Lomza State University of Applies Sciences, 2015. s. 76-81. Dnešné trendy inovácií 5. ISBN 978-83-60571-36-1.
Slovák, S. Práce Jako výrobní faktor - aktuální trendy. Technika a vzdelávanie. 2015, roč. 4, č. 2, s. 68-69. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Medzinárodné sympózium, Celoživotné vzdelávanie v BOZP. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2014.
Slovák, S. BOZP v přípravě učitelů odborných předmětů. In: Medzinárodné sympózium, Celoživotné vzdelávanie v BOZP. Nitra, Slovensko: Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, 2014. Katedra techniky a informačných technológií PF UKF v Nitre, 2014. s. 163-167. ISBN 978-80-558-0595-5.
Slovák, S. Čáslava je formát. Sport. 2014, roč. 21, s. 23-23. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Příprava elektronické podpory a aktualizace předmětu Světová ekonomika. 2014.
Slovák, S. Rozvoj technického myšlení učitelů v mateřské škole. In: 30th IInternational Scientific Conference Technology Educationas a Part of Common Education. Velká Lomnica: UMB Bánská Bystrica. 2014.
Slovák, S. ROZVOJ TECHNICKÉHO MYŠLENÍ UČITELŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Technika a vzdelávanie. 2014, roč. 3, č. 2/2014, s. 84-86. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. Volba povolání a problematika profesní orientace na základní škole. In: XXVI. DIDMATTECH 2013 Educational Technologies In The Information-and-Knowledge-Based Society. 1. vyd. Gyor, Maďarsko: Tribun EU, s.r.o, 2014. s. 260-265. XXVI. DIDMATTECH 2013. ISBN 978-963-334-185-8.
Slovák, S. Cvičebnice pro středně pokročilý kurz Mikroekonomie a Makroekonomie. 2013.
Slovák, S. Ekonomie pro neekonomy. 2013.
Slovák, S. Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: 29.medzinárodná vedecko-odborná konferencia Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdělávania. Velká Lomnica - Slovensko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2013.
Slovák, S. Koncepce přípravy učitelů odborných předmětů na Pedagogické fakultě v Ostravě. Technika a vzdělávanie. 2013, roč. 2, č. 1, s. 24-26. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. THE CHOICE OF CAREER AND THE ISSUE OF PROFESSIONAL ORIENTATION AT PRIMARY SCHOOL: XXVI. DIDMATTECH, ABSTRACTS-ABSTRAKTY. In: XXVI. DIDMATTECH 2013, ABSTRACTS-ABSTRAKTY. J.Selye University - Komárno, 2013. s. 113-116. ISBN 978-80-8122-086-9.
Dostál, P. a Slovák, S. CAD in Education. In: ICT in Educational Design: Processes, Materials, Resources. 1. vyd. Zielona Góra: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI, 2012. s. 33-43. 2. ISBN 978-83-7481-480-5.
Slovák, S. a Dostál, P. Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním. 2012.
Slovák, S. Inovace předmětu Dějiny ekonomických teorií. 2012.
Slovák, S. a Dostál, P. Průřezové téma člověk a svět práce ve výuce na středních odborných školách. Technika a vdelávanie. 2012, roč. 1, č. 1, s. 48-49. ISSN 1338-9742.
Slovák, S. Trh nemovitosti, jeho teorie a praxe. 2012.
Rudolf, L. a Slovák, S. Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů. In: Sympózium - Celoživotné vzdelávanie v BOZP 2012. Nitra, Slovensko: GARMOND Nitra, 2012. GARMOND Nitra, 2012. s. 240-245. ISBN 978-80-558-0072-1.
Rudolf, L. a Slovák, S. Zavedení předmětu BOZP v nové akreditaci oboru Učitelství odborných předmětů: Celoživotní vzdělávání v oblasti BOZP. Media4u Magazine. 2012, roč. 2012, č. X2/2012, s. 39-43. ISSN 1214-9187.
Slovák, S. Dějiny národního hospodářství. 2011.
Slovák, S. Ekonomika bydlení. 2011.
Slovák, S. a Dostál, P. Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika. In: Vzdělávací program dalšího vzdělávání pedgogických pracovníků pro kariérové poradce na SŠ. 1. vyd. Karviná: DAKOL, 2011.
Slovák, S. Proč píská sudí Šindler, když je z formy?. Sport. 2011, roč. 19, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Průřezové téma Člověk a svět práce. 2011.
Rudolf, L., Slovák, S. a Dostál, P. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied. 2011.
Slovák, S. Ať se věnuje Slávii. Sport. 2010, roč. 17, s. 19-19. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Dojde na soudy?. Sport. 2010, roč. 17, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Ekonomika a finanční management. 2010.
Slovák, S. Hašek by měl jednat. Sport. 2010, roč. 17, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Inovace předmětu systémy veřejné správy České republiky a Evropské unie. 2010.
Slovák, S. Má to Červenka zapotřebí?. Sport. 2010, roč. 17, s. 19-19. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Program rozvoje města Brušperk pro rok 2010. 2010.
Slovák, S. Příprava elektronické podpory vzdělávání kurzu Mikroekonomie A. 2010.
Slovák, S. Růžičko, zapomeň na Trenčín. Sport. 2010, roč. 17, s. 19-19. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Ředitel by měl být diplomat. Sport. 2010, roč. 17, s. 15-15. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Ekonomika a řízení firmy. 2009.
Slovák, S. Hospodářská politika. 2009.
Slovák, S. Management. 2009.
Rychlíková, B. a Slovák, S. Odborné vzdělávání: Příprava učitelů odborných předmětů na PdF OU v Ostravě. Odborné vzdělávání. 2009, roč. 2009, s. 2-2. ISSN 1210-7387.
Slovák, S. Proč Bílek?. Sport. 2009, roč. 57, s. 17-17. ISSN 1210-8383.
Slovák, S. Program rozvoje města Brušperk pro rok 2009. 2009.
Slovák, S. Universytet Pedagogiczny Krakow. 2009.
Slovák, S. Aktuální problémy trhu práce. 2008.
Rychlíková, B., Dostál, P. a Slovák, S. Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU: Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. 2008.
Slovák, S. a Dostál, P. Kombinované studium v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Sborník z národní konference Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ústí nad Labem: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2008. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-86302-43-0.
Slovák, S. a Merenda, M. Podnikavost a aktuální problémy trhu práce. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. ISBN 978-80-7368-564-5.
Slovák, S. Příprava a zavedení předmětu Institucionální ekonomie na EkF VŠB-TUO: posudek FRVŠ. 2008.
Slovák, S. a Dostál, P. Stát v éře globalizace. In: Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU - Cesta k prosperitě a konkurenceschopnosti. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. Ostravská univerzita, 2008. s. 1-6. ISBN 978-80-7368-564-5.
Slovák, S. Tvorba nového předmětu Rozvojové ekonomiky: posudek FRVŠ. 2008.
Slovák, S. Základy ekonomie. 2008.
Dostál, P., Slovák, S. a Tvarůžka, V. Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava. The New Educational Review. 2007, č. 2, s. 103-110. ISSN 1732-6729.
Slovák, S. E-BANKOVNICTVÍ Tvorba učebních textů multimediálního charakteru: projekt FRVŠ. 2007.
Slovák, S. Finance podniku. 2007.
Slovák, S. Koncepční a legislativní východiska systému kurikulární reformy. 2007.
Slovák, S. Managerské nástroje a dovednosti koordinátora ŠVP. 2007.
Slovák, S. Podnikatelský záměr malého a středního podniku. 2007.
Malach, J., Slovák, S. a Durda, L. Teach and ESPRIT. Developing Entrpreneurial Spirit in European Teachers´Training for Vocational Education.. 127 s.
Rudolf, L., Dostál, P. a Slovák, S. Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě. In: Kľúčové kompetencie a technické vdelávanie. Prešov: Prešovská univerzita, 2007. Prešovská univerzita, 2007. s. 68-74. ISBN 978-80-8068-624-6.
Slovák, S. Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre. 2007.
Slovák, S. Vocational College Castrop-Rauxel. 2007.
Slovák, S. Entrepreneurial Initiative Teaching, Education in the Context of Globalization and Specifics of the Moravian-Silesian Region. 2006, s. 219-223. ISSN 1732-6729.
Slovák, S. a Dostál, P. Globalisation Effects on the State´s Role in a Free Market Economy. In: Globalisation and its Impact to Society, Regions and States. Ostrava: University of Ostrava, 2006. University of Ostrava, 2006. s. 209-212. ISBN 80-7368-256-7.
Slovák, S. Hedmark University College. 2006.
Slovák, S. a Dostál, P. Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost. Ostrava: CSVŠ - NCDiV, 2006. CSVŠ - NCDiV, 2006. s. 1-9. ISBN 80-86302-36-9.
Slovák, S. Prešovská univerzita. 2006.
Dostál, P., Slovák, S. a Rychlíková, B. Reakreditace učitelství odborných předmětů. In: Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Votobia: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 21-24. ISBN 80-7220-260-X.
Dostál, P. a Slovák, S. Combination Study of Teaching Special Subjects. The New Education Rewiew. 2005, č. 5, s. 179-187. ISSN 1732-6729.
Slovák, S. Pedagogical Institute of Cyprus. 2005.
Slovák, S. a Dostál, P. Teaching special subjects at the Pedagogical faculty University of Ostrava. In: Proceedings of the Abstracts. Bratislava: Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2005. Vydavatelstvo STU v Bratislave, 2005. s. 160-160. ISBN 80-227-2286-3.
Dostál, P. a Slovák, S. Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: Distanční vzdělávání v České republice: Sborník příspěvků konference 2004-06-30 Brno. Praha: Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2004. Centrum pro studium vysokého školství - NCDiV, 2004. s. 54-59. ISBN 80-86302-02-4.
Slovák, S. Historické kořeny systému sociálně tržního hospodářství. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia 2003-05-23 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2003. VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta, 2003. s. 68-70. ISBN 80-248-03553-4.
Slovák, S. Úloha státu v tržní ekonomice s důrazem na koncepci sociálnětržného hospodářství a na řešení problému nerovnosti. 2003.
Slovák, S. Růst veřejných výdajů. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2001: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2001 2001-05-31 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2001. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2001. s. 47-49. ISBN 80-7078-898-4.
Slovák, S. Sociální nerovnost jako ekonomický problém. In: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000: Výsledky vědecké práce studentů doktorského studia EKF VŠB-TU Ostrava 2000 2000-07-01 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2000. VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2000. s. 57-59. ISBN 80-7078-783-X.
Slovák, S. Úloha vlády ve svobodné společnosti. In: Globalizace ekonomických procesů na prahu 21. století: Globalizace ekonomických procesů na prahu 21. století 1997-09-09 Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta, 1997. VŠB-TU Ostrava Ekonomická fakulta, 1997. s. 59-62. ISBN 80-7078-448-2.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.AutorNázev práceTypRok
Černota IgorEnergetická gramotnost na základních středních školáchdiplomová 2018 
Kunc DavidPříprava vzdělávacího kurzu v rámci CŽVdiplomová 2018 
Kozaková StanislavaPojištění jako součást finančního vzdělávání na střední školediplomová 2017 
Křístková AlenaHistorie hornictví na Ostravsku a jeho vliv na ekonomický vývoj v regionudiplomová 2017 
Pavlík MartinFinanční gramotnost ve výuce na střední školediplomová 2017 
Pawliková JanaPodnikatelský plándiplomová 2017 
Procházková LenkaFinanční gramotnost na základní školediplomová 2017 
Schablický DanielEkonomické dějiny Ostravydiplomová 2017 
Studená VeronikaVyužití výpočetní techniky ve výuce Ekonomiky na střední školediplomová 2017 
Šmach VáclavInovace výuky v gastronomických oborech na SOŠdiplomová 2017 
West MichalTvorba učební pomůcky do předmětu poštovní a peněžní službydiplomová 2017 
Havlová JanaEkonomie ve výuce na střední školediplomová 2016 
Jakubáčová YvonaVolnočasové aktivity žáků a učitelů střední školydiplomová 2016 
Kročilová AnnaFinanční gramotnost ve výuce na střední školediplomová 2016 
Plačková ZuzanaProblematika finančního vzdělávání a její zapracování do výuky na střední odborné škole.diplomová 2016 
Podzemná JanaProblematika globalizace ekonomických procesů ve výuce na SOŠdiplomová 2016 
Schröderová SvětlanaUplatnění absolventů SOŠ a SOU Kladno na trhu prácediplomová 2016 
Smital JanSoukromé podnikání ve výuce SOU a OUdiplomová 2016 
Angerová ZuzanaUplatnění absolventů technických škol na trhu prácediplomová 2015 
Horychová JanaUplatnění absolventů Střední školy technických oborů Havířov na trhu prácediplomová 2015 
Kulhová JitkaFinanční gramotnost ve výuce střední školydiplomová 2015 
Kupková PetraRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostidiplomová 2015 
Vávrová VladimíraFinanční gramotnost ve výuce na ZŠdiplomová 2015 
Veselá BarboraHypotéka jako nástroj financování bydlenídiplomová 2015 
Zahradník JiříTrutnovsko - ekonomické dějiny regionudiplomová 2015 
Bauerová PavlaPodnikatelská výchova ve výuce na střední odborné školediplomová 2014 
Bugáň StanislavUplatnění absolventů středních škol na trhu prácediplomová 2014 
Kasíková DenisaFINANČNÍ GRAMOTNOST VE VÝUCE NA SŠdiplomová 2014 
Králová JiřinaEkonomické dějiny města Českého Těšínadiplomová 2014 
Mucha ZdeněkPodnikatelský záměrdiplomová 2014 
Němec DavidTendence a trendy vývoje trhu sportovních potřebdiplomová 2014 
Pfeiferova JitkaPodnikatelská gramotnost v kosmetických službáchdiplomová 2014 
Sabová BlankaMarketingová strategie střední školydiplomová 2014 
Szmejová MartaEkonomické dějiny města Bohumínadiplomová 2014 
Šafářová KateřinaUplatnění absolventů SŠ na trhu prácediplomová 2014 
Štachová PavlínaHospodaření a financování malých obcídiplomová 2014 
Vyvialová MartinaFinanční gramotnost ve výuce na ZŠdiplomová 2014 
Zemanová MarkétaEkonomické dějiny města Opavydiplomová 2014 
Adámková VěraHistorický vývoj výroby destilátů na Valašskudiplomová 2013 
Axmanová DenisaUplatnění absolventů střední odborné školy na trhu prácediplomová 2013 
Besedová GabrielaUplatnění absolventů rekvalifikačních kurzůdiplomová 2013 
Geryková EvaPracovní poměr jako součást průřezového tématu "Člověk a svět práce" na střední školediplomová 2013 
Guzdková SimonaFinanční gramotnost ve výuce na střední školediplomová 2013 
Jirušková MonikaEkonomické dějiny města Chrudimidiplomová 2013 
Kleinová IvanaProblematika soukromého podnikání ve výuce na středních odborných školáchdiplomová 2013 
Kopecká LucieFinanční gramotnost ve výuce střední školydiplomová 2013 
Kořínková JarmilaDějiny Dolního Benešovadiplomová 2013 
Krsková DanaUplatnění absolventů Obchodní akademie na trhu prácediplomová 2013 
Písařová KateřinaEkonomické dějiny města Opavydiplomová 2013 
Slaninová AnnaEkonomické dějiny regionu Hlučínskodiplomová 2013 
Šimoníková HelenaFinanční gramotnost ve výuce na SOŠdiplomová 2013 
Wittek DanielPodnikatelský záměr ve výuce na SOŠdiplomová 2013 
Žemličková JuditaEkonomické dějiny Litvínovskadiplomová 2013 
Fojtová MonikaPROBLEMATIKA EVROPSKÉ INTEGRACE VE VÝUCE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCHdiplomová 2012 
Hégr KamilInovace ŠVP na Hotelové škole Vincenze Priessnitze v Jeseníkudiplomová 2012 
Hesoun RenéAnalýza známosti privátní značky v maloobchodědiplomová 2012 
Huška VladislavRekvalifikace jako nástroj aktívní politiky zaměstnanosti.diplomová 2012 
Krajíčková JanaEkonomická gramotnost ve výuce na SŠdiplomová 2012 
Kunze Laníková RomanaUplatnění absolventů Hotelové školy Opava na trhu prácediplomová 2012 
Pospíšilová LenkaPodnikatelská výchova ve výuce na střední školediplomová 2012 
Puschová DanielaEkonomické dějiny města Opavydiplomová 2012 
Rymlová MarcelaAbsolventi jako problémová skupina na trhu práce.diplomová 2012 
Válková ZuzanaAnalýza rekvalifikačních kurzů v okrese Karvinádiplomová 2012 
Zavadilová JanaPenzijní fondydiplomová 2012 
Halouzka PavelUplatnění absolventů škol na trhu prácediplomová 2011 
Hašová LenkaEkonomické dějiny Valašského Meziříčídiplomová 2011 
Kheková ZitaUplatnění absolventů rekvalifikačních kurzůdiplomová 2011 
Novák KamilFinancování bydlení ve výuce na SŠdiplomová 2011 
Oškera LadislavUplatnění absolventů učňovských oborů SOUp v Jeseníku na trhu práce.diplomová 2011 
Przybylová AndreaVolba povolání a profesní poradenství na ZŠdiplomová 2011 
Siladi IrenaUplatnění absolventů různých oborů Střední školy oděvní a obchodně podnikatelskédiplomová 2011 
Smolka AlešUplatnění absolventů SŠ Teleinformatiky na trhu prácediplomová 2011 
Smolková MarcelaRekvalifikace jako nástroj aktivní politiky zaměstnanostidiplomová 2011 
Šleglová MiroslavaUPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A FINANČNÍCH SLUŽEB NA TRHU PRÁCEdiplomová 2011 
Bačová GabrielaRekvalifikace - součást aktivní politiky zaměstnanostidiplomová 2010 
Barchanská MartinaUplatnitelnost absolventů Ekonomické fakulty VŠB-TU na trhu prácediplomová 2010 
Brožková PetraUplatnění absolventů vybraných středních školdiplomová 2010 
Heryánová PavlaUplatnění absolventů SOŠ Josefa Sousedíka na trhu prácediplomová 2010 
Kmošťák DanielEkonomické dějiny města Frýdku-Místkudiplomová 2010 
Krsek PavelDějiny hornictví v Karvinédiplomová 2010 
Luzarová SabinaEkonomické dějiny města Ostravydiplomová 2010 
Martinásková IvetaUplatnění absolventů vybrané střední školy na trhu prácediplomová 2010 
Panašová KvětoslavaInovace školních vzdělávacích programů na vybrané střední školediplomová 2010 
Rárová MarkétaProfesní poradenství na Základní školediplomová 2010 
Rašková LadaJan Antonín Baťa, jeho osobnost a vliv na rozvoj zlínského regionudiplomová 2010 
Románek MilanMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu prácediplomová 2010 
Slováková IrenaUplatnění absolventů SOU Kopřivnice na trhu prácediplomová 2010 
Lhotská PavlínaPotřeby zaměstnavatelů a uplatnění absolventů oboru kuchař - číšník na Vítkovskudiplomová 2009 
Mainušová MartinaUplatnění absolventů VOŠ a HŠ na trhu prácediplomová 2009 
Nováková ŠárkaUplatnění absolventů OA pro tělesně postižené v Janských Lázních na trhu prácediplomová 2009 
Novotná LucieCestovní ruch EU a ČRdiplomová 2009 
Pospíšilová ZuzanaUplatnění absolventů různých typů SŠ v okrese Chrudim na trhu prácediplomová 2009 
Ráczová IvetaUplatnění absolventů oborů Kosmetička a Kadeřník na trhu práce v Moravskoslezském krajidiplomová 2009 
Stachurová IvetaUplatnění absolventů SOU a SOŠ na trhu prácediplomová 2009 
Syptáková IvaUplatnění absolventů středních škol v okrese Jeseník na trhu prácediplomová 2009 
Vepřeková LenkaPodnikatelský záměrdiplomová 2009 
Vrobelová IvaPsychologické a sociální důsledky nezaměstnanosti , uplatnění absolventů po SŠdiplomová 2009 
Blaťáková EmilieRekvalifikace jako prostředek ke zvýšení zaměstnavatelnostidiplomová 2008 
Hanusková RenataMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu prácediplomová 2008 
Ingrová JanaJan Antonín Baťa a jeho význam pro ekonomický rozvoj zlínského regionudiplomová 2008 
Jůzová HanaUplatnění absolventů učebního oboru kuchař-číšník SOŠ a SOU v Kladně na trhu prácediplomová 2008 
Kolaříková EvaVzdělávání osob s mentální retardací a jejich uplatnění na trhu prácediplomová 2008 
Ptáčková PetraRekvalifikace - nástroj řešení nezaměstnanostidiplomová 2008 
Šuráňová MartinaCeloživotní vzdělávání jako jeden z faktorů zaměstnatelnostidiplomová 2008 
Trubačová JanaVolba středoškolského vzdělávání žáků základních školdiplomová 2008 
Farkašová JiřinaSlužby v oblasti cestovního ruchudiplomová 2007 
Havrlantová DagmarStřední školy a poskytování služeb v oblasti gastronomiediplomová 2007 
Imrichová AlenaNestandardní projekty pro získání nebo zvýšení profesní kvalifikace nezaměstnaných na Chrudimskudiplomová 2007 
Rečková LucieVývoj nezaměstnanosti absolventů škol v Moravskoslezském kraji v letech 2000 do současnostidiplomová 2007 
Suchánková LibušeEvropská unie a vzdělávání ve vybraných zemíchdiplomová 2007 
Válková HelenaVývoj obchodu na Ostravsku pro roce 1989diplomová 2007 
Galezioková AlenaMladiství a absolventi jako problémová skupina na trhu prácediplomová 2006 
Raynochová DitaUplatnění absolventů SPŠ na trhu prácediplomová 2006 
Rudolfová PavlaVývoj hospodářské trestné činnosti v ČR pro roce 1990 - studijní textová oporadiplomová 2006 
Bednárková TerezaKázeň žáků na střední školebakalářská 2017 
Kleinová VeronikaEkonomické dějiny Opavybakalářská 2017 
Pavelka JanFinancování regionálního školství v České republice a na Slovenskubakalářská 2017 
Šupinová JarmilaFinanční vzdělávání na SOŠbakalářská 2017 
Šveda JakubVýuka finanční gramotnosti na základní školebakalářská 2017 
Ujfaluši KláraVolba povolání a problematika profesního poradenství na základní školebakalářská 2017 
Zavřel PetrUPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ UČŇOVSKÉHO OBORU PEKAŘ NA ISŠ NA KARMELI, MLADÁ BOLESLAV, NA TRHU PRÁCEbakalářská 2017 
Zítková KateřinaPorovnání uplatnění žáků učňovského oboru Prodavač a maturitního oboru Obchodník, na trhu prácebakalářská 2017 
Hamtáková JitkaFinanční gramotnost ve výuce na středních školáchbakalářská 2016 
Hrabovský PetrFinanční vzdělávání na středních školáchbakalářská 2016 
Klabanová LucieFinanční gramotnost ve výuce na střední školebakalářská 2016 
Komůrková ZdeňkaVzdělávání sociálně znevýhodněných žáků na ZŠbakalářská 2016 
Kotrlová Kuncová GabrielaFinanční gramotnost ve výuce na ZŠbakalářská 2016 
Mikuš DanielUplatnění absolventů středních škol na trhu prácebakalářská 2016 
Tomášková DagmarUplatnění absolventů střední školy na trhu práce.bakalářská 2016 
Zelinka AlešFinanční vzdělávání na druhém stupni základní školybakalářská 2016 
Borovička RomanProblematika soukromého podnikání ve výuce na středních školáchbakalářská 2015 
Bútora JanEkonomické dějiny Bohumínabakalářská 2015 
Hensler AlešEkonomické dějiny Těšínskabakalářská 2015 
Kozaková StanislavaFinanční gramotnost ve výuce na střední školebakalářská 2015 
Malatakisová JanaFinanční gramotnost ve výuce střední školybakalářská 2015 
Mihalová LucieFinancování bydlení ve výuce na středních školáchbakalářská 2015 
Pawliková JanaFinanční gramotnost na střední školebakalářská 2015 
Schablický DanielUplatnění absolventů škol na trhu práce (průzkum)bakalářská 2015 
Studená VeronikaProblematika soukromého podnikání ve výuce na středních školáchbakalářská 2015 
Šmach VáclavVíno ve výuce gastronomických oborůbakalářská 2015 
Špačková LucieProblematika volby povolání a profesního poradenství v dětských domovechbakalářská 2015 
Vrána RadekProblematika soukromého podnikání ve vyuce na střední školebakalářská 2015 
West MichalTvorba pracovních listů do předmětu logistika se zaměřením na poštovní logistikubakalářská 2015 
Drdová IvetaFinancování vysokého školství v České republice a Spojeném království Velké Británie a Severního Irskabakalářská 2014 
Konderlová MichaelaRekvalifikace jako aktivní nástroj politiky zaměstnanostibakalářská 2014 
Kornecká VěraEkonomické dějiny města Jeseníkbakalářská 2014 
Křístková AlenaEkonomické dějiny Frýdku - Místkubakalářská 2014 
Minarčíková MarkétaEkonomické dějiny Nového Jičínabakalářská 2014 
Navrátil MiloslavEKONOMICKÉ DĚJINY MĚSTA KARVINÉbakalářská 2014 
Neuvirt JanFinanční gramotnost ve výuce na SOŠbakalářská 2014 


Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období11/2016 - 10/2019
PoskytovatelDěkanát PřF, Proděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Stavřešený
Dílna techniky ve světě dětí - Zážitkové tvůrčí dílny v rozvoji technického myšlení učitelů a dětí v mateřské škole
Hlavní řešitelIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Období7/2014 - 8/2015
PoskytovatelOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Stavukončený
facebook
rss
social hub