OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Radim Badošek

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Radim Badošek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 411, budova SA
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, kreativita v technických oborech
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2687
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1998 – 2003Mgr. – FF UP v Olomouci, studijní obor: Jednooborová psychologie
2003 PhDr. - FF UP v Olomouci, studijní obor: Jednooborová psychologie
2011Ph.D. - FF UP v Olomouci, obor: Klinická psychologie

Praxe

2003 – 2007TAKT s.r.o. (psycholog)
2007 – dosudKatedra pedagogické a školní psychologie PdF OU (odborný asistent)
2011 – dosudKatedra pedagogické a školní psychologie PdF OU (tajemník katedry)

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Obecná psychologie
  • Vývojová psychologie
  • Metodologie psychologického výzkumu
  • Experimentální psychologie

Vědeckovýzkumná činnost

2007 – 2008Výzkum masových vražd ve školním prostředí.
2008 – dosudVýzkum technickopraktického nadání a kreativity.
2008 – dosudZkoumání možností validizace projektivní metody Kresba lidské postavy.

Granty a projekty

2008 – 2009Technický talent
Projekt podporovaný interním grantem Ostravské Univerzity, 2008-2009
Řešitelé za KPE: PhDr. Radim Badošek, Mgr. Marek Biolek, PhDr. Tereza Kimplová Ph.D., Mgr. Jana Mynářová, doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc., PhDr. Bohumil Vašina
2009 Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Interní grant Ostravské univerzity IGS PdF 4/2009
Řešitel: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Radim Badošek
2009 – 2010Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK
(RRC/04/2009)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Metodik: PhDr. Radim Badošek
2010Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
Projekt financovaný MŠMT (CZ.1.07/2.3.00/09.0019)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Metodik: PhDr. Radim Badošek
2009 – 2012Systém využití počítačem podporovaných experimentů posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol
(CZ.1.07/2.3.00/09.0024), 2009-2012
Řešitel: RNDr. Martin Malčík,Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Radim Badošek
2012 – 2015FLEXIMATERNITY
CZ.1.04/3.4.04/76.00177
Řešitel: Zdeňka Rusnoková GRACENT – poradenské a vzdělávací centrum, v.o.s.
Spoluřešitel za OSU: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Participuje za OSU: PhDr. Radim Badošek

Další vzdělávání (kurzy)

2001Hlubší sebepoznání adeptů a pracovníků v pomáhajících profesích III., DŮM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - denní sanatorium s psychoterapeutickou péčí Ostrava
2002Krátká strategická terapie, IPIPAPP, Olomouc
2009Kresba lidské postavy (FDT), Olomouc
2010Vzdělávací víkend – Modul metodologicko-statistický, FF UP Olomouc
2012Výcvikový kurs v biofeedbacku jako psychoterapeutické metodě, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Inovace výuky v rámci zvyšování odborných kompetencí
Hlavní řešitelPhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub