FAQ

Katedra studií lidského pohybu
Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě
Varenská 40a
702 00 Ostrava

  
cz   en


Personální složení


Vedení katedry
Vedení KTV
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KTV, vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
 
telefon: 553 46 2588, 597 09 2588
553 46 1007, 597 09 1007
607 762 933
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
tajemník KTV
pedagogický poradce pro obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělání, Tělesná výchova pro 3.st. ZŠ
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Sekretariát KTV
Krömrová Kateřina, Bc. e-mail: katerinatečkakromrovazavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2581, 597 09 2581
 
Pedagogičtí poradci
Poradci
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
tajemník KTV
pedagogický poradce pro obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělání, Tělesná výchova pro 3.st. ZŠ
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Členové katedry
Profesoři
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Docenti
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KTV, vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
 
telefon: 553 46 2588, 597 09 2588
553 46 1007, 597 09 1007
607 762 933
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
tajemník KTV
pedagogický poradce pro obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělání, Tělesná výchova pro 3.st. ZŠ
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Odborní asistenti
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2594, 597 09 2594
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
činnost: sportovní gymnastika
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D. e-mail: hanatečkaklimtovazavináčosutečkacz
garant studia TV ve studijních programech Učitelství 1. stupně a Učitelství pro MŠ
činnost: didaktika tělesné výchovy
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
činnost: plavání
 
telefon: 553 46 2596, 597 09 2596
 
Vala Roman, PhDr., Ph.D. e-mail: romantečkavalazavináčosutečkacz
činnost: hry, pohybové hry, gymnastika
 
telefon: 553 46 2589, 597 09 2589
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz
činnost: atletika
 
telefon: 553 46 2589, 597 09 2589
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz
činnost: sportovní trénink, sportovní hry
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Technik
Janeček Michal, Mgr. e-mail: michaltečkajanecekzavináčosutečkacz

 
telefon: 553 46 2586, 597 09 2586
553 46 2584, 597 09 2584
 
Externisté
Cuberková Jarmila, Mgr. e-mail:  
činnost: sportovní lezení
 
telefon: 553 46 2599, 597 09 2599
 
Durdová Irena, doc. RNDr., Ph.D. e-mail:  
činnost: marketing a management
 
telefon:  
 
Klimková Alena, Mgr. e-mail:  
činnost: aerobik
 
telefon:  
 
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail: michaltečkaskerilzavináčosutečkacz
činnost: cykloturistika, basketbal
 
telefon: 553 46 2595, 597 09 2595
 
Válková Gabriela, Mgr. e-mail:  
činnost: cestovní ruch
 
telefon:  
 
Zajíc Radim, Mgr. e-mail:  
činnost: fotbal
 
telefon:  
 
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Členové centra
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
činnost: fyziologie, zdravotní tělesná výchova
 
telefon: 553 46 2594, 597 09 2594
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
činnost: sportovní gymnastika
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
vedoucí KTV, vedoucí Centra diagnostiky lidského pohybu
činnost: biomechanika lidského pohybu, metodologie kinantroplogického výzkumu
 
telefon: 553 46 2588, 597 09 2588
553 46 1007, 597 09 1007
607 762 933
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz
tajemník KTV
pedagogický poradce pro obory Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělání, Tělesná výchova pro 3.st. ZŠ
činnost: funkční antropologie, funkční anatomie, lyžování
 
telefon: 553 46 2583, 597 09 2583
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
činnost: plavání
 
telefon: 553 46 2596, 597 09 2596
 
Vala Roman, PhDr., Ph.D. e-mail: romantečkavalazavináčosutečkacz
činnost: hry, pohybové hry, gymnastika
 
telefon: 553 46 2589, 597 09 2589
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz
činnost: atletika
 
telefon: 553 46 2589, 597 09 2589
 
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz
činnost: biomechanika, metodologie výzkumu
 
telefon: 553 46 2585, 597 09 2585
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz
činnost: sportovní trénink, sportovní hry
 
telefon: 553 46 2593, 597 09 2593
 

© Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2016
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt