OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Ondřej Vorel

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:PhDr. Ondřej Vorel, ArtD.
místnost, podlaží, budova: SA 527, budova SA
funkce:
obor činnosti:kresba
katedra / středisko (fakulta): Katedra výtvarné výchovy (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2535
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.ondrejvorel.czNenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Vorel, O. Artaperitiv: prof. I. Chovanec a jeho žáci. 2017.
Vorel, O. Diplomanti. 2017.
Vorel, O. Jaro je tady. 2017.
Vorel, O. Princ, Kocián, Bartoš - fotografie. 2017.
Vorel, O. Struktury krajiny. 2017.
Vorel, O. Týden španělské kultury v Ostravě: Květy Španělska, Flores de Espaňa. 2017.
Vorel, O. V znamení slova,: autor: prof. J. Uhel, Bánská Bystrice. 2017.
Vorel, O. Inauguración Exposición Surrealista Las Ilaves del deseo: Světová výstava surrealistické tvorby - Klávesy touhy. 2016.
Vorel, O. Josef Kremláček: In memoriam Josefu Kremláčkovi. 2016.
Vorel, O. Kresba a grafika: Kresba a grafika - volná tvorba. 2016.
Vorel, O. Las llaves del deseo, Klávesy touhy: Mezinárodní (světová) výstava surrealismu. 2016.
Vorel, O. Ostrava ART: Ostrava Art. 2016.
Cieslar, M., Chovanec, I., Vorel, O., Lepík, K., Dirnerová, A., Kozubík, P., Krčmář, V., Nováková, G., Smetanová, T. a Varmuža, V. Ostrava art 2016: Ostrava art 2016. 2016.
Vorel, O. Pocta smaltu: 10 let Mezinárodního sympozia smaltu Vítkovice. 2016.
Vorel, O. Lidské panoptikum. 2015.
Vorel, O. Lifecycles. 2015.
Vorel, O. Něco z kresby. 2015.
Vorel, O. Půjčovna použitých obrazů. 2015.
Vorel, O. Touha, 1. sochařské sympozium v Jistebníku. 2015.
Vorel, O. Židovské téma. 2015.
Vorel, O. Grafická a typografická úprava knihy. 2014.
Vorel, O. I. sympozium výtvarníků v GU. 2014.
Vorel, O. Vůně koridy, mezinárodní výstava. 2014.
Vorel, O. Neurčitá kombinace. 2013.
Vorel, O. Všichni jsme stvoření z lásky. 2013.
Vorel, O. Znak 8. 2013.
Vorel, O. ZNAK 8. 2013.
Vorel, O. Hommage a Josef Kremláček. 2012.
Vorel, O. Mlýnek na problémy. 2012.
Vorel, O. Ostrava ART 2012. 2012.
Vorel, O. Všichni jsme stvoření z lásky. 2012.
Vorel, O. Iluze Iluze. 2011.
Vorel, O. Iluze Iluze. 2011.
Vorel, O. Jaroslav Vencálek, Žilinský kraj génius loci, grafická úprava. 2011.
Vorel, O. Josef Kremláček a STIR UP. 2011.
Vorel, O. Klíč k iluzím. 2011.
Vorel, O. Křížová cesta , výtvarné řešení prostorů kaple. 2011.
Vorel, O. Současná česká kresba a ilustrace, současné trendy výuky kresby, přednáška. Akademie výtvarných umění v Poznani: ASP Poznaň. 2011.
Vorel, O. Členská výstava STIR UP. 2010.
Vorel, O. Iluminaceos Descontinuas. 2010.
Vorel, O. Kresby- Life Cycles. 2010.
Vorel, O. Life Cycles. 2010.
Vorel, O. Nejen Čertův ocas je bicykl. 2010.
Cieslar, M., Chovanec, I., Vorel, O. a Lepík, K. Ostrava z druhé strany. 2010.
Vorel, O. Současná česká kresba a ilustrace, současné trendy výuky kresby, přednáška. In: Erasmus. Univerzita Matěje Bela,Bánská Bystrice,Slovensko: Univerzita Matěje Bela,Bánská Bystrice,Slovensko. 2010.
Vorel, O. Stíny těch zapomenutých. 2010.
Vorel, O. Černý humor. 2009.
Vorel, O. Černý humor. 2009.
Vorel, O. Světlo. 2009.
Vorel, O. The International Exhibition of Surrealism. 2009.
Vorel, O. Tři z Ostravy. 2009.
Vorel, O. Artistes ŕ lóeuvre - Artisten aan het werk. 2008.
Vorel, O. Contemporary Czech Drawing and Illustration, přednáška: Contemporary Czech Drawing and Illustration. 2008.
Lasotová, D., Chovanec, I. a Vorel, O. JUNK ART. HRY S UMĚNÍM.. 2008.
Vorel, O. Letokruhy. 2008.
Vorel, O. "Life Cycles". 2008.
Holý, P. a Vorel, O. Life Cycles. 1. vyd. Ostrava: IanDerson s.r.o. Ostrava, 2008. 72 s. ISBN 978-80-7368-574-4.
Lasotová, D., Vorel, O., Terčová, M., Chovanec, I., Cieslar, M., Kubová, I., Lepík, K. a Titor, I. OSTRAVA ART. 2008.
Sztablová, D., Lasotová, D., Chovanec, I., Lepík, K., Kubová, I., Terčová, M., Vorel, O. a Cieslar, M. RZEZBA W MIESCIE.. 2008.
Vorel, O. Výstava pedagogů KVV. 2008.
Vorel, O. Žena v zajetí techniky. 2008.
Vorel, O. Český současný surrealismus. 2007.
Vorel, O. Hommage a Carvalho. 2007.
Vorel, O. Jaroslav Vencálek, Jihomoravský kraj genius loci, grafická úprava. 2007.
Vorel, O. a Chovanec, I. Kresba a modelování designu. 2007.
Vorel, O. Letokruhy (samostatná výstava). 2007.
Vorel, O. Malba, grafika (samostatná výstava). 2007.
Sztablová, D. a Vorel, O. Muzeum Fojtství - Společná výstava pedagogů katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. 2007.
Vorel, O. Mysterium zasvěcených. 2007.
Vorel, O. O acaso objectivo. 2007.
Vorel, O. Sympózium smaltu - Vítkovice 2007. 2007.
Lasotová, D., Lepík, K., Vorel, O., Terčová, M., Titor, I., Chovanec, I., Sztablová, D., Cieslar, M. a Kubová, I. Výstava katedry VV. 2007.
Vorel, O. Mezinárodní sympózium smaltu Vítkovice 2006. 2006.
Vorel, O. Evokace. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Kolář, S., Kopecký, P. a Vorel, O. George Steiner a Myšlenka Evropy. 2006.
Vorel, O. Hommage a Sigmund Freud. 2006.
Vorel, O. a Kubová, I. kresba a grafika. 2006.
Vorel, O. Letokruhy. 2006.
Vorel, O. Mezinárodní sympozium smaltu. 2006.
Vorel, O. Mezinárodní sympózium smaltu Frýdlant nad Ostravicí. 2006.
Vorel, O. Stir up. 2006.
Vorel, O. Stir up a hosté. 2006.
Vorel, O. 5 mezinárodní trienále smaltu. 2006.
Vorel, O. Hommage a Sigmund Freud. 2005.
Vorel, O. Hommage a Sigmund Freud. 2005.
Vorel, O. Jaroslav Vencálek, Moravskoslezský kraj genius loci, grafická úprava. 2005.
Vorel, O. Pocta f. B. Zvěřinovi. 2005.
Vorel, O. Pocta F. B. Zvěřinovi. 2005.
Vorel, O. Allumer des Incendies. 2004.
Vorel, O. Etoile aut Trois Cristaux (Hvězda se třemi krystaly). 2004.
Vorel, O. Euriterapi. 2004.
Vorel, O. Euroterapie. 2004.
Vorel, O. Hommage a Sigmund Freud. 2004.
Vorel, O. J. Vencálek, Zlínský kraj genius loci, grafická úprava. 2004.
Vorel, O. Euroterapie. 2003.
Vorel, O. "Mezinárodní výstava surrealismu". 2003.
Vorel, O. "Návrh a realizace interiérového řešení ředitelství DEC-PLAST". 2003.
Vorel, O. "Výstava KVV a IPUS". 2003.
Vorel, O. "Hommage á Kremláček" - výstava skupiny Stir up. 2002.
Vorel, O. "Mezinárodní výstava koláží". 2002.
Vorel, O. "Mezinárodní výstava koláží". 2002.
Vorel, O. "Mezinárodní výstava koláží". 2002.
Vorel, O. "My Markomani" - výstava skupiny Stir up. 2002.
Vorel, O. "My Markomani" - Výstava skupiny Stir up. 2002.
Vorel, O. "Návrh a realizace interiérového řešení ředitelství Nemocnice Karviná 4". 2002.
Vorel, O. "Výstava českého surrealismu". 2002.
Vorel, O. "Výstava skupiny Stir up". 2001.
Vorel, O. "Výstava skupiny Stir up k tisíciletému výročí založení města Třebíče". 2001.
Vorel, O. "Výtvarné řešení interiéru reprezentačního prostoru - zasedací síň radnice". 2001.
Vorel, O. Malba a kresby. 2000.
Vorel, O. "Ohnivý déštˇ" - výstava skupiny Stir up . 2000.
Vorel, O. "Příbuznost není dědičná" - mezinárodní výstava surrealistické tvorby. 2000.
Vorel, O. "Příbuznost není dědičná" - mezinárodní výstava surrealistické tvorby. 2000.
Vorel, O. "Příbuznost není dědičná" - mezinárodní výstava surrealistické tvorby. 2000.
Vorel, O. "Zamžené zrcadlo" - mezinárodní výstava. 2000.
Vorel, O. Obrazy. 1999.
Vorel, O. Slovácko, geografie místního regionu pro základní školy, grafická úprava. 1999.
Vorel, O. "Ars & Schola". 1998.
Vorel, O. "Hommage á Cassanova". 1998.
Vorel, O. "Hommage á Cassanova". 1998.
Vorel, O. "Hommage á Cassanova". 1998.
Vorel, O. "Hommage á Cassanova". 1998.
Vorel, O. J. Vencálek, Protisměry územní identity, grafická úprava. 1998.
Vorel, O. Obrazy. 1998.
Vorel, O. "Stir up". 1998.
Vorel, O. Výstava české kultury. 1998.
Vorel, O. "Vzdor". 1998.
Vorel, O. Haná a Horní Pomoraví, geografie pro základní školy, grafická úprava. 1997.
Vorel, O. "Hommage á Rudolphi II". 1997.
Vorel, O. "Exempla 96". 1996.
Vorel, O. Malba. 1996.
Vorel, O. Obrazy. 1996.
Vorel, O. "Magický prostor". 1995.
Vorel, O. "Magický prostor". 1995.
Vorel, O. Malba. 1995.
Vorel, O. Malba. 1995.
Vorel, O. Výstava UVU. 1995.
Vorel, O. Malba. 1994.
Vorel, O. Malba. 1993.
Vorel, O. Malba a grafika. 1993.
Vorel, O. Malba. 1992.
Vorel, O. Malba a grafika. 1992.
Vorel, O. Malba a grafika. 1992.
Vorel, O. Optimalizace pracovního prostředí úseku výtvarné výchovy na základní škole. 1992.
Vorel, O. Malba ( spolu s Z. Kučerou). 1991.
Vorel, O. "Aerografie". 1990.
Vorel, O. Malba. 1990.
Vorel, O. Kresba, malba, grafika. 1988.
Vorel, O. Zdokonalování výchovně-vzdělávacího procesu v esteticko-výchovných předmětech. 1988.
Vorel, O. Mimoumělecká estetika. 1986.
Vorel, O. Malba a grafika. 1985.
Vorel, O. Malba a grafika. 1985.
Vorel, O. Malba a grafika. 1985.
Vorel, O. Malba a grafika. 1985.
Vorel, O. Malba. 1983.
Vorel, O. Malířské sympozium. 1980.
Vorel, O. Nové pojetí výtvarné výchovy vyžaduje nové prostory. 1980.
Vorel, O. Mezinárodní sympozium. 1979.
Vorel, O. " Hledání ". 1975.


ZkratkaNázev předmětu
BVV1Výtvarná výchova 1
JAGR1Ateliérová tvorba I. - grafika
JAGR2Ateliérová tvorba II. - grafika
JAGR3Ateliérová tvorba III. - grafika
JAKR1Ateliérová tvorba I. - kresba
JAKR2Ateliérová tvorba II. - kresba
JAKR3Ateliérová tvorba III. - kresba
JDPT1Dokumentační a programové technologie I.
JDPT2Dokumentační a programové technologie II
JKUR1Kurz výtvarných aktivit v přírodě I.
JKUR2Kurz výtvarných aktivit vpřírodě II.
JSOZ1Souborná zkouška z výtvarné výchovy
JSOZ2Souborná zkouška z výtvarné výchovy
JSTUKStudijní kresba
JUGR2Užitá grafika II.
JUGR3Užitá grafika III.
MSVV1Výtvarná výchova s didaktikou 1
OBHJBObhajoba bakalářské práce
OBHJMObhajoba diplomové práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
OP2XVOdborná praxe - výtvarná orientace
2AGR1Ateliérová tvorba - Grafika 1
2AGR2Ateliérová tvorba - Grafika 2
2AKR1Ateliérová tvorba - Kresba 1
2AKR2Ateliérová tvorba - Kresba 2
2AKR3Ateliérová tvorba - Kresba 3
2ATE1Ateliérová tvorba - Přírodní materiály 1
2ATT1Ateliérová tvorba 1
2ATT2Ateliérová tvorba 2
2ATT3Ateliérová tvorba 3
2DITCDigitální technologie B
2GRAFGrafika
2JDPTDokumentační a programové technologie
2JDP1Diplomový seminář 1
2JDP2Diplomový seminář 2
2JGZ1Vizuální tvorba 1 - Grafika
2JGZ2Vizuální tvorba 2 - Grafika
2JGZ3Vizuální tvorba 3 - Grafika
2JKR1Vizuální tvorba 1 - Kresba
2JKR2Vizuální tvorba 2 - Kresba
2JKR3Vizuální tvorba 3 - Kresba
2JSV1Volitelný seminář 1
2JSV2Volitelný seminář 2
2JSV3Volitelný seminář 3
2JUG1Užitá a počítačová grafika
2SZM2SZZ - Výtvarná výchova s didaktikou
2UZIGUžitá grafika III
2VEK1Večerní kresba 1
2VEK2Večerní kresba 2
3DGZ1Grafika 1
3DGZ2Grafika 2
3DGZ3Grafika 3 - ilustrace
3DKZKKresba figurální
3DKZ1Kurz výtvarných aktivit v přírodě 1
3DKZ2Kurz kresby a malby 2
3DSZKStudijní a tvořivá kresba
3DUZGUžitá a počítačová grafika 1
3DVT1Výtvarná tvorba 1
3DVT2Výtvarná tvorba 2
3FIGKKresba figurální
3GRAFGrafika A
3GRA3Grafika B
3JFKRFigurální kresba
3JFOTVýtvarná fotografie
3JFO1Základy fotogra. - Klas.fotogr. techniky
3JFO2Základy fotografie - Dok.a výtv.fotograf
3JGR1Grafika - Tisk z výšky
3JGR2Grafika - Tisk z hloubky
3JGR4Grafika - Barevný tisk
3JGZ1Grafika 1
3JGZ2Grafika 2
3JGZ3Volná grafika - Ilustrace
3JKKRKreativní kresba
3JKU1Kurz kres.,mal. a pros.aktivit v přír.1
3JKU2Kurz kres.,mal. a pros.aktivit v přír.2
3JKZRFigurální kresba
3JKZ1Kurz výtvarných aktivit v přírodě 1
3JKZ2Kurz výtvarných aktivit v přírodě 2
3JSTKStudijní kresba
3JUGRUžitá grafika
3JUZRUžitá grafika
3JVK1Večerní kresba 1
3JVK2Večerní kresba 2
3JVK3Večerní kresba 3
3JVT1Praktické výtvarné cvičení 1
3JVT2Praktické výtvarné cvičení 2
3JVZ1Koncipování bakalářské práce 1
3KUR1Kurz kresby a malby 1
3KUR2Kurz kresby a malby 2
3MALCMalba B
3STKRStudijní a kreativní kresba
3UZI1Užitá a počítačová grafika 1
3VGR1Výtvarná tvorba 1 - grafika
3VGR2Výtvarná tvorba 2 - grafika
3VKR1Výtvarná tvorba 1 - kresba
3VKR2Výtvarná tvorba 2 - kresba
55EK1Svět výtvarné kultury 1
55EK5Kurz výtvarných aktivit
55VK1Svět výtvarné kultury 1


AutorNázev práceTypRok
Graca DenisLidské panoptikumdiplomová 2018 
Kurečková LucieČas na láskudiplomová 2017 
Kvapilová KarolínaAutorská stolní hra s tematikou dějin uměnídiplomová 2017 
Kaštovská NikolaTypografické a výtvarné zpracování odborné knihydiplomová 2016 
Teper Tomᚎivotnost časudiplomová 2016 
Urbánková TerezaUžitá grafika: vytvoření loga a grafického manuálu pro konkrétní institucidiplomová 2016 
Vicanová BarboraHlubinná cesta mé surrealistické dušediplomová 2016 
Zavadilová PetraLettrismusdiplomová 2016 
Jančíková PetraIlustrace pohádek himalájského kmene Lepčůdiplomová 2015 
Melichaříková IvaVýtvarné výpravy za Malým princemdiplomová 2015 
Moslerová AlexandraČlověk v časediplomová 2015 
Putniorzová KláraIlustrace k básním Kristýny Svidroňové "O nich"diplomová 2015 
Smolová JarmilaKniha jako objektdiplomová 2015 
Žárský MatějJak vidím člověkadiplomová 2015 
Effenbergrová AliceOkno do mého světa představ, fantazie, snůdiplomová 2014 
Dolanská TerezaTetované figury-airbrushdiplomová 2013 
Hanousková StanislavaKytice - Ilustrace literárního díladiplomová 2013 
Proislová PavlínaMůj společník strachdiplomová 2013 
Szotkowská BarboraSymbiózadiplomová 2013 
Zhořová PavlaKukly (Textilní objekt - praktická diplomová práce)diplomová 2013 
Malchárková KristinaStíny a obrysydiplomová 2012 
Matusik MagdalenaFantasktni figurativní kompozicediplomová 2012 
Novák JakubMONOLOG A DIALOGdiplomová 2012 
Pecháčková KvětaSedm smrtelných hříchůdiplomová 2012 
Stycz MarcelinaIlustrace literárniho diladiplomová 2012 
Tománková KateřinaIlustrace ke knize Publia Ovidia Nasa Proměnydiplomová 2012 
Václavková LenkaIlustrace literárního díla M. Stejskalové "Vodníci z rybníku pod lesem"diplomová 2012 
Vinklerová VeronikaMé múzydiplomová 2012 
Barnášová JanaCo dělá ženu ženoudiplomová 2011 
Kerlinová LucieIlustrace díla Roberta Fulghumadiplomová 2011 
Langová AdélaUmění je virusdiplomová 2011 
Ranochová LucieMoje městodiplomová 2011 
Seidlerová NinaIlustrace hudebního díladiplomová 2011 
Hálová KláraMůj světdiplomová 2010 
Hrnčiarová LucieNaivita - Ilustrace ke knize Egona Bondyhodiplomová 2010 
Kokešová HanaJidášdiplomová 2010 
Konopková JanaPraktická diplomová práce. Téma: Ilustrace literárního díla Franze Kafky.diplomová 2010 
Kovalčíková IvaStrachdiplomová 2010 
Kubíčková KateřinaIlustrace literárního díla - William Shakespeare, Sonety (grafika)diplomová 2010 
Rozkošová EvaEvadiplomová 2010 
Švidrnochová HanaNovotvarydiplomová 2010 
Cigánik MartinMikrosvětydiplomová 2009 
Davidová MarieVyjdi, vyjdi, slunkodiplomová 2009 
Oščiatka ŠtefanAutorská kniha "Poslední pokoj Stefana Osciatky"diplomová 2009 
Rosendorfová KristinaKeltské pověstidiplomová 2009 
Sanitríková LenkaMÚZY DNESdiplomová 2009 
Kůřilová IvaKresbadiplomová 2008 
Mach FilipEcce homo - Sedm smrtelných hříchůdiplomová 2008 
Pavelková NinaOtisk zemědiplomová 2008 
Prefetová EvaNeviditelné krajiny člověka - praktický diplomový úkol v oboru malbadiplomová 2008 
Gavlasová LenkaSvětlo vychází ze tmydiplomová 2007 
Mrózková ŽanetaIlustrace ke knize Jana Kochanowského Žalozpěvy (Treny)diplomová 2007 
Bitnerová ŽanetaIlustrace přejatých básní vyprávějících o problémech každodenního životabakalářská 2017 
Červinková MagdaGrafická tvorba se zaměřením na linoryt a její použití pro ilustracibakalářská 2017 
Čurdová AdélaIlustrace literárního dílabakalářská 2017 
Drozdová DominikaVideoart - praktická bakalářská prácebakalářská 2017 
Járka ŠtěpánRealizace výstavy Jindřicha Golibakalářská 2017 
Krhovjaková DenisaTajemno v násbakalářská 2017 
Kublová RadkaŠperky - tělová ozdobabakalářská 2017 
Kučerová IvetaSvětelný objekt jako využití alternativních materiálůbakalářská 2017 
Raška JanHvězdné války?bakalářská 2017 
Riedlová MiroslavaNostalgiebakalářská 2017 
Rybaříková PetraParadoxy ve městěbakalářská 2017 
Dvorská VeronikaLand artbakalářská 2016 
Koutná GabrielaVytvoření grafického manuálu pro danou firmu, praktická realizacebakalářská 2016 
Marenčáková AnetaŠperk jinakbakalářská 2016 
Prokopowská KláraProměny ženy, Propojení ženství, umění a řemeslabakalářská 2016 
Šašinková VeronikaDva do páru - autorská knihabakalářská 2016 
Vilamová SáraGrafický manuál pro hudební agenturubakalářská 2016 
Agelová KláraKytice - Ilustrace Erbenovy knihybakalářská 2015 
Graca DenisArchitektonická a výtvarná koncepce gymnázia Hello Ostrava Porubabakalářská 2015 
Hájková KamilaMemento mori, carpe diem- cyklus kresebbakalářská 2015 
Hloušková NaděždaNa život a na smrtbakalářská 2015 
Karas JanArchitektonická a výtvarná koncepce gymnázia Hello Ostrava Porubabakalářská 2015 
Kurečková LucieIlustrace knihy: Staré řecké báje a pověstibakalářská 2015 
Maluchová LenkaZ okraje společnostibakalářská 2015 
Mynářová ZuzanaIlustrace literárního dílabakalářská 2015 
Silberová AnetaVýtvarný návrh loutkového představení (scénář, scénografie, loutky)bakalářská 2015 
Šrámková ViktorieIlustrace publikace Michala Viewegha - Povídky o manželství a o sexubakalářská 2015 
Dihlová MichaelaAutorská knihabakalářská 2014 
Karpecká MarkétaAutorská kniha, Helena Kowolowská, "Já v Tvých letech"bakalářská 2014 
Kaštovská NikolaUžitá grafika - Pexesobakalářská 2014 
Kociánová MarieUžitá grafika- pohlednicebakalářská 2014 
Maderová MarkétaPrůvodce a mapabakalářská 2014 
Prášilová NelaKalendář 2014bakalářská 2014 
Urbánková TerezaWilliam Shakespeare - Sonetybakalářská 2014 
Zavadilová PetraIlustrace literárního dílabakalářská 2014 
Havlíková EvaBestiář - mytologický průvodcebakalářská 2013 
Kazická KateřinaHaló, Jácíčkubakalářská 2013 
Melichaříková IvaEmocebakalářská 2013 
Putniorzová KláraAutorská knihabakalářská 2013 
Smolová JarmilaAutorská kniha realizovaná v kombinované technice a kresběbakalářská 2013 
Teper Tomáš"Má cesta"bakalářská 2013 
Vicanová BarboraSny,které nepřeložím - malbabakalářská 2013 
Vraspírová PavlínaTatra Kopřivnicebakalářská 2013 
Žárský MatějVeřejný prostor v architektuřebakalářská 2013 
Jančíková PetraEmoce tělabakalářská 2012 
Machačová JanaRychlost, dynamika, napětíbakalářská 2012 
Nawrathová HanaSkleněný tanecbakalářská 2012 
Peškarová PavlaZážitky z Holandskabakalářská 2012 
Polláková MartinaVývoj zlomubakalářská 2012 
Černá KateřinaProměna časubakalářská 2011 
Héglová AlexandraČárový kódbakalářská 2011 
Nelhyblová MartinaČtyři roční obdobíbakalářská 2011 
Potyka FilipProměna prostoru kombinovanou technikoubakalářská 2011 
Takács RobertAgresebakalářská 2011 


Výstavní činnost Galerie Student Ostravské univerzity
Hlavní řešitelPhDr. Ondřej Vorel, ArtD.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelDěkanát PdF, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavřešený
Organizační a propagační zajištění výstav v Galerii Student
Hlavní řešitelPhDr. Ondřej Vorel, ArtD.
Období5/2007 - 12/2007
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
Organizační a propagační zajištění výstav v Galerii Student
Hlavní řešitelPhDr. Ondřej Vorel, ArtD.
Období5/2006 - 12/2006
PoskytovatelProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
facebook
rss
social hub