FAQ

Katedra výtvarné výchovy
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Grantové aktivity na KVV

1997
Řešitel grantu: doc. PaedDr. Michaela Terčová
Číslo grantu: F/0483/1997 (Tématický okruh B)
Spoluřešitelé grantu: doc. Vratislav Varmuža, Doc. Ivan Titor
Název grantu: „Specializační rozšiřující studium pro výtvarnou výchovu pro učitele výtvarné výchovy z praxe“
Datum obhajoby: 18. 12. 1997
 
Řešitel grantu: Mgr. Danuše Sztablová
Číslo grantu: F/0482/1997 (Tématický okruh B č. 6)
Spoluřešitelé grantu: doc. PaedDr. Michaela Terčová, Phdr. Ondřej Vorel, Mgr. Milan Cielar, Mgr. Dáša Lasotová, Hana Koudelná
Název grantu: „Bariéry v pregraduální přípravě posluchačů učitelství primární školy a jejich eliminace v podmínkách katedry výtvarné výchovy.“
Datum obhajoby: 18. 12. 1997
 
Řešitel grantu: doc. Vratislav Varmuža
Číslo grantu: F/0481/1998 (Tématický okruh H)
Spoluřešitelé grantu: doc. PaedDr. Michaela Terčová, Mgr. Milan Cieslar
Název grantu: „Inovace a rozvoj ateliéru a dílen keramiky„
Datum obhajoby: 18. 12. 1997
 
1998
Řešitel grantu: Mgr. Milan Cieslar
Název grantu: Propagační činnost Galerie Student
Zadavatel: Grant z Magistrátu Města Ostravy
Termín projektu: 1998
 
1999
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová
Číslo grantu: 1648/1999 (Tématický okruh B)
Spoluřešitelé grantu: Dr. Antonín Grůza a studentka Marcela Chovančíková
Název grantu: „Postgraduální vzdělávání učitelů v oblasti komunikace s výtvarným dílem se specifickým zaměřením na konceptuální tendence v umění 20. století“
Datum obhajoby: 10. 2. 2000
 
Řešitel grantu: doc. Vratislav Varmuža
Číslo grantu: 1651/1999 (Tématický okruh G)
Spoluřešitelé grantu: Dr. Antonín Grůza, Mgr. Dáša Lasotová
Název grantu: „Mezinárodní výstava – Student Mail Art Ostrava 99“
Datum obhajoby: 10. 2. 2000
 
Řešitel grantu: doc. PaedDr. Michaela Terčová
Název grantu: Specializační rozšiřující dálkové studium výtvarné výchovy pro učitele VV z praxe
Číslo grantu: 1653/1999 (Tématický okruh B/c)
Spoluřešitelé grantu: Mgr. Kamila Divišová, Mgr. Milan Cieslar
Datum obhajoby: 10. 2. 2000
 
Řešitel grantu: Mgr. Milan Cieslar
Název grantu: Grant města Ostravy (tématická oblast – Výtvarné umění a architektura, ediční činnost a výtvarné výstavy)
Název projektu: Propagační činnost výstav v galerii Student
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Termín projektu: 1999
 
2000
Řešitel grantu: Mgr. Milan Cieslar
Název grantu: Grant města Ostravy (tématická oblast – Výtvarné umění a architektura, ediční činnost a výtvarné výstavy)
Název projektu: Propagační činnost výstav v galerii Student
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Termín projektu: 2000
 
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová
Název grantu: Do světa obrazů I.
Finanční podpora: Statutární město Ostrava
Místo realizace: Dům umění GVUO, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
Spoluřešitel: Bc. Andrea Węglarzyová (GVUO), Vlaďka Lasotová a Marta Pilařová (t. č. studentky FF Ostravské univerzity)
Termín realizace: leden – prosinec 2000
 
2001
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová
Název grantu: Konceptuální tendence ve výtvarné výchově
Číslo grantu: 1992/2001 (Tématický okruh F 2)
Spoluřešitelé grantu: Milan Jurček
Datum obhajoby: 7. 2. 2002
 
Řešitel grantu: Mgr. K. Mezihoráková, Mgr. J. Pometlo
Název grantu: Grant města Ostravy (tématická oblast – Výtvarné umění a architektura, ediční činnost a výtvarné výstavy)
Název projektu: Propagační činnost výstav v galerii Student
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Využití grantu: Materiálové zajištění chodu galerie Student v oblasti propagace
Termín projektu: 2001
 
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová
Název grantu: Do světa obrazů II. (Mezery a doteky)
Finanční podpora: Statutární město Ostrava
Místo realizace: Dům umění GVUO, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
Spoluřešitel: Bc. Andrea Węglarzyová (GVUO)
Termín realizace: květen – prosinec 2001
 
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová
Název grantu: Dokumentace a soupis díla autorů konceptuálního umění na severní Moravě a ve Slezsku, odborné zpracování díla autorů: J. Wojnara (Třinec), J. Adamuse (Třinec), M. Lasoty (Vřesina), J. Šiguta (Ostrava), M. Klimeše (Opava).
Finanční podpora: Nadace pro současné umění Praha
Místo realizace: GVUO, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava, státní a soukromé sbírky a archivy
Spoluřešitelé grantu: Mgr. Martin Mikolášek (GVUO), Bc. Andrea Węglarzyová (GVUO), Mgr. Pavel Netopil (t. č. GVUO, nyní Moravská galerie Brno),
Odborná garance: PhDr. Jiří Valoch (t. č. Dům umění města Brna), Mgr. Zbyněk Sedláček (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)
Termín realizace: leden – prosinec 2001
 
2002
Řešitel grantu: doc. PaedDr. Michaela Terčová
Název grantu: Kreativní myšlení v praxi – Kurz textilní tvorby – dekorování textilu
Číslo grantu: FRVŠ 835/2002 (Tématický okruh B)
Datum obhajoby: 2002
 
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová
Název grantu: Jak bydlí obrazy
Finanční podpora: Nadace Open Society Fund Praha
Místo realizace: Dům umění GVUO, Jurečkova 9, 8702 00 Ostrava
Realizátoři: Yvan Pokluda, Bc. Andrea Węglarzyová (GVUO)
Termín realizace: září 2002 – červen 2003
 
Řešitel grantu: Ivana Kubová, ak. malířka
Název grantu: Inovace grafických dílen Ostravské univerzity
Číslo grantu: 1993/2001 (Tématický okruh H)
Spoluřešitelé grantu: doc. PaedDr. Michaela Terčová, Doc. Ivan Titor
Datum obhajoby: 7. 2. 2002
 
Řešitel grantu: Mgr. J. Pometlo, Mgr. P. Koneszová
Název grantu: Grant města Ostravy (tématická oblast – Výtvarné umění a architektura, ediční činnost a výtvarné výstavy)
Název projektu: Propagační činnost výstav v galerii Student
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Termín projektu: 2002
 
Řešitel výzkumu:PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Název výzkumného úkolu: Vstupní charakteristiky studentů učitelství primární školy a  jevů doprovázející problém fází a  podmínek dosahování profesní kompetence studentů učitelství primární školy k  vyučování výtvarné výchovy. (mezifakultní výzkum na katedrách výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Palackého univerzity v Olomouci, Ostravské univezity v Ostravě; pilotáž v letech 1993/94, předvýzkum 1994/95 – 1995/96, výzkum 1996/97 – 2001/2002).
Publikováno: Disertační práce. Fáze a podmínky dosahování profesní kompetence studentů učitelství primární školy k vyučování výtvarné výchovy. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002
 
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová
Název grantu: Dokumentace a  soupis díla autorů konceptuálního umění na severní Moravě a ve Slezsku, odorné zpracování díla autorů: J. Wojnara (Třinec), J. Adamuse (Třinec), M. Lasoty (Vřesina), J. Šiguta (Ostrava), M. Klimeše (Opava).
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Místo realizace: GVUO, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava, státní a soukromé sbírky a archivy
Realizátoři: Mgr. Martin Mikolášek (GVUO), Bc. Andrea Węglarzyová (GVUO),
Odborná garance: PhDr. Jiří Valoch (t. č. Dům umění města Brna), Mgr. Zbyněk Sedláček (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)
Termín realizace: červenec – prosinec 2002
 
2003
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová
Název grantu: Kde bydlí obrazy
Finanční podpora: Nadace Open Society Fund Praha, Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Místo realizace: Dům umění GVUO, Jurečkova 9, 8702 00 Ostrava
Realizátoři: Yvan Pokluda, Bc. Andrea Węglarzyová (GVUO)
Termín realizace: duben 2003 – červen 2004
 
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová
Název grantu: Dokumentace a soupis díla autorů konceptuálního umění na severní Moravě a ve Slezsku. Příprava textového a obrazového materiálu, vč. grafického zpracování pro vydání sborníku.
Finanční podpora: Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Místo realizace: GVUO, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava
státní a soukromé sbírky a archivy
Realizátoři: Mgr. Martin Mikolášek (GVUO), Bc. Andrea Węglarzyová (GVUO)
Odborná garance: PhDr. Jiří Valoch (t. č. Dům umění města Brna), Mgr. Zbyněk Sedláček (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem)
Termín realizace: červenec – prosinec 2003
 
Řešitel grantu: Mgr. Jiří Pometlo, Mgr. Petra Koneszová
Název grantu: Grant města Ostravy (tématická oblast – Výtvarné umění a architektura, ediční činnost a výtvarné výstavy
Název projektu: Propagační činnost výstav v galerii Student
Zadavatel: Statutární město Ostravy
Termín projektu: 2003
 
Řešitel grantu: PhDr. Ondřej Vorel
Spoluřešitelé projektu: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., doc. Ivo Chovanec, akad. soch., doc. Karel Lepík, akad. mal., doc. Mgr. Ivan Titor, doc. PaedDr.. Michaela Terčová, Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D., Mgr. Jiří Pometlo, mgr. Ivana Kubová, akad. mal., Aleš Rabenseifner, akad. mal.
Název grantu: Projekt na podporu a rozvoj vzdělávací činnosti veřejných vysokých škol
Název projektu: Příprava studijního programu “Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy – kombinované studium
Termín projektu: 2003
 
Řešitel grantu: doc. PaedDr. Michaela Terčová
Název projektu: Sympozium textilní tvorby
Téma: Sešívaná plastika, pro posluchače pedagogických fakult ČR
Termín: září 2003
 
2004
Řešitel grantu: Mgr. Jiří Pometlo, Mgr. Petra Koneszová
Název grantu: Grant města Ostravy (tématická oblast – Výtvarné umění a architektura, ediční činnost a výtvarné výstavy
Název projektu: Propagační činnost výstav v galerii Student
Zadavatel: Statutární město Ostravy
Termín projektu: 2004
 
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D.
Název grantu: Dialogové katalogy pro animační programy k výstavám v galerii Student.
Zadavatel: Grant statutárního města Ostravy
Termín projektu: 2004
 
Řešitel grantu: PhDr. Ondřej Vorel, Doc. Vratislav Varmuža
Název grantu: GAUDIUM, Jubilejní výstava pedagoga – sochaře – katalog.
Zadavatel: Grant Krajského úřadu města Ostravy;
Termín projektu: 2004
 
Řešitel grantu: Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D
Název grantu: Umělecké dílo v procesu enkulturace.
Zadavatel: Grant Krajského úřadu města Ostravy
Termín projektu: 2004
 
2005
Řešitel grantu: Doc. Karel Lepík, akad. malíř
Název grantu: Zřízení multifunkční učebny na katedře výtvarné výchovy, která bude určena všem studentům Ostravské univerzity, zvláště pedagogické fakulty.
Zadavatel: FRVŠ (Tematický okruh H)
Termín projektu: 2005
 
Řešitel grantu: Mgr. Renata Skřebská
Název grantu: Dílčí úkol „Architektonická plastika a atributy práce, dopravy, obchodu a peněžnictví.“
Zadavatel: Externí spolupráce s NPÚ územní pracoviště v Ostravě na úkolu 401. Územní plošný oborový výzkum industriálního dědictví Výzkum MK 07503233304
Termín projektu: 2005, probíhá v období 2005-2011 jedná se o dlouhodobý výzkum, každý rok obhajoba dílčí části, zda je možné a doporučené pokračovat...
 
Řešitel grantu: Mgr. Jiří Pometlo, Mgr. Petra Koneszová
Název grantu: Grant města Ostravy (tématická oblast – Výtvarné umění a architektura, ediční činnost a výtvarné výstavy
Název projektu: Propagační činnost výstav v galerii Student
Zadavatel: Statutární město Ostravy
Termín projektu: 2005
 
Řešitel grantu: doc. PhDr. Kurelová Milena, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D., Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D., Mgr. Petra Koneszová
Název grantu: Projekt FRVŠ 2806/2005
Název projektu: Seznámení studentů učitelství pro základní školy s možností praktického využití rámcového vzdělávacího programu pro základní školy
Zadavatel: MŠMT ČR
Termín: 2005
 
2006
Řešitel grantu: doc. PhDr. Josef Malach, CSc., Mgr. Lucie Dokoupilová
Název grantu: Evropské sociální fondy a státní rozpočet České republiky
Název projektu: Operační program Rozvoje lidských zdrojů, opatření 3.3.2 Podpora terciárních vzdělávání, výzkumu a vývoje (2006 – 2008)
Název projektu OU: Nová role učitele – budoucnost učitelů ve světě práce v Moravskoslezském kraji Název dílčího projektu: Hodnoty a integrita výtvarného vzdělání na 1. a 2. stupni základního vzdělávání Spolu
 
Řešitel grantu: PhDr. Danuše Sztablové, Ph.D., Mgr. Petra Koneszová, Doc. PaedDr. MichaelaTerčová
Termín projektu: 2006 – 2008
 
Řešitel grantu: Mgr. Jiří Pometlo
Název grantu: Grant města ostravy (tématická oblast – Výtvarné umění a architektura, ediční činnost a výtvarné výstavy
Název projektu: Propagační činnost výstav v galerii Student
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Termín projektu: 2005
 
2007
Řešitel grantu: Mgr. Renata Skřebská
Název grantu: Dílčí úkol „Sepulkrální památky na okrese Prostějov“.
Zadavatel: Externí spolupráce s NPÚ ústřední pracoviště v Praze na úkolu 202. Územní plošný a  oborový výzkum kulturního dědictví. Výzkum MK 07503233302.
Termín projektu: 2007, probíhá v období 2005-2011, jedná se o dlouhodobý výzkum, každý rok obhajoba dílčí části, zda je možné a doporučené pokračovat.
 
Řešitel grantu: Mgr. Jiří Pometlo
Název grantu: Grant města Ostravy (tématická oblast –Výtvarné umění a architektura, ediční činnost a výtvarné výstavy
Název projektu: Propagační činnost výstav v galerii Student
Zadavatel: Statutární město Ostravy
Termín projektu: 2005
 
Řešitel grantu: doc, PaedDr. Iva Málková, Ph.D., Mgr. Rostislav Černý
Dílčí řešitelský tým PdF OU v Ostravě: prof. PhDr. Hana Lukášová, CSc., Mgr. Et Mgr. Alena Seberová, Ph.D., PaedDr. Radmila Burkovičová, zpracovatelé pilotní analýzy pro 1. stupeň základní školy (magisterský studijní obor)
Spoluřešitel grantu za KVV PdF OU v Ostravě: PhDr. Danuše Sztablová, Ph.D.
Název grantu: Týmové řešení žádosti Ostravské univerzity v Ostravě o European Credit Transfer and Accumulation Systém v podmínkách Ostravské univerzity v Ostravě
1. a 2. etapa projektu European Credit Transfer and Accumulation Systém (Evropský systém převodu a sběru kreditů) v podmínkách Ostravské univerzity. Dílčí oblast projektu: ECTS k oboru Učitelství 1. stupně základní školy – pilotní aplikace na Pdf OU v Ostravě.
Termín projektu: Prosinec 2007 - prosinec 2008 - vymezení pojmů při popisu předmětu a jejich konkretizace v podmínkách OU v Ostravě (také v konkrétních podmínkách katedry výtvarné výchovy PdF OU v Ostravě).
 
Řešitel grantu: Doc. PaedDr. MichaelaTerčová
Název grantu: Calgary Contemporary Art Society
Zadavatel: MMO – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Termín projektu: 2007
 
2008
Řešitel grantu: Mgr. Vendula Fremlová
Název projektu: Příbuzní
Zadavatel: Interní grant Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kategorie D1 (Grantové projekty určené studentům doktorského studijního programu v prezenční formě studia akreditovaného na PF UJEP.)
Spoluřešitel: Mgr. Dáša Lasotová, Ph.D
Termín projektu: březen - říjen 2008
 
Řešitel grantu: doc. PaedDr. MichaelaTerčová
Název grantu: OSTRAVA ART 2008
Zadavatel: Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj
Termín projektu: září – říjen 2008
 
Řešitel grantu: Doc. PaedDr. MichaelaTerčová
Název grantu: Contemporary Artists of UVU-SVUT Ostrava
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Termín projektu: 2008
 
Řešitel grantu: doc. PaedDr. MichaelaTerčová
Název grantu: Contemporary Artists of UVU-SVUT Ostrava
Zadavatel: MMO – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Termín projektu: 2008
 
Řešitel grantu: Doc. PaedDr. Michaela Terčová
Název grantu: Jaromír E. Brabenec
Zadavatel: MMO – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Termín projektu: březen 2008
 
2009
Řešitel grantu:PhDr. Ondřej Vorel
Název grantu: Operační projekt přeshraniční spolupráce České republiky a Polské republiky
Projekt mezi KVV PdF OU a PWSZ v Ratiboři
Termín projektu: 2010-2013
Vlastník zprávy: Mgr. Renáta Lipowská | Aktualizováno: 10. 04. 2009
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt