FAQ

Katedra výtvarné výchovy
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory

  
cz   en


Charakteristika KVV

Katedra výtvarné výchovy vzdělává studenty učitelství v novém jednooborovém strukturovaném studijním oboru Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční studium), posluchači mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro střední školu a základní uměleckou školu.

Dále katedra připravuje studenty dvouoborového studijního oboru Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (bakalářské prezenční studium), posluchači mohou pokračovat v navazujícím magisterském studijním oboru Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy.Ve čtvrtém a pátém roce oborového studia si posluchači vybírají některé z vypsaných oborů ateliérové tvorby (kresba, malba, sochařství, grafika, textil, keramika).

Katedra výtvarné výchovy také zajišťuje výuku výtvarných disciplin těchto studijních oborů: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ( prezenční i kombinované studium), Učitelství pro mateřské školy (prezenční i kombinované studium), Vychovatelství (prezenční studium), Speciální pedagogika (prezenční studium).

Studijní programy představují koncept přípravného vzdělávání učitelů dosahujících profesionální způsobilosti k vyučování výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Pojetí a obsah studia umožňuje a předpokládá uplatnění absolventů oboru také v podmínkách mimoškolních výchovných zařízení (např. ve výchovných nebo léčebných ústavech, v kulturních a vzdělávacích centrech). Smysl a cíle vzdělávání studijního oboru otevírá budoucím absolventům možnost překročit individuální i společenské hranice současného poznání obsahově bohaté problematiky výtvarné výchovy, jejího teoretického a praktického zázemí. Členové katedry se věnují umělecké tvorbě a vědeckovýzkumné činnosti (kvalita pregraduálního studia posluchačů, problematika socializace umění).

Katedra organizuje kurzy, sympozia a workshopy pro posluchače a učitele z praxe, řeší granty FRVŠ, spolupracuje s katedrami v ČR i v zahraničí a podílí se na činnosti INSEA, Rady pro výtvarnou výchovu, Asociace učitelů VV atd. Katedra provozuje univerzitní nekomerční galerii výtvarného umění Student.


© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt